Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Warszawskiej Szkoły

Transkrypt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Warszawskiej Szkoły
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora Warszawskiej Szkoły Filmowej z dnia 01 VIII 2013.
Organizacja roku akademickiego 2013/2014 w Warszawskiej Szkole Filmowej
1. Semestr zimowy: 01 X 2013 – 14 II 2014
w tym:
a. zajęcia dydaktyczne:
i. na studiach w trybie stacjonarnym: 01 X 2013 – 19 I 2014
ii. na studiach w trybie niestacjonarnym: 01 X 2013 – 26 I 2014
b. przerwy świąteczne:
i. 01 XI 2013 – 03 XI 2013
ii. 11 XI 2013
iii. 23 XII 2013 – 01 I 2014
iv. 06 I 2014
c. egzaminacyjna sesja semestru zimowego:
i. na studiach w trybie stacjonarnym: 20 I 2014 – 02 II 2014
ii. na studiach w trybie niestacjonarnym: 27 I 2014 – 02 II 2014
d. egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru zimowego: 03 II 2014 – 14 II 2014
2. Semestr letni: 15 II 2014 – 30 IX 2014
w tym:
a. zajęcia dydaktyczne:
i. na studiach w trybie stacjonarnym: 15 II 2014 – 08 VI 2014
ii. na studiach w trybie niestacjonarnym: 15 II 2014 – 29 VI 2014
b. przerwy świąteczne:
i. 17 IV 2014 – 22 IV 2014
ii. 01 V 2014 – 04 V 2014
iii. 07 VI 2014 – 08 VI 2014
iv. 19 VI 2014
v. 15 VIII 2014
c. przerwy inne:
i. 31 III 2014 – 05 IV 2014: Script Fiesta, festiwal Warszawskiej Szkoły Filmowej
d. egzaminacyjna sesja semestru letniego:
i. na studiach w trybie stacjonarnym: 09 VI 2014 – 29 VI 2014
ii. na studiach w trybie niestacjonarnym: 30 VI 2014 – 13 VII 2014
e. wakacje letnie, w tym praktyki studenckie:
i. na studiach w trybie stacjonarnym: 30 VI 2014 – 31 VIII 2014
ii. na studiach w trybie niestacjonarnym: 14 VII 2014 – 31 VIII 2014
f. egzaminacyjna sesja poprawkowa semestru letniego: 01 IX 2014 – 21 IX 2014
g. okres, w którym należy podjąć wszystkie indywidualne decyzje dotyczące zaliczenia
roku akademickiego 2013-1014: 22 IX 2014 – 30 IX 2014
3. Z uwagi na istotne przesłanki organizacyjne i merytoryczne, niektóre zajęcia, zaliczenia lub
egzaminy mogą odbywać się w terminach innych, niż wynika z punktów 1. i 2. powyżej.