Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Transkrypt

Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej
nr
Przedmiot
kl
Wykaz podręczników / Vadovėlių sąrašas 2015 - 2016
Autor
Tytuł podręcznika
1
2
religia
j. litewski
4
4
3
j. polski
4
4
4
5
6
Historia i
społeczeństwo
j. angielski
matematyka
4
4
Evolution plus 1
M. Dobrowolska, M.
Jucewicz, P. Zarzycki
7
przyroda
4
Maria Marko-Worłowska
Feliks Szlajfer
Joanna Stawarz
Monika Gromek, Grażyna
Kilbach
N. Grigutienė
A.Łuczak A. Murdzek
A. Łuczak, A. Murdzek
Grzegorz Wojciechowski
8
muzyka
4
9
Historia i
Kultura Litwy
plastyka
4
4
J. Lukas, K. Onak
Zajęcia
komputerowe
4
Michał Kęska
10
11
Motina. Kalba. Tėvynė. I i II
część
Między nami
Zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2
„Wczoraj i dziś”
wydawnictwo
Nr.dop.
„Aušra”
Podęcznik
pomocniczy
GWO
445/1/2012/2015
Nowa Era
443/1/2012/2015
Nick Beare
MacMillan
Matematyka z plusem.
GWO
Zeszyt ćwiczeń –Arytmetyka i
Geometria.
675/1/2014/2015
340/1/2015/z1
Tajemnice przyrody
Nowa Era
399/1/2011/2014
I gra muzyka. Podręcznik do
muzyki dla klas 4 – 6 szkoły
podstawowej.
Nowa Era
569/2012
Do dzieła! Podręcznik do
plastyki dla klas 4-6 szkoły
podstawowej.
Lubię to!
Nowa Era
326/2011
Nowa Era
729/1/2015
Podręczniki i zeszyty ćwiczeń dla klasy czwartej
szkoły podstawowej zapewnia szkoła.

Podobne dokumenty