Uzasadnienie zamówienia publicznego na: „Zakup mebli biurowych

Transkrypt

Uzasadnienie zamówienia publicznego na: „Zakup mebli biurowych
Uzasadnienie zamówienia publicznego na:
„Zakup mebli biurowych na potrzeby MSZ – Część III”
znak: BDG.741.041.2015.
1. Cel zamówienia:
Zakup i montaż szaf aluminiowych z drzwiami przesuwnymi w celu wyposażenie pomieszczenia
w Departamencie Prawno Traktatowym.
2. Sposób wykorzystania przedmiotu zamówienia:
Zakupione meble będą służyły do przechowywania dokumentów w drugiej części Archiwum
Traktatowego.
/-/ Artur Szczepaniec
Dyrektor
Biuro Administracji