Głos mieszkańców Toronto

Transkrypt

Głos mieszkańców Toronto
Głos mieszkańców Toronto
Pracujemy za mniej
Wiele osób zatrudnionych w Ontario ma trudności ze znalezieniem dobrze płatnej, stałej
pracy. Dostępne na rynku prace są pracami niestalymi, głównie na pół etatu i oferujące
znikomą ilość dodatkowych świadczeń socialnych.



W 2009, 8% ontaryjczyków pracowalo za minimalne wynagrodzenia co wówczas osiągnęło podwojną
ratę z 2005 roku. Ponad 37.5% zatrudnionych pracowalo przez agnecje zatrudnienia, które płacą
znacznie mniej niz bezposrednio zakłady pracy za te same wykonywane obowiązki.
Praca na niskim poziomie płacy wzrosla o 27% pomiędzy rokiem 1991 a 2006.
Nowoprzybyli do Kanady, emigranci oraz studenci po studiach borykają się ze znalezieniem pracy
odzwierciedlającej ich kwalifikacje i są zmuszeni do podjęcia prac niskopłatnych .
Brak stałego zatrudnienia oraz godziwego wynagrodzenia zmusily wiele osób i ich rodziny do życia w
ubóstwie. Rodziny zostały zmuszone do zaciągniecia personalnego długu aby opłacić rachunki oraz
niejednokrotnie korzystają z banku żywności aby przeżyć każdy miesiąc. Niewątpliwie odbije się to na ich
samopoczuciu lub nawet na rozbiciu rodziny.
Ontario
musi
wprowadzić
ustawę
Równości
Zatrudnienia i karać pracodawców łamiacych prawo.
Przedawniona ustawa Równości Zatrudnienia w Ontario oraz niekaralność pracodawców
łamiących prawo doprowadzilo do wyzysku pracowników w zakładach pracy. Pracownicy nie są
odpowiednio wynagradzani za wykonaną pracę lub są zmuszani do dawania łapówek aby
otrzymać zatrudnienie.
Dyskryminacja także wprowadza organiczenia w otrzymaniu pracy dla kobiet oraz osób z róznych
nacji co w rezultacie wiaże się z proponowaniem im niższych stawek lub nawet nieprzyjęciem ich
na stanowisko pracy.
Zapytaj swojego kandydata:



w jaki sposób Twoja partia przywróci dobrze płatne prace na pełnym etacie?
w jaki sposób ulepszysz prawa ochrony pracownika
czy Twoja partia przywróci ustawę o Równości Zatrudnienia w Ontario?
Źródła informacji:
Good Jobs for All Coalition: www.goodjobsforall.ca
Workers’ Action Centre: www.workersactioncentre.org/
Talking About Jobs: www.talkingaboutjobs.ca
Social Planning Toronto
2 Carlton Street, Suite 1001
Toronto, ON M5B 1J3
Tel: (416) 351-0095
www.socialplanningtoronto.org
[email protected]
follow us on Twitter @planningtoronto
join our Facebook Page
Jobs

Podobne dokumenty