*!! !ln! !!In !!!l !!!! !nr! nnl!

Transkrypt

*!! !ln! !!In !!!l !!!! !nr! nnl!
Dębe Wielkie,
(nazwisko i imię)
(adres zamieszkania)
Proszę o przekazywanie świadczeńrodzinnych na rachunek bankowy w:
(nazwabanku)
*!! !ln! !!In !!!l !!!! !nr! nnl!
(podpis)