Prezentacja programu PowerPoint

Transkrypt

Prezentacja programu PowerPoint
Rynek HoReCa w Polsce 2016
Analiza rynku i prognozy rozwoju 2016-2021
Dowiedz się więcej * Zamów bezpłatny fragment * Kup:
www.pmrpublications.com/product/Rynek-HoReCa-w-Polsce-2016
Język:
Polski, angielski
Data:
Kwiecień 2016
Format:
Plik PDF/ Dostęp online
Cena:
Język/Licencja
1 użytkownik 5 użytkowników Krajowa
Polski lub angielski 2700€
Polski i angielski
3780€
4050€
5670€
5400€
7560€
Zaufali nam:
+48 12 340 51 30 | [email protected] |
www.pmrpublications.com
Globalna
6750€
9450€
Rynek HoReCa w Polsce 2016
Analiza rynku i prognozy rozwoju 2016-2021
Jakie informacje zawiera ten raport?
Kto skorzysta z tej analizy?
Trendy, wartość i prognozy dla
poszczególnych segmentów w tym np.
gastronomii hotelowej
Hotele, restauracje, dostawcy cateringu
Firmy planujące wejście na polski rynek
Organizacje handlowe
Prognozy rozwoju do roku 2021
Najnowsze dane na temat segmentu
restauracyjnego, w tym informacje dotyczące
podsegmentów takich jak: bary szybkiej
obsługi, kawiarnie, puby, restauracje i pizzerie
Wartość i zakres usług cateringowych w
Polsce
Fundusze inwestycyjne, banki, firmy działające
na rynku HoReCa
Dlaczego warto kupić ten raport?
Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce
i jej wpływu na branżę HoReCa
Wyniki badania przeprowadzonego wśród
600 firm gastronomicznych aktywnych na
polskim rynku
Badanie polskich konsumentów dotyczące
ich ulubionych restauracji, rodzajów żywności,
częstotliwości jadania poza domem i innych
ciekawych charakterystyk
+48 12 340 51 30 | [email protected] |
Pomoże stworzyć strategię rozwoju biznesu
Urealni dane w biznesplanach i budżetach
Umożliwi monitoring rynku i jego potencjału
rozwojowego
Usprawni przeprowadzanie analiz otoczenia
konkurencyjnego
Zmniejszy ryzyko inwestycyjne np. w czasie
wchodzenia na nowy rynek, fuzji lub
przejęcia
www.pmrpublications.com