Nowa jakość wykrawania

Komentarze

Transkrypt

Nowa jakość wykrawania
TruPunch:
Nowa jakość
wykrawania
Obrabiarki / Elektronarzędzia
Technika laserowa / Elektronika
Wydajność
jedyna w swoim
rodzaju
Spis treści
Wydajność jedyna w swoim
rodzaju Wykrawarki TruPunch umożliwiają elastyczną obróbkę różnych
2
rodzajów materiałów. Zastosowania maszyny to obróbka prostych i skomplikowanych detali z licznymi przeformowaniami
Dlaczego TruPunch przekonuje 4
z zachowaniem najlepszej jakości powierzchni i krawędzi.
Można obrabiać liczne komponenty na jednej maszynie –
na życzenie także w sposób w pełni zautomatyzowany.
Narzędzia wykrawające
i akcesoria 5
Wykrawarki młoteczkowe TruPunch pracują nadzwyczaj eko-
Przemyślane wykrawanie 6
nomicznie i wydajnie. Są energooszczędne i wydajnie gospodarują materiałem. Duży wybór wysokiej jakości narzędzi
Pełna elastyczność 7
własnej produkcji TRUMPF zapewnia elastyczność obróbki
na najwyższym poziomie.
TruPunch 1000 8
TruPunch 2000 12
TruPunch 3000 16
TruPunch 5000 20
Komponenty, które się opłacają 24
Oprogramowanie:
Zaprogramowany na sukces 26
TruServices:
Serwis jak żaden inny Znajdą nas Państwo na YouTube
www.youtube.com/trumpftube
2
27
TruPunch:
Zalety w skrócie
1
Ekonomiczne wykorzystanie materiałów.
2
Wykrawanie, przeformowywanie i usuwanie
gradu (na jednej maszynie).
3
Pełna elastyczność narzędzi.
4
Zachowanie jakości we wszystkich aplikacjach.
5
Indywidualna automatyzacja.
TruPunch 1000
Ekonomiczna maszyna dla firm rozpoczynających obróbkę w zakresie wykrawania.
Jest łatwa w obsłudze, ekonomiczna i zajmuje niewiele miejsca.
TruPunch 2000
Maszyna podstawowa o dużej wydajności. Kompaktowa maszyna TruPunch 2000 otwiera
drogę do automatycznego wykrawania. Poza tym pozwala na elastyczną produkcję szerokiego
spektrum detali – w bardzo atrakcyjnej cenie.
TruPunch 3000
Wydajność materiałowa dzięki maszynie uniwersalnej. Dzięki obróbce bez ażuru
TruPunch 3000 pozwala na zaoszczędzenie przeciętnie 10% matriału. Przemyślana automatyzacja
zapewnia najwyższy komfort produkcji.
TruPunch 5000
Produktywna maszyna High End. TruPunch 5000 to lider w kwestii wydajności, niezawodności
oraz elastyczności. Indywidualne rozwiązania automatyzacji gwarantują wszechstronność zastosowań i umożliwiają wysoką produkcję szczególnie w systemie wielozmianowym.
3
Dlaczego
TruPunch
przekonuje
Ekonomiczna produkcja przeformowań i konturów standardowych
Wykrawanie w trzech wymiarach. Przy pomocy głowicy wykrawającej możliwe jest
wykrawanie otworów i wykonywanie trójwymiarowych konturów, takich jak zakładki
czy gwinty. W ten sposób prowadzą Państwo całą obróbkę tylko na jednej maszynie.
Elastyczność i ekonomiczność dzięki rotacji narzędzia o 360°
Nieograniczone możliwości formowania
Szybka obróbka
Pierwszorzędna jakość wykrawanych konturów
Łatwe przezbrajanie maszyny
Stabilność procesów i wygodny dostęp do maszyny
Konstrukcja wszystkich maszyn TruPunch oparta jest na ramie w kształcie litery C. W ten sposób zarówno maszyna, jak i obrabiany
przedmiot są dostępne z trzech stron. Pozostawia to dostatecznie dużo miejsca na podawanie i odbieranie detali z maszyny –
ręcznie bądź automatycznie. Wysoka stabilność maszyny gwarantuje dużą dokładność.
Dostęp do maszyny z trzech stron
Duża dokładność
Szybkie podawanie detali
Komponenty automatyzacji
4
Narzędzia
wykrawające
i akcesoria
Duży wybór wysokiej jakości narzędzi wykrawających
Od ponad 40 lat firma TRUMPF oferuje oryginalne narzędzia najwyższej jakości. Niezależnie od stawianych Państwu zadań,
wspieramy Państwa począwszy od doradztwa technicznego poprzez konstruowanie aż po dostawę narzędzi.
Narzędzia wykrawające: w wiodącym systemie narzędzi
i wysoka jakość detali bez widocznych śladów przeformo-
Classic oferujemy duży wybór kształtów, oszlifowania oraz
wania możliwe są dzięki technologii rolkowej. Ponadto
osłon narzędzi. Dzięki ciągłemu wyposażaniu w EasyUse
oferujemy także zastosowania specjalne jak np. usuwanie
gwarantujemy łatwe przezbrajanie.
gradu.
Narzędzia rozdzielające: pozwala na dogodne i ekono-
Narzędzia znakujące: numery seryjne, rok produkcji czy
miczne realizowanie prostych konturów rozdzielających,
logo firmy – dzięki specjalnym narzędziom mogą Państwo
cięć rozdzielających na przeformowaniach, jak również
znakować szybko i ekonomicznie.
widocznych krawędzi bez śladów obróbki.
Akcesoria wykrawające: akcesoria wykrawające ułatwiają
Narzędzia przeformowujące: poprzez plastyczne prze-
zbrojenie i konserwację oraz przedłużają okres żywotności
formowanie blachy mozna wytwarzać rozmaite kształty.
Państwa narzędzi. Optymalne rezultaty osiągają Państwo
Dzięki narzędziom TRUMPF następuje to bezpiecznie
dzięki dokładnie ustawionym i przeszlifowanym narzędziom.
i w całości na jednej maszynie. Duża prędkość obróbki
Narzędzie rozdzielające MultiShear.
Narzędzia do usuwania gradu.
5
Przemyślane
wykrawanie
Odporne na zużycie prowadzenie suwaka i aktywne cofanie stempla przyczy-
Dzięki osi obrotu 360° możliwe jest wykrawanie pod każdym kątem.
niają się do uzyskania doskonałych efektów wykrawania i zapewniają najwyższe
bezpieczeństwo procesowe.
Elastyczność i ekonomiczność dzięki rotacji narzędzia o 360°
Głowica wykrawająca pobiera zawsze jedno narzędzie. Jej największą zaletą jest to, że może obracać wszystkie narzędzia pod
dowolnym kątem – niezależnie od ich formy, wielkości lub miejsca w magazynku.
Zalety osi obrotu 360°:
Możliwość stosowania wszystkich narzędzi pod dowolnym kątem
Proste programowanie
Wysoki stopień wykorzystania materiału dzięki dużym możliwościom obłożenia arkusza
Krótsze czasy przezbrajania
Niewielki nakład kosztów na narzędzia
6
Pełna
elastyczność
Obróbka bez ażuru
W przypadku obróbki konwencjonalnej usunięcie ażuru, który pozostaje na maszynie, jest czasochłonne. W przeciwieństwie
do tego w obróbce bez ażuru blacha jest całkowicie rozdrobniona, zatem nie ma żadnych pozostałości.
Niezawodność procesu
Oszczędność materiału
Maszyna przyjazna w obsłudze
Gotowe detale można rozłado-
Wspólna linia cięcia zapewnia
Obróbka bez odpadu zapewnia
wać z zachowaniem dużej nie-
optymalne wykorzystanie
bezpieczeństwo pracy
zawodności porcesu
materiału
Małe detale rozładowywane
Większe wykorzystanie arkusza
są także przy otwartej zsuwni
blachy zmniejsza koszty mate-
Odpad jest automatycznie
rozdrabniany i usuwany
riałowe przeciętnie o 10 %
Odpad jest sortowany automatycznie wg rodzajów materiału
Urządzenie sortujące rozdziela
pozostałe części arkusza od de-
Rozdrobnione pozostałe części
tali do standardowych pojem-
blachy ułatwiają logistykę
ników
i zapewniają większe zyski
z wykorzystania odpadu
W razie potrzeby detale są obracane przed
rozładunkiem.
Oszczędność materiału dzięki obróbce bez ażuru.
Urządzenie sortujące oddziela pozostałe części
arkusza od detali.
7
TruPunch 1000
TruPunch 1000:
Zalety w skrócie
8
1
Optymalna elastyczność obróbki.
2
Intuicyjna i prosta obsługa maszyny.
3
Ekonomiczna, również przy niewielkim
stopniu wykorzystania.
4
Wysoka jakość detali.
5
Niewielka powierzchnia zabudowy.
Stosowane technologie: wykrawanie, usuwanie gradu za pomocą rolek,
Stosowane technologie: technologia rolkowa.
tłoczenie, formowanie: gwintowanie blachy z przetłoczeniem ku górze oraz
ku dołowi, wytwarzanie zatrzasków, zawiasów, mostków, MultiBend oraz
wyciskanie.
Ekonomiczna maszyna dla firm rozpoczynających obróbkę w zakresie wykrawania
TruPunch 1000 jest idealną maszyną dla firm rozpoczynających profesjonalną obróbkę w zakresie wykrawania. Zajmuje niewiele
miejsca i jest łatwa w obsłudze. Dzięki uniwersalnej wykrawarce TruPunch 1000 firmy TRUMPF mogą Państwo prowadzić całą
obróbkę na jednej maszynie. Maszyna zapewnia również szybką i elastyczną obróbkę detali o mniejszych rozmiarach.
Przejrzysty ekran dotykowy pozwala na łatwą obsługę maszyny. Dzięki intuicyjnej obsłudze i menu mogą Państwo w szybki
sposób obrabiać skomplikowane detale.
9
10
Dane techniczne:
Obszar pracy (X × Y)
TruPunch 1000
format mały
TruPunch 1000
format średni
2050 x 1250 mm
2500 x 1250 mm
6,4 mm
6,4 mm
Wydajność
Maks. grubość blachy
Maks. siła wykrawania
165 kN
165 kN
Maks. siła dociskania
10 kN
10 kN
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego
150 kg
150 kg
Prędkości
Oś X
80 m / min
80 m / min
Oś Y
55 m / min
55 m / min
Symultanicznie (X i Y)
Oś C
97 m / min
97 m / min
180 obr. / min
180 obr. / min
Maks. częstotliwość skoków przy
wykrawaniu (E = 1 mm)
600 1 / min
600 1 / min
Maks. częstotliwość znakowania
1300 1 / min
1300 1 / min
Maks. przyspieszenia [1]
Oś X
10 m / s²
10 m / s²
Oś Y
5 m / s²
5 m / s²
Oś C
175 rad / s²
175 rad / s²
Narzędzia
15 narzędzi przy 2 uchwytach
(opcja 3. uchwyt)
18 narzędzi przy 2 uchwytach
(opcja 3. uchwyt)
15 – 150
18 – 180
5- / 10-krotny
5- / 10-krotny
Pojedyncze narzędzie
4,4 s
4,4 s
MultiTool
2,2 s
2,2 s
Magazyn liniowy
Ilość narzędzi przy MultiTool
MultiTool
Czas wymiany narzędzi
Dokładność [2]
Odchyłka pozycjonowania Pa
± 0,1 mm
± 0,1 mm
Średnia
odchyłka pozycjonowania Ps
± 0,03 mm
± 0,03 mm
Sterowanie CNC firmy TRUMPF
Bosch CML 45
Bosch CML 45
Programowalna zapadnia
Maks. wielkość detalu
180 x 150 mm
180 x 150 mm
Maks. wielkość detalu z repozycją
460 x 500 mm
460 x 500 mm
6000 x 5825 mm
6540 x 5837 mm
Powierzchnia zabudowy [3]
Łącznie z kurtyna świetlną
Pobór mocy
Średni pobór mocy
4,3 kW
4,3 kW
Aktywna automatyka wyłączająca
0,3 kW
0,3 kW
[1]
Do 100 kg ciężaru blachy.
Możliwa do uzyskania dokładność zależy m.in. od rodzaju przedmiotu, obróbki wstępnej, wielkości arkusza i położenia
w obszarze roboczym. Wg VDI/DGQ 3441 długość pomiarowa 1 m.
[3] Wartości przybliżone. Dokładne parametry podane są na schemacie ustawienia maszyny.
Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone na ofercie handlowej oraz potwierdzeniu
zamówienia maszyny.
[2]
11
TruPunch 2000
TruPunch 2000:
Zalety w skrócie
Maszyna podstawowa o dużej wydajności
Kompaktowa maszyna TruPunch 2000 otwiera drogę do auto-
12
1
Najwyższa wydajność w swojej klasie.
2
Kompaktowa automatyzacja.
3
Optymalna jakość detali.
4
Pełna elastyczność obróbki.
5
Maksymalne wykorzystanie materiału.
matycznego wykrawania. Wydajna obróbka przez całą dobę.
Efektywna obróbka
Jakość detalu i pełna elastyczność
TruPunch 2000 pozwala na ekonomiczną obróbkę nawet
Stoły szczotkowe ze wspomaganiem załadunku i rozładunku
przy niewielkim wykorzystaniu maszyny. Wydajną obróbkę
chronią obrabiany materiał. Duży wybór wysokiej jakości
zapewniają:
narzędzi własnej produkcji TRUMPF zapewnia elastyczność
obróbki na najwyższym poziomie. Nasze wieloletnie doświad-
Dynamiczne napędy na wysokim poziomie
Duże prędkości 108 m/min
Maksymalne cykle wykrawania do 900 posuwów / min
czenie w kwestiach danych technologicznych, oprogramowania
i serwisu przynoszą zysk Państwa firmie.
Przyjazna środowisku i oszczędna
Dzięki napędowi On Demand Drive hydraulika głowicy wykra-
Korzystna automatyzacja
wającej pracuje zawsze na najwyższym poziomie. Prowadzi to
do redukcji hałasu w czasie postoju maszyny oraz dodatkowo
SheetMaster Compact pozwala na ekonomiczną obróbkę
zmniejsza obciążenie hydrauliczne całego systemu. Niezawod-
przez automatyczne wykrawanie. Dodatkowo odciąża
ność procesu i efektywne wykorzystanie materiału zwiększone
operatora i zwiększa bezpieczeństwo procesów i wydajność.
zostają przez obróbkę bez ażuru.
SheetMaster Compact załadowuje blachę na maszynę i rozładowuje ażur. Mikropołączenia natomiast zapewniają niezawodną produkcję w systemie wielozmianowym.
Wydajna głowica elektrohydrauliczna.
Stół szczotkowy chroniący materiał.
13
14
Dane techniczne:
TruPunch 2000
format średni
Obszar pracy (X × Y)
2500 x 1250 mm
Wydajność
Maks. grubość blachy
6,4 mm
Maks. siła wykrawania
165 kN
Maks. siła dociskania
10 kN
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego
150 kg
Oś X
90 m / min
Oś Y
Prędkości
Symultanicznie (X i Y)
60 m / min
108 m / min
Oś C
180 obr. / min
Maks. częstotliwość skoków przy wykrawaniu (E = 1 mm)
900 1 / min
Maks. częstotliwość znakowania
1600 1 / min
Maks. przyspieszenia [1]
Oś X
12 m / s²
Oś Y
5 m / s²
Oś C
175 rad / s²
Narzędzia
18 narzędzi przy 2 uchwytach
(opcja 3. uchwyt)
Magazyn liniowy
Ilość narzędzi przy MultiTool
18 – 180
MultiTool
5- / 10-krotny
Czas wymiany narzędzi
Pojedyncze narzędzie
4,0 s
MultiTool
2,2 s
Dokładność [2]
Odchyłka pozycjonowania Pa
± 0,1 mm
Średnia odchyłka pozycjonowania Ps
± 0,03 mm
Sterowanie CNC firmy TRUMPF
Bosch CML 65
Programowalna zapadnia
Maks. wielkość detalu
180 x 150 mm
Maks. wielkość detalu z repozycją
460 x 500 mm
6540 x 5837 mm
Powierzchnia zabudowy [3]
Łącznie z kurtyna świetlną
Pobór mocy
Średni pobór mocy przy produkcji
4,5 kW
Aktywna automatyka wyłączania
0,3 kW
[1]
Do 100 kg ciężaru blachy.
Możliwa do uzyskania dokładność zależy m. in. od rodzaju przedmiotu, obróbki wstępnej, wielkości arkusza
i położenia w obszarze roboczym. Wg VDI/DGQ 3441, długość pomiarowa 1 m.
[3] Wartości przybliżone. Dokładne parametry podane są na schemacie ustawienia maszyny.
Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone na ofercie handlowej
oraz potwierdzeniu zamówienia maszyny.
[2]
15
TruPunch 3000
Wydajność materiałowa dzięki maszynie uniwersalnej
Firma TRUMPF jest światowym liderem w produkcji wykrawarek z możliwością bezodpadowej obróbki. Ta innowacja pozwala
na zaoszczędzenie przeciętnie 10 % materiału, zwiększa niezawodność procesów oraz jest nadzwyczaj przyjazna operatorowi.
Maszyna TruPunch 3000 pracuje niezwykle wydajnie dzięki elektrycznej głowicy i przeciętnemu poborowi mocy w wys. 5,6 kW.
Bezpieczna manipulacja materiałem
Dzięki obniżanej matrycy mogą Państwo obrabiać blachy do grubości 6,4 mm, zachowując gładkie krawędzie. Dodatkową zaletą
jest kompaktowość maszyny, pozwalająca na pełną automatyzację.
TruPunch 3000:
Zalety w skrócie
1
Wydajność materiałowa.
2
Obróbka bez odpadu.
3
Bezpieczna, niepowodująca zadrapań
manipulacja materiałem.
4
Zróżnicowane opcje automatyzacji.
5
Elastyczny rozładunek gotowych detali.
Energooszczędna, elektryczna głowica wykrawająca.
16
Pełna automatyzacja
SheetMaster:
Urządzenie sortujące:
SortMaster Box Linear
DisposeMaster:
Zapewnia szybkie i bezpieczne
Oddziela pozostałe części
z podajnikiem detali:
Sortuje pozostałe części
podawanie i odbiór z maszy-
arkusza od detali.
Zapewnia sortowanie detali
blachy – wraz z wiórami
ny, zdejmowanie ze stosu
bez zadrapań do mobilnych
według rodzajów materiału.
i sortowanie. Opcjonalny
pojemników.
zmieniacz narzędzi i miejsce
na dodatkowe narzędzia.
17
18
Dane techniczne:
TruPunch 3000
format średni
Obszar pracy (X × Y)
2500 x 1250 mm
TruPunch 3000
duży format
3000 x 1500 mm
180 kN
Wydajność
Maks. grubość blachy
Maks. siła wykrawania
6,4 mm
180 kN
6,4 mm
Maks. siła dociskania
20 kN
20 kN
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego
160 kg
230 kg
Oś X
90 m / min
90 m / min
Oś Y
60 m / min
Prędkości
Symultanicznie (X i Y)
Oś C
60 m / min
108 m / min
108 m / min
330 obr. / min
330 obr. / min
Maks. częstotliwość skoków przy
wykrawaniu (E = 1 mm)
1000 1 / min
800 1 / min
Maks. częstotliwość znakowania
2500 1 / min
2500 1 / min
Oś X
12 m / s²
12 m / s²
Oś Y
6 m / s²
5 m / s²
Oś C
350 1 / s²
350 1 / s²
Maks. przyspieszenia [1]
Narzędzia
Magazyn liniowy
18 narzędzi przy 2 uchwytach
arkusza
21 narzędzi przy 3 uchwytach
arkusza
18 – 180
21 – 210
5-/10-krotny
5-/10-krotny
Ilość narzędzi przy MultiTool
MultiTool
Czas wymiany narzędzi
Pojedyncze narzędzie
3,0 s
3,0 s
MultiTool
0,3 s
0,3 s
Odchyłka pozycjonowania Pa
± 0,1 mm
± 0,1 mm
Średnia odchyłka pozycjonowania Ps
± 0,03 mm
± 0,03 mm
Dokładność [2]
Sterowanie CNC firmy TRUMPF
Bosch Rexroth MTX CMP70
Bosch Rexroth MTX CMP70
Programowalna zapadnia
Maks. wielkość detalu przy pokrywie
500 x 500 mm
500 x 500 mm
5000 x 6500 mm
5800 x 7650 mm
5,6 kW
5,6 kW
Powierzchnia zabudowy [3]
Łącznie z kurtyna świetlną
Pobór mocy
Średni pobór mocy przy produkcji
Aktywna automatyka wyłączania
0,3 kW
0,3 kW
[1]
Do 100 kg ciężaru blachy.
Możliwa do uzyskania dokładność zależy m.in. od rodzaju przedmiotu, obróbki wstępnej, wielkości arkusza
i położenia w obszarze roboczym. Wg VDI/DGQ 3441 długość pomiarowa 1 m.
[3] Wartości przybliżone. Dokładne parametry podane są na schemacie ustawienia maszyny.
Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone na ofercie handlowej oraz
potwierdzeniu zamówienia maszyny.
[2]
19
TruPunch 5000
Produktywna maszyna High End
usuwać samodzielnie. W każdym przypadku powyższe
funkcje odciążają operatora, niezależnie czy jest to załadunek
TruPunch 5000 to lider w kwestii wydajności, niezawodności
z SheetMaster czy rozładunek z GripMaster. Odprowadzenie
oraz elastyczności. Jest to możliwe dzięki bezluzowym napę-
wiórów zapewnia optymalne dopasowanie mocy odciągu
dom umożliwiającym duże przyspieszenia osi. Dodatkowe
do obrabianego materiału.
zyski osiągają Państwo dzięki wysokiej prędkości obrotowej
osi C, co umożliwia szybkie tworzenie gwintów oraz wydajną
obróbkę skomplikowanych konturów. Dzięki wydajnemu
Zwinne i wszechstronne uchwyty
napędowi hydraulicznemu wykrawają Państwo z prędkością
do 1600 posuwów/min oraz znakują z prędkością do
Przy pomocy ruchomych uchwytów można dostać się do ich
2800 posuwów/min.
obszaru bez repozycji, co pozwala na zaoszczędzenie czasu
programowania. Zapewnia to szybką, elastyczną oraz precyzyjną obróbkę arkusza w jednym cyklu roboczym. Od przefor-
Inteligentna i pewna obróbka
mowywania do usuwania gradu: z TruPunch 5000 obrabiają
Państwo szerokie spektrum detali.
Dzięki zintegrowanym funkcjom Smart maszyna inteligentnie
rozpoznaje potencjalne zagrożenia i częściowo może je
TruPunch 5000:
Zalety w skrócie
1
Największa wydajność.
2
Niezawodna obróbka.
3
Wszechstronne przeformowywanie.
4
Najwyższa jakość detali.
5
Indywidualna automatyzacja.
Inteligentna automatyzacja.
20
Jakość w nowym wymiarze
Większe zyski dzięki automatyzacji
Aktywna matryca gwarantuje obróbkę bez zadrapań. Przy
Dobór automatyzacji maszyny TruPunch 5000 możliwy jest
pozycjonowaniu blachy matryca obniża się, dzięki czemu nie
indywidualnie i stopniowo. Zalety dzięki automatyzacji:
styka się z obrabianym materiałem. Przesuw formujący
pozwala matrycy na formowanie dotychczas nieosiągalnych
Zwiększenie przydatności maszyny dzięki
wielkości i wysokości. Opcjonalnie można dobrać maszynę
różnorodnym komponentom automatyzacji takim
TruPunch 5000 z programowalną siłą zdzierania dla wytwa-
jak SheetMaster
rzania powierzchni bez śladów obróbki.
Zwiększona pojemność składowania i szybka wymiana
narzędzi dzięki ich automatyzacji z ToolMaster
Linear dla 18, 54 lub 90 narzędzi
Zwiększona niezawodność w zautomatyzowanym
systemie obróbki wielozmianowej dziêki funkcji
Smart
TruPunch 5000 – najszybsza wykrawarka świata.
Aktywna matryca gwarantuje obróbkę bez
Maksymalna elastyczność dzięki przesuwalnym
zadrapań.
uchwytom.
21
22
Dane techniczne:
Obszar roboczy (X x Y) [1]
TruPunch 5000
format średni
TruPunch 5000
format duży
2500 x 1250 mm
3050 x 1550 mm
Wydajność
Maks. grubość blachy
Maks. siła wykrawania
Maks. siła dociskania
Maks. ciężar przedmiotu obrabianego
8 mm
220 kN
4,5 – 20 kN
200 kg
8 mm
220 kN
4,5 – 20 kN
230 kg
Prędkości
Oś X
100 m / min
100 m / min
Oś Y
60 m / min
60 m / min
Symultanicznie (X i Y)
116 m / min
116 m / min
Oś C
500 obr. / min
500 obr. / min
Maks. częstotliwość skoków przy
wykrawaniu (E = 1 mm)
1600 1 / min
1350 1 / min
Maks. częstotliwość znakowania
3000 1 / min
3000 1 / min
Oś X
25 m / s²
22 m / s²
Oś Y
12 m / s²
10 m / s²
Oś C
350 1 / s²
350 1 / s²
Maks. przyspieszenia [2]
Narzędzia
Magazyn liniowy
Ilość narzędzi przy MultiTool
MultiTool
18 narzędzi przy
3 uchwytach arkusza
21 narzędzi przy
4 uchwytach arkusza
18 – 180
21 – 210
5- / 10-krotny
5- / 10-krotny
Czas wymiany narzędzi
Pojedyncze narzędzie
<3s
<3s
MultiTool
0,3 s
0,3 s
Odchyłka pozycjonowania Pa
± 0,1 mm
± 0,1 mm
Średnia odchyłka pozycjonowania Ps
± 0,03 mm
± 0,03 mm
Dokładność [3]
Sterowanie CNC firmy TRUMPF
Siemens Sinumerik 840D SL
Siemens Sinumerik 840D SL
Programowalna zapadnia
Maks. wielkość przy wielkości zsuwni
500 x 500 mm
500 x 500 mm
Powierzchnia zabudowy [4]
Łącznie z kurtyna świetlną
6760 x 6100 mm
7600 x 7000 mm
Pobór mocy
Średni pobór mocy przy produkcji
9,5 kW
9,5 kW
Aktywna automatyka wyłączania
0,5 kW
0,5 kW
[1]
Bez repozycji.
Do 100 kg ciężaru blachy.
[3] Osiągalna dokładność obrabianego detalu zależy od rodzaju przedmiotu, obróbki wstępnej, wielkości arkusza
i położenia w obszarze roboczym. Wg VDI/DGQ 3441 długość pomiarowa 1 m.
[4] Wartości przybliżone. Dokładne parametry podane są na schemacie ustawienia maszyny.
Zastrzega się prawo do zmian. Za informacje wiążące należy uważać dane zamieszczone na ofercie handlowej oraz
potwierdzeniu zamówienia maszyny.
[2]
23
Komponenty,
które się opłacają
Bardziej ekonomiczna i efektywna produkcja dzięki automatyzacji
Wszystko z jednej ręki – nie występują problemy międzyoperacyjne
Zoptymalizowany przepływ materiałów i większe bezpieczeństwo procesowe zwiększają produktywność
Wielozmianowa praca do 24 h przy redukcji personelu obsługowego zwiększa wydajność produkcji
Bezpieczna manipulacja materiałem zwiększa efektywność materiałową
Przejrzystość składowania umożliwia szybki dostęp do materiału i oszczędza przestrzeń magazynową
SheetMaster
SheetMaster
­Compact
Proponowane maszyny:
TruPunch 2000
TruPunch 3000
TruPunch 5000
[1]
[2]
24
Zintegrowany zmieniacz narzędzi wraz z magazynem narzędzi jako opcja funkcji SheetMaster.
Z opcją obróbki bez odpadu.
Systemy wózków
SortMaster Pallet
SortMaster Box
SheetMaster: szybkie i bezpieczne podawanie i odbiór
SortMaster Box Linear: sortowanie gotowych produktów
z maszyny, zdejmowanie ze stosu i sortowanie.
do pojemników poruszających się wzdłuż.
SheetMaster Compact: ekonomiczna automatyzacja,
GripMaster: szybkie i niezawodne usuwanie odpadu oraz
zajmująca niewielką powierzchnię, do załadunku i rozładunku
odkładanie go jednocześnie z procesem załadunku.
arkuszów z mikropołączeniami oraz ażuru.
ToolMaster Linear: modułowy system przechowywania
Systemy wózków: podwojenie wolumenu załadunku
narzędzi z 18, 54 lub 90 miejscami.
i rozładunku dzięki elastycznym możliwościom sortowania
oraz składowania materiału surowego i części gotowych.
DisposeMaster: wygodne sortowanie rozdrobnionego
odpadu i wiórów w zależności od rodzaju materiału.
SortMaster Pallet: sortowanie i układanie w stosy gotowych
TruStore: modułowy system składowania i regałów zapewnia
produktów na sześciu europaletach.
porządek oraz optymalne wykorzystanie powierzchni.
SortMaster Box: sortowanie gotowych produktów do
czterech standardowych pojemników, przystosowanych
Rozwiązanie magazynowe firmy Stopa: na życzenie
do układania w stosy.
oferujemy we współpracy z naszym partnerem – firmą Stopa –
indywidualne rozwiązania magazynowe.
SortMaster
Box Linear
GripMaster
ToolMaster
Linear
[1]
DisposeMaster
TruStore
Rozwiązanie magazynowe firmy Stopa
[2]
25
Oprogramowanie:
Zaprogramowany
na sukces
Szybkie przejście od geometrii do programu
NC za pomocą TruTops Boost
TruTops Boost jest oprogramowaniem firmy TRUMPF służącym do
konstruowania i programowania laserów, wykrawarek oraz pras
krawędziowych, zwiększającym wydajność produkcji już od pierwszego
kliknięcia. Oprogramowanie łączy w sobie wszystkie etapy zadania –
od geometrii po gotowy program NC w jednym uniwersalnym systemie. Intuicyjna ergonomia obsługi prowadzi Państwa w prosty i ukierunkowany na procesy sposób poprzez oprogramowanie, a także
zapewnia pełny przegląd zadań. Innowacyjna technologia Boost jest
ponadto niezwykle szybka dzięki swym licznym automatyzacjom.
W ten sposób Państwa produkcja nabiera rozpędu i przynosi większe
zyski!
Nasi specjaliści poinformują Państwa o dostępności TruTops Boost dla
Państwa maszyn. Do tego czasu naszym optymalnym oprogramowaniem jest TruTops Bend. Polecamy również oprogramowanie TruTops
Fab wspomagające optymalne sterowanie Państwa produkcją.
TruTops Boost:
Zalety w skrócie
Szybkie przejście od geometrii do programu NC za pomocą TruTops Boost
Zalety w skrócie: jedno oprogramowanie dla wszystkich procesów
Pełna kontrola: intuicyjny panel sterowania zapewnia elastyczną pracę
Innowacyjna technologia Boost jest ponadto niezwykle szybka dzięki licznym automatyzacjom
Innowacyjna technologia Boost + nowa ergonomia obsługi = TruTops Boost
26
TruServices:
Serwis jak
żaden inny
Towarzyszymy Państwu przez cały cykl eksploatacji maszyny
Maszyny używane
Finansowanie
Oprogramowanie
Doradztwo
Szkolenia
Narzędzia wykrawające
Rozszerzenia funkcji
Narzędzia do gięcia
Gwarancje serwisowe
Części zamienne
Serwis techniczny
Niezależnie od użytkowanej technologii TRUMPF, otrzymują
Korzystając z gwarancji serwisowych, mogą Państwo zapewnić
Państwo zawsze odpowiedni serwis. Dzięki nagrodzonemu
sobie optymalną obsługę maszyny. Jeżeli warunki produkcji
systemowi logistyki części zamiennych TRUMPF, każda zamó-
w Państwa zakładzie ulegną zmianie, oferujemy opcje i tech-
wiona część dostarczana jest w możliwie najkrótszym czasie.
niczne innowacje, które zoptymalizują Państwa maszynę. Nie-
TRUMPF zapewnia indywidualne możliwości finansowania
zbędne przygotowanie teoretyczne można otrzymać w trakcie
szybko i bez zbędnych formalności. Nasi inżynierowie serwisu
różnorodnych szkoleń prowadzonych przez doświadczonych
są doskonale przeszkoleni i w razie potrzeby zawsze dostępni.
referentów i uzupełnionych bogatą czêęśią praktyczną.
Grupa TRUMPF należy w skali światowej do czołowych producentów maszyn do obróbki blachy i laserów przemysłowych.
Zaawansowane technologicznie rozwiązania o wysokim stopniu ekonomiczności znajdują się w centrum naszych działań od 1923
roku. Jako lider technologiczny TRUMPF oferuje Państwu pełen pakiet z jednej ręki: maszyny i urządzenia, systemy automatyzacji,
wyposażenie magazynowe i usługi.
27
TRUMPF posiada certyfikat ISO 9001:2008
Ident-Nr. 0374412_201511_T – Zastrzega się prawo zmian
(więcej informacji na www.trumpf.info/quality)
TRUMPF Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Łopuszańska 38B · 02-232 Warszawa · tel. +48 22 575 39 00 · faks + 48 22 575 39 01
[email protected] · www.pl.trumpf.com

Podobne dokumenty

Niezwykle innowacyjne wykrawania.

Niezwykle innowacyjne wykrawania. Akcesoria wykrawające: akcesoria wykrawające ułatwiają zbrojenie i konserwację oraz przedłużają okres żywotności Państwa narzędzi. Dokładnie nastawione i regularnie

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne połączenie cięcia laserowego i

Perfekcyjne połączenie cięcia laserowego i ręcznie bądź automatycznie. Wysoka stabilność procesów maszyny zapewnia dokładną obróbkę bez zadrapań na powierzchni detali. Dostęp do maszyny z trzech stron. Wysoka dokładność. Obróbka bez zadrapa...

Bardziej szczegółowo

Wykrawanie i cięcie laserowe w perfek cyjnym

Wykrawanie i cięcie laserowe w perfek cyjnym Tym samym można ją określić mianem maszyny wielofunkcyjnej. Standardowe kontury i elementy formowania wykonuje głowica wykrawająca, filigranowe kontury tnie laser. Zaś w oddzielnym systemie laser w...

Bardziej szczegółowo

Perfekcyjne połączenie cięcia laserowego i

Perfekcyjne połączenie cięcia laserowego i określić mianem maszyny wielofunkcyjnej. Standardowe kontury i elementy formowania wykonuje głowica wykrawająca, filigranowe kontury tnie laser. Zaś w oddzielnym systemie laser wykonuje wysokiej ja...

Bardziej szczegółowo