RADA MIASTA ZĄBKI vptynęto dn P...3...M.AR:.2.°°.8

Transkrypt

RADA MIASTA ZĄBKI vptynęto dn P...3...M.AR:.2.°°.8
.,'--oi.:jGi INTERESANTA
URZĘDU MIASTA ZĄBKI
RADA MIASTA ZĄBKI
ul.Wojska Polskiego 10
05-091 Ząbki
vptynęto dn
3
M AR
2
8
P... ... . :. .°°. ...„...
"
Ząbki, 3 marca 2008 r.
BR 0057 / 027 /2008
BURMISTRZ MIASTA ZĄBKI
Pan Robert Perkowski
Szanowny Panie!
Nasze miasto rozbudowuje się w bardzo szybkim tempie. Powstają nowe osiedla i
drogi. Zaczynają znikać łąki i nie zagospodarowane place, na których dzieci i młodzież
uprawiały różne dyscypliny sportu. Duże inwestycje związane z rozbudową bazy sportowej
wymagają czasu i dużych nakładów finansowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańców proponuję zagospodarowanie nielicznych już miejsc na potrzeby uprawiania
najpopularniejszych dyscyplin sportu. Należy rozważyć jak najniższym kosztem wykonać
proste boiska do piłki nożnej i siatkówki. Istnieją liczne rozwiązania polegające na
wyrównaniu terenu i ustawieniu bramek lub słupków do siatkówki, a nawet położenia prostej i
taniej nawierzchni. Chciałbym, aby były to drobne inwestycje o charakterze tymczasowym
nie wymagające przygotowania wielu projektów i zezwoleń.
Moja propozycja dotyczy dwóch miejsc w Ząbkach północnych i dwóch w Ząbkach
południowych:
lokalizacja 1 - u zbiegu ulic Kochanowskiego i Drewnickiej (boisko do piłki nożnej)
lokalizacja 2 - na rogu ulic 11-go Listopada i Wigury (boisko do piłki nożnej i siatkówki
lub koszykówki)
lokalizacja 3 - przy ulicy Szwoleżerów (na tyłach pizzerii) - (boisko do piłki nożnej)
lokalizacja 4 - pomiędzy marketem LI DL, a cmentarzem na ul. Piłsudzkiego - (boisko do
piłki nożnej i siatkówki lub koszykówki)
Wyrównane i przygotowane boiska zmniejszają ilość urazów i zachęcają do korzystania z
nich mieszkańców. Należy rozważyć w jakiej technologii miałyby być wykonane
proponowane obiekty. Korzystając z łagodnej zimy już przed wiosną wiele prac można
wykonać własnymi siłami MZK.
Proszę o rozważenie moich propozycji mając na uwadze, że wkrótce zacznie się wiosna i
młodzież będzie szukać sposobów na „rozładowanie energii", a korzyści jakie przynosi
uprawianie sportu są nie do przecenienia.
Z poważaniem
PRZEWODNICZĄCY
Komisji Społecznej
Marcin KiMcki