potrzebne wsparcie?

Transkrypt

potrzebne wsparcie?
POTRZEBNE
WSPARCIE?
Haldex Remote Services
Pomoc experta przez internet: Haldex Remote Services
oferuje wsparcie techniczne online dla stacji serwisowych.
www.haldex.com
Innovative Vehicle Solutions
Rozwiązywanie
problemu z pomocą
inżyniera firmy Haldex
Złożony
problem?
Haldex Remote
Services
Dzięki usłudze Haldex
Remote Services
stacje serwisowe
oszczędzają czas i
pieniądze
Usługa HRS zapewnia dostęp do
wiedzy eksperta i specjalistycznego
wsparcia dla stacji serwisowych szybko i łatwo przez internet.
Zalety usługi:
›
Dodatkowa ekspertyza
›
›
›
›
›
›
Szybka diagnoza problemu
Szybsze podejmowanie decyzji
Krótszy czas napraw
Krótszy czas przestoju pojazdu
Brak dodatkowych inwestycji
Brak kosztów abonamentowych
Telefon do Haldex
Remote Services
Bezpośredni kontakt z expertem
W przypadku, gdy brakuje czasu i wiedzy na rozwiązanie problemu, wystarczy skorzystać z usługi Haldex Remote Services. Jest to w szczególności
przydatne, gdy elektronika sprawia kłopot personelowi stacji serwisowej.
Podczas, gdy komputer warsztatowy jest podłączony do elektroniki pojazdu,
ekspert z firmy Haldex ma bezpośredni dostęp do zaistniałego problemu i
może go szybko rozwiązać.
Zaleta: długie rozmowy telefoniczne nie są już konieczne do zdiagnozowania problemu. Zamiast tego, technicy firmy Haldex mogą bezpośrednio podłączyć się do instalacji i działać tak, jakby znajdowali się na stacji serwisowej.
Oferta nie ogranicza się tylko do rozwiązywania problemów z elektroniką.
Stacje serwisowe nie zawsze posiadają najnowsze wersje oprogramowania.
Usługa Haldex Remote Services pomaga w łatwy i szybki sposób uaktualnić
system, a wsparcie techniczne online nie pochodzi z anonimowego centrum
obsługi klienta, lecz od specjalistów Haldex, mówiących w języku klienta.
Jak to działa?
Wystarczy połączenie komputera z internetem i wykonanie telefonu do usługi Haldex Remote Services. Po wpisaniu hasła komputer serwisowy można
połączyć z komputerem technika Haldex, który jest w stanie szybko rozwiązać problem. Nie ma żadnych opłat abonamentowych i nie są wymagane
dodatkowe nakłady finansowe. Firma Haldex obciąża klienta stała opłatą za
każde połączenie, w które wliczone jest pierwszych 10 minut połączenia.
Innovative Vehicle Solutions
www.haldex.com/remote-services
www.haldex.com
006 700 027_PL/11.2012/ Weyersheim
Usługa Remote Services dostępna jest na terenie całej Unii Europejskiej

Podobne dokumenty