ZAPROJEKTUJ KOSZULKĘ I WYGRAJ TABLET GRAFICZNY!

Transkrypt

ZAPROJEKTUJ KOSZULKĘ I WYGRAJ TABLET GRAFICZNY!
KONKURS NA PROJEKT KOSZULKI „DNIA SZKOŁY BEZ PRZEMOCY”
ZAPROJEKTUJ KOSZULKĘ
I WYGRAJ TABLET GRAFICZNY!
6 CZERWCA PO RAZ KOLEJNY OBCHODZIĆ BĘDZIEMY DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.
Z TEJ OKAZJI ZAPRASZAMY WSZYSTKICH UCZNIÓW DO UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM
KONKURSIE NA PROJEKT KOSZULKI, PROMUJĄCEJ DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY. W KONKURSIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ UCZNIOWIE ZE WSZYSTKICH POLSKICH SZKÓŁ - TAKŻE TYCH,
KTÓRE NIE PRZYSTĄPIŁY DO V EDYCJI PROGRAMU „SZKOŁA BEZ PRZEMOCY”. KONKURS ODBYWA SIĘ W TRZECH KATEGORIACH WIEKOWYCH:
- SZKOŁY PODSTAWOWE, - GIMNAZJA - SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE.
NAGRODAMI GŁÓWNYMI W KONKURSIE SĄ TABLETY GRAFICZNE. ZWYCIĘZCY OTRZYMAJĄ
TAKŻE KOSZULKI Z WŁASNYMI PROJEKTAMI.
PONADTO SPOŚRÓD TRZECH ZWYCIĘSKICH PROJEKTÓW WYBIERZEMY ZDOBYWCĘ GRAND PRIX,
KTÓREGO KOSZULKI BĘDĄ OFICJALNIE PROMOWAŁY DZIEŃ SZKOŁY BEZ PRZEMOCY.
NA PROJEKTY CZEKAMY DO 29 KWIETNIA BR.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I REGULAMIN KONKURSU ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE PROGRAMU: www.szkolabezprzemocy.pl
P ro gra m o b ję t y H o no r o wym Patron atem Prezyden ta Rzeczypospolite j Po ls ki e j B r o n i s ł a w a Ko mo r o w s ki e g o
Organizatorzy Programu
Partner Programu