Czytelnictwo w pa dzierniku

Transkrypt

Czytelnictwo w pa dzierniku
JAK CZYTAMY !
Wrzesień – październik 2016 r.
średnia wypoŜyczeń na 1 ucznia
10
9
8
7
6
5
4
październik
3
2
wrzesień
1
0
Ia
Ib
I c II a II b II c III a III b III c IV a IV b V a V b VI a VI b
Struktura wypoŜyczeń...
czasopisma
bajki
piękna
popularnonaukowa
lektury
Lp.
1.
2.
4.
5.
6.
10.
Najwięcej wypoŜyczyli w październiku
Imię i nazwisko
Klasa
Alicja Parus
2c
Olivia Sitek
2c
Alicja Grzonka
2b
Karolina Folwarczny
2c
Oliwia Hut
2b
Martyna Więcek
2a
Sandra Adamczyk
2b
Wiktoria Wróbel
6a
Arkadiusz MęŜyk
6b
Kinga Oślizło
3c
Ilość ksiąŜek
15
10
10
9
7
6
6
6
6
5