HP ACCESS LAYER NETWORK TECHNOLOGIES USING

Transkrypt

HP ACCESS LAYER NETWORK TECHNOLOGIES USING
Szkolenie HPE
HP ACCESS LAYER NETWORK TECHNOLOGIES USING
PROVISION SOFTWARE (HK651S)
Strona 1 z 2
Szkolenie: HPE
HP ACCESS LAYER NETWORK TECHNOLOGIES USING
PROVISION SOFTWARE (HK651S)
FORMA SZKOLENIA
MATERIAŁY
CENA
Stacjonarne
Tradycyjne
4600 PLN NETTO*
Stacjonarne
Tablet ctab
5000 PLN NETTO*
Metoda dlearning
Tradycyjne
4600 PLN NETTO*
Metoda dlearning
Tablet ctab
4600 PLN NETTO*
*(+VAT zgodnie z obowiązującą stawką w dniu wystawienia faktury)
INFORMACJE DODATKOWE
Czas trwania szkolenia
Lokalizacje
4 dni
Kraków - ul. Tatarska 5, II piętro, godz. 9:00 - 16:00
Warszawa - ul. Bielska 17, godz. 9:00 - 16:00
OPIS SZKOLENIA
Kurs pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poprawnej konfiguracji i zarządzania produktami HP E-Series takimi
jak : przełączniki, punkty dostępowe WiFi, kontrolery sieci bezprzewodowych. Szkolenie pozwala również na zapoznanie się z aplikacja
ProCurve Manager Plus.Słuchacze:
- Partnerzy HP, inżynierowie oraz inni specjaliści ds. sieci
PLAN SZKOLENIA
- Moduł 1: Przegląd produktów i technologii HP E-Series
- Moduł 2: Konfiguracja podstawowych parametrów urządzeń
- Moduł 3: Konfiguracja VLAN
- Moduł 4: Konfiguracja routingu statycznego
- Moduł 5: Zabezpieczanie dostępu do urządzeń
- Moduł 6: Omówienie zagadnień związanych z roamingiem
Compendium Centrum Edukacyjne sp. z o.o.
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, tel.: (12) 298 47 77
ul. Bielska 17, 02-394 Warszawa, tel.: (22) 417 41 70
Bank BPH Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Numer konta: 74 1060 0076 0000 3210 0022 6028
Szkolenie HPE
HP ACCESS LAYER NETWORK TECHNOLOGIES USING
PROVISION SOFTWARE (HK651S)
Strona 2 z 2
- Moduł 7: Konfiguracja agregacji połączeń
- Moduł 8: Konfiguracja protokołu Spanning Tree
- Moduł 9: Omówienie produktów i technologii bezprzewodowych z rodziny E-Series
- Moduł 10: Omówienie aplikacji PCM+
WYMAGANIA DLA UCZESTNIKA
- Szkolenie Getting Started with HP Switching and Routing v. 10.41 (WBT)
- Szkolenie Getting Started with HP Wireless Networks v. 10.41 (WBT)
CERTYFIKATY
Uczestnicy otrzymują po zakończeniu szkolenia zaświadczenie o ukończeniu autoryzowanego kursu HPE.
PROWADZĄCY
Autoryzowany wykładowca firmy HPE.
Compendium Centrum Edukacyjne sp. z o.o.
ul. Tatarska 5, 30-103 Kraków, tel.: (12) 298 47 77
ul. Bielska 17, 02-394 Warszawa, tel.: (22) 417 41 70
Bank BPH Spółka Akcyjna
Oddział w Krakowie
Numer konta: 74 1060 0076 0000 3210 0022 6028

Podobne dokumenty