Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR

Transkrypt

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach LSR
w wyniku naboru ogłoszonego przez LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej przeprowadzonego od 15.04.2014 r. do 15.05.2014r.
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji 312 „Tworzenie
i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”
l.p.
Nazwa
wnioskodawcy
1.
Szymańska
Grażyna
2.
Fabryka Mocy,
siłownia
Fizjoterapia,
Masaż Aldona
Jankowska,
Monika
Jankowska,
spółka cywilna
3.
GABO S.C.
Dariusz
Tytuł operacji
Celem operacji jest podwyższenie konkurencyjności
przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu zatrudnienia na
terenie wiejskim poprzez dokończenie I etapu Rozbudowy
i zmiany sposobu użytkowania budynku szkoły i budynku
gospodarczego na Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy oraz
zakup wyposażenia i sprzętu do fizjoterapii
Celem operacji jest utworzenie przedsiębiorstwa w celu
świadczenia usług dla ludności oraz wzrost zatrudnienia,
poprawa konkurencyjności firmy oraz zapewnienie jej
dynamicznego rozwoju w kolejnych latach
Podwyższenie konkurencyjności firmy GABO s. c. i
zwiększenie zatrudnienia poprzez budowę budynku
składowo-magazynowego wraz z placem manewrowym i
1
Nr wniosku
Nr
identyfikacyjny
Wnioskowana
kwota pomocy
Czy
operacja
mieści się
w
limicie?
TR/01/2014
069302173
292 972,00 zł
TAK
TR/11/2014
069414025
232 430,50 zł
TAK
TR/06/2014
068453416
100 000,00 zł
TAK
Borowski,
Ireneusz Garlej
4.
Sołdaczewska
Joanna
ogrodzeniem w miejscowości Zdziar Wielki.
Podwyższenie konkurencyjności firmy Niepubliczny
Zakład Opieki Medycznej Eljodent Joanna Sołdaczewska i
zwiększenie zatrudnienia poprzez zakup sprzętu
medycznego.
TR/07/2014
069373430
85 730,00 zł
NIE
20 325,00 zł
NIE
5.
Witkowski
Adam
Uruchomienie nowego punktu, zwiększenie zatrudnienia i
rozszerzenie obszaru działalności firmy co przyczyni się
do jej rozwoju i polepszenie pozycji rynkowej
przedsiębiorstwa.
TR/12/2014
Woźniak Artur
Celem operacji jest utworzenie przedsiębiorstwa w celu
świadczenia usług dla ludności oraz wzrost zatrudnienia,
poprawa konkurencyjności firmy oraz zapewnienie jej
dynamicznego rozwoju w kolejnych latach.
TR/08/2014
069434680
200 000,00 zł
NIE
Kuchcińska Ewa
Wzrost dochodu poprzez uruchomienie lokalu
gastronomicznego.
TR/03/2014
065907345
200 000,00 zł
NIE
Koziński Artur
Celem operacji jest utworzenie działalności gospodarczej
polegającej na świadczeniu usług elektryczno –
instalatorskich, serwisu elektronarzędzi, maszyn i
urządzeń elektrycznych, spawaniu i pomiaru
światłowodów, poprzez remont pomieszczenia
przeznaczonego do świadczenia wyżej wymienionych
usług oraz zakup niezbędnego wyposażenia: komputer,
spawarka, służących do prowadzenia działalności, co
wpłynie na wzrost dochodu i utworzenie poprzez
TR/10/2014
100 000,00 zł
NIE
6.
7.
8.
2
samozatrudnienie nowego miejsca pracy.
9.
Wiśniewski
Sebastian
Wzrost wydajności pracy i modernizacja zakładu
stolarskiego poprzez zakup nowoczesnych maszyn do
produkcji i utwardzenie placu manewrowego.
TR/04/2014
069321926
95 508,00 zł
NIE
Stachurska
Katarzyna
Uzyskiwanie dochodu z prowadzenia sklepu z częściami i
akcesoriami samochodowymi.
TR/02/2014
041954053
54 237,00 zł
NIE
Staniszewski
Krzysztof
Celem operacji jest podwyższenie konkurencyjności
działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu
usług z zakresu konserwacji i naprawy pojazdów
samochodowych, mycie i pranie tapicerek ,blacharstwo,
poprzez budowę pomieszczenia służącego myciu i
konserwacji samochodów oraz zakup niezbędnego
wyposażenia: lawety samochodowej, kompresora
powietrza i odkurzacza piorącego, co wpłynie na wzrost
dochodu i utworzenie poprzez samozatrudnienie nowego
miejsca pracy.
TR/09/2014
051212064
74 650,00 zł
NIE
TR/05/2014
069425361
275 500,00 zł
NIE
10.
11.
12.
Mitrak Sobiecki
Mirosław
Podwyższenie konkurencyjności firmy usługowej i
zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez zakup nowej
koparki kołowej o mocy 95-115 kW.
1 731 352,50 zł
656 631,00 zł
RAZEM
LIMIT ŚRODKÓW
3

Podobne dokumenty