Opis projektu Brak materiałów

Komentarze

Transkrypt

Opis projektu Brak materiałów
Opis projektu
tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej technologii
wyważania wirników turbosprężarek
samochodowych w procesie regeneracji i
produkcji w firmie Auto Turbo.
nazwa beneficjenta: AUTO-TURBO IZABELA MIGDACZ,
EDWARD MIGDACZ, ANITA MIGDACZRUMIANOWSKA SPÓŁKA CYWILNA
województwo: śląskie
powiat: m. Bielsko-Biała
fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Śląskiego
działanie: 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
poddziałanie: 1.2.4. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP
dziedzina: brak
wartość projektu: 139 413.12 zł
dofinansowanie z Unii Europejskiej: 57 805.44 zł
ocena:
sektor: rozwój firm
punktor projekt realizowany
w latach 2007-2013
Brak materiałów