Pytania w kategorii: KONIK POLSKI

Transkrypt

Pytania w kategorii: KONIK POLSKI
Pytania w kategorii: KONIK POLSKI
1. Co roku w trzeci weekend sierpnia w Wojnowie (Gmina Ruciane Nida) odbywa się
Święto Konika Polskiego. Jakiej rasy koni dotyczy impreza?
Odp. koników polskich
2. Cechą charakterystyczną rasy konik polski jest maśd myszata z pręgą. Jakie inne maści
koni znasz? Wymieo przynajmniej trzy.
Odp. kara, gniada, kasztanowata, siwa, skarogniada, srokata, tarantowata,
dereszowata
3. W Stacji Badawczej PAN w Popielnie znajduje się zachowawcze stado krów rasy
czerwona polska. Jaka rasa zachowawcza koni jest tam hodowana?
Odp. koniki polskie
4. W Polsce prowadzi się hodowlę rezerwatową koników polskich w czterech
ośrodkach. Trzy z nich to: Roztoczaoski Park Narodowy ( Zwierzyniec), Rezerwat
Jeziora Oświn, Biebrzaoski Park Narodowy. Czwarty najstarszy ośrodek znajduje się
na terenie „Mazurskiego Morza”. Proszę podad gdzie.
Odp. w Popielnie
5. Koniki polskie są prymitywną rasą podlegającą pod program ochrony zasobów
genetycznych. Podaj jakie inne rasy zachowawcze koni występują na terenie
„Mazurskiego Morza”. Podaj dwie.
Odp. huculskie, śląskie, małopolskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie
6. Obecnie na terenie „Mazurskiego Morza” występują różne rasy koni. Jaka rasa koni w
przeszłości była najliczniejsza i miała największe znaczenie gospodarcze?
Odp. Konie zimnokrwiste, „grubasy”
7. W obecnych czasach zmienił się sposób wykorzystania koni. Dawne konie robocze
zostały zastąpione przez konie do turystyki, sportu, rekreacji i rehabilitacji. Jak
nazywa się rehabilitacja z zastosowaniem koni?
Odp. hipoterapia, terapeutyczna jazda konna, terapeutyczne zajęcia przy koniu
8. Bardzo popularne są różne zawody (konkursy) konne. Wszechstronny Konkurs Konia
Wierzchowego (WKKW), ujeżdżenie (dresaż), skoki przez przeszkody, zawody w stylu
western. Jakie zawody rozgrywane są co roku w Gałkowie?
Odp. zawody skokowe
Strona 1 z 2
9. W wielu ośrodkach turystycznych można skorzystad z rekreacyjnej jazdy konnej. Czym
się charakteryzuje jazda rekreacyjna?
Odp. Współzawodnictwo nie jest najistotniejszą sprawą i nie podlega ścisłym
regułom
10. Teren LGD jest w znacznej części terenem leśnym. Jakie są zasady poruszania się
konno po lesie?
Odp. Jazda konna na terenach leśnych jest dozwolona po drogach publicznych lub
wyznaczonych szlakach.
Strona 2 z 2

Podobne dokumenty