Hafele dla przemysłu - Akcesoria

Komentarze

Transkrypt

Hafele dla przemysłu - Akcesoria
HÄFELE DLA PRZEMYSŁU
PRODUKTY, TECHNOLOGIA, INNOWACJE.
www.hafele.pl
SPIS TREŚCI
Oferujemy nie tylko produkty dla przemysłu meblarskiego,
ale nasze doświadczenie, wysoką jakość obsługi oraz
innowacyjność w tworzeniu nowych rozwiązań meblowych.
Zawiasy Metalla
Prowadnice
Szuflady
Zatrzaski
ROZDZIAŁ
ROZDZIAŁ
ROZDZIAŁ
ROZDZIAŁ
01
02
03
04
Slide On
06
Favorit
40
Slide On do ramek alu 10
Slide On Push
12
Prowadniki
14
Mini Slide On
15
Mini Slide On do drzwi 17
szklanych
Prowadniki
Mini Slide On
19
Mini Key Hole
20
Prowadniki Key Hole
21
Mini Key Hole
22
Clip
23
Clip do ramek alu
26
Clip Push
28
Prowadniki Clip Push
30
Clip z hamulcem
31
Clip z hamulcem do
ramek alu
33
Prowadniki
Clip z hamulcem
34
Clip z hamulcem
35
Mini Clip z hamulcem
37
System
jednościennych
boków szuflad
Podnośniki
Zamki
ROZDZIAŁ
ROZDZIAŁ
05
06
Podnośniki i rozwórki
gazowe
57
47
Zamek meblowy
60
Zamek centralny
61
Magnetyczne Push
51
Bez magnesu
54
01
ZAWIASY
METALLA
Zawiasy Metalla
Metalla Clip z hamulcem
Cechy:
• zawiasy z wbudowanym hamulcem lub bez można ze sobą
łączyć przy jednych drzwiach
• oszczędność czasu dzięki technice szybkiego montażu drzwi
• wygodna regulacja szerokości szczeliny w 3 płaszczyznach
za pomocą mimośrodu (z odpowiednim prowadnikiem)
• początek amortyzowania przy zamykaniu już przy kącie
otwarcia 40°
• solidny, niewrażliwy na niską temperaturę spowalniacz
• schemat wierceń 45/9,5, 48/6 i 52/5,5
Metalla Clip / Mini
Cechy:
• w technice nasuwania (Metalla Slide On) lub oszczędzający czas
montaż drzwi w technice szybkiego montażu (Clip)
• wygodna regulacja szerokości szczeliny w 3 płaszczyznach
(z odpowiednim prowadnikiem)
• schemat wierceń 45/9,5, 48/6 i 52/5,5 ( Metalla Clip) oraz 38/7,5
(Metalla Mini)
Metalla Clip
Metalla Mini
Montaż drzwi do korpusu
Możliwości regulacji
Metalla Clip
Metalla Clip
Wartości w nawiasach odnoszą się do Metalla Clip
Technika szybkiego montażu
Metalla Slide On
4
Metalla Slide On
Zawiasy Metalla
Nałożenie
Rodzaje nałożenia
A długość ramienia
B wysokość ramienia
C uskok drzwi
D dystans (prowadnik)
E odległość puszki
F szczelina
G nałożenie drzwi
Drzwi nakładane
zawias puszkowy
z prostym ramieniem
Drzwi nakładane na
przegrodzie
zawias puszkowy
z wygiętym ramieniem
Drzwi wpuszczane
zawias puszkowy
z mocno wygiętym
ramieniem
Schematy wierceń do mocowania puszki
schemat wierceń
45/9,5
6FKHPDWZLHUFHĽ
45/9,5
schemat wierceń
48/6
6FKHPDWZLHUFHĽ
48/6
schemat wierceń
52/5,5
schemat wierceń (Metalla Mini)
38/7,5
6FKHPDWZLHUFHĽ
45/9,5
6FKHPDWZLHUFHĽ
52/5,5
6FKHPDWZLHUFHĽ
48/6
6FKHPDWZLHUFHĽ
52/5,5
Wymiary puszki zawiasów
Metalla Clip
Metalla Slide On
Schemat montażu gniazda
dla ramek alu
11,2
9,8
18,6
1,4
28
15,4
9,8
18,6
15,4
6,5
41,6
Metalla Mini
Liczba zawiasów puszkowych na jedne drzwi
Dane w tabeli są orientacyjne.
Zaleca się wykonanie montażu próbnego.
Liczba zawiasów puszkowych na jedne
drzwi zależy od:
• szerokości i wysokości drzwi
• ciężaru drzwi
• materiału drzwi
Zgodnie z przykładowym rysunkiem
w przypadku drzwi o wysokości 1600 mm
i ciężarze 6–9 kg należy zamontować trzy
zawiasy puszkowe.
5
Zawiasy Metalla Slide On
Zawias bliźniaczy
55,5
21,1
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• cechy:
• kąt otwarcia:
E
F
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
12 mm
nałożenie drzwi mm
4
14-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
110°
3
5
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
3
4
5
6
7
6
7
3
4
5
3
4
5
6
7
5
6
7
2
4
6
odległość puszki E mm
Zakres dostawy
250 sztuk
0
dystans prowadnika mm
schemat
wiercenia
45/9.5
48/6
52/5.5
do przykręcania
311.90.521
311.90.501
311.90.504
do wciskania
kołek ø 8
311.90.561
do wciskania
kołek ø 10
311.90.591
311.90.551
311.90.571
mocowanie
puszki
Zawias nakładany
55,5
13,1
Easy On
311.90.611
Zawias wpuszczany
E
F
28,5
12
3
13
4
14
15
16
17
18
3
3
4
5
6
7
3
4
5
5
6
7
odległość puszki E mm
19
20
21
22
4
5
6
7
6
7
56,5
nałożenie drzwi mm
0
2
4
E
F
6
dystans prowadnika mm
nałożenie drzwi mm
schemat
wiercenia
45/9.5
48/6
3
52/5.5
mocowanie
puszki
do przykręcania
311.90.520
do wciskania
kołek ø 8
311.90.560
do wciskania
kołek ø 10
311.90.590
Easy On
311.90.500
311.90.503
311.90.550
311.90.570
311.90.610
3
4
1
0
schemat
wiercenia
-1
-2
-3
-4
-5
3
4
5
6
7
6
7
3
4
5
5
6
7
odległość puszki E mm
0
2
4
dystans prowadnika mm
45/9.5
48/6
52/5.5
do przykręcania
311.90.522
311.90.502
311.90.505
do wciskania
kołek ø 8
311.90.562
do wciskania
kołek ø 10
311.90.592
311.90.552
311.90.572
mocowanie
puszki
Easy On
6
2
311.90.612
Zawiasy Metalla Slide On
Zawias nakładany 165˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
Zawias nakładany 30˚
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
12 mm
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• cechy:
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• cechy:
14-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
12 mm
14-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
58
3
10
59
37
37
60
5°
10
12
30°
11,5
3
4,5
4,5
nałożenie drzwi mm
11
12
13
14
15
3
3
4
5
16
17
18
19
20
21
22
3
4
5
6
7
8
4
5
6
7
8
7
8
3
4
6
6
7
8
odległość puszki E mm
schemat
wiercenia
0
2
4
6
dystans prowadnika mm
45/9.5
48/6
52/5.5
311.93.510
311.93.500
311.93.520
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
do przykręcania
45/9.5
48/6
52/5.5
311.83.500
311.83.510
311.83.520
mocowanie
puszki
do przykręcania
do wciskania
kołek ø 10
311.93.580
7
Zawiasy Metalla Slide On
Zawias równoległy 90˚
Zawias kątowy 45˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
12 mm
14-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
12 mm
14-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
60
42,5
3
10,5
H
60,5
X
T
37
37,5
E
8
4,
5
H: wysokość prowadnika
T: grubość drzwi
E: odległość puszki
D: nałożenie drzwi
X: rozmieszczenie otworów do nawiercania pod prowadnik
45°
E
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
do przykręcania
45/9.5
311.83.501
48/6
311.83.511
52/5.5
311.83.521
H
4
0
20
2
20
4
20
6
20
5
19
4.8
4.8
19
2.8
2.8
19
0.8
0.8
19
-1.2
-1.2
D
X
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
do przykręcania
8
45/9.5
48/6
52/5.5
311.83.504
311.83.514
311.83.524
Zawiasy Metalla Slide On
Zawias równoległy z krótkim ramieniem 90˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
12 mm
14-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
Zawias uzupełniejący 135˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
12 mm
14-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
60
22
T
20
10,5
16
6
-2
6
42,5
E
37,5
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
do przykręcania
X
5,1
45/9.5
48/6
52/5.5
311.89.500
311.89.510
311.89.520
Montaż: aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią wewnętrzną ramiaka stosować wyłącznie prowadnik H0.
T
H: wysokość prowadnika
T: grubość drzwi
E: odległość puszki
D: nałożenie drzwi
X: rozmieszczenie otworów
do nawiercania pod prowadnik
grubość drzwi <18 mm
22 mm > grubość drzwi > 18 mm
H
2 mm
0 mm
X
37 mm
37 mm
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
do przykręcania
45/9.5
48/6
52/5.5
311.83.506
311.83.516
311.83.526
9
Zawiasy Metalla Slide On do ramek alu
Zawias bliźniaczy
37
58
11,2
• grubość frontów:
• cechy:
• kąt otwarcia:
3,3
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
20-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
110°
20,6
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
10
19
Zakres dostawy
250 sztuk. Wkręty montażowe w opakowaniu.
Zawias nakładany
mocowanie puszki
do ramek alu
do przykręcania
311.82.501
Zawias wpuszczany
3,3
60
20,6
11,2
37
60
3,3
311.82.500
11,2
do przykręcania
do ramek alu
20,6
mocowanie puszki
58
37
17
19
mocowanie puszki
do przykręcania
10
0,5
do ramek alu
311.82.502
Zawiasy Metalla Slide On do ramek alu
Zawias równoległy 90˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
20-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
60
2
42,5
22
mocowanie puszki
do przykręcania
do ramek alu
311.82.510
11
Zawiasy Metalla Slide On Push
Zawias bliźniaczy
3
• grubość frontów:
• cechy:
• kąt otwarcia:
Zakres dostawy
250 sztuk
37
60
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania, wciskania, easy on
12 mm
technika nasuwania
boczna ±2,5 mm
wysokości ±2 mm
głębokości ±2 mm
14-24 mm
push lub bez sprężyny
110°
10,5
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• wiercenie pod puszkę
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
4,5
10
nałożenie drzwi mm
Zawias nakładany
4
3
5
4
6
7
8
55,5
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
E
F
nałożenie drzwi mm
12
3
13
14
4
15
16
17
19
20
21
22
3
4
5
6
7
6
7
3
4
5
3
4
5
6
7
5
6
7
odległość puszki E mm
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
18
2
4
6
dystans prowadnika mm
45/9.5
48/6
do przykręcania
push
311.84.500
311.84.503
do przykręcania
bez sprężyny
311.84.100
311.84.103
12
0
52/5.5
10
11
12
13
14
3
4
5
6
7
6
7
3
4
5
6
7
3
4
5
5
6
7
odległość puszki E mm
13,1
9
0
2
4
6
dystans prowadnika mm
45/9.5
48/6
do przykręcania
push
311.84.501
311.84.504
do przykręcania
bez sprężyny
311.84.101
311.84.104
52/5.5
Zawiasy Metalla Slide On Push
Zawias wpuszczany
Zawias równoległy 90˚
56,5
28,5
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
E
F
• grubość frontów:
• cechy:
Zakres dostawy
250 sztuk
nałożenie drzwi mm
3
2
3
4
1
0
-1
3
3
4
5
5
6
7
odległość puszki E mm
-3
-4
-5
4
5
6
7
6
7
0
2
4
dystans prowadnika mm
45/9.5
48/6
52/5.5
60
42,5
do przykręcania
push
311.84.502
do przykręcania
bez sprężyny
311.84.102
311.84.505
311.84.105
H
10,5
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
-2
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
regulacja boczna, regulacja
wysokości i głębokości
14-24 mm
push lub bez sprężyny
X
H: wysokość prowadnika
T: grubość drzwi
E: odległość do puszki
D: nałożenie drzwi
X: rozmieszczenie otworów
do nawiercania pod prowadnik
T
37,5
E
E
H
4
0
20
2
20
4
20
6
20
5
19
4.8
4.8
19
2.8
2.8
19
0.8
0.8
19
-1.2
-1.2
D
X
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
do przykręcania
push
45/9.5
48/6
311.83.804
311.83.814
52/5.5
do przykręcania
bez sprężyny
13
Prowadniki Metalla Slide On
Prowadniki krzyżakowe Metalla
do zawiasów Slide On
• materiał:
• wykończenie:
• regulacja:
stal
niklowane
regulacja na wysokość ± 2 mm,
na otworze podłużnym
Zakres dostawy
250 sztuk
do przykręcania
wkrętami do płyt wiórowych
schemat wierceń
37
32
H
37
do przykręcania
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi
schemat wierceń
37
32
5
H
H wysokość prowadnika
37
bez wkrętów
euro
z wkrętem
euro
37
37
0
311.98.505
311.98.515
2
311.98.500
311.98.510
4
311.98.502
311.98.512
6
311.98.504
311.98.514
Zaślepka ramienia zawiasu
• materiał:
• wykończenie:
stal
niklowana
Zakres dostawy
1000 sztuk
Zastosowanie
nr artykułu
Metalla Slide On
311.91.510
14
Zawiasy Metalla Mini Slide On
Zawias bliźniaczy
49
23
E
F
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• kąt otwarcia:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
boczna ±2,5 mm
wysokości ±2 mm
głębokości ±2 mm
10 mm
nałożenie drzwi mm
-1,5 -0,5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5
3
3
3
3
4
4
0
2
4
6
dystans prowadnika mm
schemat
wiercenia
38/7,5mm
do przykręcania
Zawias nakładany
5
5
mocowanie
puszki
Zakres dostawy
250 sztuk
5
5
odległość puszki E mm
12-22 mm
95°
z samoczynnym zamykaniem
4
4
311.41.501
Zawias wpuszczany
15
49
30
E
F
E
F
nałożenie drzwi mm
7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5
3
3
3
3
odległość puszki E mm
4
4
4
4
5
5
0
nałożenie drzwi mm
2
5
-7,5 -6,5 -5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5
4
5
3
6
3
dystans prowadnika mm
3
3
38/7,5mm
odległość puszki E mm
do przykręcania
311.41.500
z euro
311.41.533
mocowanie
puszki
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania
4
4
4
4
5
5
0
2
5
4
5
6
dystans prowadnika mm
schemat
wiercenia
38/7,5mm
311.41.502
15
Zawiasy Metalla Mini Slide On
Zawias równoległy 90˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• głębokość nawiercania
otworów:
• grubość frontów:
• kąt otwarcia:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
boczna ±2,5 mm
wysokości ±2 mm
głębokości ±2 mm
10 mm
•45
18,5
8
E
F
12-22 mm
95°
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
mocowanie
puszki
do przykręcania
odległość puszki mm
3
4
5
13
0,2
0,2
0,2
14
0,4
0,3
0,3
15
0,6
0,5
0,5
16
0,8
0,8
0,7
17
1,1
1,1
1,0
18
1,9
1,5
1,3
19
2,8
2,3
1,9
20
3,6
3,1
2,7
mocowanie
puszki
do przykręcania
16
schemat
wiercenia
schemat
wiercenia
38/7,5mm
311.45.500
Montaż: wzajemne położenie frontu względem ramiaka, pokazane
na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H4.
tabela wartości szczeliny pomiędzy frontem a bokiem
grubość drzwi
mm
19
19
Zawias kątowy 45˚
38/7,5mm
311.46.500
Zawiasy Metalla Mini Slide On do drzwi szklanych
Zawias bliźniaczy
52
17,5
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• kąt otwarcia:
• cechy:
puszka tworzywo sztuczne,
ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
boczna ±2,5 mm
wysokości ±2 mm
głębokości ±2 mm
4-6 mm
95°
z samoczynnym zamykaniem
E
F
nałożenie drzwi mm
1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5
3
3
4
3
4
5
6
4-6
E
6
0
2
4
schemat
wiercenia
nr artykułu
do przykręcania
4-6
5
dystans prowadnika mm
mocowanie
puszki
Schemat wierceń do
mocowania puszki
4
6
odległość puszki E mm
Zakres dostawy
250 sztuk
Wymiar montażowy
5
311.42.501
26
Zawias wpuszczany
23
52
30
Uwaga
Wymiary i szczeliny na rysunkach i w tabelach obliczono:
• przy ustawieniu fabrycznym
• z prowadnikiem o dystansie 0 mm
E
F
grubość szkła
mm
odległość puszki
3
4
4-6
nałożenie drzwi podczas otwierania wynosi
zasadniczo 1 mm
5
6
nałożenie drzwi mm
-6,5 -5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5
3
Zawias nakładany
3
10
4
52
odległość puszki E mm
mocowanie
puszki
do przykręcania
E
3
4
5
6
5
4
5
6
6
0
2
4
dystans prowadnika mm
schemat
wiercenia
nr artykułu
311.42.502
F
nałożenie drzwi mm
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,5
3
3
4
odległość puszki E mm
mocowanie
puszki
do przykręcania
3
4
5
6
5
4
5
6
6
0
2
4
dystans prowadnika mm
schemat
wiercenia
nr artykułu
311.42.500
17
Zawiasy Metalla Mini Slide On do drzwi szklanych
Zaślepka owalna
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• kąt otwarcia:
• cechy:
puszka tworzywo sztuczne,
ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
boczna ±2,5 mm
wysokości ±2 mm
głębokości ±2 mm
4-6 mm
92°
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
• materiał:
tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
250 sztuk
kolor
nr artukułu
aluminium
311.43.220
chrom połysk
311.43.230
czarny
311.43.320
złota
311.43.820
Zaślepka okrągła
Zawias równoległy
R5
30
• materiał:
•
8
tworzywo sztuczne
Zakres dostawy
250 sztuk
18,5
E
F
mocowanie puszki
nr artykułu
do przykręcania
311.45.510
18
8
kolor
nr artykułu
aluminium
311.43.200
chrom połysk
311.43.210
Prowadniki Metalla Mini Slide On
Prowadniki krzyżakowe
Metalla Mini Slide On
• materiał:
• wykończenie:
• regulacja:
stal
niklowane
regulacja na wysokość ± 2 mm,
na otworze podłużnym
Do przykręcania
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi,
odległość od krawędzi 28 mm
H
28
32
Zakres dostawy
250 sztuk
VFKHPDWZLHUFHĔ
Do przykręcania
wkrętami do płyt wiórowych
28
VFKHPDWZLHUFHĔ
32
H
H - wysokość
prowadnika
długość wkrętu mm
nr artykułu
2
11
311.51.561
37
4
37
H - wysokość prowadnika
nr artykułu
2
311.51.520
4
311.51.522
311.51.563
Zakres dostawy
250 sztuk
Zakres dostawy
250 sztuk
Do przykręcania
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi,
odległość od krawędzi 37 mm
VFKHPDWZLHUFHĔ
37
32
5
H
37
H - wysokość
prowadnika
długość wkrętu mm
nr artykułu
0
11
311.51.515
2
311.51.511
4
311.51.513
2
14
311.51.510
4
311.51.512
6
311.51.514
Zakres dostawy
250 sztuk
19
Zawiasy Metalla Mini Key Hole
Zawias bliźniaczy
37
3
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
boczna, wysokości, głębokości
12-22 mm
10 mm
z samoczynnym zamykaniem
95°
10
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• głębokość nawiercania
• cechy:
• kąt otwarcia:
4
8
nałożenie drzwi mm
7
8
3
Zakres dostawy
250 sztuk
odległość puszki E mm
Zawias nakładany
mocowanie
puszki
9
4
10
11
12
3
4
5
5
0
2
dystans prowadnika mm
schemat
wiercenia
38/7,5mm
do przykręcania
313.47.501
Zawias wpuszczany
3
16
10
37
37
3
10
4
nałożenie drzwi mm
4
12
13
3
odległość puszki E mm
mocowanie
puszki
do przykręcania
schemat
wiercenia
14
4
15
16
17
3
4
5
5
0
2
nałożenie drzwi mm
-3
dystans prowadnika mm
38/7,5mm
313.47.500
3
odległość puszki E mm
mocowanie
puszki
do przykręcania
20
schemat
wiercenia
-2
4
-1
0
3
4
5
0
2
dystans prowadnika mm
38/7,5mm
313.47.502
Prowadniki Krzyżakowe Metalla Key Hole
Prowadniki krzyżakowe Metalla
do zawiasów Key Hole
• materiał:
• wykończenie:
• regulacja:
stal
niklowane
regulacja na wysokość ± 2 mm,
na otworze podłużnym
Zakres dostawy
500 sztuk
Do przykręcania
wkrętami do płyt wiórowych
40
3
52
32
32
ø5
15
Do przykręcania
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi,
odległość od krawędzi 37 mm
40
3
52
32
32
ø5
15
Hwysokość
prowadnika
bez wkrętów euro
z wkrętem euro L 14 mm
0
313.52.550
313.52.540
2
313.52.552
313.52.541
4
313.52.554
313.52.542
21
Zawiasy Metalla Mini Key Hole
Zawias równoległy 90˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• głębokość nawiercania
• cechy:
• kąt otwarcia:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania
boczna, wysokości, głębokości
12-22 mm
10 mm
z samoczynnym zamykaniem
95°
Zakres dostawy
250 sztuk. Zawias z zamontowanym prowadnikiem
50
4,5
25
30
7,5 12
32
6
8
11,5
ø2
38
0-5
52,5
8 12
mocowanie
puszki
do przykręcania
22
schemat
wiercenia
38/7,5mm
317.04.500
Zawiasy Metalla Clip
Zawias bliźniaczy
3
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
37
69,4
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm
boczna: ±2,5 mm
12 mm
110°
z samoczynnym zamykaniem
6,2
10,5
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
37,5
4,5
Zakres dostawy
250 sztuk
nałożenie drzwi mm
Zawias nakładany
1
3
2
4
3
4
37
68,3
10,5
10,2
7
8
9
4
5
6
7
6
7
4
5
5
6
7
0
2
4
dystans prowadnika mm
45/9.5
48/6
52/5.5
do przykręcania
311.60.501
311.60.521
311.60.511
do wciskania
kołek ø 8
311.60.561
do wciskania
kołek ø 10
311.60.571
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
6
3
3
odległość puszki E mm
3
5
311.60.581
4,5
37,5
nałożenie drzwi mm
9
3
10
4
11
12
13
3
3
4
5
5
6
7
odległość puszki E mm
15
16
17
4
5
6
7
6
7
0
2
4
dystans prowadnika mm
45/9.5
48/6
52/5.5
do przykręcania
311.60.500
311.60.520
311.60.510
do wciskania
kołek ø 8
311.60.560
do wciskania
kołek ø 10
311.60.570
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
14
311.60.580
23
Zawiasy Metalla Clip
Zawias kątowy 45˚
Zawias wpuszczany
3
10,5
37
67,7
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
1,5
37,5
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
4,5
Zakres dostawy
250 sztuk
nałożenie drzwi mm
3
-7
4
-6
-5
-3
-2
-1
0
3
4
5
6
7
6
7
3
4
5
5
6
7
odległość puszki E mm
0
2
4
dystans prowadnika mm
48/6
52/5.5
do przykręcania
311.60.502
311.60.522
311.60.512
do wciskania
kołek ø 8
311.60.562
do wciskania
kołek ø 10
311.60.572
311.60.582
Easy On
311.62.502
311.62.522
3
40
66,1
45/9.5
135
311.62.512
,5
10
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
do przykręcania
37
,5
4,
schemat
wiercenia
-4
5
-8
mocowanie
puszki
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm
boczna: ±2,5 mm
12 mm
110°
z samoczynnym zamykaniem
45/9.5
48/6
52/5.5
311.69.411
311.69.401
311.69.421
Montaż: wzajemne położenie frontu i boku względem siebie przedstawione na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.
24
Zawiasy Metalla Clip
Zawias równoległy 90˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm
boczna: ±2,5 mm
12 mm
110°
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
60
47,7
18
37,5
schemat
wiercenia
mocowanie
puszki
do przykręcania
3,2
10,5
2,8
6,4
1,3
4,5
45/9.5
48/6
52/5.5
311.69.412
311.69.402
311.69.422
Montaż: aby zlicować wewnętrzną płaszczyznę drzwi z powierzchnią wewnętrzną ramiaka stosować wyłącznie prowadnik H0.
25
Zawiasy Metalla Clip do ramek alu
Zawias bliźniaczy
3
37
66,5
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
boczna, wysokości i głębokości
20-24 mm
110°
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk. Wkręty montażowe w opakowaniu.
20,6
11,2
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• kąt otwarcia:
• cechy:
13,2
19
Zawias nakładany
mocowanie puszki
nr artykułu
do przykręcania
311.61.502
Zawias wpuszczany
3
66,2
20,6
11,2
37
67,5
3
4,2
nr artykułu
do przykręcania
311.61.500
11,2
mocowanie puszki
20,6
57
19
19
26
2
mocowanie puszki
nr artykułu
do przykręcania
311.61.503
Zawiasy Metalla Clip do ramek alu
Zawias równoległy 90˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
boczna, wysokości i głębokości
14-24 mm
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
250 sztuk
60
11,2
12,8
20
19
2,5
mocowanie puszki
nr artykułu
do przykręcania
311.61.512
Montaż: aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią wewnętrzną ramiaka stosować wyłącznie prowadnik H0.
27
Zawiasy Metalla Clip Push
Zawias bliźniaczy
3
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
37
69,4
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm
boczna: ±2,5 mm
12 mm
110°
Push lub bez sprężyny
6,2
10,5
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
37,5
Zakres dostawy
250 sztuk
4,5
Zawias nakładany
nałożenie drzwi mm
1
3
3
2
4
3
4
68,3
37
schemat
wiercenia
10,5
do przykręcania, push
10,2
4,5
mocowanie
puszki
37,5
nałożenie drzwi mm
9
3
10
4
11
12
13
3
3
4
5
5
6
7
odległość puszki E mm
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania, push
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania,
bez sprężyny
28
14
15
16
17
4
5
6
7
6
7
do przykręcania,
bez sprężyny
0
2
4
dystans prowadnika mm
45/9.5
311.60.800
45/9.5
311.60.100
48/6
52/5.5
311.60.820 311.60.810
48/6
schemat
wiercenia
52/5.5
311.60.120 311.60.110
6
7
8
9
3
4
5
6
7
6
7
3
4
5
5
6
7
odległość puszki E mm
mocowanie
puszki
5
0
2
4
dystans prowadnika mm
45/9.5
311.60.801
45/9.5
311.60.101
48/6
52/5.5
311.60.821 311.60.811
48/6
52/5.5
311.60.121 311.60.111
Zawiasy Metalla Clip Push
Zawias wpuszczany
Zawias równoległy 90˚
3
10,5
38
67,7
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
1,5
37,5
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm
boczna: ±2,5 mm
12 mm
110°
Push lub bez sprężyny
4,5
Zakres dostawy
250 sztuk
nałożenie drzwi mm
3
-7
4
-6
-5
schemat
wiercenia
-2
-1
0
4
5
6
7
6
7
4
5
5
6
7
0
2
4
dystans prowadnika mm
45/9.5
311.60.802
48/6
52/5.5
311.60.822 311.60.812
60
47,7
1,3
2,8
do wprasowania, push
-3
3
3
odległość puszki E mm
mocowanie
puszki
-4
6,4
-8
do przykręcania,
bez sprężyny
48/6
52/5.5
311.60.102
18
37,5
311.60.122 311.60.112
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do wprasowania, push
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
3,2
45/9.5
10,5
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
4,5
45/9.5
311.69.812
45/9.5
48/6
52/5.5
311.69.802 311.69.822
48/6
52/5.5
do przykręcania,
bez sprężyny
Montaż: aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią wewnętrzną ramiaka stosować wyłącznie prowadnik H0.
29
Prowadniki Metalla Clip
Prowadniki krzyżakowe Metalla Clip
• materiał:
• wykończenie:
• regulacja:
stal
niklowane
regulacja na wysokość ± 2 mm, na
otworze podłużnym, lub regulacji
mimośrodowej na prowadniku
Zakres dostawy
250 sztuk
Do przykręcania
wkrętami do płyt wiórowych
3,2
4,7
37
32
51
32
ø5
19
42
8,3
Do przykręcania
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi,
odległość od krawędzi 37 mm
37
32
51
32
ø5
19
42
H
Regulacja mimośrodowa
± 2 mm
wkręty do płyt
wiórowych
Hwysokość
prowadnika
z zamontowanymi
eurowkrętami
z regulacją
mimośrodową
regulacja na otworach
bez
wkrętów
bez
wkrętów
wkręt euro
wkręt euro
0
311.70.610 311.70.620 311.71.500 311.71.510
2
311.70.612 311.70.622 311.71.502 311.71.512
4
311.70.614 311.70.624 311.71.504 311.71.514
30
Zawiasy puszkowe Metalla Clip z hamulcem
Zawias bliźniaczy
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
37
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na otworach lub mimośrodowo
na głębokość: od -1 mm do 3 mm
boczna: ±1,5 mm
12 mm
110°
z samoczynnym zamykaniem
5
11
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
69,3
7
nałożenie drzwi mm
Zakres dostawy
200 sztuk
3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5
7
Zawias nakładany
3
4
3
4
5
6
68,5
odległość puszki E mm
37
11
mocowanie
puszki
nałożenie drzwi mm
10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,5
4
3
4
5
6
odległość puszki E mm
3
4
5
6
5
6
0
2
4
mocowanie
puszki
45/9.5
5
6
0
2
4
dystans prowadnika mm
52/5.5
45/9.5
48/6
52/5.5
311.60.506
311.60.526 311.60.516
do wciskania
kołek ø 10
311.60.596
311.60.586 311.60.576
Easy On
311.62.506
311.62.526 311.62.516
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
mocowanie
puszki
48/6
schemat
wiercenia
do przykręcania
dystans prowadnika mm
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
schemat
wiercenia
4
6
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
15
3
3
5
schemat
wiercenia
do przykręcania
45/9.5
311.60.601
48/6
52/5.5
311.60.621 311.60.611
do wciskania
do przykręcania
311.60.505
311.60.525 311.60.515
do wciskania
kołek ø 10
311.60.595
311.60.585 311.60.575
Easy On
311.62.505
311.62.525 311.62.515
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania
45/9.5
311.60.600
48/6
52/5.5
311.60.620 311.60.610
do wciskania
31
Zawiasy puszkowe Metalla Clip z hamulcem
Zawias wpuszczany
Zawias wpuszczany kąt otwarcia 95˚
68
7
11
37
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
2
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
nałożenie drzwi mm
-5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5
3
4
3
4
5
6
odległość puszki E mm
3
4
5
6
5
6
0
2
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na otworach lub mimośrodowo
na głębokość: od -1 mm do 3 mm
boczna: ±1,5 mm
12 mm
95°
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
200 sztuk
4
dystans prowadnika mm
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
schemat
wiercenia
45/9.5
48/6
52/5.5
7
do przykręcania
311.60.507
311.60.527 311.60.517
kołek ø 10
311.60.597
311.60.587 311.60.577
Easy On ø 10
311.62.507
311.62.527 311.62.517
68
mocowanie
puszki
do przykręcania
do wciskania
45/9.5
48/6
52/5.5
10,5
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
37
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca
311.60.602
2
311.60.622 311.60.612
nałożenie drzwi mm
-5,5 -4,5 -3,5 -2,5 -1,5 -0,5 0,5 1,5
3
4
odległość puszki E mm
3
4
5
6
3
4
5
6
5
6
0
2
4
dystans prowadnika mm
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
mocowanie
puszki
do przykręcania
do wciskania
32
schemat
wiercenia
45/9.5
311.87.507
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem do ramek alu
Zawias bliźniaczy do ramek alu
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• kąt otwarcia:
• cechy:
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nasuwania
boczna, wysokości i głębokości
20-24 mm
110°
z samoczynnym zamykaniem
20,6
37
67
3,2
9,5
19
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem do ramek alu
sposób montażu
311.68.511
do przykręcania
Zakres dostawy
200 sztuk. Wkręty montażowe w opakowaniu.
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca do ramek alu
Zawias nakładany do ramek alu
sposób montażu
do przykręcania
311.86.501
Zawias wpuszczany do ramek alu
3,2
20,6
37
37
67,5
3,2
19
1,2
16,5
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem do ramek alu
19
sposób montażu
do przykręcania
311.68.512
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem do ramek alu
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca do ramek alu
sposób montażu
do przykręcania
311.68.510
sposób montażu
do przykręcania
311.86.502
Zawiasy Metalla Clip bez hamulca do ramek alu
sposób montażu
do przykręcania
311.86.500
33
Prowadniki Metalla do zawiasów Clip z hamulcem
Prowadniki krzyżakowe Metalla
do zawiasów Clip z hamulcem
• materiał:
• wykończenie:
• regulacja:
Zaślepka ramienia zawiasu
do zawiasów Clip z hamulcem
stal
niklowane
regulacja na wysokość ± 2 mm,
na otworze podłużnym,
lub mimośrodowa
Zakres dostawy
200 sztuk
13
5,2
43,5
Do przykręcania
wkrętami do płyt wiórowych
H
37
5,2
32
VFKHPDWZLHUFHĔ
37
• materiał:
• wykończenie:
stal
niklowane
Zakres dostawy
1000 sztuk
Do przykręcania
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi,
odległość od krawędzi 37 mm
nazwa
numer artykułu
zaślepka ramienia bez logo
H
311.91.530
37
32
5
VFKHPDWZLHUFHĔ
Zaślepka puszki
do zawiasów Clip z hamulcem
37
Do przykręcania
z regulacją mimośrodową
• materiał:
• wykończenie:
wkręty do płyt
wiórowych
Zakres dostawy
1000 sztuk
z zamontowanymi
eurowkrętami
nazwa
zaślepka puszki
Hwysokość
prowadnika
z regulacją
mimośrodową
regulacja na otworach
bez
wkrętów
bez
wkrętów
wkręt euro
wkręt euro
0
311.71.540 311.71.560 311.71.570 311.71.600
2
311.71.542 311.71.562 311.71.572 311.71.602
4
311.71.544 311.71.564 311.71.574 311.71.604
34
stal
niklowane
numer artykułu
311.91.540
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
Zawias kątowy 30˚
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
Zawias kątowy 45˚
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm
boczna: ±2,5 mm
12 mm
110°
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
100 sztuk
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm
boczna: ±2,5 mm
12 mm
95°
z samoczynnym zamykaniem
Zakres dostawy
100 sztuk
2,5
4,
5
30°
4,5
5
,5
10
37
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania
45/9.5
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
48/6
52/5.5
mocowanie
puszki
313.45.510
313.45.500 313.45.520
Zawiasy Metalla Clip bez hamula
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania
45/9.5
schemat
wiercenia
do przykręcania
45/9.5
48/6
52/5.5
313.45.511
313.45.501
313.45.521
45/9.5
48/6
52/5.5
313.45.611
313.45.601
313.45.621
Zawiasy Metalla Clip bez hamula
48/6
52/5.5
mocowanie
puszki
313.45.610
37
,
,5
10
,5
45°
37
37
69
69
2,5
313.45.600 313.45.620
Montaż: wzajemne połozenie frontu i boku względem siebie przedstawione na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.
schemat
wiercenia
do przykręcania
Montaż: wzajemne połozenie frontu i boku względem siebie przedstawione na rysunku, wymaga zastosowania prowadnika H0.
35
Zawiasy Metalla Clip z hamulcem
Zawias równoległy 90˚
Prowadniki krzyżakowe Metalla
do zawiasów Metalla Clip Push
• materiał:
• wykończenie:
• regulacja:
stal
niklowane
regulacja na wysokość ± 2 mm,
na otworze podłużnym
Zakres dostawy
500 sztuk
Do przykręcania
wkrętami do płyt wiórowych
• głębokość wiercenia
• kąt otwarcia:
• cechy
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
na wysokość: w zależności od
zastosowanego prowadnika ±2 mm
na głębokość: mimośrodowa ±1 mm
boczna: ±2,5 mm
12 mm
110°
z samoczynnym zamykaniem
2,50
37
ø5
32
Zakres dostawy
100 sztuk
52
32
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja
22
6
49
Do przykręcania
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi,
odległość od krawędzi 37 mm
60
10,5
2,5
2,5
22
37,5
4,5
Zawiasy Metalla z hamulcem
48/6
37
52/5.5
4,50
ø5
do przykręcania
313.46.510
52
32
45/9.5
32
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
313.46.500 313.46.520
Zawiasy Metalla bez hamula
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania
22
45/9.5
313.46.610
48/6
52/5.5
313.46.600 313.46.620
Montaż: aby zlicować płaszczyznę wewnętrzną drzwi z powierzchnią wewnętrzną ramiaka stosować wyłącznie prowadnik H0.
36
8,40
49
Hwysokość
prowadnika
bez wkrętów euro
z wkrętem euro
14mm
37
37
0
313.54.500
313.54.510
2
313.54.502
313.54.512
Zawiasy Metalla Mini Clip z hamulcem
Zawias bliźniaczy
3,2
37
67
puszka stalowa, ramię stalowe
niklowane
do przykręcania
technika nakładania, Clip
boczna, wysokości i głębokości
14-24 mm
10 mm
12-22 mm
95°
6
9,5
• materiał:
• wykończenie:
• mocowanie puszki:
• montaż drzwi do korpusu:
• regulacja:
• grubość frontów:
• głębokość wiercenia:
• grubość frontów:
• kąt otwarcia:
Zakres dostawy
200 sztuk
4,5
Zawias nakładany
Zawiasy Metalla Mini Clip z hamulcem
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania
38/7,5mm
315.60.701
Zawiasy Metalla Mini Clip bez hamulca
3,2
mocowanie
puszki
38/7,5mm
315.60.501
37
67,5
do przykręcania
schemat
wiercenia
9,5
14,4
4
Zawiasy Metalla Mini Clip z hamulcem
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania
38/7,5mm
315.60.700
Zawiasy Metalla Mini Clip bez hamulca
mocowanie
puszki
do przykręcania
schemat
wiercenia
38/7,5mm
315.60.500
37
Zawiasy Metalla Mini Clip z hamulcem
Zawias wpuszczany
Prowadniki krzyżakowe Metalla
do zawiasów Metalla Mini Clip z hamulcem
• materiał:
• wykończenie:
• regulacja:
stal
niklowane
regulacja na wysokość ± 2 mm,
na otworze podłużnym
Zakres dostawy
200 sztuk
Do przykręcania
wkrętami do płyt wiórowych
9,5
40
67,6
3,2
1,7
5
37
3,2
52,6
32
32
ø5
4,5
Zawiasy Metalla Mini z hamulcem
mocowanie
puszki
schemat
wiercenia
do przykręcania
38/7,5mm
do przykręcania
8
315.60.702
Zawiasy Metalla Mini bez hamulca
mocowanie
puszki
18
43,8
schemat
wiercenia
38/7,5mm
Do przykręcania
z zamontowanymi wstępnie wkrętami specjalnymi,
odległość od krawędzi 37 mm
315.60.502
5
3,2
52,6
32
32
ø5
37
18
8
43,8
38
Hz regulacją
wysokość mimośrodową
prowadbez
wkręt euro
nika
wkrętów
regulacja na otworach
bez
wkrętów
wkręt euro
0
315.98.500
315.98.510
315.98.520
315.98.530
2
315.98.502
315.98.512
315.98.522
315.98.532
4
315.98.504
315.98.514
315.98.524
315.98.534
02
PROWADNICE
FAVORIT
Prowadnice Favorit
Wysuw pełny z hamulcem
Udźwig do 30 kg, montaż ze sprzęgłem, z samodomykiem i amortyzacją
• materiał:
• wymiary:
Montaż
stal
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 49 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 19 mm
samodomykanie z amortyzatorami olejowymi
• cechy:
12
A
T
16
21
19
25
12
2
Zakres dostawy
10 par
128
37
9
9 18
12
35,3
19 23
54
Schemat wierceń
2
37
270-450
500
16-19
550
0
128
224 256
32
46
7
11
31
ø7x12
40
do grubości
T = 16 mm
płyty bocznej
do grubości
T = 19 mm
płyty bocznej
270
433.10.427
433.10.527
300
433.10.430
433.10.530
350
433.10.435
433.10.535
400
433.10.440
433.10.540
450
433.10.445
433.10.545
500
433.10.450
433.10.550
550
433.10.455
433.10.555
ø6x11
6,5
SB
długość szuflady SL mm
SL
Prowadnice Favorit
Wysuw pełny bez hamulca
Udźwig do 30 kg, montaż na pin,
z samodomykaniem
• materiał:
• wymiary:
Montaż
A
T
16
21
19
25
stal
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm
Zakres dostawy
20 sztuk
12
2
12
128
37
9
9 18
46
12
35,3
7
ø6x11
Schemat wierceń
11
6,5
31
2
ø7x12
37
250
270-450
500
SB
SL
550
0
128
224 256
320
długość szuflady SL mm
do grubości
T = 16 mm
płyty bocznej
prowadnica
lewa
do grubości
T = 16 mm
płyty bocznej
prowadnica
prawa
300
433.27.212
433.27.202
350
433.27.213
433.27.203
400
433.27.214
433.27.204
450
433.27.215
433.27.205
500
433.27.216
433.27.206
550
433.27.217
433.27.207
41
Prowadnice Favorit
Wysuw pełny z hamulcem
Udźwig do 30 kg, montaż na pin,
z samodomykaniem i amortyzacją
• materiał:
• wymiary:
Montaż
stal
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 49 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 19 mm
samodomykanie z amortyzatorami olejowymi
• cechy:
12
A
T
16
21
19
25
12
2
Zakres dostawy
10 par
128
37
9
9 18
12
35,3
46
Schemat wierceń
7
ø6x11
11
6,5
2
31
37
250
ø7x12
270-450
500
550
SB
42
SL
0
128
224 256
320
długość szuflady SL mm
do grubości
T = 16 mm
płyty bocznej
do grubości
T = 19 mm
płyty bocznej
250
433.10.426
-
270
433.10.428
433.10.528
300
433.10.431
433.10.531
350
433.10.436
433.10.536
400
433.10.441
433.10.541
450
433.10.446
433.10.546
500
433.10.451
433.10.551
550
433.10.456
433.10.556
Prowadnice Favorit
Wysuw częściowy z hamulcem
Udźwig do 25 kg, montaż ze sprzęgłem, z samodomykaniem i amortyzacją.
• materiał:
• wymiary:
Montaż
stal
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 47 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 19 mm
samodomykanie z amortyzatorami olejowymi
• cechy:
12
A
T
16
21
19
24
12
2
Zakres dostawy
10 par
128
37
9
9 18
12
35,3
19 23
54
Schemat wierceń
2
37
270-450
500
16-19
550
0
7
11
19.5
ø7x12
128
224 256
długość szuflady SL mm
do grubości
T = 16 mm
płyty bocznej
do grubości
T = 19 mm
płyty bocznej
270
433.06.427
433.06.527
300
433.06.430
433.06.530
350
433.06.435
433.06.535
400
433.06.440
433.06.540
450
433.06.445
433.06.545
500
433.06.450
433.06.550
550
433.06.455
433.06.555
SL
SB
43
Prowadnice Favorit
Wysuw częściowy bez hamulca
Udźwig do 25 kg, montaż na pin,
z samodomykaniem
• materiał:
• wymiary:
Montaż
A
T
16
21
19
24
stal
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm
Zakres dostawy
20 sztuk
12
12
2
37
128
9
9 18
46
12
35,3
7
ø6x11
Schemat wierceń
11
6,5
19,5
ø7x12
2
37
250-270
300-450
500-550
SB
44
SL
0
128
224 256
długość szuflady SL mm
do grubości
T = 16 mm
płyty bocznej
prowadnica
lewa
do grubości
T = 16 mm
płyty bocznej
prowadnica
prawa
300
433.26.212
433.26.202
350
433.26.213
433.26.203
400
433.26.214
433.26.204
450
433.26.215
433.26.205
500
433.26.216
433.26.206
550
433.26.217
433.26.207
Prowadnice Favorit
Wysuw częściowy z hamulcem
Udźwig do 25 kg, montaż z samodomykaniem
i amortyzacją
• materiał:
• wymiary:
Montaż
stal
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 41 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 16 mm
maks. szer. szuflady SB =
szer. korpusu w świetle – 49 mm +
2 x grub. boku szuflady T = 19 mm
samodomykanie z amortyzatorami olejowymi
• cechy:
12
A
T
16
21
19
24
12
2
Zakres dostawy
10 par
37
128
9
9 18
12
35,3
46
7
Schemat wierceń
ø6x11
11
6,5
2
19,5
37
250-270
ø7x12
300-450
500-550
0
SB
128
224 256
SL
długość szuflady SL mm
do grubości
T = 16 mm
płyty bocznej
do grubości
T = 19 mm
płyty bocznej
250
433.06.426
-
270
433.06.428
433.06.528
300
433.06.431
433.06.531
350
433.06.436
433.06.536
400
433.06.441
433.06.541
450
433.06.446
433.06.546
500
433.06.451
433.06.551
550
433.06.456
433.06.556
45
03
SYSTEM
SZUFLAD
System jednościennych boków szuflad
Prowadnice boków szuflad
wysuw częściowy
• zastosowanie:
• udźwig:
• materiał:
• wysokość boku:
• grubość:
• możliwość regulacji
wysokości:
wysokość 54 mm
do szuflad i wysuwek frontowych
25 kg/parę
stal
54mm / 86mm / 118mm / 150mm
1,1 / 1,2mm
do góry i w dół 2mm
Zakres dostawy
10 kompletów
Schemat wierceń
Montaż
15±0,2
51,5
24
32
48,6
11
54
10,9
9
Uwaga
6,8
szer. spodu = szer. korpusu w świetle – 31+0,5 mm
długość spodu = długość znamionowa – 2 mm – grubość ścianki
tylnej
AL = długość wysuwu
L = długość znamionowa
AV = strata wysuwu
długość znamionowa L mm
9
nr artykułu
biały, RAL 9010
250
552.80.710
270
552.80.711
300
552.80.712
350
552.80.713
400
552.80.714
450
552.80.715
500
552.80.716
550
552.80.717
szary, RAL 9006
250
552.80.910
270
552.80.911
300
552.80.912
350
552.80.913
400
552.80.914
450
552.80.915
500
552.80.916
550
552.80.917
47
System jednościennych boków szuflad
wysokość 86 mm
wysokość 118 mm
Montaż
Montaż
15±0,2
15±0,2
64
115,5
64
9,1
41,1
34,9
118
112,6
34,9
83,5
32
10,9
64
86
80,6
9
10,9
9
6,8
długość znamionowa L mm
6,8
9
nr artykułu
biały, RAL 9010
nr artykułu
biały, RAL 9010
270
552.81.711
270
552.82.711
300
552.81.712
300
552.82.712
350
552.81.713
350
552.82.713
400
552.81.714
400
552.82.714
450
552.81.715
450
552.82.715
500
552.81.716
500
552.82.716
550
552.81.717
550
552.82.717
szary, RAL 9006
48
długość znamionowa L mm
9
szary, RAL 9006
270
552.81.911
270
552.82.911
300
552.81.912
300
552.82.912
350
552.81.913
350
552.82.913
400
552.81.914
400
552.82.914
450
552.81.915
450
552.82.915
500
552.81.916
500
552.82.916
550
552.81.917
550
552.82.917
System jednościennych boków szuflad
wysokość 150 mm
Montaż
15±0,2
96
147,5
34,9
73,1
144,6
150
64
10,9
9
6,8
9
długość znamionowa L mm
nr artykułu
biały, RAL 9010
270
552.83.711
300
552.83.712
350
552.83.713
400
552.83.714
450
552.83.715
500
552.83.716
550
552.83.717
szary, RAL 9006
270
552.83.911
300
552.83.912
350
552.83.913
400
552.83.914
450
552.83.915
500
552.83.916
550
552.83.917
49
04
ZATRZASKI
MAGNETYCZNE
PUSH
Zatrzaski magnetyczne Push
Zatrzask magnetyczny push
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• montaż:
• regulacja:
Zatrzask magnetyczny
zatrzask z magnesem
tworzywo sztuczne
czarny
za pomocą adaptera
3,5 mm
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
zatrzask z magnesem
tworzywo sztuczne
czarny, biały, beżowy
do osadzania w otworze w górnym
lub dolnym wieńcu korpusu
Zakres dostawy
100 sztuk
Zakres dostawy
100 sztuk
20
12,6
0-3,5 mm
regulacja
20,5
33,5
32
14
ø4
75
13
19
8,7
kolor
nr artykułu
zatrzask
356.05.016
Magnetyczny zatrzask drzwiowy
zatrzask z magnesem
tworzywo sztuczne
czarny
za pomocą adaptera
3,5 mm
ø9,8
16,5
ø12
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• montaż:
• regulacja:
2,5
ø1
2
48
Zakres dostawy
100 sztuk
kolor
nr artykułu
biały
356.05.036
czarny
356.05.037
szary
356.05.030
20
12,6
0-3,5 mm
regulacja
22,5
51
14
ø4
117
21
13
19
9,4
kolor
nr artykułu
czarny
356.05.026
51
Zatrzaski magnetyczne Push
Zatrzask drzwiowy
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
Adapter
zatrzask z gumką
tworzywo sztuczne
czarny, biały, beżowy
do osadzania w otworze w górnym
lub dolnym wieńcu korpusu, lub za
pomocą adaptera
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
tworzywo sztuczne
czarny, biały, beżowy
do przykręcania
Zakres dostawy
100 sztuk
Zakres dostawy
100 sztuk
ø12
ø9,8
16,5
biały
356.05.050
czarny
356.05.051
szary
356.05.031
15
nr artykułu
53,5
15
15
ø4,5
kolor
ø10
48
15
2,5
ø1
2
14,5
52
22
53,5
kolor
nr artykułu
szry
356.05.056
biały
356.05.057
czarny
356.05.058
Zatrzaski magnetyczne Push
Magnetyczny zatrzask drzwiowy
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
Zatrzask drzwiowy
zatrzask z magnesem
tworzywo sztuczne
czarny, biały, beżowy
do osadzania w otworze w górnym
lub dolnym wieńcu korpusu
Zakres dostawy
100 sztuk
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
zatrzask z gumką
tworzywo sztuczne
czarny, biały, beżowy
do osadzania w otworze w górnym
lub dolnym wieńcu korpusu lub w
adapterze
Zakres dostawy
100 sztuk
ø12
ø9,8
ø12
2,5
ø9,8
37
37
2,5
80
80
ø1
2
ø1
2
kolor
nr artykułu
kolor
nr artykułu
biały
356.05.038
biały
356.05.052
czarny
356.05.039
czarny
356.05.053
szary
356.05.032
szary
356.05.033
53
Zatrzaski magnetyczne Push / Zatrzaski bez magnesu
Adapter
Zatrzask drzwiowy
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
tworzywo sztuczne
czarny
do przykręcania
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
Zakres dostawy
100 sztuk
zatrzask bez magnesu
tworzywo sztuczne
beżowy
do osadzania w otworze w górnym
lub dolnym wieńcu korpusu
Zakres dostawy
100 sztuk
17,8
ø12
ø9,8
ø1
2
2,5
50,7
kolor
nr artykułu
szary
356.05.034
Zatrzask drzwiowy
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
zatrzask z magnesem
tworzywo sztuczne
beżowy
do osadzania w otworze w górnym
lub dolnym wieńcu korpusu
ø10
15
15
ø4,5
2,5
14,5
22
50,7
10
84,7
kolor
nr artykułu
szary
356.05.059
biały
356.05.060
czarny
356.05.061
54
ø1
2
ø9,8
84,7
17,8
ø12
15
15
Zakres dostawy
100 sztuk
kolor
nr artykułu
szary
356.05.022
Zatrzaski bez magnesu / Zwory
Zatrzask drzwiowy
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
Zwora
zatrzask bez magnesu
tworzywo sztuczne
czarny
do osadzania w otworze w górnym
lub dolnym wieńcu korpusu
Zakres dostawy
100 sztuk
• montaż:
• zastosowanie:
do przykręcania
współpracuje z zatrzaskiem magnetycznym
niklowane
• wykończenie:
Zakres dostawy
100 sztuk
0,6
ø12
ø9,8
39
2,5
15
kolor
nr artykułu
nikiel
356.01.539
77
Zwora
ø1
2
• montaż:
• zastosowanie:
do przykręcania
współpracuje z zatrzaskiem magnetycznym
niklowane
• wykończenie:
kolor
nr artykułu
szary
356.05.035
Zakres dostawy
100 sztuk
Zatrzask drzwiowy
zatrzask z magnesem
tworzywo sztuczne
beżowy
do osadzania w otworze w górnym
lub dolnym wieńcu korpusu
Ø 3,5
• wersja:
• powierzchnia:
• kolor:
• zastosowanie:
3
Ø3
Zakres dostawy
100 sztuk
1
14
10
kolor
nr artykułu
nikiel
246.03.910
ø12
ø9,8
39
2,5
77
ø1
2
kolor
nr artykułu
szary
356.05.023
55
05
PODNOŚNIKI
Podnośniki gazowe
Podnośnik gazowy do klap
• materiał:
• montaż:
• kąt otwarcia:
• kolor:
Rozwórka gazowa do barków
stal
do przykręcania
regulacja w zakresie 75o, 90o, 110o
srebrny
Zakres dostawy
100 sztuk
• materiał:
• montaż:
• kąt otwarcia:
• kolor:
stal
do przykręcania
regulacja w zakresie 90o, 110o
srebrny
Zakres dostawy
100 sztuk
37
19
37
161
32
85
156
5
24
25
245
261
240
256
0
25
25
85
32
2
98
19
2
98
37
37
37
siła
nr artykułu
siła
nr artykułu
60 N
373.82.001
60 N
373.82.011
80 N
373.82.002
80 N
373.82.012
100 N
373.82.003
100 N
373.82.013
120 N
373.82.004
120 N
373.82.014
150 N
373.82.005
150 N
373.82.015
57
Podnośniki gazowe
Podnośnik gazowy do klap
• materiał:
• montaż:
• kąt otwarcia:
• kolor:
stal
do przykręcania
regulacja w zakresie 75o, 90o, 110o
srebrny
Zakres dostawy
100 sztuk
37
15
109
156
25
172
48
2
61
32
4
19
37
siła
nr artykułu
60 N
373.82.231
80 N
373.82.232
100 N
373.82.233
58
06
ZAMKI
Zamek meblowy kwadratowy
Zamek lewy
Zamek czołowy
35
1
12
21
1
ø3
19
,5
30
39
6,5
39
21
6,7
6,5
19
12
ø3
27
D
,4
39
11
ø19
ø26
• materiał:
• wykończenie:
• rozmiar trzpienia D:
• długość cylindra:
• ø wkładki:
• system zamknięcia:
• zamknięcie:
• montaż:
cynkal
chromowana, polerowana
24 mm
21 mm
19 mm
z 6 zastawkami płytkowymi
120 różnych zamknięć
do przykręcania
• materiał:
• wykończenie:
• rozmiar trzpienia D:
• długość cylindra:
• ø wkładki:
• system zamknięcia:
• zamknięcie:
• montaż:
Zakres dostawy
240 kompletów:
1 zamek nakładany zatrzaskowy
1 rozetka wkładki
1 zaczep kątowy zamka
2 klucze składane
cynkal
chromowana, polerowana
24 mm
21 mm
19 mm
z 6 zastawkami płytkowymi
120 różnych zamknięć
do przykręcania
Zakres dostawy
240 kompletów:
1 zamek nakładany zatrzaskowy
1 rozetka wkładki
1 zaczep kątowy zamka
2 klucze składane
kierunek zamknięcia
nr artykułu
kierunek zamknięcia
nr artykułu
lewy
232.01.200
do góry
232.01.220
prawy
232.01.210
60
ø26
ø19
30
39
27
39
30
35
D
,4
11
6,7
ø3
4,5
ø3
,5
30
4,5
Zamek centralny do kontenera
Zamek centralny 19 mm
18
22
19
19
14
15
3
20
22
18
2
15
3
20
ø3,3
29,6
11,6
11,6
32
29,6
ø3,8
38
38
6
• zastosowanie:
• materiał:
• wykończenie:
• wznios:
• długość cylindra:
• średnica cylindra:
• droga zamykania:
• system zamknięć:
• zamknięcie:
• montaż:
10
do montażu w maskownicy frontu
cynkal
chromowana, polerowana
17 mm
22 mm
19 mm
180°
z 6 zastawkami płytkowymi, klucz można wyjąć w pozycji otwarcia i zamknięcia
12 różnych zamknięć
do przykręcania
Zakres dostawy
120 kompletów:
1 centralny zamek obrotowy z listwą
2 klucze składane
1 rozetka wkładki
3 lub 4 blokady szuflad
ilość szuflad
montaż
nr artykułu
4
czołowy
234.99.240
3
czołowy
234.99.241
61
cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
cm
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Häfele Polska Sp. z o.o. | ul. Wrocławska 4d | 55-090 Długołęka | Polska
Tel: +48 71 315 32 42 | e-mail: [email protected]
www.hafele.pl
HPL08.2014; Firma zastrzega sobie zmiany wymiarowe i konstrukcyjne.
Partner Häfele:

Podobne dokumenty