Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność

Transkrypt

Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność
"Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność" projekt współfinansowany przez
Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki
CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA
POZOSTAŁ JESZCZE TYLKO MIESIĄC DO KOŃCA REKRUTACJI !!!
W MARCU 2014r.
dyżury rekrutacyjne prowadzone będą:
06.03.14r.- Powiatowy Urząd Pracy w Łęcznej, w godz. 9.00 – 12.00
10.03.14r.-SłuchMed Łęczna, ul. Stefanii Pawlak 3, w godz. 9.00-12.00
13.03.14r. – Urząd Gminy Milejów, w godz. 12.00 – 15.00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej zaprasza wszystkich zainteresowanych do
udziału w siódmej edycji projektu systemowego
pn. „Lepsze jutro zwiększeniem szans na samodzielność”
UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona!
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w roku 2014 zapraszamy
do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna,
pokój nr 5 lub 9-biuro projektu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Dodatkowe informacje na temat projektu uzyskać można dzwoniąc na numer telefonu:
81/ 462 31 11 lub odwiedzając stronę internetową www.pcprleczna.pl
Działania realizowane w projekcie w 2014r. finansowane są przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII – Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.1–Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez
powiatowe centra pomocy rodzinie