Remont placu zabaw Krochmalna 3 ..

Transkrypt

Remont placu zabaw Krochmalna 3 ..
ZGN WOLA
PRZEDMIAR ROBÓT
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7
Roboty budowlane
NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR
ADRES INWESTORA
:
:
:
:
Remont placu zabaw
Warszawa ul. Krochmalna 3
ZGN WOLA
UL. BEMA 70
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA
:
Stawka roboczogodziny :
2 kw.2016 r
:
Lesiak Grazyna
20.07.2016
2 kw. 16
NARZUTY
Koszty pośrednie [Kp] ............................................
Zysk [Z] ..................................................................
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :
Słownie:
% R+S
% R+S+Kp(R+S)
zł
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
WYKONAWCA :
INWESTOR :
Data opracowania
20.07.2016
Data zatwierdzenia
Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
Remont placu zabaw Krochmalna 3 ..
Lp.
1
Podstawa
OBMIAR
Opis i wyliczenia
Naprawa siedziska gniazdo do huśtawki( wymiana elementów)
1
j.m.
kpl.
kpl.
Wymiana pajęczyny do zestawu KUJAWIAK
1
kpl.
kpl.
Naprawa urządzenia sportowego - wahadełko narciarz
1
szt
szt
4 KNR 4-01
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 100 do 200 mm
1212-34 analogia
równoważnia 5.0
bujawka opona
m
2
3
m
Poszcz.
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
1.000
RAZEM
1.000
5.000
RAZEM
5 KNR 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 50 do 100 mm
m
1212-30analogia
zestaw KU- 3.10*12+0.56*8+0.9*3+0.57*6+1.6+6+2.8*4+1.05+0.7*19+3.74+1.64*2+2.3*6+ m
JAWIAK
2.50*2
Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ławek daszków i
stopni o powierzchni do 1.0 m2
0.56*0.74*2*2+0.64*0.64*2*2+0.56*1.2*2+0.54*0.54*2*2+1.02*1.55+0.37*0.22* m2
6+0.95*0.95*4*2+1.1*0.85*2+0.32*0.72*6
0.23*1.6*2
m2
0.85*1.8*2
m2
18.348
0.736
3.060
RAZEM
RAZEM
m
0.86*2
1.9*2
m
m
1.720
3.800
1.70
m
1.700
1.65*4+0.6*4+0.3*4
m
10.200
RAZEM
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 7547 Użytkownik: ZGN Wola
3.776
17.420
m2
m2
0.630
m2
30.012
RAZEM
-2-
22.144
3.776
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50 mm
9 KNR 4-01
Dwukrotne lakierowanie stolarki uprzednio malowanej
1210-08 analogia
bujawki sprę- 0.7*0.45*2
zynoqwe
ławki siedzis- 1.38*1.82*10+0.48*1.7*6
ka
106.770
m2
7 KNR 4-01
Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpach- m2
1212-01 ana- lowanych jednokrotnie
logia
zestaw KU- 0.7*0.7*4+2*0.20*2*2+0.40*0.27*2
m2
JAWIAK
8 KNR 4-01
1212-28 analogia
bączek
bujawka
sprężynowiec
podwójna bujawka
karuzela
5.000
106.770
RAZEM
6 KNR 4-01
1209-07 analogia
zestawe KUJAWIAK
karuzela
siedziska ławek
Razem
30.642
Remont placu zabaw Krochmalna 3 ..
Lp.
1
Podstawa
KOSZTORYS INWESTORSKI
Opis
Naprawa siedziska gniazdo do huśtawki( wymiana elementów)
Wymiana pajęczyny do zestawu KUJAWIAK
Naprawa urządzenia sportowego - wahadełko narciarz
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad
100 do 200 mm
Jednokrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy ponad 50 do 100 mm
Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ławek daszków i stopni o powierzchni do 1.0 m2
Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie
Dwukrotne malowanie farbą olejną rur o średnicy do 50
mm
Dwukrotne lakierowanie stolarki uprzednio malowanej
2
3
4 KNR 4-01 121234 analogia
5 KNR 4-01 121230analogia
6 KNR 4-01 120907 analogia
7 KNR 4-01 121201 analogia
8 KNR 4-01 121228 analogia
9 KNR 4-01 121008 analogia
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT
Słownie:
-3-
Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 7547 Użytkownik: ZGN Wola
Jedn.obm.
kpl.
kpl.
szt
m
Ilość
Cena jedn.
1.000
1.000
1.000
5.000
m
106.770
m2
22.144
m2
3.776
m
17.420
m2
30.642
Wartość