O C H R O N A ŚR O D O W ISK A

Transkrypt

O C H R O N A ŚR O D O W ISK A
OCHRONA ŚRODOWISKA
Do niedawna przemysł mógł funkcjonować
bez szczególnego myślenia o ochronie środowiska naturalnego – zarówno z powodu
słabo uregulowanego prawa, jak i ogólnego poczucia dużego „zapasu” zasobów do
wykorzystania. Dziś postęp technologiczny
i rozwój gospodarki nierozerwalnie łączy
się z traktowaniem przyrody z coraz większą uwagą. Taka postawa jest priorytetem
w skali lokalnej, jak i globalnej. Wydatki na
ochronę środowiska to poważna pozycja
w budżecie każdego cywilizowanego państwa. Specjaliści od ochrony środowiska na
co dzień głowią się nad kwestiami wykorzystania i odnawiania zasobów naturalnych,
racjonalnego kształtowania środowiska
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju i przywracania przyrody do właściwego
stanu. Ochrona środowiska to także edukacja ekologiczna i coraz bardziej popularne
zagadnienia ekoetyki.
ZAWSZE ZGNIATASZ BUTELKI PRZED
WYRZUCENIEM? MASZ W DOMU POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADÓW?
DEFICYT WODY NA ŚWIECIE SPĘDZA CI
CZASEM SEN Z POWIEK? LUBISZ WIĄZAĆ
ZE SOBĄ POZORNIE NIEPOWIĄZANE FAKTY I WYCIĄGAĆ Z NICH WNIOSKI, KTÓRE MAJĄ MOC ZMIENIANIA ŚWIATA NA
LEPSZE? CHCIAŁBYŚ ZROZUMIEĆ I NAUCZYĆ SIĘ ANALIZOWAĆ WPŁYW CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO NATURALNE?
JEŚLI TAK – OCHRONA ŚRODOWISKA TO
KIERUNEK STWORZONY DLA CIEBIE.
jeszcze spore pole do popisu. Procesy
geologiczne, geomorfologiczne i glebowe.
Procesy klimatologiczne, meteorologiczne
i hydrologiczne. Prawne i ekonomiczne regulacje na szczeblu krajowym lub międzynarodowym. Surowce odnawialne w gospodarstwie i rolnictwie. To wszystko są palące
problemy współczesnego świata, więc na
nudę z pewnością nie będziesz mógł narzekać.
14
Na studiach zgłębisz ogół nauk matematycznych i przyrodniczych: chemia, matematyka i fizyka to w tym fachu absolutne
podstawy. Dowiesz się także, jak najskuteczniej niwelować zagrożenia środowiska
naturalnego. W zależności od tego, czy wybierzesz ochronę środowiska na uniwersytecie czy na jednej z politechnik, będziesz
uczył się, jak pozyskać środki na działalność proekologiczną, albo jak gospodarować zielenią i zbiornikami wodnymi w miejskich aglomeracjach.
Zagadnień związanych z ochroną środowiska jest mnóstwo, a w każdej z nich jest
AŻ 43% WYDATKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
W LATACH 2007-2013 STANOWIĄ
WYDATKI NA OCHRONĘ ZASOBÓW
NATURALNYCH I ZARZĄDZANIE NIMI.
A po studiach? Perspektywa przyszłości jest jeszcze bardziej elektryzująca.
Wszechstronna wiedza zdobyta na studiach
raczej nie pozwoli Ci przemknąć niezauważonym obok pracodawców. Coraz więcej
firm i urzędów inwestuje w ekologiczne materiały produkcyjne i szuka możliwości wykorzystania unijnych środków na budowę
filtrów, oczyszczalni czy wodociągów. Jako
absolwent ochrony środowiska będziesz
gotowy do podjęcia pracy w laboratoriach,
biurach planowania przestrzennego, firmach konsultingowych czy instytucjach
odpowiedzialnych za dbanie o środowisko
naturalne. Będziesz mógł także znaleźć
zatrudnienie w charakterze technologa w
oczyszczalni ścieków lub specjalisty do
spraw utylizacji odpadów wszędzie tam,
gdzie są one produkowane – czyli wszędzie!
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO