kryteria szczegółowe - Zespół Szkół w Czerninie

Transkrypt

kryteria szczegółowe - Zespół Szkół w Czerninie
Szczegółowe kryteria oceniania z wychowania fizycznego w szkole podstawowej klasy IV- VI
w roku szkolnym2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZERNINIE
- rodzaj sprawdzianu wybiera nauczyciel z klasą w zależności od umiejętności uczniów.
DYSCYPLINA
UMIEJĘTNOŚCI
FORMY KONTROLI I OCENY
START NISKI DO BIEGU
SPRINTERSKIEGO - IV
PRAWIDŁOWO WYKONANA
TECHNIKA,
PRAWIDŁOWE POSTAWY NA
POSZCZEGÓLNE KOMENDY,
TECHNIKA BIEGU,
SKOK W DAL TECZNIKĄ
NATURALNĄ – IV,V,VI
PRAWIDŁOWY ROZBIEG,
WŁAŚCIWY SPOSÓB ODBICIA Z
DESKI,
PRAWIDŁOWE LĄDOWANIE PO
SKOKU,
LEKKA
ATLETYKA
RZUT OBURĄCZ PIŁKĄ
LEKARSKĄ W TYŁ
IV,V,VI
-
POSTAWA ĆWICZĄCEGO,
UŁOŻENIE NÓG I RĄK Z PIŁKĄ,
WŁAŚCIWY WYRZUT PIŁKI,
ODLEGŁOŚĆ RZUTU
RZUT PIŁECZKĄ
PALANTOWĄ – IV, V, VI
-
PRAWIDŁOWY ROZBIEG,
UŁOŻENIE NÓG I RĄK Z PIŁKĄ,
WŁAŚCIWY WYRZUT PIŁKI,
ODLEGŁOŚĆ RZUTU.
PRZEWRÓT W PRZÓD
IV, V, VI
POZYCJA POCZĄTKOWA I KOŃCOWA,
PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE RĄK,
PŁYNNOŚĆ W WYKONANIU
ĆWICZENIA.
PRZEWRÓT W TYŁ- IV, V,
VI
POZYCJA POCZĄTKOWA I KOŃCOWA,
PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE RĄK,
PŁYNNOŚĆ W WYKONANIU
ĆWICZENIA.
SKOK KUCZNY PRZEZ 3
CZĘŚCI SKRZYNI – IV, V ,
VI
WŁAŚCIWY ROZBIEG,
ODPOWIEDNIE ODBICIE Z
ODSKOCZNI,
WŁAŚCIWA FAZA LOTU,
PRAWIDŁOWE LĄDOWANIE NA
MATERACU.
UKŁAD GIMNASTYCZNYPOZNANE
EMENENTY GIMNASTYKI
PODSTAWOWEJ - VI
POZYCJE POCZĄTKOWE I KÓNCOWE
DO ĆWICZEŃ
PŁYNNOŚĆ W WYKONANIU ĆWICZEŃ
DOBÓR ĆWICZEŃ (INWENCJA
TWÓRCZA)
GIMNASTYKA
PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE DŁONI NA
KOZŁOWANIE PIŁKĄ
PIŁCE,
PRAWĄ I LEWĄ RĘKĄ - IV
MINI PIŁKA
KOSZYKOWA
PŁYNNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ W
BIEGU Z PIŁKĄ,
PRAWIDŁOWA SYLWETKA.
RZUT OBURĄCZ DO
KOSZA – IV, V
WŁAŚCIWA POSTAWA,
PRAWIDŁOWE USTAWIENIE STÓP,
PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE DŁONI NA
PIŁCE.
SKUTECZNOŚĆ RZUTU
RZUT JEDNORĄCZ Z
MIEJSCA PO
ZATRZYMANIU – V, VI
PRAWIDŁOWE, TEMPOWE
ZATRZYMANIE SIĘ PRZED RZUTEM.
OBRONA STREFĄ I KAŻDY SWEGO -VI
DOSTAWNEGO I BIEGOWEGO,
KONTAKT WZROKOWY Z PIŁKĄ I
PRZECIWNIKIEM,
BLOKOWANIE RZUTÓW,
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA.
WSPÓŁDZIAŁANIE W
GRZE - VI
KONTAKT WZROKOWY Z PIŁKĄ I
PRZECIWNIKIEM,
BLOKOWANIE RZUTÓW,
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA.
SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO BOISKU.
KOZŁOWANIE PIŁKĄ
PRAWĄ I LEWĄ RĘKĄ W
MARSZI I BIEGU-IV,V,IV
PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE DŁONI NA
PIŁCE,
PŁYNNOŚĆ PORUSZANIA SIĘ W
BIEGU Z PIŁKĄ,
PRAWIDŁOWA SYLWETKA.
WZROK SKIEROWABY NA PIŁKĘ DO
PODANIA I CHWYTY PIŁKI MOMENTU
CHWYTU,
W MIEJSCU I W RUCHU- IV
DŁONIE ZWRÓCONE W KIERUNKU
PIŁKI,
PTRAWIDŁOWE ODPROWADZENIE
RĘKI PODAJĄCEJ,
PIŁKA TRZYMANA JEDNORĄCZ.
MINI PIŁKA
RĘCZNA
RZUT PIŁKI DO BRAMKI
Z MIEJSCA, PO
KOZŁOWANIU Z BIEGU I
WYSKOKU – IV, V, VI
PAWIDŁOWE PROWADZENIE RĘKI
RZUCAJĄCEJ,
PRAWIDŁOWE USTAWIENIE STÓP,
PŁYNNOŚĆ CAŁEJ CZYNNOŚCI
RUCHOWEJ.
ZWÓD POJEDYNCZY W
LEWO I W PRAWO - VI
USTAWIENIE STOPY W PRAWO /
LEWO,
PRZENIESIENIE CIĘŻARU CIAŁA NA
PRAWĄ NOGĘ,
SKOK W PRAWO/ LEWO MIJAJĄC
PRZECIWNIKA,
ODBICIE Z NOGI PRAWEJ/ LEWEJ,
GRA W OBRONIE I W
ATAKU -V, VI
KONTAKT WZROKOWY Z PIŁKĄ I
PRZECIWNIKIEM,
WSPÓŁDZIAŁANIE W ZESPOLE
SKUTECZNOŚĆ DZIAŁANIA.
POSTAWA SIATKARSKA IV
ODBICIE OBURĄCZ
PRAWIDŁOWE USTAWIENIE NÓG I
RĄK,
WŁAŚCIWE USTAWIENIE RĄK,
PŁYNNOŚĆ RUCHU.
-
UŁOŻENIE DŁONI W KOSZYCZEK,
SYNCHRONIZACJA PRACY NÓG I
PALCAMI – IV,V
RĄK.
ZAGRYWKA DOLNA – IV,V -
USTAWIENIE NÓG,
PRAWIDŁOWE PROWADZENIE RĘKI
ZAGRYWAJĄCEJ,
DZIAŁANIE RUCHOWE PO
ZAGRYWCE.
MINI PIŁKA
SIATKOWA
ODBICIE OBURĄCZ
DOLNE – V, VI
NÓG.
GRA SZKOLNA - VI
PRAWIDŁOWE ZACHOWANI SIĘ NA
BOISKU
PRZYJMOWANIE POSTAWY I
UŁOŻENIE RĄK DO ODBIORU PIŁKI
SKUTECZNOŚC DZIAŁANIA
PROWADZENIE PIŁKI
LEWĄ I PRAWĄ NOGĄ –
IV, V
PŁYNNOŚĆ RUCHÓW PRZY
PROWADZENIU PIŁKI LEWĄ I PRAWĄ NOGĄ,
KONTAKT Z PIŁKĄ.
POZYCJA SIATKARSKA,
PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE RĄK,
PRAWIDŁOWE USTAWIENIE NÓG,
SYNCHRONIZACJA PRACY RĄK I
PRAWIDŁOWA PRACA NOGI
UDERZAJĄCEJ,
STRZAŁ NA BRAMKĘ – IV,
WŁAŚCIWA PRACA RĄK PODCZAS
V
UDERZENIA PIŁKI,
PŁYNNOŚĆ RUCHÓW.
MINI PIŁKA
NOŻNA
UDERZENIE PIŁKI
WEWNĘTRZNYM I
ZEWNĘTRZNYM
PODBICIEM – V, VI
WŁAŚCIWE USTAWIENIE STOPY NOGI
UDERZAJĄCEJ,
PŁYNNOŚĆ I SWOBODA RUCHU.
PROWADZENIE PIŁKI Z
OMIJANIEM PRZESZKÓD
- VI
-
PROWADZENIE PIŁKI SLALOMEM,
KONTAKT NOGI Z PIŁKĄ,
PŁYNNOŚC I SZYBKOŚC DZIAŁANIA.
GRA SZKOLNA - V, VI
-
PROWADZENIE NOGI UDERZAJĄCEJ,
WŁAŚCIWE USTAWIENIE STOPY,
SKUTECZNOŚC STRZAŁU,
WSPÓŁDZIAŁANIE W ZESPOLE,
SPOSÓB PORUSZANIA SIĘ PO BOISKU

Podobne dokumenty