Lista uczestników FDP

Transkrypt

Lista uczestników FDP
Uczestnicy posiedzenia Forum Debaty Publicznej „Samorząd Terytorialny dla Polski”
30 marca 2011 roku
Bronisław Komorowski - Prezydent RP
Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Dariusz Młotkiewicz – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Irena Wóycicka - Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Doradcy Prezydenta RP: Michał Kulesza, Jarosław Neneman, Jerzy Regulski, Paweł
Swianiewicz
oraz:
1. Bronisław Dutka
2. Ryszard Grobelny
3. Janusz Grzelak
4. Jacek Karnowski
5. Rafał Kramza
6. Witold Krochmal
7. Tomasz Łęcki
8. Adam Markowski
9. Bartłomiej Michałowski
10. Andrzej Płonka
11. Arkadiusz Południak
12. Mariusz Poznański
13. Grażyna Prawelska-Skrzypek
14. Jacek Protas
15. Łukasz Prykowski
16. Czesława Rudzka-Lorentz
17. Tomasz Siemoniak
18. Mirosław Stec
19. Mariusz Witczak
20. Jan Jakub Wygnański
Jako obserwatorzy uczestniczyli:
1. Paweł Adamów
2. Kazimierz Barczyk
3. Łukasz Bielewski
4. Stanisław Bodys
5. Rudolf Borusiewicz
6. Zdzisław Brzeziński
7. Caroline Castaing
8. Ryszard Ciesielski
9. Barbara Czajkowska
10. Paweł Leszek Klepka
11. Joanna Iwanicka
12. Irena Kopańska-Araszkiewicz
13. Barbara Kopcińska
14. Andrzej Kosztowniak
15. Francois-Xavier Kowandy
16. Renata Królak
17. Grzegorz Kubalski
18. Katarzyna Kubicka-Żach
19. Paweł Lech
20. Andrzej Lubiatowski
21. Jacek Majchrowski
22. Tadeusz Małkiewicz
23. Adam Marciniak
24. Tadeusz Mazowiecki
25. Witold Monkiewicz
26. Bogdan Mościcki
27. Ewa Muras
28. Zofia Oszacka
29. Marek Owczarski
30. Dimitry Polyanskiy
31. Andrzej Porawski
32. Tomasz Rutkowski
33. Jacek Rymkiewicz
34. Tauras Shpokyavichyus
35. Marek Skwierawski
36. Roman Smogorzewski
37. Marta Sosnowska
38. Maciej Ślusarek
39. Robert Szczepankowski
40. Andrzej Tokarski
41. Paweł Tomczak
42. Marcin Wielgus
43. Andrzej Wielowieyski
44. Jacek Woźniak
45. Marek Wójcik
46. Jacek Zalewski