protokół z otwarcia ofert - Związek Piłki Ręcznej w Polsce

Transkrypt

protokół z otwarcia ofert - Związek Piłki Ręcznej w Polsce
Związek Piłki Ręcznej w Polsce
ul. Puławska 300a, 02-819 Warszawa
T: +48 22 892 90 11, F: +48 22 892 90 11
E: [email protected], I: www.zprp.pl
PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT
W dniu 09.11.2016 r. godz. 10.10 ustalonym jako termin otwarcia ofert Zamawiający
Związek Piłki Ręcznej w Polsce, reprezentowany przez Komisję Przetargową w składzie:
1. Przewodniczący – Rafał Staniec,
2. Członek – Seweryn Gawroński,
dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na: Dostawę strojów sportowych (koszulka
+ spodenki), koszulek t-shirt, znaczników” na potrzeby Związku
Otwarcia dokonano w siedzibie Zamawiającego: 02-819 Warszawa, ul. Puławska 300A.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał wysokość środków, jakie przeznaczył na realizację
zamówienia, tj. 525.000 zł brutto
W wyznaczonym terminie, do 09.11.2016 r. do godz. 10:00 wpłynęło 8 ofert, zgodnie z poniższym
zestawieniem
Ofert złożonych po terminie nie stwierdzono.
Cena brutto
oferty
Termin
realizacji
1. Game Jolanta Gołębiewska, ul. J. Hallera 6-8, 60-104 Poznań
714.000,00 zł
do 30.11.2016
2. Sport Direkt Dorota Nazim-Bałuk, ul. Na Polance 14d/3, 51-109 Wrocław
490.991,40 zł
do 30.11.2016
3. Spółdzielnia Socjalna 4smart; ul. St. Kazury 15, 02-795 Warszawa
299.325,00 zł
do 30.11.2016
4. P.U.H. Dakota; ul. Zagnańska 84B; 25-528 Kielce
479.700,00 zł
do 20.11.2016
L.p.
Nazwa i adres Wykonawcy
5.
N1Group Agnieszka Kujawińska, ul. Ks. D. Jędrzejewskiego 4/12,
62-700 Turek
295.200,00 zł
do 19.11.2016
6.
4D Idea Dominik Żelazek, ul. Dzieci Warszawy 11H/25; 02-495
Warszawa
409.590,00 zł
do 19.11.2016
7.
Usługi sportowe Atlet Maraton Serwis, Artur Osman, Podzagnańszcze
51a; 26-140 Łączna
421.029,00 zł
do 30.11.2016
442.800,00
do 20.11.2016
8. P.H.U. EL Hydro, Suchowola 6, 26-020 Chmielnik