spis dokumentów pobranych od klienta

Transkrypt

spis dokumentów pobranych od klienta
Odzyskiwanie kapitału z produktów Unit Linked
SPIS DOKUMENTÓW POBRANYCH OD KLIENTA 
Nazwisko Imię Klienta: ___________________________________________________________________
Formularz kontaktowy (1 egzemplarz).
 Umowa handlowa (2 egzemplarze w tym 1 dla klienta).
 Pełnomocnictwo procesowe ZKZ (1egzemplarz dla każdego produktu).
 Upoważnienie (1 egzemplarz).
 Kserokopia dowodu osobistego klienta (1 egzemplarz).
 Kserokopia polisy (1 egzemplarz).
 Kserokopia ostatniego rozliczenia z TU (1 egzemplarz)
 OWU (1 egzemplarz).
 Prośba o przysłanie duplikatu i rozliczenia końcowego polisy.
 Analiza Prawna Klienta
 ……………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………………..
_______________________________
_____________________________
Data i czytelny podpis Partnera
(pełne imię i nazwisko)
Czytelny podpis odbierającego dokumenty
(pełne imię i nazwisko)
Profesjonalne Doradztwo Prawne dostępne również dla Ciebie