Let`s travel Let`s fly - Port Lotniczy Poznań

Transkrypt

Let`s travel Let`s fly - Port Lotniczy Poznań
KWARTALNIK PORTU LOTNICZEGO POZNAŃ-ŁAWICA
im. Henryka Wieniawskiego
20
POZNAŃ AIRPORT FREE MAGAZINE
www.airport-poznan.com.pl
GDAŃSK
Let's do business
W POSZUKIWANIU WYJĄTKOWEJ
PRZESTRZENI DO ŻYCIA
LOOKING FOR A PERFECT SPACE TO LIVE
POZNAŃ
Let's travel
WAKACJE NA PIĄTKĘ!
BOGATA OFERTA CZARTEROWA
TOP-NOTCH HOLIDAYS!
EXTENSIVE CHARTER OFFER
PRAGA
Let's fly
NOWE KIERUNKI: PRAGA – POZNAŃ – GDAŃSK
NEW DESTINATIONS: PRAGUE – POZNAŃ – GDAŃSK
Nº1
2015
spis treści contents
15
WAKACJE NA PIĄTKĘ!
TOP-NOTCH HOLIDAYS!
4
6
NOWE POŁĄCZENIA:
PRAGA – POZNAŃ – GDAŃSK
NEW DESTINATIONS:
PRAGUE – POZNAŃ – GDAŃSK
22
24
Zapraszamy do Aero Poznań!
Welcome to Aero Poznań!
26
Więcej komfortowych miejsc parkingowych
blisko terminala pasażerskiego
More Convenient Parking Places
Near Passenger Terminal
Jedyna taka filharmonia
A Unique Philharmonic
8
9
Malmö wita w Skåne!
Malmö Welcomes to Skåne!
10
Wakacje na piątkę!
Top-notch Holidays!
15
Nowe połączenia: Praga – Poznań – Gdańsk
New Destinations: Prague – Poznań – Gdańsk
16
Gdańsk czy Praga – atrakcje turystyczne
Gdańsk or Prague – Tourist Attractions
18
Rodzinne wakacje pełne frajdy!
Fun-packed Family Holiday!
Nowy letni rozkład lotów
to jeszcze więcej SAS w Poznaniu
New Summer Timetable Means
Even More SAS in Poznań
TANIO, BLISKO
I KOMFORTOWO
CHEAP, CLOSE
AND COMFORTABLE
Tanio, blisko i komfortowo – specjalna oferta
parkingowa dla pasażerów czarterowych
Cheap, Close and Comfortable
– Special Parking Offer for Charter Passengers
W poszukiwaniu wyjątkowej przestrzeni do życia
Looking for a Perfect Space to Live
Wizz Air zagęszcza swoją siatkę połączeń z POZnania
Wizz Air’s Route Network in Poznań Getting Denser
20
22
28
30
31
34
Muzyczne wydarzenie maja:
Jozsef Lendvay i Przyjaciele
- pierwszy koncert wirtuozów w Poznaniu
The Most Significant Musical Event in May:
Jozsef Lendvay and Friends
– First Concert of Virtuosos in Poznań
Polecane książki
Recommended Books
Wydarzenia
Events
Modernizacja drogi startowej
Runway Modernization
WYDAWCA – Port Lotniczy Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
REALIZACJA PROJEKTU – IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza
REDAKTOR NACZELNA – Hanna Surma | REDAKTOR PROWADZĄCA – Marta Nowacka
OPRAWA GRAFICZNA/SKŁAD – IPSILON Agencja Reklamowo - Wydawnicza
REKLAMA/KONTAKT – [email protected]
ISSN 2082-1530
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo adjustacji
nadesłanych tekstów. Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Foto: IPSILON, FOTOLIA
10
Szanowni
Państwo!
Wiosna to zawsze zastrzyk
nowej energii! Przyroda
daje nam przykład,
by po zimie zacząć od nowa,
a przynajmniej ożywić się pod
wpływem coraz cieplejszym
Zaczyna się nowościami:
rejsy do Malmö, oferowane
Działa na pewno na naszą
przez niskokosztową linię
Wizz Air oraz połączenie
siatkę połączeń regularnych!
Praga-Poznań-Gdańsk,
Obserwujemy obiecujący
wprowadzone do sprzedaży
przez czeskiego przewoźnika
rozwój – od marca do maja
narodowego CSA Czech
robi się coraz ciekawiej!
Airlines. Następnie bardzo
zagęści się nam w tygodniowym rozkładzie lotów, gdyż
podwoi się aktywność maszyn linii Wizz Air. Przewoźnik ten rozbudowuje swoją poznańską bazę, dedykując obsługiwanym stąd trasom
drugi samolot. To świetna wiadomość dla pasażerów korzystających z
najpopularniejszych kierunków tej linii! Rośnie tygodniowa liczba rotacji aż na pięciu trasach, więc otwierają się nowe możliwości planowania podróży. Wyjątkowo atrakcyjnie wygląda rozkład lotów do Londynu
– na lotnisko Luton będzie można wylecieć aż 11 razy w tygodniu. W
niektóre dni przewoźnik oferuje dwa rejsy dziennie! Wiosenna siatka
połączeń to nowe możliwości dla pasażera indywidualnego, lecącego
w celach biznesowych czy prywatnie. Częste rejsy do Pragi – oprócz
szybkiego dotarcia do pięknej stolicy naszych południowych sąsiadów
– to także atrakcyjne korzyści przesiadkowe. Zalet przelotów do Gdańska reklamować raczej nie trzeba… Dużą satysfakcję przyniosło nam
także wypracowanie oferty czarterowej – 38 kierunków wakacyjnych,
w tym kilka nowych hitów. Pora planować urlop! Sprawdzony kurs czy
powiew nowości? Kierunki wprowadzone w ubiegłym sezonie cieszyły
się sporym powodzeniem, warto więc wypróbować je samemu.
Dear
Readers!
It starts from novelties – flights to
Malmö offered by low cost Wizz Air
of fresh energy! Once
and a connection Prague-PoznańGdańsk launched by Czech national
winter is over, nature sets
carrier CSA Czech Airlines. Then
us a great example to turn we can observe a weekly timetable
getting denser as Wizz Air is going
over a new leaf or at least
to double its aircraft operations. The
to perk up with warm rays
carrier is expanding its Poznań base
assigning the other plane to service
of sun. It surely works for
outward flights from Poznań. It is
our regular route network!
great news for passengers using the
most popular destinations of Wizz Air!
We can see a promising
A number of weekly rotations on five
growth – from March
routes will increase so there will be
new possibilities to plan our trips. A
to May it is getting more
timetable of flights to London looks
and more interesting!
particularly attractive – we will be
able to leave for Luton as many as 11
times a week. On certain days the carrier offers two flights a day! Our spring
route network means new possibilities for an individual passenger travelling for business or pleasure. Frequent flights to Prague, apart from a quick
journey to the beautiful capital of our southern neighbour, provide convenient
transfer options. There is no need to publicize all advantages of flights to
Gdańsk… We also take a great deal of pride in working out our charter offer
– 38 holiday destinations, including several new smash hits. It is time to plan
your holidays! A tried-and-tested spot or a breath of fresh air? Destinations
we introduced last season were considerably popular so why don’t you try
them for yourself?
promieni słonecznych.
Spring is always a boost
Państwo zastanawiacie się, dokąd polecieć, a my rozpoczynamy
realizację poważnego zadania inwestycyjnego – modernizację drogi
startowej. To kluczowy element infrastruktury lotniska, zapewniający
możliwość bezpiecznej obsługi operacji lotniczych. Efektem kilkumiesięcznych prac będzie podniesiony poziom bezpieczeństwa i komfortu
wykonywanych w Poznaniu startów i lądowań. Bezpośrednimi beneficjentami tej modernizacji będziecie Państwo – nasi pasażerowie.
You are wondering where to go and we are getting down to a serious
investment task – modernization of the runway. It is a key element of the
airport’s infrastructure as it enables safe handling of aviation operations. The
outcome of several months’ works will be the increased safety and comfort
of take-offs and landings at Poznań Airport. The direct beneficiaries of this
modernization will be you – our passengers.
Mariusz Wiatrowski
Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica
im. Henryka Wieniawskiego
Mariusz Wiatrowski
President of the Management Board
Poznań Airport
Budynek wielorodzinny Słowiańska NOVA w Poznaniu
/ Multi-family building 'Słowiańska NOVA' in Poznań
BIZNES LET'S DO BUSINESS
Nowoczesny biurowiec Jet Office w Poznaniu
/ Modern office building 'Jet Office' in Poznań
W poszukiwaniu wyjątkowej
przestrzeni do życia
Looking for a Perfect space to Live
Małgorzata Dominikowska
Dyrektor działu sprzedaży i marketingu, Masterm
/ Director of Sales and Marketing, Masterm
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wielki wpływ na samopoczucie ma przestrzeń, która nas otacza.
Wszyscy mamy naturalną potrzebę obcowania z tym, co piękne, harmonijne, a do szczęścia potrzebujemy
przestrzeni tak wyjątkowej, jak my sami. Jak taką znaleźć?
Seldom do we realize to what extent our physical and mental state is affected by the space around us.
We all have an inherent need to commune with beauty, harmony and in order to be happy we need a space
which is as exceptional as ourselves. How can we find it?
„
Nie to ładne, co ładne, ale co się komu
podoba” – zbyt często zapominamy o tym,
czując się w obowiązku
hołdować
rozmaitym
modom. Dzieje się tak,
gdy nie wiemy, czego
chcemy lub te potrzeby źle diagnozujemy.
Auto kupujemy w kolorze, który najmniej się
brudzi, zamiast w tym,
który nam się podoba.
Szukając
mieszkania
nierzadko skupiamy się
np. na metrażu, zamiast
usiąść i przemyśleć, czy
taka przestrzeń jest nam
potrzebna, i czy to jest
właśnie to, co da nam
szczęście.
4
Let’s fly
‘
Beauty is in the eye of
the beholder’ – we tend
to forget that all too often and we feel obliged
to keep up with various
fads. It happens when
we do not know what
we really want or we are
not able to recognize our
needs. When buying a car
we choose a colour which
does not get dirty easily
instead of the one which
we like. When looking
for a flat we concentrate
for instance on its metric area and instead we
should sit down and think
carefully if we need such
a space and if it something what really makes
us happy.
Osiedle Bajkowe w Poznaniu
/ 'Bajkowe' housing in Poznań
Na rynku nieruchomości znaleźć możemy wiele pięknych przestrzeni
łączących w sobie naraz
wiele pożądanych cech:
funkcjonalność, nietuzinkowy design, wnętrza z
charakterem. Nierzadko
są to prawdziwe perły
architektury. Przykładem
są inwestycje firmy Masterm. Nowoczesny biurowiec Jet Office został
doceniony przez prestiżowy ArchDaily, jeden z
wiodących portali poświęconych architekturze. Z
kolei pięciokondygnacyjny budynek wielorodzinny
Słowiańska NOVA zajął I
miejsce w ogólnopolskim
rankingu inwestycji deweloperskich portali otodom.pl i Bankier.pl w kategorii Najlepszy Projekt
mieszkań z balkonami i
ogrodami wyposażonymi
w szklarnie. Popularne w
ubiegłych dekadach ogrody zimowe, pełne roślin
z obcych stref klimatycznych miejsca zabawy i
gry na instrumentach,
hucznie wracają do wielkomiejskich
mieszkań.
Właściciele oranżerii cenią sobie przede wszystkim możliwość wyhodowania w nich własnych,
ekologicznych
warzyw
czy wypicia porannej
kawy w otoczeniu roślin.
Z wrażliwości na te
małe-wielkie
potrzeby
i umiejętności realizowania cudzych marzeń
o własnych czterech kątach, powstają wszystkie
inwestycje Masterm –
wyjątkowe przestrzenie
zamknięte w nietuzinkowej bryle, w miejscu
idealnym do pracy i życia
codziennego,
zamieszkiwane przez nowoczesnych i świadomych ludzi,
którym nie jest wszystko
jedno, co ich otacza.
In a real estate market
we can find lots of beautiful places which combine
many coveted features
– practicality, unique design, interiors full of character. Sometimes they are
real gems of architecture.
Masterm’s investments
are the prime example.
Jet Office, a modern office
building, was appreciated
by the prestigious ArchDaily, one of the leading architecture portals.
Słowiańska NOVA, a fivestorey apartment building, won the first prize in
the national ranking of
developer
investments
organized by otodom.
pl and Bankier.pl in the
category of the Best Architectural Design. Both
investments,
together
with Osiedle Bajkowe,
have been nominated to
the Jan Baptysta Quadro
Award in the category of
the Best Architectural Design in Poznań.
The awards for Masterm are the effect of the
company’s
professional
and holistic approach towards its designs. The
company is not only a developer, but also a general
contractor paying close
attention to the tiniest
details of its investments
making them exceptional
in every respect. They
all prove that there is no
need to compromise on
anything when choosing
a flat. They show that
we can rest from hustle
and bustle not only in the
country or in the suburbs,
but also in the city centre.
Also cafes vibrant with
life as well as soothing
greenery are for the taking.
The best example is
Evergreen 365, another
investment of Masterm.
This is the first modern building complex
in Poznań consisting of
flats with balconies and
gardens with hothouses.
Winter gardens, popular
in previous decades, full
of exotic plants, places
to relax and play musical
instruments are making
their great comeback to
big-city flats. Owners of
hothouses enjoy the possibility of growing their
own organic vegetables
and having their morning
coffee among plants.
All Masterm’s investments are created out of
sensitivity to those small
and great needs and ability to turn people’s dreams
about their own place
into reality. All Masterm’s
investments are unique
spaces, captured in an
unconventional form, located in a place perfect
for work and everyday
life, inhabited by modern
and conscious people who
do care what they are surrounded with.
Osiedle Bajkowe w Poznaniu
/ 'Bajkowe' housing in Poznań
5
BIZNES LET'S DO BUSINESS
Architektoniczny.
Obie
te inwestycje, razem z
Osiedlem Bajkowym, dostały nominację do nagrody Jana Baptysty Quadro
w kategorii najlepszej realizacji architektonicznej
w Poznaniu.
Nagrody dla Masterm
to efekt profesjonalnego,
holistycznego podejścia
firmy do realizacji projektów. Firma wypełnia nie
tylko obowiązki dewelopera, lecz także generalnego wykonawcy, dbając
o najdrobniejszy szczegół
swoich inwestycji, dzięki
czemu są one wyjątkowe
pod każdym względem.
Wszystkie one są dowodem na to, że wybierając
mieszkanie nie zawsze
trzeba z czegoś rezygnować. Że odpocząć od
zgiełku można nie tylko
na wsi czy na przedmieściach, ale także w centrum miasta, że tętniące
życiem kawiarnie i relaksująca zieleń są na takie
samo wyciągnięcie ręki.
Przykładem jest Evergreen 365 – kolejna inwestycja firmy Masterm.
To pierwszy w Poznaniu
nowoczesny
kompleks
Fot. Antoni Hoffmann
Jedyna
taka
filharmonia
A Unique
Philharmonic
Anna Plenzler
G
dy w listopadzie
ubiegłego
roku,
po czterech latach
nieobecności na polskich
estradach, na jedynym
koncercie w Polsce wystąpił Rafał Blechacz,
bilety zniknęły błyskawicznie.
Zainteresowanie melomanów było
jednak tak ogromne, że
6
Let’s fly
W
hen in November last year,
after four years
of absence on Polish
stages, Rafał Blechacz
gave his only concert in
Poland, the tickets were
all sold out in next to no
time. The response of the
music lovers was so great
that the Philharmonic,
Rafał Blechacz (21.11.2014)
Simone Kermes, Łukasz Borowicz (11.10.2013)
Fot. Antoni Hoffmann
Niestety, miejsc już nie ma nawet na
żyrandolach – żartuje, wcale nie rzadko,
dyrektor Filharmonii Poznańskiej, Wojciech
Nentwig. Bo są koncerty, na które kupienie
biletu graniczy z cudem. Wtedy szacowna
Aula Uniwersytecka „pęka w szwach”.
Na innych – jest po prostu pełna.
I’m afraid it would be difficult to find free seats
even on our chandeliers – jokes, not that
rarely, the director of Poznań Philharmonic,
Wojciech Nentwig. Indeed, getting tickets
to some concerts verges on the miraculous.
Then the respectable University Hall
is ‘bursting at the seams’. On other occasions
– it is just packed.
Fot. Antoni Hoffmann
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Philippe Jaroussky (17.06.2012)
with the artist’s consent,
decided on the open rehearsal – the room was
filled to the very last
seat. The encounter with
z artystą i jego kunsztem
pianistycznym okazało się
przeżyciem, które Poznań
zapamięta na długo – na-
pisał po koncercie miesięcznik kulturalny IKS.
Ale muzycznych przeżyć, które dzięki Filharmonii Poznańskiej melomani
– nie tylko poznańscy
– „zapamiętują na długo” jest bardzo dużo. Tak
było na początku września minionego roku, gdy
„Re­
quiem dla świata”
zabrzmiało w Berlinie.
W wykonaniu polskich
i niemieckich solistów,
Orkiestry Filharmonii Poznańskiej i Chóru MDR
z Lipska, po raz pierwszy
w Niemczech wy­
konano
Re­
quiem. Missa pro
defunctis Romana Ma-
– commented a monthly
cultural magazine IKS after the concert.
But there are plenty of
experiences which music
lovers ‘will remember for
a long time’ thanks to
Poznań
Philharmonics.
That is what happened
at the beginning of
September
last
year
when "Re­­q­­uiem For The
World" was performed in
Berlin. Polish and German soloists, Poznań
Philharmonic Orchestra
and MDR Leipzig Radio Choir performed for
the first time Re­quiem.
Missa pro defunctis by
Roman Maciejewski, the
Polish composer born
in Berlin, who is closely
connected with Poznań
and Wielkopolska region.
The idea for the event
was conceived at Poznań
Philharmonic and the
concert was dedicated
to the memory of World
War II victims to mark
the 75th anniversary of its
outbreak.
Each artistic season
in Poznań Philharmonic
brings spectacular musical events and the
Philharmonic hosts the
artists from the most
www.filharmoniapoznanska.pl
Fot. Antoni Hoffmann
ciejewskiego, polskiego
kom­pozytora uro­dzonego
w Berlinie, ale związanego z Poznaniem i Wielkopolską. Pomysł tego
wydarzenia zrodził się
w Filharmonii Poznańskiej, a koncert był poświęcony pamięci ofiar
II wojny światowej w 75
rocznicę jej wybuchu.
Od wielu lat każdy
sezon
artystyczny
Filharmonii Poznańskiej
przynosi
spektakularne
wy­­darzenia
muzyczne, pojawiają się artyści, którzy występują
w najsłynniejszych salach
koncertowych
świata.
To właśnie w Poznaniu,
w Auli Uniwersyteckiej,
z Orkiestrą Filharmonii
Poznańskiej, po raz pierwszy na polskiej estradzie,
w 2007 roku, zaśpiewał
Piotr Beczała, dziś jeden z najwspanialszych
tenorów świata, gwiazda Metropolitan Opera,
La Scali, Covent Garden...
Z całej Polski do Poznania zjeżdżają melomani
na koncerty światowych
gwiazd – np. kontratenora
Philippe’a Jaroussky’ego
(w 2012 roku), sopranistki
Simone Kermes (w 2013
roku), Krzysztofa Pendereckiego czy Ewy Podleś.
Tylko w obecnym sezonie artystycznym na estradzie Auli Uniwersyteckiej
występowali
światowej
sławy artyści – sopranistka Regula Mühlemann,
kontratenor Franco Fagioli, dyrygenci – Eiji Oue,
Reinhard Goebel i Jérémie
Rhorer, skrzypek i dyrygent Nikolaj Znaider,
a przed nami jeszcze m.
in. Bachowski wieczór
z
pia­­nistą
Martinem
Stadtfeldem,
koncerty
pod batutą Juliana Rachlina i Yoava Talmi, czy
bardzo lubiane, zwłaszcza
przez młodszą widownię,
koncerty muzyki filmowej,
kiedy Poznańskimi Filharmonikami dyryguje Frank
Strobel, dyrektor artystyczny Europäische Film
Philharmonie – serca melomanów (i kinomanów)
podbił, gdy Orkiestra Filharmonii Poznańskiej pod
jego batutą grała muzykę
na żywo do jednocześnie wyświetlanych w Auli
filmów z Charlie Chaplinem. Bo nie tylko Bachem
i Beethovenem filharmonia żyje…
Nie sposób wymienić
wszystkich gwiazd, które
w najbliższych miesiącach
w Poznaniu wystąpią, ani
też gwiazd minionych sezonów. Ich koncerty długo
wspominają melomani –
do niektórych mogą wracać słuchając ich nagrań.
We współpracy z Polskimi
Nagraniami,
Naxosem
czy DUXem Filharmonia Poznańska wydała
na płytach m.in. utwory
Franza Xavera Scharwenki, koncertowe wykonanie
Giovanny d’Arco Giuseppe
Verdiego, koncerty Francesco Melego i Ewy Podleś (wszystkie z Orkiestrą
Filharmonii Poznańskiej
pod dyrekcją Łukasza Borowicza) oraz koncert, gdy
Filharmonikami Poznańskimi dyrygował jeden
z najwybitniejszych dyrygentów świata – Sir Neville Marriner.
are conducted by Frank
Strobel, the Artistic Director of the European
Film Philharmonic Institute. The director won the
hearts of Poznań music
(and film) lovers when
Poznań
Philharmonic
Orchestra under his baton played live music to
films with Charlie Chaplin
shown at the same time
in the Hall. After all, there
is more to philharmonic
than just Bach or Beethoven…
It is impossible to mention all the stars who
are going to perform in
Poznań in the upcoming months or the stars
who performed here in
the past. Music lovers
have fond memories of
their concerts. They can
get back to them listening to their albums. In
cooperation with Polskie
Nagrania, Naxos or DUX,
Poznań
Philharmonic
released albums with
music by Franz Xaver
Scharvenka, concert version of Giovanna d’Arco
by Giuseppe Verdi, concerts of Fran­
cesco Meli
and Ewa Podleś (all concerts performed with
Poznań
Philharmonic
Orchestra conducted by
Łukasz Borowicz) and
the concerts of Poznań
Philharmonic Orchestra
under the baton of one
of the most eminent
conductors in the world
– Sir Neville Marriner.
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Filharmonia, za zgodą artysty, zdecydowała się na
próbę otwartą – sala też
wypełniona była do ostatniego miejsca. Spotkanie
the artist and his piano
mastery turned out to be
an unforgettable experience which Poznań will
remember for a long time
renowned concert halls
in the world. It was in
Poznań in the University
Hall where Pio­tr Beczała,
now one of the most
eminent tenors in the
world – the star of Metropolitan Opera, La Scala
and Covent Garden, performed in Poland for the
first time accompanied
by Poznań Philharmonic
Orchestra. Music lovers
from all over the country
come to Poznań in great
numbers to the concerts
of the biggest stars, such
as Philippe Jaroussky, a
countertenor (in 2011),
Simone Kermes, a soprano (in 2013), Krzysztof
Penderecki
or
Ewa
Podleś.
In the current season
alone the University Hall
has seen the performances of such world-famous
artists as Regula Mühlemann, a soprano, Franco
Fagioli, a countertenor,
the conductors – Eiji Oue,
Reinhard Goebel and Jérémie Rhorer, a violinist
and a conductor - Nikolaj
Znaider. And there are
still more events to look
forward to – the Bach
evening with the pianist
Martin Stadtfeld, the
concerts under the baton of Julian Rachlin and
Yoav Talmi, or extremely
popular, especially among
young audience, concerts of film music when
the musicians of Poznań
Philharmonic Orchestra
Sir Neville Marriner (15.11.2013)
7
Wizz Air zagęszcza swoją siatkę
połączeń z POZnania
Wizz Air’s Route Network in Poznań Getting Denser
Ten niskokosztowy węgierski przewoźnik mocno rozwija swoją ofertę w Poznaniu.
Nowe połączenie do Malmö oraz zwiększenie liczby lotów z aktualnego rozkładu
to dobra wiadomość dla pasażerów z Wielkopolski!
This low cost Hungarian carrier is expanding its offer in Poznań in a very dynamic
way. The new connection to Malmö and increasing the number of flights in a current
timetable is definitely good news for passengers from Wielkopolska!
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
S
zwedzkie Malmö (MMX) to wiosenna nowość w rozkładzie lotów
Ławicy. Rejsy odbywają się dwa razy w tygodniu, w poniedziałki
i piątki. Natomiast od maja przybędą kolejne operacje lotnicze
różowo-fioletowych samolotów. Przewoźnik zbazuje w Poznaniu swoją
drugą maszynę, dzięki czemu liczba oferowanych przez tą linię rejsów
zwiększy się w przypadku aż pięciu kierunków! Po raz pierwszy zaplanowano dwa rejsy dziennie do Londynu – dzięki temu będzie można
wylecieć wczesnym rankiem i wrócić późnym wieczorem. Powrotny rejs
wieczorny pozwala też skrócić pobyt o jedną noc, redukując koszty wypadu turystycznego czy delegacji. Na londyńskie lotnisko Luton obsłużymy jedenaście wylotów w ciągu tygodnia! Więcej możliwości czeka
też na pasażerów innych popularnych tras linii Wizz Air. Do czterech
tygodniowo rośnie liczba rejsów do Doncaster/Sheffield, do Oslo będzie można polecieć trzy razy w tygodniu, tyle samo do Glasgow oraz
Sztokholmu Skavsta.
S
wedish Malmö (MMX) is a new spring offer in Poznań Airport’s
timetable. There are two flights a week, on Mondays and Sundays. The carrier is about to base its second aircraft in Poznań,
which will increase the number of its flights in five destinations! For
the first time there will be two flights a day to London, so passengers
will be able to leave early morning and get back late at night. The night
flight back will also allow them to shorten their stay in London by one
day thus reducing the cost of a tourist jaunt or a business trip. There
will be as many as 11 weekly flights to Luton Airport! There are more
novelties to look forward to in other popular routes handled by Wizz Air.
The number of flights to Doncaster/Sheffield will grow to four a week
and it will be possible to fly to Oslo, Glasgow and Stockholm Skavsta
three times a week.
Detailed timetable and booking available on: www.wizzair.com
Szczegółowy rozkład lotów i rezerwacja biletów: www.wizzair.com
Mamy nadzieję, że dodatkowy samolot w bazie linii Wizz Air zaowocuje w przyszłości ogłoszeniem kolejnych połączeń oraz zwiększeniem
dostępności komunikacyjnej Poznania drogą lotniczą – mówi Mariusz
Wiatrowski, Prezes Zarządu Portu Lotniczego Poznań-Ławica.
We do hope that a new aircraft in Wizz Air’s base will bring even
more connections, which will make Poznań more available by plane.
- says Mariusz Wiatrowski, President of the Management Board
at Poznań Airport
8
Port w Malmö
/ Malmö Harbor
Let’s fly
Malmö wita w Skåne!
Malmö Welcomes to Skåne!
KOŚCIÓŁ ŚW. PIOTRA
Sankt Petri kyrka to budynek szwedzkiego Kościoła
ewangelicko-luterańskiego. Ten zabytkowy obiekt, najstarsza zachowana budowla w mieście, mieści się w centrum Malmö tuż przy głównym placu Stortorge, w dzielnicy Gamla Staden (Stare Miasto). Kościół wybudowany na
początku XIV wieku jest przykładem niemieckiej odmiany
gotyku.
ST PETER’S CHURCH
Sankt Petri kyrka is the church of the Swedish Evangelical Lutheran Church. The church is the oldest historical site in the city and it is located at the heart of Malmö
right next to Stortorge main square in Gamla Staden (the
Old City). The church was built at the beginning of the
14th century and it is a prime example of German Gothic
style.
ZAMEK MALMÖHUS
Malmöhus to najstarszy, renesansowy zamek w całej Skandynawii. Wybudowano go w połowie XVI wieku.
Pierwotnie był siedzibą duńskich władców, a w 1658 roku,
kiedy to tereny Malmö zostały przejęte przez Szwedów,
zdecydowano się zamek ufortyfikować. Kilkaset lat później obiekt zamieniono w więzienie, a od 1937 roku na terenie zamku działa muzeum historii regionu, sztuki i historii
naturalnej.
MUZEUM TECHNIKI
W Muzeum Techniki w Malmö mieści się kilka pięter
sal wystawowych. Znajdziemy tu wystawę motoryzacji i
lotnictwa oraz przedmiotów, które miały wpływ na rozwój
technologii. Znajduje się tu także pokój pomysłów, w którym można przeprowadzić kilkanaście fizycznych eksperymentów i zagrać w różne gry edukacyjne, a nawet wystrzelić własną rakietę wodorową. Jedną z największych
atrakcji jest łódź podwodna U3, do której można wejść
osobiście.
TURNING TORSO
APARTMENT BUILDING
Turning Torso is probably the most distinctive building in Malmö and it is visible on almost each panorama of the city. Constructed in 2001-2005, it is one of
25 tallest buildings in Europe and the third tallest apartment building in Europe. Unfortunately, since it contains
apartments only, there is no vantage point for tourists. It
is a real shame because the view must be breath-taking.
MALMÖHUS CASTLE
Malmöhus is the oldest Renaissance castle in Scandinavia. It was constructed in the mid 16th century.
Originally, the castle was a royal residence and in 1658
when Malmö was taken over by Swedish forces it was
turned into fortification. A few hundred years later the
castle became a prison, whereas since 1937 it has been
a museum of the region’s history, art and natural history.
MUSEUM OF TECHNOLOGY
There are several storey of exhibition halls in Malmö
Museum of Technology. We can find there the exhibition of motor vehicles and aircrafts, as well as the objects which had an impact of technology development.
There is also the room of ideas where visitors can carry
out physical experiments and play various educational
games, or even launch their own hydrogen rocket. One
of the biggest attractions is U3 submarine where the visitors can get into themselves.
MOST NAD SUNDEM
Z Malmö do Kopenhagi, stolicy Danii, można dostać
się przez most Öresund, który funkcjonuje od 1 lipca 2000
roku. To najdłuższa na świecie konstrukcja łącząca dwa
państwa, o długości prawie 8 km. Aby mógł on sprawnie spełniać swe zadanie, na potrzeby przedsięwzięcia
wybudowano także sztuczną wyspę o długości ponad
4 km oraz 3,5-kilometrowy tunel.
ÖRESUND BRIDGE
We can get from Malmö to Copenhagen, the capital of
Denmark, crossing the Öresund Bridge which was dedicated on 1 July 2000. This is the world’s longest construction joining two countries and it runs almost 8 kilometres. In order for the bridge to work properly, the artificial,
nearly 4-kilometre-long island and 3,5-kilometer-long
tunnel have been built.
9
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
APARTAMENTOWIEC
TURNING TORSO
Turning Torso to chyba najbardziej charakterystyczny budynek Malmö, widoczny na praktycznie
każdej panoramie miasta. Wybudowany w latach
2001-2005, jest jednym z 25 najwyższych budynków
w Europie i trzecim pod względem wysokości obiektem
mieszkalnym w Europie. Niestety, ponieważ jest to apartamentowiec, żaden punkt widokowy nie został udostępniony dla turystów. Wielka szkoda, bo widoki z pewnością
zapierają dech w piersiach.
Marta Nowacka
Wakacje
na piątkę!
Top-notch Holidays!
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Iwa Ulatowska
Specjalista ds. komunikacji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Comunication Specjalist at Poznań-Airport
Z oferty czarterowej na nadchodzący sezon urlopowy wybraliśmy pięć powodów, dla których koniecznie
trzeba udać się w podróż. Nasze typy to Batumi, Ibiza, Madera, Pafos i Podgorica. Egzotyczne, malownicze,
na swój sposób wyjątkowe – czas je lepiej poznać!
From charter offer for the upcoming season we have selected 5 reasons why you simply must go on a trip.
Our hot favourites are Batumi, Ibiza, Madera, Paphos and Podgorica. Exotic, picturesque and in their own
way exceptional places – it is time to know them better!
Wyspa Św. Stefana, Czarnogóra
/ Saint Stefan Island, Montenegro
10
Let’s fly
Batumi
/ Batumi
BATUMI
Location: southwest
Georgia, on the Black Sea
coast
Attractions: This wellknow Black Sea resort
startles with its uniqueness because in the heart
of the city, instead of immense hotel compounds
surrounded with swimming pools, we will come
across a regular maze of
streets developed with
eclectic and Art Nouveau houses or palaces
from the turn of the 19th
and 20th centuries. Posh
restaurants and bars are
worth a visit in their own
right. A palm-studded
promenade leads from
the city centre to the
seashore. From the wide
stony beach one can
observe waves of the
Black Sea and hills in the
depths of the land. The
neighbouring resorts also
guarantee a good rest.
The region lures with its
lush flora, exquisite cuisine and perfect climate
for sunbathing. Very high
standard of the hotels
goes hand in hand with
well-developed offer for
tourists.
Interesting facts: Batumi was the title of a
popular Polish song sung
by Filipinki (1968). Unfortunately, over the years
‘the tea fields of Batumi’
have become a thing of
the past, but the worldfamous tea cultivation
can be discovered at the
museum of tea.
Offer:
available at www.itaka.pl
and
Rainbow
Tours:
www.rainbowtours.pl
Ibiza przyciąga
podróżnych
nie tylko słynną
ofertą dyskotek,
restauracji
i barów,
ale także
malowniczymi
widokami i
piaszczystymi
plażami.
Ibiza lures the
tourists not
only with its
famous discos,
restaurants
and bars, but
also with its
picturesque
views and
sandy beaches.
Fontanna na placu w San Antonio, Ibiza
/ San Antonio Fountain Square, Ibiza
IBIZA (NOWOŚĆ!)
lokalizacja: hiszpańska wyspa archipelagu
Balearów, położonego na
Morzu Śródziemnym
atrakcje: Ibiza przyciąga podróżnych nie tylko
słynną ofertą dyskotek,
restauracji i barów, ale
także malowniczymi widokami i piaszczystymi
plażami. Na najdłuższej
z nich, Playa d’en Bossa,
panują doskonałe warunki do uprawiania sportów
wodnych. W stolicy wyspy,
która nazywa się również
Ibiza, podziwiać można
Warowne Górne Miasto z
doskonale zachowanymi
fortyfikacjami oraz okazałą katedrę z XIV wieku.
Warto odwiedzić drugie co
do wielkości miasto wyspy
– San Antonio. Słynie z
pięknej promenady wzdłuż
nadbrzeża oraz tętniących
życiem klubów. Café del
Mar to jeden z najpopularniejszych – jest świetnym
miejscem do słuchania
muzyki serwowanej przez
didżejów i podziwiania
zachodów słońca. Z Ibizy można przeprawić się
promem na Formenterę,
wyspę uznawaną za oazę
spokoju i wypoczynku.
ciekawostki:
oprócz
hiszpańskiego, na Ibizie
językiem urzędowym jest
również kataloński – nazwa wyspy i jej stolicy w
tym języku to Eivissa.
oferta: dostępna w
biurach podróży ITAKA:
www.itaka.pl oraz TUI Poland: www.tui.pl
IBIZA (NEW!)
Location: a Spanish
island of the Balearic Archipelago in the Mediterranean Sea
Attractions: Ibiza lures
the tourists not only with
its famous discos, restaurants and bars, but also
with its picturesque views
and sandy beaches. On
the longest of them, Playa d’en Bossa, there are
great conditions for water
sports. In the capital city,
which is also called Ibiza,
one can visit the grandwalled Upper Town with
well-preserved fortifications and the magnificent
cathedral dating back to
the 14th century. Another
place worth visiting is
San Antonio, the second
largest city of the island.
San Antonio is famous for
its beautiful promenade
along the seashore and
bustling clubs. Café del
Mar is one of the most famous venues – it is great
for listening to music
played by DJs and admiring a sunset. From Ibiza
we can get by ferry to Formentera, an island which
is considered an oasis of
peace and rest.
Interesting
facts:
apart from Spanish, the
official language here is
also Catalan – the name
of the island and its capital in this language is
Eivissa.
Offer: available at
ITAKA: www.itaka.pl and
TUI Poland: www.tui.pl
11
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
BATUMI
lokalizacja: południowo-zachodnia Gruzja, na
wybrzeżu Morza Czarnego
atrakcje: słynny od
lat czarnomorski kurort
zaskakuje swą nieszablonowością, gdyż w centrum – zamiast rozległych
kompleksów hotelowych
otoczonych
basenami
– trafiamy na regularną
siatkę ulic zabudowaną
eklektycznymi i secesyjnymi kamienicami lub
pałacami z przełomu XIX
i XX wieku. Liczne eleganckie restauracje czy
bary są atrakcją samą w
sobie. Centrum miasta
od morza dzieli obsadzona palmami promenada.
Z szerokiej kamienistej
plaży rozciągają się alternatywne widoki: na fale
Morza Czarnego i wzgórza w głąb lądu. Pobyty w
sąsiednich kurortach także gwarantują udany wypoczynek: egzotyka tego
regionu to roślinność,
pyszne lokalne dania oraz
idealny do plażowania
klimat. Bardzo wysoki
standard hoteli uzupełnia
dobrze rozwinięta oferta
turystyczna.
ciekawostki: „Batumi” to popularny przebój
zespołu Filipinki z 1968
roku. Niestety, „herbaciane pola Batumi”, o których
mowa w piosence, zniknęły z biegiem lat, ale ze
słynną na całym świecie
lokalną uprawą herbaty
warto zapoznać się w poświęconym jej muzeum.
oferta:
dostępna w biurach podróży
ITAKA:
www.itaka.pl
oraz Rainbow Tours:
www.rainbowtours.pl
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Warto
odwiedzić
drugie co
do wielkości
miasto Cypru –
Limassol, znane
z doskonałej
infrastruktury
turystycznej,
ale także z
najsłynniejszego
cypryjskiego
wina –
Commandaria.
The second
largest city
of Cyprus –
Limassol, is
also worth
visiting. The
city is known
for magnificent
tourist
infrastructure
and the
most famous
Cypriot wine –
Commandaria.
PAFOS (NOWOŚĆ!)
lokalizacja:
miasto
znajdujące się na południowo-zachodnim
wybrzeżu Cypru
atrakcje: rozbudowana
baza hotelowo-rekreacyjna, piaszczyste plaże, a
także bogactwo zabytków
z różnych epok, dzięki którym Pafos zostało wpisane na Listę Światowego
Dziedzictwa
UNESCO.
Przykładem są doskonale
zachowane mozaiki podłogowe rzymskich willi,
które można oglądać w
Parku
Archeologicznym
Kato Pafos. Fantastyczne
warunki pogodowe, krystalicznie czysta woda i
urozmaicona linia brzegowa z pewnością nie zawiodą miłośników sportów
wodnych. Warto odwiedzić drugie co do wielkości
miasto Cypru – Limassol,
znane z doskonałej infrastruktury turystycznej, ale
także z najsłynniejszego
cypryjskiego wina – Commandaria. Dlatego też nie
można przegapić odbywającego się tu we wrześniu
Festiwalu Wina!
ciekawostki: uważa
się, że w okolicach Pafos
wyłoniła się z morskiej piany bogini miłości – Afrodyta. Miejsce to, nazywane
popularnie Skałą Afrodyty,
jest jednym z najchętniej
fotografowanych na Cyprze! Podobno każdy, kto
tutaj znajdzie kamień w
kształcie serca, spotka miłość na całe życie.
oferta: dostępna w
biurze podróży ITAKA:
www.itaka.pl
Widoka na Skałę Afrodyty, Cypr
/ Aphrodite's Rock, Cyprus
12
Let’s fly
PAPHOS (NEW!)
Location: the city located in the southwest
coast of Cyprus
Attractions:
Welldeveloped hotel and entertainment
facilities,
sandy beaches, a great
variety of sights from
different periods which
put Paphos the UNESCO
World Heritage List. The
prime examples are wellpreserved mosaics of
Roman villas which can
be visited in the Archaeological Park Kato Paphos.
Wonderful
climate,
crystal-clear water and
diversified coastline will
not let the enthusiasts of
water sports down. The
second largest city of Cyprus – Limassol, is also
worth visiting. The city
is known for magnificent
tourist infrastructure and
the most famous Cypriot
wine – Commandaria.
That’s why you cannot
miss the Festival of Wine
which is held here in September!
Interesting
facts:
According to the myth,
Aphrodite, the goddess
of love, arose from the
sea near Paphos. The
place, which is called the
Aphrodite Hill, is one the
most often photographed
places in Cyprus! It is said
that everyone who finds a
heart-shaped stone here
will meet ever-lasting
love.
Offer: available at
ITAKA
travel
office:
www.itaka.pl
Górzysta Madera
/ Moutainous Madeira
MADERA
lokalizacja: należąca
do Portugalii jedna z wysp
archipelagu na Oceanie
Atlantyckim
atrakcje: łagodny klimat i niezwykłe krajobrazy
oczarują każdego turystę.
Wielbiciele
aktywnego
wypoczynku z pewnością nie będą się nudzić,
dzięki sieci tzw. „lewad”,
czyli dawnych kanałów
irygacyjnych przekształconych w trasy trekkingowe
o zróżnicowanym stopniu trudności. Popularną
atrakcją jest zjazd wiklinowymi sankami ze wzgórza
Monte, górującego nad
stolicą wyspy – miastem
Funchal. Znakiem rozpoznawczym Madery jest
także jej bujna roślinność.
Odwiedzając Ogród Botaniczny można zobaczyć
okazy egzotycznych roślin
i dywany kwiatów. Dodatkowo z Ogrodu rozciąga
się piękny widok na Funchal. Zmęczeni zwiedzaniem powinni odpocząć w
jednej z licznych restauracji oraz spróbować miejscowych likierów i win,
z których absolutnie nie
można pominąć najsłynniejszego – wina Madera.
ciekawostki: z Madery
pochodzi jeden z najsłynniejszych piłkarzy świata
– Cristiano Ronaldo. W
ubiegłym roku w Funchal
postawiono mu trzymetrowy pomnik!
oferta: dostępna w
biurach podróży ITAKA:
www.itaka.pl oraz TUI Poland: www.tui.pl
MADEIRA
Location: one of the
Portuguese islands in the
archipelago in the Atlantic Ocean
Attractions: Mild climate and breath-taking
views will enchant every
tourist. Those who enjoy
spending their holidays in
an active way will not get
bored thanks to the network of so called levadas,
i.e. old aqueducts, which
were transformed into
walking paths of various
levels of difficulty. A popular attraction is a wicker
toboggan ride down the
Monte hills, overlooking
the capital of the island –
Funchal. Madeira’s hallmark is also its lush flora.
While visiting the Botanic
Garden, one can see exotic plants species and
carpets of flowers. The
garden also has a great
view over Funchal. When
you get tired from all that
sightseeing, make sure
you have a break in one
of numerous restaurants
and taste local liqueurs
and wines, especially the
one that you cannot leave
out – Madeira wine.
Interesting
facts:
one of the most famous
footballers in the world –
Cristiano Ronaldo comes
from Madeira. Last year
in Funchal a 3-meter-tall
statue of Ronaldo was
built in Funchal.
Offer: available at
ITAKA: www.itaka.pl and
TUI Poland: www.tui.pl
monastyry i twierdze. Zachwyca także dzika przyroda, zwłaszcza niesamowite formy skalne w Parku
Narodowym Lovcen.
ciekawostki:
jedyny
południowy fiord – Boka
– to fenomen przyrodniczy
Czarnogóry. Nie można
odmówić sobie rejsu po
Zatoce Kotorskiej, takiej
bałkańskiej
Norwegii.
Kolejny ewenement znajdziemy między kurortami
Bar i Ulcnij – w ogromnym
gaju oliwnym, wśród bardzo wiekowych drzew, już
od ponad 2000 lat rośnie
Stara Maslina.
oferta: dostępna w biurze podróży Rainbow Tours:
www.rainbowtours.pl.
PODGORICA
Location:
Montenegro, stay in Budva, Petrovac, Ulcinj resorts.
Attractions: The Balkan atmosphere that has
not been discovered by
mass tourism yet. Rocky
shores, beaches and harbours in bays, old cities
surrounded with thick defence walls. You just have
to visit a summer capital
– Budva, which is called
Dubrovnik in miniature,
surrounded with the Kotor mountains, and the
old town inscribed on the
UNESCO World Heritage
List as well as Stari Bar,
a dead city founded by
the Romans at the foot
of the rocky hillside. The
coastline nearly boarders
on the mountain peaks
Koniecznie trzeba odwiedzić letnią stolicę – Budvę,
nazywaną Dubrownikiem w miniaturze, otoczony
górami Kotor, z historyczną starówką wpisaną na listę
dziedzictwa kulturalnego UNESCO
You just have to visit a summer capital – Budva,
which is called Dubrovnik in miniature, surrounded
with the Kotor mountains, and the old town inscribed
on the UNESCO World Heritage List
where one can visit monasteries and fortresses.
The nature of this place
is also truly amazing, particularly incredible rock
forms in Lovcen National
Park.
Interesting facts: the
only southern fjord – Boka
– is a natural wonder of
Montenegro. You cannot
deny yourself a cruise on
the Bay of Kotor, which is
dubbed Balkan Norway.
Another
phenomenon
can be found between
Bar and Ulcnij – in a huge
olive grove, among very
tall trees, Stara Maslina
has been growing for over
2000 years.
Offer:
available
at
Rainbow
Tours:
www.rainbowtours.pl.
Pasażerom korzystającym z
oferty czarterowej polecamy program rabatowy LOTNI.pl Wystarczy wykupić
wycieczkę w biurze podróży
biorącym udział w programie, a następnie odebrać
kupon rabatowy lub wydrukować go samodzielnie ze
strony internetowej www.
lotni.pl. Należy pamiętać
o umieszczeniu na kuponie
pieczątki biura i podpisu
jego przedstawiciela. Na
stronie internetowej programu znajdują się informacje
o punktach usługowych, w
których można skorzystać
z atrakcyjnych zniżek, dostępna jest także pełna lista
kierunków czarterowych.
We would like to recommend to passengers using a
charter offer a discount programme LOTNI.pl. All they
have to do is buy a trip in any
travel agency participating
in the programme and then
pick up a discount voucher
or print it out themselves
from www.lotni.pl. Make
sure the voucher has the
agency’s seal and signature
of its representative. On the
programme’s website there
is information about service
outlets where you can use
attractive discounts as well
as a complete list of charter
destinations.
Starówka w mieście Kotor, Czarnogóra
/ Old Town, Kotor, Montenegro
13
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
PODGORICA
lokalizacja:
Czarnogóra, pobyty w kurortach
Budva, Petrovac, Ulcinj
atrakcje:
bałkańskie
klimaty jeszcze nieodkryte
przez masową turystykę.
Skaliste wybrzeża, plaże
i porty w zatokach, starówki otoczone grubymi
murami obronnymi. Koniecznie trzeba odwiedzić
letnią stolicę – Budvę, nazywaną Dubrownikiem w
miniaturze, otoczony górami Kotor, z historyczną
starówką wpisaną na listę
dziedzictwa kulturalnego
UNESCO oraz Stary Bar,
wymarłe miasto założone
przez Rzymian u stóp skalnego zbocza. Linia brzegowa niemal graniczy ze
szczytami górskimi, wśród
których można zwiedzać
KIERUNKI CZARTEROWE LATO 2015 / SUMMER 2015 CHARTER FLIGHTS
KRAJ
/ COUNTRY
KIERUNEK
/ DESTINATION
REGION
/ REGION
ORGANIZATOR
/ TOUR OPERATOR
BOURGAS (BOJ) / BOURGAS (BOJ)
SŁONECZNY BRZEG, SOZOPOL
/ SUNNY BEACH, SOZOPOL
NECKERMANN POLSKA, ITAKA, RAINBOW TOURS,
TUI POLAND, SUN&FUN HOLIDAYS, WEZYR HOLIDAYS,
ALFA STAR, SUNSHINE HOLIDAYS, EXIM
WARNA (VAR) / VARNA (VAR)
ZŁOTE PIASKI
/ GOLDEN SANDS
ITAKA, NECKERMANN, TUI POLAND, RAINBOW TOURS,
PRIMA HOLIDAYS
CHORWACJA
/ CROATIA
DUBROWNIK (DBV) / DUBROVNIK (DBV)
DALAMCJA, BAŁKANY - OBJAZD
/ DALMATIA, THE BALKANS - A TOUR
ITAKA, RAINBOW TOURS
CYPR
/ CYPRUS
PAPHOS (PFO) - NOWY!
/ PAPHOS (PFO) - NEW!
CYPR / CYPRUS
ITAKA
PODGORICA (TGD) / PODGORICA (TGD)
CZARNOGÓRA, ALBANIA, KOSOWO - OBJAZD
/ MONTENEGRO, ALBANIA, KOSOVO - A TOUR
RAINBOW TOURS
HURGHADA (HRG)
/ HURGHADA (HRG)
MORZE CZERWONE
/ THE RED SEA
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, WEZYR HOLIDAYS,
ALFA STAR, SUNSHINE HOLIDAYS, EXIM, SUN&FUN HOLIDAYS,
NECKERMANN, NET HOLIDAYS
MARSA ALAM (RMF)
/ MARSA ALAM (RMF)
MORZE CZERWONE
/ THE RED SEA
ITAKA, RAINBOW TOURS, SUN&FUN, EXIM, NECKERMANN
SHARM EL SHIEKH (SSH)
/ SHARM EL SHIEKH (SSH)
MORZE CZERWONE - SYNAJ
/ THE RED SEA - SINAI
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, SUN&FUN, WEZYR
HOLIDAYS, ALFA STAR, EXIM, NECKERMANN, NET HOLIDAYS
ATENY (ATH) / ATHENS (ATH)
ATTYKA - RIWIERA ATEŃSKA
/ ATTICA - ATHENS RIVIERA
GRECOS HOLIDAYS
CHANIA (CHQ) / CHANIA (CHQ)
KRETA ZACHODNIA / WESTERN CRETE
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, GRECOS HOLIDAY
HERAKLION (HER) / HERAKLION (HER)
KRETA / CRETE
ITAKA, TUI POLAND, GRECOS HOLIDAY, SUN&FUN, ALFA STAR,
EXIM, NECKERMANN, WEZYR HOLIDAYS, PRIMA HOLIDAYS,
NET HOLIDAYS
KEFALONIA (EFL) / CEPHALONIA (EFL)
KEFALONIA, LEFKADA, ITAKA
/ CEPHALONIA, LEFKADA, ITAKA
GRECOS HOLIDAY, ITAKA
KORFU (CFU) / CORFU (CFU)
KORFU / CORFU
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, GRECOS, WEZYR
HOLIDAYS, ALFA STAR, NECKERMANN, NET HOLIDAYS
KOS (KGS) / KOS (KGS)
KOS / KOS
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, GRECOS HOLIDAY,
WEZYR HOLIDAYS, EXIM
RODOS (RHO) / RHODES (RHO)
RODOS / RHODES
ITAKA, NECKERMANN, WEZYR, TUI POLAND, RAINBOW TOURS,
GRECOS HOLIDAY, NET HOLIDAY, SUN&FUN HOLIDAYS
SALONIKI (SKG) / THESSALONIKI (SKG)
CHALKIDIKI, RIWIERA OLIMPU
/ CHALKIDIKI, OLYMPUS RIVIERA
RAINBOW TOURS, GRECOS HOLIDAYS
ZAKYNTHOS (ZTH) / ZAKYNTHOS (ZTH)
ZAKYNTHOS / ZAKYNTHOS
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, GRECOS HOLIDAY,
SUN&FUN, WEZYR HOLIDAY, NET HOLIDAY
BATUMI (BUS) / BATUMI (BUS)
GRUZJA, KAUKAZ - OBJAZD
/ GEORGIA, THE CAUCASUS - A TOUR
RAINBOW TOURS, ITAKA W
BARCELONA (BCN) / BARCELONA (BCN)
COSTA BRAVA / COSTA BRAVA
ITAKA, RAINBOW TOURS, ALFA STAR, EXIM, NET HOLIDAYS
FUERTEVENTURA (FUE)
/ FUERTEVENTURA (FUE)
WYSPY KANARYJSKIE / THE CANARY ISLANDS
TUI POLAND, ITAKA, RAINBOW TOURS
BUŁGARIA
/ BULGARIA
CZARNOGÓRA
/ MONTENEGRO
EGIPT
/ EGYPT
GRECJA
/ GREECE
GRUZJA
/ GEORGIA
HISZPANIA
/ SPAIN
MAROKO
/ MAROCCO
PORTUGALIA
/ PORTUGAL
TUNEZJA
/ TUNISIA
TURCJA
/ TURKEY
WŁOCHY
/ ITALY
14
TENERYFA (TFS) / TENERIFE (TFS)
WYSPY KANARYJSKIE / THE CANARY ISLANDS
TUI POLAND, ITAKA, RAINBOW TOURS
GRAN CANARIA (LPA) / GRAN CANARIA (LPA)
WYSPY KANARYJSKIE / THE CANARY ISLANDS
TUI POLAND, ITAKA
MALAGA (AGP) / MALAGA (AGP)
COSTA DEL SOL / COSTA DEL SOL
ITAKA, RAINBOW TOURS
IBIZA (IBZ) - NOWY! / IBIZA (IBZ) - NEW!
IBIZA / IBIZA
TUI POLAND, ITAKA
PALMA (PMI) / PALMA (PMI)
MAJORKA / MAJORCA
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, GRECOS HOLIDAY, EXIM
AGADIR (AGA) / AGADIR (AGA)
MAROKO - WYPOCZYNEK, MAROKO - OBJAZD
/ MOROCCO - A REST, MOROCCO - A TOUR
RAINBOW TOURS, ITAKA, TUI POLAND, EXIM, NECKERMANN,
NET HOLIDAYS
FARO (FAO) / FARO (FAO)
ALGARVE, COSTA DE LA LUZ
/ ALGARVE, COSTA DE LA LUZ
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, NET HOLIDAY
MADERA (FNC) / MADEIRA (FNC)
MADERA / MADEIRA
TUI POLAND, ITAKA
ENFIDHA (NBE) / ENFIDHA (NBE)
HAMMAMET, MONASTIR, SOUSSE
/ HAMMAMET, MONASTIR, SOUSSE
ITAKA, EXIM, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, SUN&FUN, OASIS
TOURS, NECKERMANN, SUNSHINE, PRIMA HOLIDAY,
NET HOLIDAYS
DJERBA (DJE) / DJERBA (DJE)
WYSPA DJERBA / DJERBA ISLAND
SUN&FUN HOLIDAYS, TUI POLAND
ANTALYA (AYT) / ANTALYA (AYT)
RIWIERA TURECKA / TURKISH RIVIERA
TUI POLAND, ITAKA, NECKERMANN, SUN&FUN, WEZYR,
RAINBOW TOURS, WEZYR HOLIDAYS, PRIMA HOLIDAYS,
NET HOLIDAYS, ALFA STAR, SUNSHINE HOLIDAYS, EXIM,
BODRUM (BJV) / BODRUM (BJV)
RIWIERA EGEJSKA / AEGEAN RIVIERA
ITAKA, TUI POLAND, RAINBOW TOURS, SUN&FUN, ALFA STAR,
PRIMA HOLIDAY, WEZYR HOLIDAY
DALAMAN (DLM) / DALAMAN (DLM)
MARMARIS, FETHIYE, OLUDENIZ
/ MARMARIS, FETHIYE, OLUDENIZ
ITAKA, WEZYR HOLIDAYS, TUI POLAND, RAINBOW TOURS,
ALFA STAR
IZMIR (ADB) / IZMIR (ADB)
CESME / CESME
TUI POLAND, ITAKA
SARDYNIA (OLB) - NOWY!
/ SARDINIA (OLB) - NEW!
SARDYNIA / SARDINIA
ITAKA
LAMEZIA - TERME (SUF)
/ LAMEZIA - TERME (SUF)
KALABRIA / CALABRIA
ITAKA
Let’s fly
Prague – Poznań – Gdańsk
Nowe kierunki w naszej siatce połączeń
już w systemie sprzedaży czeskich linii
lotniczych CSA Czech Airlines. Od 25 maja
można polecieć w dwie przeciwne strony:
na południe do stolicy Czech oraz na
północ – do pięknego miasta Gdańsk.
New destinations in our route network
are available in the sales system of CSA
Czech Airlines. Starting from 25th May
passengers will be able to set off in two
opposite directions: South, to the capital
of Czech Republic and North, to beautiful
Gdańsk.
C
zeski przewoźnik narodowy będzie
obsługiwał nową trasę samolotami
typu ATR, zabierającymi na pokład
do 74 pasażerów – w zależności od modelu
maszyny. Rejsy zaplanowane są aż cztery razy w tygodniu: w poniedziałki, środy,
piątki i niedziele. Taki rozkład lotów jest
optymalny zarówno dla pasażerów podróżujących służbowo, jak i indywidulanie, w
celach turystycznych. Loty w dni robocze
to idealne rozwiązanie na spotkania biznesowe w odległych od siebie miastach.
Poza tym, rejsy na praskie lotnisko Ruzyne otwierają możliwości przesiadkowe w
świat. Z kolei loty piątkowe, niedzielne czy
poniedziałkowe to pomysł na weekendowe
wypady. Na spacer po Hradczanach w Pradze lub Długim Targu w Gdańsku – najbliżej samolotem!
Rezerwacja biletów:
www.csa.cz
T
he Czech national carrier will
service the new route with ATR
aircrafts which can seat 74 passengers, depending on the model. The
flights have been scheduled for four
times a week – on Mondays, Wednesdays, Fridays and Sundays. The timetable seems optimal for passengers travelling on business or as tourists. Flights
on working days are perfect for business
meetings in distant cities. Besides, the
flights to Ruzyne Airport in Prague will
give new transfer options. The flights on
Friday, Sunday or Monday are great for a
weekend city break. If you feel like going
for a walk in Hradcany in Prague or the
Long Market in Gdańsk – the shortest
way will be by plane!
Ticket booking:
www.csa.cz
ROZKŁAD LOTÓW NA TRASIE PRG* - POZ- GDN*: /TIMETABLE PRG* - POZ- GDN*:
DZIEŃ TYGODNIA / DAY
PONIEDZIAŁEK / ŚRODA
/ PIĄTEK / NIEDZIELA
MONDAY / WEDNESDAY
/ FRIDAY / SUNDAY
Z
/ FROM
DO
/ TO
WYLOT
/ DEPARTURE
PRZYLOT
/ ARRIVAL
PRG*
POZ
11:15
12:25
POZ
GDN**
12:45
14:00
GDN**
POZ
14:25
15:40
POZ
PRG*
16:05
17:20
*Praga **Gdańsk / *Prague **Gdańsk
15
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Praga – Poznań – Gdańsk
Gdańsk
Gdańsk
Marta Nowacka
1.
2.
3.
4.
5.
16
Let’s fly
Stolica Pomorza Wschodniego to tysiącletnie, przepiękne miasto, będące
świadkiem kluczowych, historycznych
wydarzeń – 1 września 1939 roku tu właśnie rozpoczęła się II wojna światowa.
Gdańsk to także kolebka Solidarności,
ruchu społecznego, który doprowadził do
upadku komunizmu. Razem z Gdynią i
Sopotem tworzy Trójmiasto.
The capital of Eastern Pomerania is
a thousand-year-old, magnificent city
which has seen the most significant historical events – on 1st September 1939 the
Second World War broke out in this very
place. Gdańsk is also the cradle of Solidarity, a social movement which led to the
collapse of communism. Together with
Gdynia and Sopot it comprises Tricity.
1. STOCZNIA GDAŃSKA
Jedna z największych polskich stoczni mieści się na lewym brzegu Martwej
Wisły i na Ostrowiu. To stąd wywodzi się
NSZZ Solidarność, tu podpisano porozumienia sierpniowe w 1980 r. Stocznia
Gdańska w ciągu swojej działalności wybudowała ponad 1000 w pełni wyposażonych statków pełnomorskich o wysokim
światowym standardzie.
1. GDAŃSK SHIPYARD
One of the largest shipyards in Poland is located on the left shore of the
Dead Vistula and Ostrowo. This is where
Solidarity Independent Self-governing
Labour Union comes from and where the
August Agreements were signed. During its business activity the shipyard has
built over 1000 fully-equipped sea-going
ships of the world’s highest standards.
2. ŻURAW - FILIA
NARODOWEGO MUZEUM
MORSKIEGO
Żuraw – to największy średniowieczny
dźwig portowy Europy, symbol Gdańska
i morskiego charakteru miasta. Służył do
przeładunku towarów i stawiania masztów na statkach pełniąc jednocześnie
funkcję bramy miejskiej.
2. THE CRANE – A DEPARTMENT
OF THE NATIONAL MARITIME
MUSEUM
The Crane – is the largest medieval
port crane in Europe, a symbol of Gdańsk
and its maritime character. It was used
to transfer cargoes and put up masts on
the ships, and at the same time it served
as a gate to the city.
3. POMNIK – FONTANNA
„STUDNIA NEPTUNA”
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych
symboli Gdańska, jedyny tego rodzaju
pomnik w Polsce, to autentyczna figura
Neptuna z początku XVII wieku.
Jedna z legend podaje, że to właśnie
Neptun przyczynił się do powstania słynnej gdańskiej nalewki Goldwasser (Złota Woda). Niezadowolony z tego, że do
fontanny wrzucane są monety, uderzył
trójzębem i zamienił je w drobne złote
płatki, które dodają teraz blasku ziołowemu likierowi.
3. A STATUE – NEPTUNE’S WELL
FOUNTAIN
One of the most distinctive symbols
of Gdańsk, the only statue of that kind in
Poland, is an authentic figure of Neptune
from the beginning of the 17th century.
One of the legend has it that Neptune
was the one to contribute to creating
a famous Gdańsk liqueur Goldwasser
(Golden Water). Unhappy that people
threw coins to the fountain, he stroke
with his trident and turned the coins into
fine golden flakes which now give shine
to the herbal liqueur.
4. ULICA MARIACKA
To jedna z najpiękniejszych i z najbardziej urokliwych ulic Gdańska. Prowadzi
od kościoła Mariackiego do Długiego
Pobrzeża, a zamyka ją gotycka Brama
Mariacka. Idealnie oddaje niepowtarzalny klimat i charakter dawnej zabudowy
miasta.
4. MARIACKA STREET
It is one the most beautiful and charming streets of
Gdańsk. It leads from
Mariacki Church to the Long Embankment and it is closed with late-Gothic
Mariacka Gate. It perfectly conveys the
unique climate and character of the old
development of the city.
5. DŁUGI TARG
Ulica Długa i Długi Targ, zakończony
Zieloną Bramą, tworzą Trakt Królewski.
Znajduje się tu wiele restauracji, kawiarni
i pubów. To ulubione miejsce spotkań nie
tylko turystów ale i stałych mieszkańców.
5. LONG MARKET
Długa Street and Long Market closed
with the Green Gate together comprise
the Royal Route. The place is full of restaurants, cafes and pubs. It is a favourite
meeting place not only for tourists, but
also inhabitants of Gdańsk.
Praga
Prague
Stolica Czech uznawana jest za jedno z najpiękniejszych miast Europy.
Nazywana „Sercem Europy”, „Złotą
Pragą” czy „Złotym Okrętem na Wełtawie”, jest miastem o niebywałej historii, kopalnią zabytków i ciekawych
atrakcji.
The capital of the Czech Republic is
considered one of the most beautiful
cities in Europe. Dubbed ‘The Heart of
Europe’, ‘Golden Prague’ or ‘The Golden
Ship on the Vltava’, Prague is the city of
exceptional history, a mine of historical
sites and interesting attractions.
1. MOST KAROLA
Budowa tego najstarszego kamiennego
mostu na świecie rozpoczęła się w 1357
roku. Most Karola – najpopularniejsza
atrakcja w Pradze – ma prawie 516 m długości i niemal 10 m szerokości. Ozdobiony
jest on posągami świętych, a spacer po
nim to obowiązkowy punkt programu każdego turysty.
1. CHARLES BRIDGE
Construction of the oldest stone
bridge in the world started in 1357.
Charles Bridge, the most popular attraction in Prague, is nearly 516 meters long
and almost 10 meters wide. It is decorated with the statues of saints and a
walk across the bridge is a must for each
tourist.
2. ZAMEK NA HRADCZANACH
Położony na wzgórzu, w dzielnicy Hradczany, był dawniej siedzibą czeskich królów. To kompleks budowli zamkowych,
sakralnych, urzędowych, fortyfikacyjnych
i mieszkalnych. Na jego terenie znajdują
się cztery kościoły (Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego, Kaplica Świętego Krzyża, Kaplica Wszystkich Świętych), cztery
pałace (Stary pałac królewski, Belweder
królowej Anny, Pałac Lobkovicki, Nowy
pałac królewski) oraz Jelení příkop, Wieża
prochowa, Daliborka i Złota Uliczka. Od
1918 roku to tutaj, w siedzibie dawnych
czeskich królów, rezyduje współczesna
głowa państwa, czyli prezydent Republiki
Czeskiej.
2. HRADCANY CASTLE
Located on the Hill in Hradcany district, the castle used to be the residence
of Czech monarchs. It is a complex of
castle, church, office, fortification and
residential buildings. There are four
churches on its premises (St Vitus Cathedral, St George Basilica, Holy Cross
Chapel and All Saints Chapel), four palaces (Old Royal Palace, Queen Anna’s
Belvedere, Lobkovicki Palace, New Royal Palace) and the Stag Moat, the Powder Tower, the Daliborka Tower and the
Golden Lane. Since 1918 the former residence of Czech monarch has become the
seat of the head of state, the President of
the Czech Republic.
3. ZEGAR ASTRONOMICZNY
Zegar astronomiczny „orloj“, zawieszony na wieży gotyckiej Ratusza Staromiejskiego, pochodzi z XV wieku i jest jednym
z najcenniejszych i najbardziej znanych
zabytków w Pradze. Pokazuje on cztery
rodzaje czasu: środkowoeuropejski (staroniemiecki), staroczeski, babiloński i czas
kosmiczny.
3. ASTRONOMICAL CLOCK
The Astronomical Clock Orloj, mounted on the gothic tower of Old Town City
Hall, dates back to the 15th century and
is one of the most precious and famous
sites in Prague. It indicates four various
times: Central-European (Old German)
Time, Old Czech Time, Babylonian time
and planetary time.
4. TAŃCZĄCY DOM
Nazwa wywodzi się z kształtu domu,
w którym dostrzec można sylwetkę tańczącej pary. Mimo niestandardowego
wyglądu budynek doskonale wpasowuje
się w XIX wieczną secesyjną zabudowę.
Ten awangardowy projekt dwóch architektów: Vlado Milunića i Franka Gehry,
wybudowano na prawym brzegu Wełtawy w 1997 roku.
4. DANCING HOUSE
Its owes its name to the shape of the
building in which we can see a silhouette
of a dancing couple. Although its design
is quite unconventional, it blends in nicely
with the 19th century Art Nouveau architecture. This avant-garde house was designed by two architects: : Vlado Milunić
and Frank Gehry and it was built on the
right shore of the Vltava in 1997.
5. WZGÓRZE PETRIN
Mieksce to jest wypełnione po brzegi
atrakcjami – znajdziemy tu kopię wieży
Eiffela, labirynt luster, planetarium oraz
piękny widok na miasto.
5. PETRIN HILL
This place is brimming with tourist attractions – it has the replica of the Eiffel
Tower, the Mirror Maze, the planetarium
and a beautiful view over the city.
1.
2.
3.
4.
5.
17
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
Rodzinne wakacje
pełne frajdy!
Fun-packed Family Holiday!
Barbara Kasztelan
Specjalista ds. marketingu, Grecos
/ Marketing Specialist, Grecos
Oferujemy Polakom wakacje w Grecji – jako specjaliści znamy się na nich
najlepiej. Na sukces Grecosa pracuje zespół profesjonalistów, dla których
Grecja nie jest tylko turystycznym kierunkiem, ale prawdziwą pasją. Efektem
tej fascynacji jest najbogatsza oferta wyjazdowa do Grecji z możliwością
wyboru idealnego miejsca na wakacje spośród aż 18 destynacji.
We offer the Poles holiday in Greece – as the experts, we now our way
around this country. Grecos owes its success to a team of professionals
for whom Greece is so much more than just a holiday destination. It is their
true passion. The outcome of this fascination is the most extensive offer of
holiday in Greece with the possibility to choose a perfect place for holiday
from as many as 18 destinations.
18
Let’s fly
N
W ramach Klubu Delfinki, uruchomionego
w 40 greckich hotelach, przygotowaliśmy program
animacyjny skierowany do dzieci w wieku 3- 10 lat.
To największa liczba klubów animacyjnych – żaden
z polskich touroperatorów nie może się pochwalić ich
podobną liczbą w Grecji.
In our Little Dolphins Club, which was set up in 40 Greek
hotels, we have prepared entertainment programme
for kids between 3 to 10 years of age. We can pride
ourselves on the greatest number of entertainment clubs
– no Polish tour operator can compete with us in Greece.
września, co stanowi, naszym zdaniem, świetną
propozycję dla rodziców i
dzieci w wieku przedszkolnym. Delfinkowe atrakcje
czekają na najmłodszych
sześć razy w tygodniu w
dwóch turach: porannej
oraz popołudniowej – to
sporo czasu dla rodziców
na lektury, czy inne wakacyjne przyjemności. Klub
Delfinki powstał właśnie
po to, by dzieci mogły spędzić w Grecji wyjątkowe
chwile, a rodzice mogli w
tym czasie beztrosko odpocząć. Nasi animatorzy
przechodzą proces starannej rekrutacji i naprawdę
znają się na tym, co robią.
Rodzic ma więc pewność,
że dziecko jest w pełni
bezpieczne, przeżywając
niezapomniane, słoneczne przygody.
Grecos w ofercie Lato
2015 przedstawia aż 14 hoteli z aquaparkami i super
zjeżdżalniami. Aktywny
wypoczynek to świetna
propozycja dla rodzin, a
wodne szaleństwo jest
najlepsze wtedy, gdy nie
ma końca. Trzeba jednak
pamiętać, że aquaparki
to propozycja dla trochę
starszych dzieci, które
czują się w wodzie pewnie
i bezpiecznie.
F
or Summer 2015
Grecos has opened
three
new
destinations – Santorini,
Mykonos and Skopelos.
It is a real treat for tourists who wish to try a
unique, insular climate.
Who wouldn’t love to go
there? Everyone can visit
this small paradise, be it
on the mainland or one
of thousands of islands!
Grecos infects the Poles
with
Greece
bringing
them closer to Greek history, lifestyle and cuisine.
When it comes to culture,
Poland and Greece are
pretty much alike as they
share similar values. It is
worthwhile
discovering
the taste of Greece for
ourselves.
Especially for parents
who are looking for the
best holiday offers, we
have prepared the Family
Holiday 2015 catalogue.
Apart from the extensive
offer of family holiday,
you can also find some
useful tips how to travel
with children. We know all
too well what kind of di-
lemmas parents planning
summer trips have to face
and we understand that
organizing holiday which
is interesting for children
and parents alike may
pose quite a challenge.
We suggest what to pack
when travelling with the
littluns, how to take care
of their health during holiday, and what to take into
account while choosing a
hotel. Grecos shows that
it is worth travelling with
children at any age and
carefully selected holiday
will guarantee safety and
wonderful rest for the entire family.
In our Little Dolphins
Club, which was set up
in 40 Greek hotels, we
have prepared entertainment programme for kids
between 3 to 10 years of
age. We can pride ourselves on the greatest
number of entertainment
clubs – no Polish tour
operator can compete
with us in Greece. Our
clubs’ timetables are also
exceptional – at some
hotels, Greco’s clubs operate from the beginning
of June to the end of September, which is a great
option for parents travelling with children who go
to kindergartens. Little
Dolphins Clubs provide
good entertainment six
days a week in two shifts
– in the mornings and in
the afternoons. The idea
of our clubs is to provide
children with exceptional
time in Greece and allow
parents to have some rest
without worrying about
their offspring. Our entertainers go through a strict
recruitment process and
know their job inside and
out. Parents can be more
than sure that their children are absolutely safe
and have an unforgettable time under the Greek
sun.
In Summer 2015, Grecos offers as many as 14
hotels with aqua parks
and fantastic slides. Active rest is a wonderful
option for families and
water fun is the best fun
ever when it is never-ending. We must remember
though that aqua parks
are meant for slightly older children, who feel confident and safe in water.
Kreta, Grecja
/ Crete, Greece
Wioska Oia na wyspie Santorini, Grecja
/ Oia village on Santorini island, Greece
19
PODRÓŻ LET'S TRAVEL
a sezon Lato 2015
Grecos otworzył
3 nowe kierunki:
Mykonos oraz Skopelos.
To prawdziwa gratka dla
turystów, którzy pragną
zasmakować niepowtarzalnego, wyspiarskiego
klimatu – kto nie chciałby się tam znaleźć? Każdy może odwiedzić swój
mały raj, nieważne – na
kontynencie czy na jednej
z tysięcy wysp! Grecos
zaraża Polaków Grecją,
przybliża jej historię, styl
życia, kuchnię. To kraj bliski kulturowo Polsce, w
którym ceni się wartości
zbliżone do tych docenianych przez Polaków. Warto odkryć smak Grecji dla
siebie.
Specjalnie dla rodziców
poszukujących
najlepszych propozycji wyjazdowych przygotowaliśmy
w tym roku katalog Rodzinne Wakacje 2015.
Poza kompleksowo przygotowaną ofertą familijną
można tam znaleźć również porady i wskazówki
jak podróżować z dzieckiem. Wiemy z jakimi
dylematami spotykają się
wszyscy rodzice planujący letnie wyjazdy i bardzo
dobrze rozumiemy jakim
wyzwaniem jest zorganizowanie wakacji atrakcyjnych zarówno dla dzieci,
jak i dla mamy i taty. Podpowiadamy, co spakować
na wyjazd z dzieckiem, jak
dbać o zdrowie podczas
wakacji i na co zwracać
uwagę przy wyborze hotelu. Grecos pokazuje, że
warto podróżować z dzieckiem w każdym wieku,
a odpowiednio wybrane
wakacje to gwarancja bezpiecznego i radosnego wypoczynku dla całej rodziny.
W ramach Klubu Delfinki, uruchomionego w
40 greckich hotelach,
przygotowaliśmy program
animacyjny
skierowany
do dzieci w wieku 3 - 10
lat. To największa liczba
klubów animacyjnych –
żaden z polskich touroperatorów nie może się
pochwalić ich podobną
liczbą w Grecji. W naszej
ofercie wyjątkowy jest też
termin działania klubów
– w części hoteli zajęcia
prowadzone są od początku czerwca do końca
LATANIE FLYING
Nowy letni rozkład lotów
to jeszcze więcej SAS
w Poznaniu
New Summer Timetable
Means Even More
SAS in Poznań
Elwira Sabatowska
Skandynawskie Linie Lotnicze SAS
to jedna z wiodących linii lotniczych
w Europie i jeden z najprężniej rozwijających
się przewoźników na rynku polskim.
W ciągu ostatnich trzech lat SAS podwoił
liczbę połączeń oferowanych w naszym
kraju, czego efektem jest blisko 80
rejsów tygodniowo na trasach pomiędzy
Skandynawią a Polską.
SAS Scandinavian Airlines is one of
the leading airlines in Europe and one
of the fastest growing carries on the Polish
market. In the last three years SAS has
doubled the number of its connections in
our country offering now nearly 80 flights
a week between Scandinavia and Poland.
20
Let’s fly
R
ozwój SAS-u przynosi oczekiwane
rezultaty również
w aspekcie ekonomicznym. Ostatni rok finansowy zakończył się ponad 15% wzrostem ilości
sprzedanych przez SAS
Polska biletów – a ten
pozytywny trend występuje także w odniesieniu
do rejsów realizowanych
w Poznaniu.
WIĘKSZE SAMOLOTY
Pasażerowie podróżujący liniami SAS z Poznania mają aktualnie do
dyspozycji 17 bezpośrednich połączeń tygodniowo do Kopenhagi: trzy
dziennie od poniedziałku
do piątku oraz po jednym
w sobotę i niedzielę.
Dzięki porannym wczes-
nym wylotom oraz późnym powrotom mają oni
możliwość podróży do i
z miast w Skandynawii
i Europie nawet w ciągu jednego dnia. Wraz z
wprowadzeniem letniego
rozkładu lotów, czyli już
od 29 marca 2015 roku, z
oferty SAS będzie mogło
skorzystać jeszcze więcej podróżnych z Poznania – zamiast latających
dotychczas 50-miejscowych maszyn CRJ200
będą oni mieli do dyspozycji zarówno samoloty
ATR 72 (w środku dnia),
jak i nowoczesne odrzutowe CRJ900 NextGen
(rano i wieczorem) zabierające na pokład 88 osób.
Dzięki temu dostępnych
będzie aż o 62% więcej
miejsc niż obecnie.
T
he
growth
has
brought the expected
economic
results. The last financial year saw over 15%
increase in the number of tickets sold by
SAS and this upward
trend also concerns the
flights
from
Poznań.
LARGER PLANES
Now the passengers
travelling with SAS from
Poznań have 17 direct
weekly flights to Copenhagen to choose from –
three flights a day from
Monday to Friday and
one flight a day on Saturday and Sunday. Thanks
to early departures and
late returns the connections give the possibility
to travel to and from the
Z SAS NA SPOTKANIE
BIZNESOWE LUB CITY
BREAK, Z POZNANIA
PRZEZ KOPENHAGĘ
W ŚWIAT
Wielu pasażerów poznańskiego portu lotniczego docenia wygodę podróży z SAS przez Kopenhagę
do miast w Europie i Skandynawii. Teraz, dzięki
większym
samolotom,
jeszcze więcej podróżnych będzie mogło przekonać się o korzyściach
wynikających z dogodnie
skonfigurowanych lotów
przesiadkowych.
Wśród
doskonale skomunikowanych z Poznaniem miast
skandynawskich największą popularnością cieszą
się na przykład Sztokholm, Oslo, Helsinki, Bergen czy Stavanger. SAS
od lat wychodzi naprzeciw
potrzebom podróżującym
do Europy zarówno turystycznie, jak i w celach
biznesowych – korzystając
z porannego połączenia
(godz. 6: 15) przez Kopenhagę, pasażerowie mogą
dotrzeć na zaplanowane
przed południem spotkanie służbowe. Przyloty
np. do Brukseli, Zurychu,
Genewy, Paryża, Dusseldorfu, Hamburga, Amsterdamu, Birmingham,
Manchesteru czy Aberdeen pozwalają na efektywne zaplanowanie czasu w
podróży służbowej, którą
można zamknąć w jednym
dniu (przylot do Poznania o
godz. 23: 55), a to pozwala
znacznie zmniejszyć koszty pobytu za granicą.
Podróżujący z Poznania są także jednymi z
cities in Scandinavia and
other European countries
even on the same day.
With new summer timetable starting from 29th
of March 2015, the SAS
offer will be available
to even more travellers
flying from Poznań – instead of 50-seat CRJ200
aircrafts the passengers
will be able to choose
between ATR 72 (in the
middle of the day) and
modern CRJ900 NextGen
jets (in the mornings and
evenings) which can carry
88 passengers. It will increase seating capacity
by 62% when compared
to the current number of
seats.
WITH SAS ON A
BUSINESS MEETING
OR A CITY BREAK,
FROM POZNAŃ VIA
COPENHAGEN TO
THE WORLD
Many passengers flying from Poznań Airport
appreciate how convenient the SAS connection
via Copenhagen to other
cities in Europe and Scandinavia is. Now, thanks
to larger aircrafts, even
more travellers will be
able to take advantage
of benefits of conveniently arranged changing
flights. Among Scandinavian cities perfectly
connected with Poznań
the most popular ones
are Stockholm, Oslo,
Helsinki, Bergen or Stavanger. For many years
SAS has been doing its
best to meet the needs
of the passengers travel-
tych, którzy korzystając
z wygodnej przesiadki w
Kopenhadze lecą z SAS
dużo dalej – na przykład
do Nowego Jorku czy Waszyngtonu (gdzie już od
lutego mają do dyspozycji
ultranowoczesną, pierwszą z siedmiu modernizowanych obecnie kabin
pasażerskich floty dalekodystansowej).
POLSKIE FIRMY DOCENIAJĄ SAS CREDITS
Małe i średnie firmy,
korzystające
regularnie
z przelotów SAS, doceniają profity wynikające
z uczestnictwa w przeznaczonym dla tej grupy
przedsiębiorstw programie
SAS Credits. Zarówno
podczas podróży z SAS jak
i wybranymi partnerami,
a także przy nocowaniu w
hotelach Radisson Blu i
Park Inn, oprócz punktów
EuroBonus dla podróżnego, firmy zbierają punkty
na własnym, firmowym
koncie. Można je następnie wymienić na nowy
bilet lotniczy lub voucher
hotelowy, tym samym
obniżając koszty podróży.
Od początku istnienia SAS
Credits, czyli od 2009 roku,
przystąpiło do niego ponad
1200 firm z Polski.
basis appreciate profits
arising from the membership in SAS Credits
programme addressed to
SMEs. When travelling
with SAS or its selected
partners and staying at
the Radisson Blu Hotel
or Park Inn, apart from
EuroBonus points for
a traveller, the companies collect the points
on their own company
account. Then they can
be exchanged into plane
tickets or hotel vouchers
reducing travelling cost
even further. Since the
launch of SAS Credits in
2009, over 1200 Polish
companies have joined
the programme.
SAS Scandinavian Airlines, the second most
popular airline in the
world in 2014, welcomes
you aboard!*
*according to Flightstats.com which monitors worldwide air services
POLISH COMPANIES
APPRECIATE SAS
CREDITS
Small and mediumsized enterprises who fly
with SAS on a regular
Zapraszamy na pokłady
SAS – drugiej najpunktualniejszej dużej linii lotniczej na świecie w 2014
roku!*
*wg. serwisu Flightstats.com, który monitoruje rynek przewozów lotniczych na świecie.
21
LATANIE FLYING
Ultranowoczesna kabina samolotu dalekodystansowego SAS po modernizacji
/ Ultramodern interior of refreshed cabin on SAS long-haul flights
ling to Europe as tourists
or on business. Using
the morning connection
(at 6:15) via Copenhagen,
passengers can get to a
meeting starting before
midday. Arrivals in, for
instance, Brussels, Zurich, Geneva, Paris, Dusseldorf, Hamburg, Amsterdam,
Birmingham,
Manchester or Aberdeen
allow the travellers to
plan their business trip
itinerary effectively and
arrange it for one day
only (arrival in Poznań
at 23:55), which helps to
reduce the cost of staying
abroad significantly.
Passengers
from
Poznań are also among
those who can change
planes conveniently at
Copenhagen and fly with
SAS to, for example,
New York or Washington
(and starting from February they can use one of
seven
state-of-the-art
passengers cabins which
are being modernized for
a long haul fleet)
1
Tanio, blisko i komfortowo
– specjalna oferta parkingowa
dla pasażerów czarterowych
Cheap, Close and Comfortable
– Special Parking Offer for Charter Passengers
Dział Rozwoju i Planowania Inwestycji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Development and Investment Planning Department at Poznań Airport
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Jeśli w sezonie letnim 2015 wylatujesz na wakacje z poznańskiego lotniska już teraz
pomyśl o tym, gdzie tanio, blisko i komfortowo zaparkować swój samochód. Wybór
jest prosty – wszystkie Twoje wymagania spełni parking długoterminowy P5.
If you are going to leave on holiday from Poznań Airport in summer 2015, it is high
time you thought about where to park your car cheap, close and comfortable.
The choice is easy - the long-term car park P5 ticks all the boxes.
O
d kilku sezonów
pasażerowie poznańskiego lotniska korzystają z długoterminowego parkingu P5
położonego na zachód od
nowego terminala przylotów T3. Parking ten
cieszy się szczególnie
dużym uznaniem wśród
pasażerów udających się
w dłuższą podróż do jednej z wielu atrakcyjnych
destynacji czarterowych
oferowanych w sezonie
2015 przez Port Lotniczy
Poznań-Ławica. Na pasażerów długoterminowych
czeka ponad 500 miejsc
postojowych położonych
w odległości kilkudziesięciu metrów od wejścia
do głównego terminala.
Wjazd na parking P5 odbywa się bezpośrednio
z ul. Bukowskiej ok. 400
metrów za głównym wyjazdem z terenu lotniska w kierunku na Buk
(przy centrum ogrodniczym). Na parkingu przez
24-godziny obecna jest
profesjonalna
obsługa,
która chętnie udziela
pasażerom wszelkiej pomocy. Zanim udamy się
w daleką podróż warto
zarezerwować
miejsce
parkingowe na stronie
22
Let’s fly
internetowej
operatora
www.apcoa.pl.
OFERTA SPECJALNA
DLA KLIENTÓW
PARKINGU P5
Już regulaminowe ceny
na parkingu długoterminowym P5 przedstawiają się
bardzo korzystnie. Przykładowo za 8 dni postoju
zapłacimy 120zł, a za 15
dni – 170zł. Pełną ofertę
cenową prezentuje tabela
obok. Jednakże na sezon
2015 przygotowana została
oferta specjalna: za okazaniem kuponu zamieszczonego obok, podczas
dokonywania opłaty za
postój klientowi parkingu
P5 przysługuje 20% zniżki,
natomiast za dokonanie
wcześniejszej rezerwacji
online na stronie www.
apcoa.pl – aż 30% zniżki. Dzięki temu za 8 dni
postoju możemy zapłacić
tylko 96zł lub nawet 84zł!!!
Oferta 30% rabatu będzie
obowiązywać do 15 maja
br.
Ale na tym nie koniec
korzyści! Za okazaniem biletu parkingowego klienci
Parkingu P5 upoważnieni
są do przejścia poza kolejnością przez kontrolę
bezpieczeństwa bramką
F
or a few seasons,
passengers
of
Poznań Airpot have
been using the long-term
car park P5 located west
of the new arrival terminal
T3. The car park is particularly popular among passengers who are to take
a long-haul flight to one
of many attractive charter
destinations offered in 2015
by Poznań Airport. Longhaul passengers have over
500 parking places to use
situated just several dozen
meters from the entry to
the main terminal. P5 can
be reached directly from
Bukowska Street, around
400 meters behind the
main exit from the airport
in the direction of Buk (near
a garden centre). There are
security guards available at
the car park 24/7 and they
will make every effort to
help passengers if necessary. Before we set off on
a long journey, how about
we book a parking place
on the operator’s website
www.apcoa.pl.
SPECIAL OFFER FOR
THE CAR PARK P5
CUSTOMERS
Even entry-level prices
of the long-term car park
P5 look extremely attractive. For instance, for 8
days of parking we will pay
PLN 120 and for 15 days –
PLN 170. The complete
price list is included in the
next table. However, there
is a special offer for season
2015 – if a passenger presents the voucher shown
on the next page while
paying for the car park P5,
they are entitled to 20%
discount, and when they
make an online reservation
in advance on www.apcoa.
pl they will get as much as
30% discount. That means
that 8-day-long parking
will cost them merely PLN
96 or even PLN 84!!! 30%
discount offer is available
until 15th May this year.
But there are more benefits to come! When showing their parking ticket,
the clients of P5 car park
are entitled to use FAST
TRACK gate out of turn
while going through a security check and they can
pay a much lower entrance
fee to get to the luxurious Business Executive
Lounge in the departure
hall (after going through
a security check). The
guests of Business Executive Lounge have at their
Zaprezentowane promocje to
tylko dopiero
początek
oferty specjalnej dla pasażerów korzystających z Parkingu
długoterminowego P5.
The promotions presented
above are just
a foretaste of a
special offer for
the passengers
using the long-term P5 car
park.
Na wszelkie pytania
i uwagi klientów chętnie
odpowie obsługa
Parkingu P5.
disposal a wide variety of
beverages and snacks, the
Internet, a printer, a fax
machine, and Polish and
foreign press. All regulations concerning the special offer can be found on
the Poznań Airport’s and
operator’s (www.apcoa.pl)
websites. The promotions
presented above are just a
foretaste of a special offer
for the passengers using
the long-term P5 car park.
We will keep our clients
informed about next reductions, discounts and promotions available in season 2015 on a regular basis.
P5 car park even more
comfortable
Having comfort of the
long-term
passengers
in mind, in season 2015
Poznań Airport is planning
to carry out further investments in order to increase
standards of P5. An access
road made of cobblestone
is going to be built along
the entire car park and it
will lead from the entry
near the garden centre
up to the roundabout outside the arrival terminal
T3. A wide, two-lane road
and pavements will be lit
with modern LED lighting which, thanks to lower
energy consumption, will
contribute to environmental protection.
Besides, at the longterm car park some stable
passageways made of
cobblestone will be put
down to let the passengers
transport their luggage on
trolleys available at the
car park. One cannot forget about introducing new
parking system, which
will allow the passengers,
among other things, to pay
with a credit card. To put
it in a nutshell, prices in
the long-term car park P5
will remain at the reasonable level, but the level of
customer service will by
increasingly higher.
Should you have any
questions or comments,
P5 car park staff will be
willing to help you.
Contact details:
APCOA
Parking Polska Sp. z o.o.
phone no.: +48 696 041 162
e-mail address:
[email protected]
www.apcoa.pl
Kontakt:
APCOA
Parking Polska Sp. z o.o.
tel: +48 696 041 162
e-mail: [email protected]
www.apcoa.pl
∙ Zarezerwuj miejsce parkingowe online
na www.apcoa.pl -> parking długoterminowy P5
∙ wpisz kod promocyjny: P5
∙ a zapłacisz 30% mniej za postój.
*oferta ważna do 15.05.2015
LUB
∙ Wytnij i pokaż ten kupon przy płatności
za parking długoterminowy P5,
∙ a zapłacisz 20% mniej za postój.
*oferta bezterminowa
KUPON PROMOCYJNY
KUPON PROMOCYJNY
PARKING P5
JESZCZE BARDZIEJ
KOMFORTOWY
Dbając o komfort pasażerów długoterminowych
Port Lotniczy Poznań-Ławica planuje w sezonie
2015 przeprowadzenie kolejnych inwestycji podwyższających standard parkingu P5. Wzdłuż całego
parkingu wybudowana zostanie droga dojazdowa z
kostki brukowej prowadząca od wjazdu przy centrum
ogrodniczym aż do ronda
przed terminalem przylotowym T3. Szeroka jezdnia o
dwóch pasach ruchu i równych chodnikach będzie
oświetlana za pomocą nowoczesnych lamp drogowych typu LED, które dzięki niższemu zużyciu energii
elektrycznej przyczyniają
się do ochrony środowiska
naturalnego. Ponadto na
terenie samego parkingu
długoterminowego zostaną ułożone stabilne ciągi
komunikacyjne wykonane
z kostki brukowej, które
pozwolą na komfortowy
transport bagażu za pomocą wózków bagażowych
dostępnych na parkingu.
Trudno pominąć tu plany
wprowadzenia
nowego
systemu
parkingowego
umożliwiającego
m.in.
dokonywanie płatności za
pomocą kart płatniczych.
Jednym słowem, pozostawiając ceny na niezwykle
korzystnym
poziomie,
parking długoterminowy
P5 będzie oferował swoim klientom coraz wyższy
standard obsługi i postoju.
23
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
FAST TRACK, a także
mogą skorzystać ze znacznej zniżki na wstęp do
luksusowego salonu Business Executive Lounge w
hali odlotów (po przejściu
kontroli bezpieczeństwa).
Goście salonu BEL mogą
skorzystać z barku samoobsługowego oferującego
bogaty wachlarz napojów
i przekąsek, a także z Internetu, drukarki i faksu
oraz prasy polskiej i zagranicznej. Pełny regulamin
promocji znajduje się na
stronie internetowej Portu
i operatora (www.apcoa.
pl). Zaprezentowane promocje to tylko dopiero
początek oferty specjalnej
dla pasażerów korzystających z Parkingu długoterminowego P5. O dalszych rabatach, zniżkach i
promocjach dostępnych w
sezonie 2015 informować
będziemy klientów na bieżąco.
Zapraszamy do Aero Poznań!
Welcome to Aero Poznań!
Jesteśmy certyfikowanym ośrodkiem szkolenia lotniczego ściśle współpracującym z Cirrus Aircraft –
niekwestionowanym globalnym liderem na rynku lekkich samolotów śmigłowych.
We are an approved flight training organisation, being a member of a Cirrus Training Network. On every day
basis, we closely co-operate with Cirrus Aircraft Corporation, an unquestioned leader of the light piston
engine planes market worldwide.
A
LATANIE FLYING
W
naszej działalności dbamy przede
wszystkim o jakość oferowanych
usług, a satysfakcja i zaufanie
klientów odwiedzających Aero Poznań są
dla nas zawsze najważniejsze. Dlatego zapewniamy doświadczoną kadrę instruktorską, autorskie programy szkoleń, najnowocześniejszą flotę oraz komfortowe warunki
nauki.
Oferujemy pełen zakres szkoleń dotyczących samolotów Cirrus, a także kursy wymagane do uzyskania europejskich licencji
oraz uprawnień lotniczych.
t Aero Poznań, customers’ satisfaction and trust is what we value
most. That is why we guarantee
the most experienced instructors, original training programmes, the most advanced fleet and comfortable learning
conditions.
We offer a full range of Cirrus specific
trainings, as well as key courses for the
European Pilot licenses and ratings.
Poznań airport facility gives us a full
access to all the infrastructure of a big
airport during our trainings.
LICENCJA PILOTA SAMOLOTOWEGO
TURYSTYCZNEGO – PPL(A)
Jeśli widzisz się w roli profesjonalnego
pilota, nie zwlekaj i już dziś zgłoś się do
naszego ośrodka aby rozpocząć szkolenie
do licencji PPL(A), która jest pierwszym
krokiem do twojej przygody lotniczej. Daje
ona uprawnienie do wykonywania lotów w
dzień, w dobrych warunkach atmosferycznych.
PRIVATE PILOT LICENSE – PPL (A)
If you see yourself as a professional
pilot, don’t hesitate and come to us even
today to begin your PPL(A) course – the
first step to your aviation adventure. It
allows you to fly VFR (Visual Flight), in
good weather conditions.
COMPETENCY BASED INSTRUMENT RATING CB IR (A)
Aero Poznań as one of the first EASA
training organisations and the only one
in Poland is approved to offer Instrument
Rating based on the new EASA regulations (‘Competency Based’ model of Instrument Rating - CB IR (A))
With CB IR not only will you develop
your skills as a pilot, being allowed to fly
under difficult weather conditions, but
also you’ll enhance your flight safety with
a professional Pilot-Instrucotr.
UPRAWNIENIE DO LOTÓW WG
WSKAZAŃ PRZYRZĄDÓW – IR(A)
Aero Poznań, jako pierwszy ośrodek
szkolenia lotniczego w Polsce i jeden z
pierwszych w Europie, oferuje szkolenie do
pełnego uprawnienia IR(A) według nowych,
zmodyfikowanych przepisów EASA – Competency Based Instrument Rating, w skrócie CB-IR.
Posiadając to uprawnienie, nie tylko rozwiniesz umiejętności pilotażu w trudnych
warunkach atmosferycznych, ale także znacząco zwiększysz swoje bezpieczeństwo w
trakcie lotu.
MISJE SYMULATOROWE FUN FLYING
NA NOWOCZESNYM SYMULATORZE
LOTÓW FULL MOTION
Dla wszystkich, którzy dopiero chcą rozpocząć realizację swoich lotniczych marzeń i
kariery pilota oraz dla osób, które chcą przekonać się, czy latanie to ich żywioł, skierowana jest oferta Fun Flying.
Fun Flying to 30 i 60 minutowe sesje na
naszym symulatorze lotu, osadzonym na
specjalnej platformie, która umożliwia wychylenia urządzenia i realne odczucia podczas odbywania misji. Opcja dostępna dla
wszystkich pasjonatów lotnictwa.
Więcej informacji na:
www.poznan.aero
24
Let’s fly
Fun Flying to doskonały pomysł na kreatywny prezent oraz niezawodny sposób na to, by wstępnie zapoznać się z działaniem samolotu oraz podstawami
pilotażu.
Fun Flying 30 min – 230 zł
Fun Flying 60 min – 350 zł
Fun Flying is an excellent idea for a creative gift
and an effective way to get familiarized on a basic
level with aircraft handling and avionics.
Fun Flying 30’ – 230 PLN
Fun Flying 60’ – 350 PLN
FUN FLYING AT OUR FULL MOTION
FLIGHT SIMULATOR
For all who are just initiating their
aviation dreams and those who want to
check if flying might be their life passion,
we have a fantastic offer – Fun Flying
sessions at our Flight Simulator.
Fun Flying is a 30- or 60-minute simulator session that ends with a special
certificate. Each session is preceded
with briefing with a Professional PilotInstructor.
More information:
www.poznan.aero
Francuska restauracja
przedstawia
Dorada na grillowanej salsefii
z francuskim majonezem rouille
ulica Murna 3a – róg Koziej przy Starym Rynku w Poznaniu
www.facebook.com/lacocotte.poznan
rezerwacje 600-441-769
Więcej komfortowych
miejsc parkingowych
blisko terminala
pasażerskiego
More Convenient Parking Places
Near Passenger Terminal
Dział Rozwoju i Planowania Inwestycji w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
/ Development and Investment Planning Department at Poznań Airport
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Wraz z nadejściem wiosny poznańskie lotnisko udostępniło swym pasażerom nowy
rozbudowany parking wschodni P1 położony bezpośrednio przy terminalu pasażerskim.
With the coming of spring Poznań Airport has opened for its passengers a new
extended eastern park P1 located right next to the passenger terminal.
WIĘCEJ KOMFORTOWYCH MIEJSC
PARKINGOWYCH
Dzięki sprzyjającej aurze pogodowej przez całą
jesień i zimę trwały intensywne prace budowlane
na terenach lotniskowych
wzdłuż ul. Bukowskiej
przed wjazdem na teren
Portu. Ich owocem jest
zupełnie nowa przestrzeń
parkingowa
dowiązana
do istniejącego wcześniej
parkingu
wschodniego
P1, oferująca 360 nowych
miejsc
parkingowych,
w tym miejsca dla pasażerów o ograniczonej
mobilności. Parking położony jest blisko terminala odlotów T2 i został
wykonany w technologii
kostki brukowej, dzięki
czemu pasażerowie będą
mogli w komfortowych
warunkach
parkować
pojazdy. Nowy obiekt
został wyposażony w innowacyjne
oświetlenie
typu LED, które poprzez
mniejszy pobór energii
elektrycznej
przyczynia
się do ochrony środowiska naturalnego. Wjazd
26
Let’s fly
na rozbudowany parking
wschodni P1 odbywa się
na wysokości skrzyżowania ul. Bukowska-Złotowska – pełnoprawne
skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną umożliwia
wjazd na parking zarówno
kierowcom jadącym od
strony miasta, jak i tym
nadjeżdżającym od strony
Przeźmierowa. Biało-błękitne banery operatora
parkingowego widoczne
są już na skrzyżowaniu
z ul. Złotowską i kierują
kierowców bezpośrednio
na parking P1. Oprócz
wjazdu głównego przy
ul. Złotowskiej dostępny
jest jeszcze drugi wjazd
na parking P1 – tuż przed
szlabanami wjazdowymi
na teren lotniska (na prawo przed szlabanami).
KORZYSTNE CENY
Podobnie jak w Strefie
Ograniczonego
Postoju
bezpośrednio przed terminalami pasażerskimi,
przez pierwsze 15min.
postoju korzystanie z
całego parkingu wschodniego P1 jest bezpłatne.
Za 1h postoju zapłacimy
5zł, za 2h – 10zł, a za 3h
– 15zł. Pełen cennik usług
ukazuje załączona tabela.
Ponadto na stronie internetowej operatora www.
apcoa.pl można dokonać
rezerwacji miejsca parkingowego. Dla usprawnienia wyjazdu, parking
wschodni P1 wyposażony
jest w dwie kasy automatyczne umożliwiające
szybkie i samodzielne
dokonanie
płatności.
Pierwsza kasa zlokalizowana przy przejściu do
terminala pasażerskiego,
a druga przy wyjeździe z
parkingu na skrzyżowaniu
z ul. Złotowską. Płatność
w kasach możliwa jest nie
tylko za pomocą gotówki,
ale i za pomocą kart płatniczych. Jak zapewniają
przedstawiciele
firmy
APCOA Parking Polska –
międzynarodowej
firmy
zarządzającej obiektami
parkingowymi w całej
Europie, w tym między
innymi parkingiem P1 –
w niedalekiej przyszłości
planowane jest wdrożenie
płatności także poprzez
MORE CONVENIENT
PARKING PLACES
Due
to
favourable
weather conditions, the intensive construction works
on the airport’s premises
along Bukowska Street
before the entry to the
airport were at full swing
throughout autumn and
winter. Their result is a
brand-new parking space
attached to the existing
eastern car park P1. The
new space offers 360 new
parking places, including
spots for passengers with
impaired physical mobility. The car park is located
next to the departure
terminal T2 and is built
of cobblestones which
makes parking vehicles
easier and more comfortable. The new facility has
been equipped with innovative LED lighting which
consumes less energy
and contributes to environmental protection. The
entrance to the newly extended eastern car park P1
is located near the crossroads of Bukowska and
Złotowska Streets – traffic
karty umożliwiające mikropłatność (zbliżeniowe)
oraz przez Internet w
chwili rezerwacji postoju.
W razie zapotrzebowania
możliwe będzie także
przekonfigurowanie kasy
do obsługi waluty EURO.
Na wszelkie pytania i
uwagi klientów chętnie
odpowie obsługa Parkingu P1.
Kontakt:
APCOA
Parking Polska Sp. z o.o.
tel: +48 696 041 162
e-mail: [email protected]
www.apcoa.pl
tled to use a special offer
– when they check in and
show their parking ticket
they are allowed to use
a FAST TRACK gate free
of charge and out of turn.
One parking ticket can be
used by maximum four
people or parents travelling with children. Additionally, clients of the
eastern car park P1 and
the long-term car park P5
are entitled to lower fee
to enter new Business
Executive Lounge in the
departure zone (after they
pass security check). The
guests of Business Executive Lounge have at their
disposal a wide variety
of beverages and snacks,
the Internet, a printer, a
fax machine, and Polish
and foreign press. Soon
the discount offer for the
clients of P1 and P2 will
be extended with new attractive products including
services available not only
at the airport, but in entire
Poznań.
The car park’s staff will
be pleased to address all
questions and comments
of the clients.
Contact details:
APCOA
Parking Polska Sp. z o.o.
phone no.: +48
696 041 162
e-mail address:
[email protected]
www.apcoa.pl
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
OFERTA SPECJALNA
DLA UŻYTKOWNIKÓW PARKINGU
Klienci
Parkingu
wschodniego P1 – oraz
parkingu długoterminowego P5 – mają prawo
skorzystać z oferty specjalnej, w ramach której
– po dokonaniu odprawy
biletowo-bagażowej – za
okazaniem biletu parkingowego upoważnieni są
do bezpłatnego przejścia
poza kolejnością przez
kontrolę bezpieczeństwa
bramką FAST TRACK.
Na jeden bilet parkingowy bramką FAST TRACK
mogą przejść maksymalnie 4 osoby lub rodzice
podróżujący z dziećmi.
Podobnie – za okazaniem biletu parkingowego – klientom parkingu
wschodniego P1 oraz
długoterminowego
P5
przysługuje znaczna zniżka na wstęp do luksusowego salonu Business
Executive Lounge w hali
odlotów (po przejściu
kontroli bezpieczeństwa).
Goście salonu BEL mogą
skorzystać z barku samoobsługowego oferującego
bogaty wachlarz napojów
i przekąsek, a także z Internetu, drukarki i faksu
oraz prasy polskiej i zagranicznej. Już wkrótce
oferta rabatowa dla klientów parkingów P1 i P5
zostanie wzbogacona o
nowe atrakcyjne produkty obejmujące nie tylko
usługi dostępne na terenie lotniska, ale i na terenie Miasta Poznania.
light controlled crossroads
enables drivers coming
from the city centre and
those coming from the
direction of Przeźmierowo
to enter the car park.
White and blue banners of
the car park operator are
noticeable even from the
crossroads with Złotowska
Street and show drivers
the way to the car park P1.
Apart from the main entry
in Złotowska Street, there
is another entry to the car
park P1 available – right
before the entrance bar of
the airport (to the right of
the entrance bars).
REASONABLE PRICES
Just like in the Limited
Parking Zone right in front
of the passenger terminals, the first 15 minutes
of using the eastern car
park P1 are free. One-hour
parking will cost PLN
5 and for two-hour and
three-hour parking we will
pay PLN 10 and PLN 15
respectively. A complete
price list is shown in a
table below. Besides, we
can book a parking place
on the operator’s website
www.apcoa.pl. To facilitate exit, on the car park
P1 there are two automatic
cash registers which enable drivers to make payments fast and without
any assistance. The first
cash register is located at
the entry to the passenger
terminal, and the other
one at the exit from the
car part at the crossroads
with Złotowska Street.
Payments at the cash
registers can be made
not only in cash, but also
by payment cards. As the
representatives of APCOA Parking Polska, the
international
company
managing parking facilities, including P1, in whole
Europe, claim in the near
future it will be possible to
make payments by proximity cards or through the
Internet when booking a
place. If necessary, the
cash registers can also be
set up to accept payments
in euro.
SPECIAL OFFER FOR
CAR PARK USERS
Clients of the eastern
car park P1 and the longterm car park P5 are enti-
27
Muzyczne wydarzenie maja:
Jozsef Lendvay i Przyjaciele
- pierwszy koncert wirtuozów
w Poznaniu
The Most Significant Musical Event in May:
Jozsef Lendvay and Friends
– First Concert of Virtuosos in Poznań
Katarzyna Kułagowska-Urbaniak
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego
/ Henryk Wieniawski Musical Society
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu zaprasza w niedzielę
17 maja 2015 roku o godz. 19.00 do Auli Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza na
wyjątkowy koncert węgierskiego skrzypka Jozsefa Lendvaya. Artysta, dzięki imponującej
wirtuozerii i charyzmatycznej osobowości scenicznej, podbija serca publiczności na całym
świecie.
Henryk Wieniawski Musical Society in Poznań invites music lovers to an exceptional
concert performed by the Hungarian violinist Jozsef Lendvay. The concert will be held on
17th May 2015 at Adam Mickiewicz University Hall. Due to his virtuoso performances and
charismatic stage personality, the artist has won the audience’s heart all over the world.
28
Let’s fly
L
L
endvay has invited
his friends from
Hungary,
Belarus,
Romania and Moldavia
to perform with him in
Poznań. Apart from outstanding artistry, these
eminent musicians share
their passion for music
stemming from different
cultures.
Jozsef Lendvay started
learning to play the violin
at the age of five. Soon
he became successful and
won the first prize at the
young artists’ competition
in the capital of Hungary.
When he was eight, he
became a student of Professor Miklos Szenthely
at the Franz Liszt Academy of Music in Budapest.
The artist was also trained
by such violin masters as
Sir Yehudi Menuhin, Ida
Haendel, Igor Oistrakh,
Ruggiero Ricci, Jaap van
Zweden, Sandor Vegh
and Dorothy DeLay. He
is the laureate of leading
international violin competitions such as Tibor
Varga and Sion Valais in
Switzerland. He has also
been awarded numerous
prizes and scholarships. In
1997 Mr Lendvay’s talent
and musical contributions
were honoured with the
Golden Cross granted by
the President of Hungary.
The violinist plays Antonio
Stradivari violin Ex-Ries
from 1693.
The
quintet
have
been successful at the
major
music
festival
such as Feldkirch Festival, Schleswig-Holstein
Festival,
MecklenburgVorpommern
Festival,
Summer Nights Festival
or Mersin Music Festival,
to name but a few. They
gave outstanding concerts
in Great Britain, France,
Germany, Austria, Russia,
South Korea, Japan and
Hungary.
The artistic project
LENDVAY & Friends combines unrivalled musicality with humour, which
makes each piece performed by the musicians
absolutely unique. Their
repertoire includes both
classical and folk pieces
derived mostly from gypsy and Jewish music. Their
concerts arouse emotions
wykonywany przez muzyków utwór ma swój niepowtarzalny charakter. W
repertuarze zespołu znajdują się dzieła klasyczne
oraz folkowe, wywodzące
się przede wszystkim z
muzyki cygańskiej i żydowskiej. Ich koncerty
Jego talent
i dokonania
artystyczne
zostały
uhonorowane
w 1997 roku
Złotym Krzyżem
przyznawanym
przez Prezydenta
Republiki
Węgier.
Skrzypek gra na
instrumencie
Antonio
Stradivari z 1693
roku o nazwie
„Ex-Ries”.
Mr Lendvay’s
talent and
musical
contributions
were honoured
with the Golden
Cross granted
by the President
of Hungary.
The violinist
plays Antonio
Stradivari violin
Ex-Ries from
1693.
Koncert LENDVAY & Friends
17.05.2015, godz. 19.00
Aula UAM,
ul. Wieniawskiego 1,
61-712 Poznań
Bilety: 80 zł i 60 zł.
W przedsprzedaży do 10.05.2015 r. w cenie: 70 zł i 50 zł.
Organizator:
Towarzystwo Muzyczne
im. H. Wieniawskiego w Poznaniu
Szczegółowe informacje: www.wieniawski.pl
e-mail: [email protected]
telefon: +48 61 852 26 42
Concert LENDVAY & Friends
17th May 2015, at 7.00 PM
Adam Mickiewicz University Hall,
Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
Tickets: 80 PLN and 60 PLN. The presale till 10 th May
2015, price: 70 PLN and 50 PLN.
Organized by:
Henry Wieniawski Musical Society in Poznań
Details: www.wieniawski.pl
e-mail: [email protected]
phone no.: +48 61 852 26 42
wzbudzają
największe
emocje wśród słuchaczy
i na długo zapadają im w
pamięć.
Polecając
Państwa
uwadze ów majowy koncert nadmieniamy, iż płyta zespołu zatytułowana
"Lendvay", nagrana dla
cenionej wytwórni SONY
Classical, zdobyła wiele
odznaczeń, w tym prestiżową nagrodę "ECHO
Preis" w kategorii "Klasyka
bez granic".
among the audience and
are extremely memorable.
While recommending
the concert, we would
like to add that the band’s
album called 'Lendvay',
recorded for the reputable
label SONY Classical, has
received many awards including the prestigious
"ECHO Preis" in the category "Classic without
borders".
Towar z yst wo Muz yczne
im. Henryka
Wieniawskiego
w Poznaniu
29
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
endvay zaprosił do
współpracy przy poznańskim koncercie
swoich przyjaciół z Węgier, Białorusi, Rumunii
i Mołdawii, znakomitych
instrumentalistów, którzy
poza doskonałym kunsztem
wykonawczym
dzielą z nim pasję do wykonywania muzyki wywodzącej się z wielu kultur.
Jozsef Lendvay rozpoczął naukę gry na skrzypcach w wieku pięciu lat.
Niedługo później zaczął
odnosić pierwsze sukcesy
– zdobył I nagrodę na konkursie młodych skrzypków
w stolicy Węgier. W wieku
ośmiu lat został studentem Akademii Muzycznej
im. Franza Liszta w Budapeszcie, w klasie prof. Miklosa Szenthelyia. Artysta
kształcił się także pod
okiem takich osobistości wiolinistycznych jak:
Sir Yehudi Menuhin, Ida
Haendel, Igor Oistrakh,
Ruggiero Ricci, Jaap van
Zweden, Sandor Vegh czy
Dorothy DeLay. Jest laureatem wiodących międzynarodowych
konkursów skrzypcowych, m.in.
Tibor Varga i Sion Valais
w Szwajcarii. Został także wyróżniony wieloma
prestiżowymi nagrodami
i stypendiami. Jego talent
i dokonania artystyczne
zostały uhonorowane w
1997 roku Złotym Krzyżem
przyznawanym przez Prezydenta Republiki Węgier.
Skrzypek gra na instrumencie Antonio Stradivari
z 1693 roku o nazwie „Ex-Ries”.
Kwintet
wielokrotnie odnosił sukcesy na
największych
muzycznych festiwalach, wśród
których należy wymienić: Feldkirch Festival,
Schleswig-Holstein
Festival, Mecklenburg-Vorpommern Festival, Summer Nights Festival czy
Mersin Music Festival. Z
ogromnym powodzeniem
koncertował w Wielkiej
Brytanii, Francji, Niemczech, Austrii, Rosji, Południowej Korei, Japonii i
na Węgrzech.
Projekt
artystyczny
LENDVAY & Friends łączy wirtuozerię z ogromną
muzykalnością i humorem, dzięki czemu każdy
POLECANE KSIĄŻKI / RECOMMENDED BOOKS
W szesnaście miesięcy dookoła świata.
Część 1. Azja, Australia i Oceania oraz Ameryka Północna
Around the World in Sixteen Months.
Part 1. Asia, Australia and Oceania, North America
Natalia Brożko
Wydawca / Publishing House: Burda Książki / Burda Books
– Chcę zobaczyć te żyrafy – mówię do koleżanki w pracy, wpatrując się w jej kalendarz wiszący na ścianie.
– Jedź! Przez to biuro żyrafy nigdy nie przegalopują…
– odpowiada.
Krótko po tym wydarzeniu moje wypowiedzenie leży
na biurku szefa. Marzenie kiełkujące od wielu lat staje
się faktem. Razem z Fabianem rezygnujemy z pracy,
oddajemy właścicielowi wynajmowane mieszkanie,
a całe wyposażenie – łącznie z meblami – sprzedajemy przez Internet. Pakujemy plecaki i wyjeżdżamy w
wielką podróż. W podróż dookoła świata, która potrwa
szesnaście miesięcy...
– I want to see these giraffes – I tell my colleague staring at a wall calendar.
– Go then! You will never see these giraffes galloping
through this office… - she replies.
Soon after this event my letter of resignation ends up
on my boss’s desk. My dream that has long been germinating in my mind is becoming a reality. Fabian and I
quit our jobs, we give back the keys to the flat we have
rented and we are selling all things including furniture
online. We are packing our rucksacks and setting off on
a trip. A trip around the world which will last sixteen
months…
Góry z duszą
Mountains with Soul
Monika Witkowska
Wydawca / Publishing House: Burda Książki / Burda Books
Góra to nie tylko czekający na zdobycie szczyt, ale
cała otoczka – ludzie którzy żyją na jej stokach, przyroda, legendy tłumaczące jej nazwę, fascynujące
historie pierwszych zdobywców oraz wiele interesujących historii stanowiących "duszę góry". Właśnie
owej "duszy" poświęcona jest książka – owszem,
podpowiada jak opisywane góry zdobyć (na większości z nich nie jest wymagane doświadczenie wspinaczkowe), ale nawet jeśli nie mamy takich ambicji,
mało tego – wcale nie jesteśmy górskimi turystami,
i tak pełne ciekawostek opowieści zapewne szybko
nas "wciągną".
A mountain is not just a summit that needs to be
reached, but also the whole background – people who
live on its slopes, nature, legends which explain its
name, fascinating tales of first explorers and many
more gripping stories that make up ‘a mountain’s soul’.
And this ‘soul’ the book is dedicated to – true, it tells
the readers how to reach certain mountains (in most
cases no climbing experience is needed), but even if you
do not have such ambitions or you are not interested
in mountain tourism in the slightest, will soon be engrossed in all these stories full of titbits.
Przystanek Barcelona
Barcelona Stop
Katarzyna Wolnik - Vera
Wydawca / Publishing House: Burda Książki / Burda Books
Książka o Barcelonie, której bohaterami są bary,
balkony i fiesty? Nie może zabraknąć wielkich Gaudiego i Miró, ale czas poznać nowoczesną, ekologicznie zrównoważoną architekturę i samych barcelończyków, odwiedzić muzeum szynki iberyjskiej lub
sklep Johana Cruyffa. Posłuchajcie raz energetycznej
katalońskiej rumby, a zapomnicie o dramatycznym
flamenco. Przejdźcie uliczkami Starego Miasta, a
zobaczycie zachwycającą sztukę uliczną. Barcelona
zachwyca i rozkochuje, ale daje się poznać tylko tym,
którzy zejdą z turystycznego szlaku i przyjrzą się jej
krytycznym okiem.
30
Let’s fly
A book about Barcelona with bars, balconies and fiestas
as its main characters? One cannot forget about great
Gaudi and Miró, but it is time for us to meet modern,
ecologically sustainable architecture and the people of
Barcelona, visit the museum of ham or Johan Cruyff’s
shop. Listen to dynamic Catalonian rumba once and you
will forget about dramatic flamenco. Walk down the little streets of the Old Town and you will see delightful
street art. Barcelona delights and captures affections
but it shows its true face only to those who stray off tourist trails and look at it with a critical eye.
WYDARZENIA
The Cinematic Orchestra
The Cinematic Orchestra
EVENTS
27.04.2015 r., Sala Wielka, CK Zamek, Poznań
27th April 2015, The Great Hall, Cultural Centre
Zamek, Poznań
Legendarni The Cinematic Orchestra
wracają na koncerty do Polski! Podczas
wiosennej trasy Brytyjczycy zaprezentują nowy materiał, a także swoje
największe klasyki. Fenomen The Cinematic Orchestra nie dziwi. Ich muzyka
trafiła bowiem zarówno do miłośników
muzyki elektronicznej jak i fanów nu
jazzu. Brytyjczycy doskonale łącząc jazzową dyscyplinę grania i swobodę wyobraźni, potrafią tworzyć muzykę, przy której można myśleć obrazami.
Najciekawsze wydarzenia kulturalne w Poznaniu
The most interesting cultural events in Poznań
Czarodziejska Góra
The Magic Mountain
Spektakle premierowe: 26, 27, 28.06.2015 r., Malta Festival
First-night performances: 26th, 27th, 28th June 2015, Malta Festival
Prapremiera operowa „Czarodziejskiej góry" Tomasza Manna (26-28 czerwca) będzie wydarzeniem 25. Malta Festival Poznań. Spektakl to efekt współpracy czterech osobistości. Libretto jest dziełem Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk, uważanej
za najbardziej oryginalny głos współczesnej dramaturgii. Muzykę skomponował
Paweł Mykietyn – dyrektor muzyczny Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego.
Mirosław Bałka, którego prace pokazywane są w takich galeriach jak Tate Modern
w Londynie czy Museum of Modern Art w Nowym Jorku, po raz pierwszy podjął
się roli scenografa. Spektakl wyreżyserował Andrzej Chyra – charyzmatyczny aktor
a także twórca operowy.
The opera premiere of The Magic Mountain by Thomas Mann (26th – 28th June)
will be a major event of the 25th Malta Festival in Poznań. The performance is
the result of cooperation of four personages. Libretto was written by Małgorzata
Sikorska-Miszczuk who is considered the most original voice of a contemporary
drama. Music was composed by Paweł Mykietyn – the musical director of Krzysztof Warlikowski ‘s Nowy Teatr. Mirosław Białka, whose works are exhibited at
such galleries as Tate Modern in London or Museum of Modern Art in New York, is
debuting as a stage designer. The performance was directed by Andrzej Chyra – a
charismatic actor and an opera director.
Legendary The Cinematic Orchestra are coming back to perform in Poland! During their spring tour the British band will
present their latest pieces as well as their greatest hits. Nobody wonders at the phenomenon of The Cinematic Orchestra. Their music appeals to electronic music enthusiasts as
well as jazz fans. The British do a great job combining jazz
style of playing music with freedom of imagination and they
create music that brings certain images to mind.
Selah Sue
Selah Sue
26.05.2015, Klub Eskulap, Poznań
26th May 2015, Klub Eskulap, Poznań
Selah Sue to wokalistka, którą porównuje się do Erykah Badu i Lauryn
Hill. Proponowana przez nią mieszanka najlepszej jakości soulu, funku, reggae, rocka, hip-hopu i popu
zachwyciła samego Prince'a! Młoda
belgijka była sensacją na rynku muzycznym w 2011 roku. Jej single This
World oraz Raggamuffin podbiły europejskie listy przebojów. Teraz artystka powraca z nowym
albumem „Reason”.
Selah Sue is a singer who is often compared with Erykah
Badu and Lauryn Hill. Even Prince was delighted with her
mixture of the best quality soul music, funky, reggae, rock,
hip-hop and pop music! This young Belgian artist was a sensation of the music market in 2011. Her singles This World
and Raggamuffin hit the European charts. Now the singer is
back with her latest album Reason.
DATKU
CHCESZ POMÓC? PRZEKAŻ 1% PO
NA PSY SZUKAJĄCE ZAGINIONYCH LUDZI
KRS 0000113230
Ochotnicza Straż Pożarna w Poznaniu – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego
www.grspoznan.pl | www.facebook.com/grspoznan
31
32
Let’s fly
STREFA
PRZYLOTÓW /
ARRIVAL
STREFA ODLOTÓW
SCHENGEN
/SCHENGEN DEPARTURE ZONE
S
VIP
STREFA ODLOTÓW SCHENGEN
/SCHENGEN DEPARTURE ZONE
wc
33
WYJAZD / WJAZD
EXIT / ENTRANCE
parking
długoterminowy
long-term car park p5
PARKING DŁUGOTERMINOWY P5
• oświetlony i dozorowany
• nawierzchnia trawiasta
• 600 miejsc parkingowych
MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI MIEJSC:
• www.apcoa.pl
• tel.: 696 041 162
LONG-TERM CAR PARK P5
• lit and attended
• grass surface
• 600 car park places
BOOKING OPTIONS:
• www.apcoa.pl
• phone no.: + 48 696 041 162
VIP
ś
Salon VIP
VIP lounge
Kontrola bezpieczeństwa
ś
Strefa Ograniczonego
Postoju
short-term car park
Kantor
Exchange
Plac zabaw
Playground
Kaplica
Chapel
MID-TERM CAR PARK P1
• right next to the terminal
• paving stone
• 223 car park places
BOOKING OPTIONS:
• www.apcoa.pl
• phone no.: + 48 696 041 162
S
wc
Butik
Boutique
Salon biznes klasy
Business class lounge
Wejście do toalet
Entrance to the toilets
od ul. Złotowskiej
/ from Złotowska Street
WJAZD / WYJAZD
ENTRANCE / EXIT
PARKING ŚREDNIOTERMINOWY P1
• bezpośrednio przy terminalu
• kostka brukowa
• 223 miejsca postojowe
MOŻLIWOŚĆ REZERWACJI MIEJSC:
• www.apcoa.pl
• tel.: 696 041 162
ul. Złotowska
/ Złotowska Street
parking średnioterminowy
mid-term car park
WJAZD
ENTRANCE
parking średnioterminowy
mid-term car park
odloty
departures
ul. Bukowska / Bukowska Street
WYJAZD
EXIT
parking pracowniczy
staff car park
przyloty
arrivals
Terminal pasażerski
Passenger terminal
Modernizacja
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
drogi startowej
Runway Modernization
Bartosz Grochal
Dział Realizacji Inwestycji
/ Investment Projects Department
Minione trzynaście lat było dla poznańskiego lotniska okresem intensywnej rozbudowy infrastruktury.
Naszą ambicją jest dalszy rozwój, a jego najistotniejszym elementem w kolejnych latach – droga startowa,
czyli operacyjna podstawa wzrostu ruchu pasażerskiego. Użytkowana nieprzerwanie już od kilkudziesięciu lat,
gruntownym pracom remontowym poddawana była ostatni raz w 2001 roku.
Over the last 13 years Poznań Airport has seen an intensive extension of its infrastructure. We aspire to
further development and its most important part in the upcoming years will be the runway, which is crucial
for increasing passenger traffic from the operational point of view. The runway has been used continuously
for a few decades and it underwent a thorough renovation in 2001.
Droga startowa i nowo wybudowana równoległa droga kołowania
/ A runway and a newly-built parallel taxiway
fot. AEROFOTO Kaczmarczyk
34
Let’s fly
fot. AEROFOTO Kaczmarczyk
M
M
odernization of
the runway is a
part of a longterm project of Poznań
Airport’s extension. We
have completed the extension of the passenger
terminal and the apron
space and we have built
a parallel taxiway. This
year we are going to
renovate and modernize
the runway in order to enhance safety and comfort
of aviation operations.
The direct beneficiaries
of this investment will be
the passengers and the
carriers. The extension
is co-financed from the
EU funds – the European
Regional Development
Fund.
We have been getting
ready to perform this task
since 2013. On the basis of research, we have
prepared a technical condition assessment. Further creative and design
works led to choosing the
optimal
modernization
option. This stage was
completed in October
last year when a designer
presented the design of
the runway modernization in three areas: sanitary (drainage system),
electrical (lighting, ice
alert system) and road
(surface). The works have
been scheduled for the
period from April to October this year.
The modernized runway will maintain its
current functions, parameters – its length
and width, and location.
Reinforced surface will
be able to hold heavier
aircrafts with increased
number of take-offs and
landings.
Navigations
wa dotychczasowe jej
funkcje, parametry – jak
długość i szerokość oraz
lokalizację.
Wzmocnienie nawierzchni umożliwi
przyjmowanie
statków
powietrznych o większej
masie, przy zwiększonej
liczbie startów i lądowań.
Rozbudowa oświetlenia
nawigacyjnego stanowi
z kolei przygotowanie do
wprowadzenia II kategorii
lądowań, co pozwoli na
wykonywanie operacji lotniczych w ograniczonych
warunkach
meteorologicznych.
Realizacja tak szerokiego zakresu prac nie jest
możliwa bez czasowego
wyłączenia czy też ogra-
Wzmocnienie
nawierzchni
umożliwi
przyjmowanie
statków
powietrznych
o większej
masie, przy
zwiększonej
liczbie startów
i lądowań.
Reinforced
surface will be
able to hold
heavier aircrafts
with increased
number of
take-offs and
landings.
fot. AEROFOTO Kaczmarczyk
niczenia możliwości użytkowania drogi startowej.
Konieczność ograniczenia
dostępności operacyjnej
wynika przede wszystkim
z remontu nawierzchni
oraz odwodnienia. Mając
na uwadze maksymalne ograniczenie uciążliwości w obsłudze ruchu
pasażerskiego,
prace
podzielono na trzy odcinki, realizowane w trzech
następujących po sobie
etapach. Kluczowy jest
odcinek środkowy drogi
startowej o długości 1500
metrów, modernizowany
w pierwszej kolejności.
Następnie remontowane
będą odcinki wschodni i
zachodni, oba o długości
500 metrów. Zaproponowany podział i etapowanie inwestycji pozwoli przez większą część
okresu realizacji utrzymać
dostępność
operacyjną
lotniska. Całkowite wyłączenie z użytkowania
nastąpi od 21 września
do 21 października – w
tym czasie nie odbędą
się żadne operacje lotnicze w ruchu pasażerskim. Przewoźnicy oraz
tour operatorzy zostali
poinformowani
przez
nas z odpowiednim wyprzedzeniem i podejmują
własne decyzje o organizacji ruchu w tym okresie.
Czekające nas zadanie
to w ostatnich latach jedno z najtrudniejszych realizowanych na polskich
lotniskach. Wierzymy, że
trud włożony w przygotowanie i realizację inwestycji oraz przejściowe
problemy z dostępnością
operacyjną lotniska zostaną zrekompensowane
użytkownikom
korzyściami, jakie zapewnia ta
modernizacja.
lights have been extended in the build-up to
launch the landings of the
second category, which
will enable the airport
to perform aviation operations in unfavourable
weather conditions.
It is impossible to carry
out such an extensive
scope of works without
a temporary shutdown of
or a limited access to the
runway. Such limitation is
necessary due to surface
renovation and drainage.
In order to keep inconveniences to a minimum, the
works have been divided
into three sections which
will be dealt with successively. 1500-meter-long
middle section of the runway is of key importance
and it will be the first to
be modernized. Then
the works will move to
the western and eastern
sections which are 500
meters long each. This
division and sequence of
investment works will allow us to maintain availability of the airport for a
long period of time during
renovation. The runway
will be completely out
of use from 21st September to 21st October
– during that time no
aviation operations will
be performed in passenger traffic. Carriers and
tour operators have been
informed in advance and
they are ready to make
their own decisions concerning traffic organization.
The project we are
about to embark on is
one the most challenging tasks that have been
completed at Polish airports over the last few
years. We do believe that
the effort we put into
preparation and realization of the investment
as well as temporary inconveniences regarding
operational
availability
will be compensated with
benefits our passengers
will be able to enjoy due
to this modernization.
35
ZWRÓĆ UWAGĘ LET'S LOOK AROUND
odernizacja drogi startowej to
zadanie inwestycyjne z wieloletniego
programu
rozbudowy
poznańskiego lotniska.
Zrealizowaliśmy już rozbudowę terminalu pasażerskiego, płaszczyzn
postojowych samolotów
oraz zbudowaliśmy równoległą drogę kołowania.
W bieżącym roku wyremontujemy i zmodernizujemy drogę startową,
by poprawić bezpieczeństwo oraz komfort realizacji operacji lotniczych.
Bezpośrednimi
beneficjantami tej inwestycji są pasażerowie oraz
przewoźnicy
lotniczy.
Uzyskała ona współfinansowanie ze środków
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Do realizacji tego zadania
przygotowujemy
się od 2013 roku. Na podstawie
przeprowadzonych prac badawczych
powstała ocena stanu
technicznego.
Dalsze
prace koncepcyjne i projektowe
zaowocowały
wyborem optymalnego
wariantu modernizacji.
Ten etap zakończył się w
październiku ubiegłego
roku
przedstawieniem
przez projektanta projektu modernizacji drogi
startowej w trzech branżach: sanitarnej (system
odwodnienia), elektrycznej (oświetlenie, system
ostrzegania o oblodzeniu) oraz drogowej (nawierzchnia). Realizacja
zaplanowana została na
okres od kwietnia do października bieżącego roku.
Zmodernizowana
droga startowa zacho-
Dokąd polecisz wiosną
z poznańskiego lotniska?
Where can you fly from
Poznań Airport this spring?
(GLA)
(RYG)
(TRF)
(NYO)
(EDI)
(MMX)
(CPH)
(DUB)
(LPL)
(DSA)
(BRS)
(LTN)
(GDN)
(STN)
(POZ)
(EIN)
(DUS)
(BVA)
(FRA)
(WAW)
(PRG)
(MUC)
(GRO)
(CIA)
(PMI)
wiosna 2015 / spring 2015
Wszystkie kierunki oraz aktualny rozkład lotów znajdą Państwo
na naszej stronie www.airport-poznan.com.pl
KIERUNKI I PRZEWOŹNICY
All the destinations and the current timetable are available
on our website www.airport-poznan.com.pl
DESTINATION AND CARRIER
Barcelona Girona (GRO)
from / od
Gdańsk (GDN) Gdansk nowość/new 25.05.2015
Oslo Rygge (RYG)
Bristol (BRS)
Glasgow (GLA)
Oslo Torp/Sandefjord (TRF)
Doncaster/Sheffield (DSA)
Kopenhaga (CPH) / Copenhagen
Palma de Mallorca (PMI)
Dublin (DUB)
Liverpool (LPL)
Paryż Beauvais (BVA) / Paris Beauvais
Düsseldorf (DUS)
Londyn Luton (LTN) / London Luton
from / od
Praga (PRG) Prague nowość/new 25.05.2015
Edynburg (EDI) / Edinburgh
Londyn Stansted (STN) / London Stansted
Rzym Ciampino (CIA) / Rome Ciampino
Eindhoven (EIN)
Malmö (MMX) nowość/new
Sztokholm Skavsta (NYO) / Stockholm Skavsta
Frankfurt (FRA)
Monachium (MUC) / Munich
Warszawa (WAW) / Warsaw
www.ryanair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.germanwings.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.lufthansa.com
36
Let’s fly
www.csa.cz
www.wizzair.com
www.flysas.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.lufthansa.com
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.ryanair.com
from / od
02.06.2015
www.wizzair.com
www.csa.cz
www.ryanair.com
www.wizzair.com
www.lot.com

Podobne dokumenty

Let`s fly Let`s do business Let`s travel - Port Lotniczy Poznań

Let`s fly Let`s do business Let`s travel - Port Lotniczy Poznań SAS Go Light – nowość SAS dla podróżujących z bagażem podręcznym SAS Go Light – SAS New Offer for Travellers with Hand Luggage Only

Bardziej szczegółowo

Let`s do business Let`s travel Let`s fly - Port Lotniczy Poznań

Let`s do business Let`s travel Let`s fly - Port Lotniczy Poznań o Henryku Wieniawskim Anny Czerwińskiej-Rydel Travelling with the Violin. The Story of Henryk Wieniawski by Anna Czerwińska-Rydel

Bardziej szczegółowo