Zwroty: Korespondencja osobista | SMSy i Internet

Komentarze

Transkrypt

Zwroty: Korespondencja osobista | SMSy i Internet
Korespondencja osobista
List
List - Adres
niemiecki
rumuński
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
06102.
România.
Standardowy zapis adresu w Polsce:
imię i nazwisko odbiorcy
nazwa ulicy + numer ulicy
kod pocztowy + miejscowość.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Zapis adresu w Stanach Zjednoczonych:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy stanu + kod pocztowy
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Zapis adresu w Wielkiej Brytanii i Irlandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość
prowincja
kod pocztowy
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sally Davies
Sally Davies
155 Mountain Rise
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Antogonish NS B2G 5T8
Zapis adresu w Kanadzie:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
miejscowość + skrót nazwy prowincji + kod pocztowy
Strona 1
08.03.2017
Korespondencja osobista
List
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Zapis adresu w Australii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
prowincja
miejscowość + kod pocztowy
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Alex Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Zapis adresu w Nowej Zelandii:
imię i nazwisko odbiorcy
numer + nazwa ulicy
przedmieście/numer ulicy/skrytka pocztowa
miejscowość + kod pocztowy
List - Wstęp
niemiecki
rumuński
Lieber Johannes,
Dragă Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Liebe(r) Mama / Papa,
Dragă Mamă/Tată,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do rodziców
Lieber Onkel Hieronymus,
Dragă unchiule Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do członków rodziny
Hallo Johannes,
Dragă Andrei,
Nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Hey Johannes,
Bună Andrei!
Bardzo nieformalny, standardowy sposób adresowania listu do znajomego
Strona 2
08.03.2017
Korespondencja osobista
List
Johannes,
Salut Andrei!
Nieformalny, bezpośredni sposób adresowania do znajomego
Mein(e) Liebe(r),
Draga mea,/Dragul meu,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do ukochanej osoby
Mein(e) Liebste(r),
Iubitul meu, / Iubita mea,
Bardzo nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Liebster Johannes,
Nieformalny, przy adresowaniu listu do partnera
Dragul meu Andrei,
Vielen Dank für Deinen Brief.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea trimisă.
Ich habe mich gefreut, wieder von Dir zu hören.
Używane w odpowiedzi na korespondencję
Mi-a făcut plăcere să primesc veşti de la tine.
Es tut mir leid, dass ich Dir so lange nicht mehr
Îmi pare foarte rău că nu ţi-am mai scris de atâta vreme.
geschrieben habe.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
Es ist sehr lange her, dass wir voneinander gehört
A trecut foarte multă vreme de când am vorbit ultima
haben.
dată.
Używane, gdy piszemy do starego przyjaciela, z którym nie mieliśmy kontaktu przez dłuższy czas
List - Rozwinięcie
niemiecki
rumuński
Ich schreibe Dir, um Dir zu berichten, dass...
Îţi scriu pentru a te anunţa că...
Używane, gdy mamy ważną wiadomość do przekazania
Hast Du schon Pläne für...?
Ţi-ai făcut planuri pentru...?
Używane, gdy chcemy zaprosić lub spotkać się z kimś
Vielen Dank für die Zusendung / die Einladung /
Mii de mulţumiri pentru .../invitaţie/împărtăşirea
das Senden von...
faptului că....
Używane, gdy dziękujemy komuś za przesłanie czegoś/zaproszenie/załączenie informacji
Strona 3
08.03.2017
Korespondencja osobista
List
Ich bin Dir sehr dankbar für die Information / das
Îţi sunt profund recunoscător/recunoscătoare pentru
Angebot / den Brief...
faptul că m-ai anunţat/mi-ai oferit/mi-ai scris...
Używane, gdy szczerze dziękujemy komuś za powiedzenie/zaoferowanie/napisanie nam o czymś
Es war wirklich nett von Dir, mir zu schreiben /
Este foarte frumos din partea ta că mi-ai scris/m-ai
mich einzuladen / mir ... zu schicken.
invitat/mi-ai trimis...
Używane, gdy szczerze doceniamy fakt, że ktoś do nas napisał/zaprosił nas do/przesłał nam coś
Ich freue mich, Dir zu berichten, dass...
Îmi face o deosebită plăcere să vă anunţ că...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym dobrą wiadomość
Ich habe mich sehr gefreut, zu hören, dass...
Am aflat cu plăcere faptul că...
Używane, gdy przekazujemy dalej dobrą wiadomość
Leider muss ich Dir berichten, dass...
Din păcate mă văd nevoit/nevoită să vă anunţ că...
Używane, gdy mamy do przekazania znajomym złą wiadomość
Es tut mir so leid, zu erfahren, dass...
Îmi pare foarte rău să aud faptul că...
Używane, gdy chcemy pocieszyć znajomego w związku ze złą wiadomością, którą otrzymał
List - Zakończenie
niemiecki
rumuński
Liebe Grüße an... . Bitte richte ihnen aus, wie sehr
Transmite toată dragoste mea ... şi spune-le că îmi este
ich sie vermisse.
dor de ei.
Używane, gdy chcemy by odbiorca listu przekazał komuś, że za nim tęsknimy
... grüßt herzlich.
... îţi transmite toată dragostea.
Używane, gdy przekazujemy pozdrowienia od kogoś
Bitte grüße... von mir.
Salută pe ...din partea mea.
Używane, gdy chcemy pozdrowić kogoś przez osobę, do której piszemy
Ich freue mich, bald von Dir zu hören.
Abia aştept să primesc răspunsul tău.
Używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Schreib mir bitte bald zurück.
Scrie-mi înapoi curând.
Bezpośrednio; używane, gdy chcemy otrzymać odpowiedź na nasz list
Strona 4
08.03.2017
Korespondencja osobista
List
Bitte schreib mir zurück, wenn...
Trimite-mi un răspuns când... .
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Bitte benachrichtige mich, wenn Du mehr weisst.
Pune-mă şi pe mine la curent când afli ceva.
Używane, gdy chcemy, by odbiorca nam odpisał, gdy będzie miał nowe wiadomości o czymś
Mach's gut.
Używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Aveţi grijă de voi!
Ich liebe Dich.
Używane, gdy piszemy do partnera
Te iubesc!
Herzliche Grüße
Toate cele bune,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny, przyjaciół bądź znajomych z pracy
Mit besten Grüßen
Cu drag,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Beste Grüße
Cele mai calde urări,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Gute
Toate cele bune,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Cu toată dragostea,
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny bądź przyjaciół
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Cu drag,
Alles Liebe
Nieformalne, używane, gdy piszemy do rodziny
Cu mult drag,
Strona 5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
08.03.2017