Programy rezydentne i ich przygotowywanie w języku Turbo Pascal

Transkrypt

Programy rezydentne i ich przygotowywanie w języku Turbo Pascal
Pro Dialog 4 (1995), 79–93
Wydawnictwo NAKOM – Poznań
Programy rezydentne i ich przygotowywanie
w języku Turbo Pascal
Andrzej MARCINIAK
Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki
ul. Piotrowo 3a, 60-965 Poznań
Otrzymano 2 listopada 1995 roku
Streszczenie. W artykule przedstawiono ogólną koncepcję tworzenia programów
rezydentnych w systemie operacyjnym DOS, sposób ich przygotowywania w języku
Turbo Pascal (Borland Pascal) oraz podano kilka przykładowych programów tego
typu.
Słowa kluczowe: program rezydentny, Turbo Pascal, Borland Pascal