UROSEPT

Transkrypt

UROSEPT
Ulotka dla pacjenta
Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak
uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Urosept ostrożnie i zgodnie z informacją w ulotce.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
UROSEPT®
tabletki drażowane
SKŁAD
1 tabletka drażowana zawiera jako substancje czynne:
- wyciąg gęsty złożony z liści brzozy, korzenia pietruszki, naowocni fasoli (Extractum spissum
compositum (4-6 : 1) ex: Betulae folio 4,40 cz., Petroselini radice 2,66 cz., Phaseoli pericarpio
1,00 cz., ekstrahent: metanol 90 % [v/v])……………....................................................86,2 mg
- wyciąg suchy z ziela rumianku (Chamomillae herbae extractum siccum (7-9 : 1),
ekstrahent: woda) ….............................................................................................................8 mg
- wyciąg suchy z liści borówki brusznicy (Vitis idaeae folii extractum siccum (3-6 : 1),
ekstrahent: woda) ...............................................................................................................26 mg
- naowocnię fasoli sproszkowaną (Phaseoli pericarpium) …………………….…….......78 mg
- potasu cytrynian (Kalii citras) ………………………………………...……………......19 mg
- sodu cytrynian (Natrii citras) …………………………………….……………………16 mg.
Substancje pomocnicze:
Rdzeń: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, magnezu
stearynian E 470b, talk E 553b.
Otoczka: sacharoza, talk E 553b, guma arabska suszona rozpyłowo, indygotyna E 132, Capol®1295
(mieszanina wosku pszczelego białego E 901 i wosku Carnauba E 903).
Dostępne opakowania: blistry z folii Al/PVC (2 x 15 lub 4 x 15 drażetek) w tekturowym pudełku.
PODMIOT ODPOWIEDZIALNY
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
1. Co to jest lek Urosept® i w jakim celu się go stosuje
Urosept® jest tradycyjnym lekiem o łagodnym działaniu moczopędnym. Stosowany jest pomocniczo
w zakażeniach układu moczowego i w kamicy dróg moczowych. Skuteczność leku w wymienionych
wskazaniach opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.
2. Zanim zastosuje się lek Urosept®
Nie należy stosować leku Urosept®, jeśli występuje nadwrażliwość na rośliny z rodziny
Złożonych (Asteraceae, dawniej Compositae) lub którykolwiek ze składników preparatu.
Produktu nie należy stosować, jeśli: występują obrzęki spowodowane niewydolnością serca
i nerek.
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania leku
u dzieci poniżej 12 roku życia.
Inne:
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
Ciąża:
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania
preparatu w okresie ciąży.
Karmienie piersią:
Ze względu na brak danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania, nie zaleca się stosowania
preparatu w okresie karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Stosowanie preparatu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
i obsługę maszyn.
Stosowanie innych leków:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które
wydawane są bez recepty.
Dotychczas nie są znane interakcje z innymi lekami.
3. Jak stosować lek Urosept®
Lek stosować doustnie 3 razy dziennie po 2 tabletki drażowane, popijając szklanką wody lub
wg indywidualnych wskazań lekarza.
Pod kontrolą lekarza lek może być przyjmowany przez dłuższy okres czasu, również w leczeniu skojarzonym
z innymi lekami.
W przypadku zażycia większej dawki leku Urosept® niż zalecana:
Nie są znane przypadki przedawkowania leku.
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku i wystąpienia niepokojących objawów należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, Urosept® może powodować działania niepożądane.
Dotychczas nie zanotowano wystąpienia działań niepożądanych. Ze względu na obecność
w preparacie wyciągu z korzenia pietruszki o potencjalnych właściwościach fotouczulających, istnieje
niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia zmian skórnych u osób o jasnej karnacji przy nadmiernej
ekspozycji na światło słoneczne.
5. Przechowywanie leku Urosept®
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie należy stosować leku Urosept® po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
6. Inne informacje
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu
odpowiedzialnego.
Polska
Poznańskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A.
ul. Towarowa 47-51, 61-896 Poznań
tel. + 48 61 886 18 00, fax + 48 61 853 60 58
Data zatwierdzenia ulotki: 8.12.2008 r.