KOMUNIKAT nr 2 - BIP Kujawsko

Transkrypt

KOMUNIKAT nr 2 - BIP Kujawsko
KOMUNIKAT nr 2
Dotyczy: postępowania przetargowego na sukcesywne dostawy akumulatorów do KujawskoPomorskiego Transportu Samochodowego Spółka Akcyjna
Znak postępowania: KPTS-Z-5/A/1/15/31
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna, działając jako Zamawiający w
postępowaniu na sukcesywne dostawy akumulatorów, informuje wszystkich uczestników
postępowania, że do Zamawiającego wpłynęło kolejne pytanie, dotyczące przedmiotowego
postępowania, o treści:
„Zwracamy się do Państwa z zapytaniem o wyjaśnienie treści SIWZ w następującym zakresie:
ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia
Poz. 7 Akumulator 12 / 120-125 / 720*, czy zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania
akumulatora o parametrach:
Akumulator 115Ah/760A (L+ Std.) 350x175x235”
Zamawiający udzielił odpowiedzi o treści:
Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania akumulatora, opisanego w Państwa piśmie
pod warunkiem, że jest to akumulator 12V a rozmieszczenie biegunów odpowiada warunkom
określonym w tabeli zamieszczonej w rozdziale III pkt 3 SIWZ.
Data zamieszczenia na stronie www.bip.kpts.com.pl – 24.04.2015r.