TRA LA LA

Transkrypt

TRA LA LA
8.06.2016r
PROTOKÓŁ
Miejskiego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
„TRA LA LA”
organizowanego przez
MŁODZIEŻOWE CENTRUM KULTURY W LEGNICY
przy ul. Mickiewicza 3
Jury w składzie:
1. Sylwia Jagiełło – zastępca dyrektora MCK
2. Agata Fedczyszyn – nauczyciel imprez masowych MCK
3. Justyna Guzdek – nauczyciel śpiewu MCK
Po przesłucha iu siedmiu prezentacji posta owiło agrodzić
astępujących wyko awców:
„PSZCZÓŁKI” z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Legnicy
Duet z Miejskiego przedszkola nr 2 w Legnicy
„MOTYLKI” z Miejskiego przedszkola nr 9 w Legnicy
Na ty
protokół zakończo o.