sprawdź zawartość numeru

Komentarze

Transkrypt

sprawdź zawartość numeru
„ BIM dla projektantów
„
pułapki w obliczeniach
instalacji c.o.
„
koszty wentylacji
w domu jednorodzinnym
„
aplikacje mobilne
i rekuperatory
6/2014
rok XXII
Cena 15,50 zł (5% VAT)
ISSN 1230-9540
SKANUJ KOD
APLIKACJĄ
Indeks 344079
I ZOBACZ WIĘCEJ!
Nakład 10 tys. egz.
GRUPA
WWW.RYNEKINSTALACYJNY.PL
REKLAMA
Nowa
DEFINICJA
STYLU
Poznaj ARTCOOL Stylist
Tn{jwtjw a/ `wz“izjnij0
pt­wj s|oir ijsilnjr
zachwyca najlepszych
stylistów i wizualnie
wypwzeiza ponpuwencjž0
wyznaczaj“c nowe
staniawiy na wynpu/
bhen it>s all possigle0
like>s looi/
ENERGIA
2
czerwiec 2013
rynekinstalacyjny.pl
MIESIĘCZNIK
INFORMACYJNO-TECHNICZNY
ISSN 1230-9540, nakład 10 000
GRUPA
Wydawca
Grupa MEDIUM
www.medium.media.pl
Adres redakcji
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel./faks 22 512 60 75 do 77
e-mail: [email protected]
www.rynekinstalacyjny.pl
Redaktor naczelny
Waldemar Joniec, tel. 502 042 518
[email protected]
Sekretarz redakcji
Agnieszka Orysiak, tel. 600 050 378
[email protected]
Redakcja
Jerzy Kosieradzki (red. tematyczny),
Aleksandra Cybulska (red. portalu internetowego),
Joanna Korpysz-Drzazga (red. językowy), Agata
Kendziorek-Skolimowska (red. statystyczny),
Katarzyna Rybka (red. tematyczny),
Jacek Sawicki (red. tematyczny),
Bogusława Wiewiórowska-Paradowska
(red. tematyczny)
Reklama i marketing
tel./faks 22 810 28 14, 512 60 70
Dyrektor biura reklamy i marketingu
Joanna Grabek, [email protected]
Dyrektor ds. marketingu i sprzedaży
Michał Grodzki, [email protected]
Kolportaż i prenumerata
tel./faks 22 512 60 74, 810 21 24
Specjalista ds. prenumeraty
Jerzy Lachowski, [email protected]
Prenumerata realizowana przez RUCH S.A.
Zamówienia na prenumeratę w wersji papierowej
i na e-wydania można składać bezpośrednio na stronie
www.prenumerata.ruch.com.pl. Ewentualne pytania prosimy
kierować na adres e-mail: [email protected]
lub kontaktując się z Telefonicznym Biurem Obsługi Klienta
pod numerem: 801 800 803 lub 22 717 59 59 – czynne w godzinach 7.00 – 18.00. Koszt połączenia wg taryfy operatora.
Administracja
Danuta Ciecierska (HR),
Barbara Piórczyńska (gł. księgowa)
Skład, łamanie
[email protected]
Druk
Zakłady Graficzne TAURUS
Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji
tekstów i nie zwraca materiałów niezamówionych.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń, ma też prawo odmówić publikacji
bez podania przyczyn.
Wszelkie prawa zastrzeżone © by Grupa MEDIUM.
Rozpowszechnianie opublikowanych materiałów
bez zgody wydawcy jest zabronione.
Wersja pierwotna czasopisma – papierowa.
Za publikację w „Rynku Instalacyjnym” MNiSW
przyznaje jednostkom naukowym 5 punktów
Wskazówki dla autorów i procedura recenzowania
artykułów na rynekinstalacyjny.pl/redakcja
Grupa MEDIUM
jest członkiem Izby Wydawców Prasy
Od Redaktora
Końcówka pierwszego półrocza przynosi kolejne dobre informacje z rynku
budowlanego. Firmy liczą na nowe zamówienia, m.in. finansowane ze
środków unijnych. Jednak wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza małych, pamięta,
co się działo w ubiegłym roku, i bardzo ostrożnie formułuje plany na przyszłość.
Ruch w interesie jak zwykle jako pierwsi odnotowują przewoźnicy i producenci
cementu, następnie producenci stali, ale realizują oni głównie zamówienia dla
budownictwa infrastrukturalnego.
W budownictwie mieszkaniowym też jest lepiej. Specjaliści prognozują, że przy
wzroście PKB o 3–4% zwiększy się popyt na mieszkania i będzie ich powstawać
rocznie ok. 150 tys. O popycie w coraz mniejszym stopniu decyduje bowiem
demografia, a bardziej sytuacja gospodarcza i stabilne przychody mieszkańców.
Deficyt mieszkań szacowany jest na ok. 750 tys. i zwiększa się w segmencie tanich
mieszkań, zarówno w zakupie, jak i eksploatacji. Kolejny ważny trend na rynku
mieszkaniowym to rosnące zainteresowanie budynkami energooszczędnymi, nie tylko
biurowymi, ale też mieszkalnymi. Nowe budynki mają być nie tylko energooszczędne,
powinny w coraz większym stopniu korzystać z odnawialnych źródeł energii.
Koszty budowy z wykorzystaniem dostępnych technologii dla zapewnienia bardzo
niskiego zapotrzebowania na energię (w granicach rozsądku) w stosunku do kosztów
budowy w standardzie wymaganym obecnie przez prawo mogą być większe nawet
o 10%. To dużo, ale różnica ta ciągle się zmniejsza. Kusi to z kolei rządzących, żeby
nie wspierać energooszczędnych technologii budownictwa, skoro wydatki
inwestycyjne mogą się samofinansować w postaci mniejszych wydatków
na eksploatację.
Zarówno dla nowych, jak i modernizowanych budynków wymagania będą stopniowo
rosnąć. Niemcy od 2016 r. obniżą zapotrzebowanie na energię nowych budynków
średnio o 25% – będzie to już kolejna zmiana wymagań. My podnieśliśmy
poprzeczkę w tym roku, a następne zmiany czekają nas w 2017 i 2021. Nowe
wymagania przyniosą korzyści inwestorom – np. dla Banku Ochrony Środowiska im
bardziej energooszczędny budynek i sprawniejsza instalacja ogrzewania, zwłaszcza
korzystająca z OZE, tym zdolność kredytowa większa. BOŚ nie robi nikomu prezentu
– po prostu skalkulował, że tania eksploatacja umożliwia spłatę wyższego kredytu.
Unia Europejska była dotychczas liderem we wdrażaniu efektywności energetycznej,
odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji CO2. Stany Zjednoczone, mimo że przez
lata sceptycznie traktowały protokół z Kioto, stale redukują emisję, rośnie im też
udział energii odnawialnej i wymagania dla budynków. Niedawno zapowiedziały
redukcję emisji CO2 do 2030 r. o 30%, głównie dzięki ograniczeniu spalania węgla
w elektrowniach. Z kolei Chiny mają już takie problemy z czystością powietrza, że
rośnie niezadowolenie społeczeństwa. Spadek cen na rynku fotowoltaiki skłonił rząd
do wsparcia produkowanych w Chinach fotoogniw i z każdym rokiem zainstalowana
moc gwałtownie rośnie. Za 2 lata ma sięgać 70 GW, tj. dwa razy tyle, ile obecnie.
Pekin planuje też rozwój elektrowni wiatrowych – za 3 lata mają mieć moc 150 GW,
biogazowych – 11 GW i wodnych – 330 GW. Recesja skłoniła również rząd do
wspierania rodzimych producentów, ale postawiono na to, co ma perspektywy i jest
korzystne dla ogółu społeczeństwa, a nie pomaga przetrwać silnym lobby. To może
być kolejny chiński skok, tym razem w czyste technologie energetyczne. Oczywiście
inwestują oni także w elektrownie atomowe.
W obliczu tych tendencji na świecie mam duże wątpliwości, czy w UE znajdą się
chętni do wysłuchiwania argumentów o wyjątkowości naszego sektora
energetycznego spalającego węgiel. Nawet w obliczu niepewnego importu
surowców energetycznych.
W czerwcu zaplanowano w Polsce sporo wydarzeń poświęconych technologiom
budowy energooszczędnych instalacji i budynków oraz odnawialnym źródłom
energii. Napiszemy o nich w kolejnym numerze, a w tym wydaniu polecam
szczególnie artykuły o instalacjach fotowoltaicznych, odnawialnych źródłach energii
w praktyce projektowej oraz projektowaniu instalacji c.o.
SPIS TREŚCI
AKTUALNOŚCI
WOD-KAN 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dokąd zmierza polskie gazownictwo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Konferencja doktorantów i młodych pracowników nauki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Walne zebranie Forum Chłodnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Duńskie doświadczenia z wodą i ściekami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Sprzedaż należności sposobem na szybki zastrzyk gotówki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Szkoła zawodu KAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Inwestycje Rockwool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Akademia Danfoss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Nagrodzony podręcznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Profesjonalna weryfikacja projektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Poradnik oddymiania grawitacyjnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Motoimpreza LG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Nowości w technice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Skorzystaj ze szkoleń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Zapraszamy na targi i konferencje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Klienci docenili nasze zaangażowanie – rozmowa z J. Gorczycą z Vesbo Poland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENERGIA
Wykorzystanie technologii BIM w pracy projektanta instalacji
Anna Zastawna-Rumin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wspomagana komputerowo analiza ekonomiczna i ekologiczna zaopatrzenia budynku
w energię i ciepło
Michał Strzeszewski, Piotr Wereszczyński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wpływ wyników obliczeń normy PN-EN 12831:2006 na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)
Rafał Pitry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inteligentne systemy automatyki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technologia PV – moduły fotowoltaiczne
Piotr Gabryańczyk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemy mocowania i wyciszania instalacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Optymalny system instalacyjny
Piotr Bertram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26
30
34
41
44
48
50
POWIETRZE
Porównanie dwóch technologii kanałów wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym
Jakub Jargiło, Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ECONET – niskotemperaturowy system dla Politechniki Poznańskiej
Łukasz Kaczorowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekuperacja w budynkach – nowe urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rekuperatory – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Systemy wentylacji pożarowej w nowych i modernizowanych budynkach
wielokondygnacyjnych
Grzegorz Kubicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oddymianie grawitacyjne w energetyce
Magdalena Gawrońska-Dudek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
57
58
59
65
72
WODA
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo
Ewa Ogiołda, Daria Hałupka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Ciśnieniowe techniki membranowe w oczyszczaniu ścieków przemysłowych
i odcieków z wysypisk komunalnych
Krystyna Konieczny, Michał Bodzek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
INFORMATOR
Katalog firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Gdzie nas znaleźć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Indeks firm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
5
AKTUALNOŚCI
W
Fot. WJ
WOD-KAN 2014
Za dwa lata nie będzie już targów WOD-KAN pod namiotami. Prezydent
Bydgoszczy Rafał Burski obiecał, że wkrótce rozpocznie się budowa
hali wystawienniczej. Został już wyłoniony wykonawca, a inwestycja
będzie dofinansowana ze środków UE. To od dawna oczekiwana
przez wystawców informacja. Wprawdzie Targi WOD-KAN to jedna
z największych imprez branży nie tylko w Polsce, ale i w naszym regionie,
jednak ciągle brakuje jej infrastruktury wystawienniczej na miarę
aktualnych oczekiwań wystawców i zwiedzających.
6
czerwiec 2014
tym roku w targach wzięło udział 370
wystawców, w tym 91 po raz pierwszy. Firmy zagraniczne stanowiły 16%. Targi
odwiedziło blisko 10 tys. osób. Do konkursu
Grand Prix zgłoszono 25 wyrobów. Komisja za
najlepsze uznała:
„ biologiczną oczyszczalnię ścieków BioKem
w technologii SBR dla zastosowań przydomowych – model 6 RLM firmy Wavin Metalplast-Buk,
„ przepływomierz elektromagnetyczny AquaMaster 3 firmy ABB,
„ sitopiaskownik AUTOSEP DF MULTI SB/
SP/KP firmy Dynamik Filtr Nocoń i Wspólnicy.
Za najciekawsze ekspozycje uznano stoisko
kolektywne firm z Wielkiej Brytanii oraz stoiska firmy Amitech – Grupa Amiantit i spółki Goshe. Nagrodę specjalną przyznano Polskiej Fabryce Wodomierzy i Ciepłomierzy
FILA – wieloletniemu członkowi Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie i wystawcy targów
WOD-KAN.
WOD-KAN spotyka ta sama prawidłowość
co inne targi szeroko rozumianej branży instalacyjnej i z sektora budownictwa. Zaczyna na nich brakować wielu liderów, innowacyjnych firm produkcyjnych, które wyznaczają
trendy i kierunki w branży. Nie uczestniczą one
w targach z różnych powodów. Wielu oczeku-
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
je jednej dobrej imprezy raz na dwa lata – na
której można pokazać więcej nowości w ofercie. Niektórzy wskazują, że branża po okresie wielkiego skoku i intensywnej budowy sieci oraz oczyszczalni jest już w miarę stabilna,
a przepływ informacji dobry, tym samym impreza targowa w cyklu dwuletnim to optymalne rozwiązanie.
Przed Polską jednak jeszcze wiele pracy.
I jeśli mamy w pełni wywiązać się ze zobowiązań dotyczących oczyszczania ścieków, do
końca 2015 r. czeka nas wydatek kilkudziesięciu miliardów zł m.in. na budowę ok. 23
tys. km sieci kanalizacyjnych i 300 nowych
oczyszczalni oraz modernizację 600 działających. Kolejne zadanie, z jakim musimy się
rynekinstalacyjny.pl
uporać, to osady ściekowe – nie mogą one ciągle trafiać na wysypiska.
Szkoda, że ten finisz musi mieć tak szybkie tempo. Mieliśmy kilka lat na to, by dostosować gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną do wymogów unijnych. A te nie są
tworzone dla kaprysu urzędników w Brukseli, ale dla podnoszenia standardu życia obywateli. Nasi politycy potrafią narzekać na UE,
na jej wymagania, na cele, jakie stawia, a sami nie mogli się przez lata uporać z własnym
podwórkiem i znowelizować Prawa wodnego oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i oczyszczaniu ścieków, co pomogłoby osiągnąć cel, a nie stanowiło przeszkodę
w jego realizacji.
wj
czerwiec 2014
7
AKTUALNOŚCI
Dokąd zmierza polskie
XVII
konferencję GAZTERM zorganizowano w hotelu Amber Baltic
w Międzyzdrojach 12–14 maja. Zainaugurował ją Andrzej Sikora, prezes zarządu Instytutu Studiów Energetycznych, który wprowadził
uczestników w tematykę konferencji: „Nowy
kształt rynku gazu. Dokąd zmierza polskie gazownictwo?”.
Pierwszy dzień wystąpień rozpoczęto od
omówienia zmian, jakie czekają nas w systemie rozliczeń i taryf. Jerzy Baehr (Wierciński,
Kwieciński, Baehr Sp.k.) przedstawiał regulacje w prawie w kontekście funkcjonowania
systemu gazowniczego, a Jerzy Sitko (Polska
Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.) przypomniał,
że od 1 sierpnia 2014 r. gaz będzie rozliczany
w jednostkach energii, tak jak w innych kra-
gazownictwo?
instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD) dla PSG Sp. z o.o. związane z rozporządzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi. Mariusz Dymkowski (PGNiG S.A.) mówił o konieczności stworzenia warunków do
wirtualnej obsługi klienta. Marcin Sienkiewicz
(Uniwersytet Wrocławski) omówił możliwości,
jakie może przynieść Polsce powstanie hubu gazowego w Świnoujściu, który służyłby
do magazynowania oraz handlu gazem. Jadwiga Holewa (INiG-PIB), Ewa Kukulska-Zając (INiG-PIB), Monika Wójcik (PGNiG S.A.)
oraz Wojciech Kietliński (PSG Sp. z o.o.) zaprezentowali wyniki badań doświadczalnych
bowanie na chłód, o mocy ok. 1,65 MWch.
Dodatkowo zapotrzebowanie kompleksu na
ciepło pokryją dwa kotły gazowe o łącznej
mocy 1,99 MW. Przewidywane korzyści dla
tej inwestycji to przede wszystkim zwiększenie efektywności wytwarzania energii, ograniczenie strat na przesyle i zapewnienie niezawodności dostaw energii do obiektu. Inny
projekt przedstawił Marek Chmiel (Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.) – dotyczył on
bloku gazowo-prądowego z członem ciepłowniczym w elektrociepłowni. Moc maksymalna turbiny gazowej wynosi 311,9 MW, a parowej 159 MW. Sprawność całego bloku to
57,75–81,94%. Inwestycja pozwala osiągnąć
duże oszczędności, a zarazem zmniejszyć emisję zanieczyszczeń do atmosfery.
Fot. studio 4U
jach Unii. Kolejne wystąpienia dotyczyły obrotu gazem oraz nowelizacji prawa energetycznego. Tomasz Bukowski (PGNiG S.A.) omówił
strefy obrotu w PGNiG, natomiast Beata Wittmann (TGE SA) zajęła się kwestią stworzenia
giełdy, która umożliwiłaby racjonalne kształtowanie cen gazu w Polsce. Warunki rozwoju rynku gazu zależą od ulepszenia infrastruktury – konieczna jest budowa nowych gazociągów i terminalu LNG. Z czasem obowiązek
sprzedaży gazu przez giełdę będzie rosnąć
– w 2015 r. sięgnie 55%. Waldemar Kamrat (Politechnika Gdańska) przybliżył uczestnikom kwestię kogeneracji oraz poligeneracji
i ich możliwości rozwoju. Dzień zwieńczyła
impreza integracyjna, której głównym punktem był koncert zespołu IRA.
Drugi dzień prelekcji rozpoczął Krzysztof
Kołton (PSG Sp. z o.o.), omawiając zmiany
8
czerwiec 2014
dotyczących emisji metanu związanych z systemem dystrybucji gazu.
Cykl prelekcji dotyczył praktycznych aspektów wykorzystania kogeneracji oraz trójgeneracji. W pierwszej z nich Andrzej Kaczmarek
(Powiśle Park Sp. z o.o.) omówił projekt układu trójgeneracji gazowej dla zespołu biurowousługowo-mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Jest to pierwsza taka
realizacja w Polsce, w której innowacyjnie wykorzystano technologię gazową. Pozwoli ona
na zasilanie kompleksu budynków biurowych
i mieszkalnych w prąd i energię cieplną oraz
zapewni chłodzenie. System składa się z gazogeneratora o znamionowej mocy elektrycznej ok. 0,834 MWel, chłodziarki absorpcyjnej do produkcji chłodu o mocy 0,45 MWch
i dwóch elektrycznych chłodziarek sprężarkowych, które mają pokryć szczytowe zapotrze-
Dużo uwagi w trakcie konferencji poświęcono optymalizacji i informatyzacji sektora gazowniczego. Nie zabrakło czasu na dyskusję,
w której starano się uzyskać odpowiedź na
pytanie: dokąd zmierza polskie gazownictwo?
Mimo licznych wątpliwości przeważały optymistyczne nastroje. Wniosek był jeden – stworzenie w Polsce hubu gazowego i umożliwienie
swobodnej regulacji cen gazu jest najlepszą
drogą rozwoju rynku gazowego. Pojawiły się
głosy, by nie obawiać się Rosji, gdyż głównym
źródłem dochodu dla tego kraju jest sprzedaż
gazu, zatem nie będzie on podcinać gałęzi, na
której siedzi. Większość prelegentów podkreślało jednak, że priorytetem powinno być uniezależnienie od jednego dostawcy, dywersyfikacja dostaw gazu oraz poszukiwanie alternatywy w postaci np. gazu z łupków.
Katarzyna Rybka
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Fot. EKO-DOK
Konferencja doktorantów
i młodych pracowników nauki
VI
Ogólnopolska Konferencja Naukowa Doktorantów i Młodych Pracowników Nauki pt. Interdyscyplinarne zagadnienia w inżynierii i ochronie środowiska – EKO-DOK 2014 odbyła się w Szklarskiej Porębie
23–26 kwietnia 2014 r. Zorganizował ją Instytut Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej wraz z Przedsiębiorstwem
Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie. Patronat naukowy nad konferencją objął Komitet
Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk
pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Czesławy Rosik-Dulewskiej.
Konferencja EKO-DOK cieszy się uznaniem
młodych polskich naukowców i jest organizowana cyklicznie od 2005 r. Udział w niej
umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń
naukowych. Głównym celem jest zaprezentowanie przez doktorantów oraz młodych pracowników nauki wyników prowadzonych przez
nich prac badawczych i teoretycznych. Ponadto konferencja służy dokonaniu przeglądu interdyscyplinarnych zagadnień z zakresu inżynierii i ochrony środowiska. Uczestniczyli
w niej przedstawiciele uniwersytetów: Łódzkiego, Przyrodniczego we Wrocławiu, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Zielonogórskiego oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie oraz politechnik: Białostockiej, Częstochowskiej, Gdańskiej, Krakowskiej, Lubelskiej, Łódzkiej, Opolskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej
i Wrocławskiej, a także Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
10
czerwiec 2014
w Katowicach, Instytutu Metali Nieżelaznych
w Gliwicach, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach oraz Instytutu
Technologii Eksploatacyjnej PIB. W spotkaniu wzięli udział również studenci z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
W tym roku w trakcie siedmiu sesji plenarnych wygłoszono 56 referatów, a w sesji posterowej zaprezentowano 48 prac. Przedmiotem
obrad i dyskusji było: oczyszczanie ścieków
i modelowanie zjawisk zachodzących podczas
biologicznych procesów degradacji związków
organicznych, zagospodarowanie i optymalizacja procesów fermentacji osadów ściekowych,
uzdatnianie wody tradycyjnymi metodami oraz
z wykorzystaniem niekonwencjonalnych technologii procesów membranowych, modelowanie i optymalizacja systemów wodociągowych
i kanalizacyjnych. Szeroko dyskutowane były
również kwestie z pogranicza chemii, biologii
i biotechnologii w ochronie i inżynierii środowiska, a także problemy dotyczące gospodarki odpadami oraz jakości powietrza atmosferycznego i modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu.
Uroczystego otwarcia konferencji dokonali
przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr
inż. Bartosz Kaźmierczak oraz dyrektor Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej dr hab. Teodora M. Traczewska, prof. PWr. Wykład inauguracyjny wygłosił
dr inż. Jacek Dziubek z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o.
Omówił on aktualne problemy przedsiębiorstw
wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce. Obradom w sesjach plenarnych przewodniczyli profesorowie: Michał Bodzek, Jan Danielewicz, Janusz Jeżowiecki, Krystyna Konieczny,
Andrzej Kotowski, Marek Kozłowski, Tomasz
Winnicki, Teodora M. Traczewska, Jacek Wiśniewski, Krzysztof Wojciechowski i Marek Zawilski oraz dr inż. Michał Mańczak. Ponadto w pracach Komitetu Naukowego uczestniczyli profesorowie: Lech Dzienis, Małgorzata
Kabsch-Korbutowicz, Korneliusz Miksch, Czesława Rosik-Dulewska, Włodzimierz Szczepaniak, Maria Świderska-Bróż, Michał Głomba,
Kazimierz Grabas, Tadeusz Kowalski, Paweł
Licznar, Katarzyna Majewska-Nowak, Anna Musialik-Piotrowska, Katarzyna Piekarska
i Ryszard Szetela oraz doktorzy habilitowani:
Halina Hotloś, Józef Kuropka i Izabela Sówka.
Zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego i przyjęte do druku referaty ukazały
się w formie elektronicznej monografii.
Pomocy i wsparcia dla konferencji udzieliły: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Sp. z o.o. oraz sponsorzy – firmy IBS Polska, MC Bauchemie i Nalco. Patronatem medialnym objęły ją czasopisma:
„Instal”, „Rynek Instalacyjny” i „Technologia
Wody”. Szczególne podziękowania organizatorzy składają patronowi naukowemu – Komitetowi Inżynierii Środowiska PAN i członkom
Komitetu Naukowego oraz wszystkim uczestnikom. Kolejna konferencja już w kwietniu
2015 roku.
Komitet Organizacyjny EKO-DOK
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
W
Prof. Janusz Kozakiewicz omówił niuanse
oczekiwanej unijnej legislacji F-gazowej oraz
przedstawił harmonogram redukcji HFC i zakazu wprowadzania do obrotu, a także nowe
obowiązki w odniesieniu do odzysku F-gazów.
Polska jako jedyne państwo nie wdrożyła dotychczas regulacji dot. F-gazów i Komisja Europejska pozwała niedawno nasz kraj do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Grzegorz Michalski − delegat KFCh w AREA
– poinformował, że spodziewany jest przewodnik AREA, w którym zostaną wyjaśnione praktyczne aspekty nowych regulacji dot.
F-gazów. Omówił też zagadnienia dotyczące
ekoprojektu, oznaczeń ekologicznych i efektywności energetycznej.
Podsumowano również działania organizacji w minionym roku. Wojciech Żmigrodzki omówił m.in. prace konsultacyjne w zakresie legislacji F-gazowej, zarówno w ramach
AREA, jak i w kraju. Centra Szkoleń i Certyfikacji działające pod egidą KFCh przeszkoliły i wydały 363 „certyfikaty ozonowe”. Kontynuowano program wydawania (III edycja) firmowych F-gazowych certyfikatów zgodności
KFCh – w sumie 115, co jest istotne dla firm
z powodu braku wdrożenia odpowiednich re-
gulacji do prawa krajowego. Forum prowadziło też konsultacje z MEN dotyczące szkolnictwa zawodowego.
Krajowe Forum Chłodnictwa to największa organizacja sektora chłodniczego w Polsce – skupia 120 firm instalacyjnych, serwisowych, handlowych i producentów o łącznym
obrocie ponad 1 mld zł. Na co dzień konkurujące, w ramach Forum współpracują ze sobą
w celu wymiany doświadczeń i promowania
najlepszych praktyk oraz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości usług. Forum współpracuje
też z ośrodkami akademickimi i centrami szkowj
leniowymi.
promocja
alne Zebranie Członków Krajowego Forum Chłodnictwa Związku Pracodawców odbyło się 16 maja w Falentach k. Warszawy. Rozpatrzono sprawozdania Zarządu,
Rady Nadzorczej i Sądu Dyscyplinarnego oraz
finansowe za rok 2013, wybrano też nowe
władze na dwuletnią VIII kadencję. Do Zarządu weszli: Robert Grejcz (prezes) oraz Grzegorz Michalski, Wacław Maniawski, Wojciech
Żmigrodzki i Marian Marek Czarnacki. Nowy
skład rady nadzorczej to: Leszek Zimmerman,
Marek Cyniak, Andrzej Żółciak, Elżbieta Polak,
Jan Hapka, Włodzimierz Piekarek i Piotr Chlebowski. Sąd Dyscyplinarny tworzą: Jerzy Stachowiak, Tadeusz Cherek, Iwona Bocar, Przemysław Grobelny i Danuta Gazińska. Odnowiono też składy pięciu zespołów doradczych
do spraw: legislacji czynnikowej; szkoleń, certyfikacji i uprawnień zawodowych; odnawialnych źródeł energii; klimatyzacji; efektywności
energetycznej i energetyki.
Wśród zadań, jakie sobie stawia Forum
w najbliższych latach, są m.in. kwestie legislacji F-gazowych i nowych regulacji dotyczących czynników chłodniczych, certyfikacji personelu i firm, a także szkoleń zawodowych dla
techników chłodnictwa i klimatyzacji.
Chłodnictwa
Fot. WJ
Walne zebranie Forum
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
11
AKTUALNOŚCI
Duńskie doświadczenia z wodą i ściekami
13
maja w Filtrach Warszawskich odbyło
się polsko-duńskie seminarium Woda
i Ścieki. Nowoczesne technologie i rozwiązania w Danii. Zorganizowała je Ambasada Królestwa Danii we współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz MPWiK w m. st.
Warszawa S.A.
Królestwa Danii. Przypomniała ona kompleksowe działania w celu ochrony środowiska, jakie podejmuje Dania od lat 70. ubiegłego wieku, i omówiła ich efekty – doświadczenia te
można wykorzystać w Polsce.
Duński sektor wodno-kanalizacyjny scharakteryzował Jens Holst-Nielsen, dyrektor
Fot. WJ
Celem seminarium prowadzonego przez
prof. Mariana Kwietniewskiego była wymiana
doświadczeń. Było to jedno z wydarzeń towarzyszących wizycie w Polsce księcia Fryderyka oraz Kirsten Brosbøl, minister środowiska
Confederation of Danish Industry. Ograniczono tam straty wody w sieciach wodociągowych do poziomu ok. 7%. Całkowite ich wyeliminowanie bywa nieopłacalne ekonomicznie i ważne jest, żeby wyznaczyć ten poziom
w danym zakładzie. Wprowadzane usprawnienia w duńskich przedsiębiorstwach wod-kan
przedstawił Mogens Brems Knudsen, dyrektor Energi Yiborg Vand A/S. Zastosowanie nowych technologii, w tym m.in. opomiarowania
i zdalnego odczytu, powoduje pojawianie się
coraz to nowych obszarów, w których można
zwiększać efektywność pracy systemów wodociągowych, zmniejszać straty i utrzymywać
rentowność bez nadmiernego podnoszenia cen
wody i ścieków.
Dobre efekty dają też systemy monitoringu
i sektoryzacji sieci, tworzenie modeli hydraulicznych oraz analiza LCA. Warto wziąć pod
uwagę nie tylko względy techniczne, ale również ekonomiczne i pomimo że armatura czy
pompy są jeszcze dobre, ich wymiana na nowe pozwala uzyskać spore oszczędności energii. Największy potencjał oszczędności dotyczy ujmowania i dystrybucji, mały uzdatniania wody. Doświadczenia duńskie wskazują
też, że dla zachowania dobrego stanu sieci
konieczne jest stałe wymienianie starych odcinków na nowe, ok. 3–4% rocznie niezależnie od awarii.
Swoje rozwiązania prezentowały też duńskie firmy: Grundfos, Kamstrup, Per Aarsleff
oraz Proagria Ria Watech. Nasi specjaliści zaprezentowali m.in. kierunki rozwoju i wyzwania dla branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce
wj
oraz stan realizacji KPOŚK.
Sprzedaż należności
sposobem na szybki zastrzyk gotówki
P
oprawa warunków makroekonomicznych
stopniowo wpływa na sytuację przedsiębiorców. Wciąż jednak wiele firm boryka się ze
skutkami zatorów finansowych. Sposobem na
odzyskanie płynności może być sprzedaż należności, nawet tych niewymagalnych.
Wciąż spora grupa przedsiębiorców wskazuje na brak dyscypliny płatniczej kooperantów jako przyczynę narastających zatorów finansowych i barierę w rozwoju. Aby nie utonąć
w gąszczu niezapłaconych faktur, warto wiedzieć, że sprzedając należności, można szybko odbudować naruszoną płynność finansową.
Większość przedsiębiorców wie, że należności
wymagalne, czyli takie, których termin płatno-
12
czerwiec 2014
ści już minął, można odsprzedać firmie zajmującej się obrotem wierzytelnościami.
Sprzedaż długu to szybki zastrzyk gotówki. Transakcję taką można przeprowadzić na
dobrych warunkach i osiągnąć korzystną cenę. Im szybciej od momentu powstania wymagalności firma zdecyduje się na zbycie długu,
tym lepszą cenę otrzyma. Pozytywnym aspektem transakcji jest szybki wpływ gotówki na
konto oraz usunięcie wierzytelności z bilansu,
a więc ograniczenie konieczności tworzenia rezerw z tytułu przeterminowanych należności.
Warto również pamiętać, że spieniężyć
można też faktury niewymagalne, czyli takie,
których termin płatności jeszcze nie upłynął.
Firma, która nagle potrzebuje gotówki, może
sprzedać nawet pojedynczą fakturę. Zaletą tego rodzaju transakcji jest fakt, że najczęściej
nie wiążą się one z koniecznością stałej współpracy – mogą być jednorazowe lub cykliczne. Upłynnienie należności niewymagalnych
to rozwiązanie dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności, którzy incydentalnie potrzebują gotówki
przed terminem płatności. Sprzedaż należności to możliwość odmrożenia kapitału obrotowego i elastycznego zarządzania płynnością finansową. Pozwala skutecznie budować przewagę konkurencyjną i zwiększać obroty.
mat. Pragma Inkaso
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Szkoła zawodu KAN
S
półka KAN z Kleosina zakończyła pierwszą edycję programu „Szkoła KAN – z nami poznasz praktyczną stronę zawodu”. KAN
– producent systemów instalacyjnych i jedna
z największych firm województwa podlaskiego – jako pierwszy opracował i wdrożył pro-
fesjonalny program współpracy szkoły ponadgimnazjalnej z przyszłym pracodawcą. Firma
podjęła współpracę z Zespołem Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku.
Projekt wymagał dużego zaangażowania obu stron. Czas poświęcony na zbudowanie wartościowego programu w połączeniu
z zaangażowaniem naszych pracowników oraz
nauczycieli zaprocentował nowatorskim rozwiązaniem, które sprawdziło się w praktyce –
skomentował Jan Kaczan, wiceprezes KAN.
Program objął uczniów III i IV klasy o kierunku technik-mechatronik, kształcących przyszłych operatorów maszyn CNC. Jego głównym założeniem jest przedstawienie młodym
ludziom poszczególnych etapów działań prowadzących do wytworzenia finalnego produk-
Inwestycje Rockwool
G
rupa Rockwool Polska znów inwestuje
w infrastrukturę przemysłową. W fabryce
w czeskim Bohuminie powstaje linia produkcyjna nowoczesnych specjalistycznych wyrobów
izolacyjnych. Wartość inwestycji wyniesie 160
mln zł. Nowa linia produkcyjna pozwala sprostać stale rosnącemu zapotrzebowaniu na materiały do izolacji technicznych instalacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Zapewni nie
tylko lepszą jakość produktów, ale też wysoką
efektywność produkcji i poziom logistyki.
Modernizacja czeskiego zakładu wpisuje
się w szerszy plan strategiczny. Rockwool stale usprawnia park technologiczny fabryk zlokalizowanych w Europie Środkowo-Wschodniej, podnosząc tym samym konkurencyjność
produktów – komentuje Andrzej Kielar, prezes
Rockwool Polska.
Obszar działania Grupy Rockwool Polska
obejmuje dziś siedem krajów: Polskę, Czechy,
Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię i Węgry. Produkty dostarczane na te rynki produkowane
są w czterech fabrykach: w rodzimych Cigacicach i Małkini oraz we wspomnianym Bohuminie (Czechy) i w Tapolcy na Węgrzech. Na regularnie podejmowane inwestycje w poprawę
ochrony środowiska oraz modernizację i budowę nowych linii produkcyjnych Rockwool
Polska wydał już ponad miliard złotych. Dzięki stałemu rozwojowi technologicznemu firma
produkuje dziś kilkaset tysięcy ton skalnej wełny mineralnej rocznie, zatrudniając przy tym
około 1450 pracowników w siedmiu krajach.
Należące do nas fabryki należą do jednych
z najwydajniejszych zakładów w całej Grupie Rockwool. O naszym dynamicznym roz-
tu. Uczniowie śledzili proces produkcji krok
po kroku i mieli możliwość porównania teorii z praktyką.
KAN od dawna aktywnie współpracuje ze
szkołami ponadgimnazjalnymi i uczelniami
wyższymi – otrzymują one praktyczne wsparcie, a firma dobrze przygotowanych pracowmat. KAN
ników.
woju świadczy fakt, że zarówno nasze produkty, jak i sama firma, otrzymały dotychczas
ponad 50 wyróżnień i nagród – podsumował
Andrzej Kielar.
mat. Rockwool
Akademia Danfoss
14
maja na Politechnice Warszawskiej
i Gdańskiej odbyły się półfinały Akademii Danfoss. W eliminacjach wyłoniono 12
kandydatów z województwa warszawskiego
i pomorskiego. Otrzymali oni do rozwiązania
studium przypadku z zakresu technicznego lub
humanistycznego. Każdy półfinalista przedstawił swój pomysł na rozwiązanie zadanego
14
czerwiec 2014
w case’ie problemu. Jedni przedstawiali swoją propozycję promocji odnawialnych źródeł
energii, inni próbowali stworzyć plan promocji
programu dla absolwentów – Danfoss Postgraduate Programme. Do finału weszli: Karolina
Kaźmierczak, Ewelina Jacek i Jakub Zachacz
– studenci z województwa pomorskiego oraz
Dawid Lasek, Piotr Dąbrowski i Anna Sosińska
z województwa mazowieckiego. W finale troje z nich zdobędzie stypendium w wysokości
5 tys. zł i mentoring oraz możliwość odbycia
płatnych praktyk w Danfoss Poland. Półfinaliści, którzy nie dostali nagrody głównej, zostali zaproszeni do II etapu rekrutacji w ramach
Programu Praktyk Letnich w Danfoss.
mat. Danfoss
rynekinstalacyjny.pl
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Zawsze gotowy do uruchomienia
i pełnej kontroli nad wydatkami
Szeroka gama zaworów obrotowych Danfoss to oszczędności i wygoda. Żeliwne HRE i HFE oraz mosiężny HRB
zapewniają gwarancję trwałości produktu.
Oryginalny wskaźnik położenia ułatwia montaż i uruchomienie, natomiast jego wskazania są widoczne z góry i z
boku, z zamontowanym siłownikiem oraz bez niego.
1,0%kvs
najniższy przeciek
Dzięki nowoczesnej konstrukcji
zawory obrotowe Danfoss
charakteryzują się najmniejszym
przeciekiem w klasie.
50%
oszczędności kosztów
Wynikających z
zaoszczędzonego czasu
potrzebnego na montaż
i uruchomienie, dzięki
widocznemu
wskaźnikowi położenia.
www.heating.danfoss.pl
AKTUALNOŚCI
Nagrodzony podręcznik
N
a majowych Targach Książki, które odbyły się na Stadionie Narodowym w Warszawie, nagrodzono najlepsze książki w po-
szczególnych działach tematycznych. Za najlepszą akademicką książkę techniczną jury
uznało podręcznik autorstwa prof. Bogdana Mizielińskiego i dr. Grzegorza Kubickiego
„Wentylacja pożarowa – oddymianie”.
Książka wydana nakładem WNT skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, m.in.
studentów uczelni technicznych o specjalności
instalacje sanitarne oraz szkół pożarniczych,
a także wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego: architektów, projektantów instalacji bezpieczeństwa pożarowego, inspektorów
nadzoru budowlanego i rzeczoznawców bezpieczeństwa pożarowego.
Na 370 stronach zawarto informacje dotyczące podstaw teoretycznych, niezbędne dla
zrozumienia procesów towarzyszących pożarom w obiektach budowlanych, takich jak wymiana ciepła, dymotwórczość, emisja i zagrożenie dymem oraz przepływ dymu w budyn-
Profesjonalna weryfikacja
D
anfoss Poland wprowadził nową usługę
dla projektantów – bezpłatną weryfikację i optymalizację projektów instalacji dla budownictwa mieszkalnego, komercyjnego i użyteczności publicznej pod kątem różnych rozwiązań produktowych firmy. Zakres wsparcia
obejmuje: 1. instalacje wody lodowej, c.o.
i c.w.u., w tym: pomoc w opracowywaniu
koncepcji równoważenia i regulacji, obliczenia hydrauliki i regulacji c.o., chłodzenia oraz
c.w.u., dobór urządzeń, dobór nastaw zawo-
ku. Opis zjawisk fizycznych stanowi wstęp do
omówienia zasad funkcjonowania, projektowania i wykonania systemów wentylacji pożarowej różnego typu, stosowanych w ochronie szerokiej grupy obiektów budowlanych
(obiektów wielkokubaturowych, wielokondygnacyjnych, atriów, garaży zamkniętych i tuneli drogowych). W końcowej części podręcznika znaleźć można szereg praktycznych informacji dotyczących elementów systemu
wentylacji pożarowej oraz wymagań odnośnie
do wykonania, odbiorów i nadzoru nad tego
typu instalacjami.
Książka jest kompleksowym podręcznikiem
przedmiotu wentylacja pożarowa i jako taka
powinna znaleźć miejsce w bibliotece każdego
inżyniera budownictwa oraz osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych.
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
projektów
rów równoważących i termostatycznych oraz
pomoc w analizie raportu błędów; 2. ogrzewanie elektryczne DEVI, w tym dobór instalacji i sprawdzenie pod kątem poprawności; 3.
pompy ciepła, w tym dobór dla danego budynku wraz z przedstawieniem odpowiedniego schematu hydraulicznego układu pomp; 4.
wodne ogrzewanie podłogowe, w tym dobór
urządzeń i komponentów na podstawie danych budynku.
mat. Danfoss
Poradnik oddymiania
grawitacyjnego
F
irma D+H Polska wydała poradnik pt. „Instalacje oddymiania grawitacyjnego”. Wydawnictwo
autorstwa mgr. inż. Edwarda Skiepki, wykładowcy Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, przeznaczone jest dla projektantów, instalatorów i użytkowników obiektów. Stanowi kompendium wiedzy na temat elementów systemu oddymiania grawitacyjnego, ich prawidłowego funkcjonowania oraz wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej. W książce omówiono m.in. przepisy
prawne, systemy oddymiania grawitacyjnego i ich elementy składowe, elektryczne instalacje zasilania, projektowanie systemu oddymiania, współpracę z systemami sygnalizacji pożarowej i stałymi urządzeniami gaśniczymi oraz montaż instalacji i jej eksploatację. Publikacja zawiera liczne ilumat. D+H
stracje i przykłady.
16
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
Motoimpreza LG
F
irma LG Electronics Polska zorganizowała w maju pierwszy z trzech planowanych
eventów pt. „LG Racing 2014”. Zaproszeni
goście – firmy partnerskie z regionu śląskiego
i dolnośląskiego – mieli okazję poznać prawdziwych rajdowców i ich maszyny. Wszyscy
wzięli udział w szkoleniu jazdy samochodami
sportowymi, prowadzonym przez profesjonalnych instruktorów, które zakończył wielki wyścig na torze.
„LG Racing 2014” to nie tylko szansa na
poczucie prawdziwej adrenaliny i emocji związanych ze sportową rywalizacją, ale przede
wszystkim możliwość zwiększenia umiejętności podczas specjalnie przygotowanego szkolenia ze sportowej jazdy. Każdy z gości na wstępie przeszedł kurs przyjmowania poprawnej
pozycji za kierownicą – kierowcy bardzo często o tym zapominają.
Następnie można było poprowadzić rajdowe BMW 330i e46. Samochody te mają
trzylitrowe silniki o mocy 231 koni mechanicznych, sportowe zawieszenie oraz całe wy-
posażenie rajdowego auta, m.in.: klatkę bezpieczeństwa, fotele kubełkowe, pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa czy hydrauliczny
hamulec ręczny.
Zadaniem instruktora sportowej jazdy siedzącego na prawym fotelu rajdowego auta
było zapoznanie każdego z technikami efektywnej jazdy samochodem, która na koniec
umożliwiała osiągnięcie jak najlepszego rezultatu podczas rywalizacji na czas. Dla uzyskania wiarygodnych wyników na wytyczonym odcinku specjalnym zlokalizowanym na
terenie byłego lotniska wojskowego ustawiono profesjonalny elektroniczny pomiar czasu. Zwycięzcą został Łukasz Lasecki (ACTION
ENERGY) z czasem 1:04:53, kolejne miejsca
na podium zajęli: Wojciech Stankiewicz (COMEX) z czasem 1:06:78 oraz Maciej Michniewicz (HYDROSOLAR) z czasem 1:08:09. Walka o trzecią lokatę okazała się bardzo zacięta,
ponieważ aż czterech kierowców odnotowało
bardzo zbliżone czasy.
Wśród głównych atrakcji imprezy warto
wymienić także ćwiczenie driftingu z zawodowcem Bartoszem Ostałowskim. Uczestnicy
mogli towarzyszyć kierowcy w trakcie dynamicznych manewrów i pilotować auto z pięciusetkonnym silnikiem. Trzeba dodać, że nie
ma takiego drugiego zawodnika na świecie
– Ostałowski jest pierwszym bezrękim czynnym drifterem. Na spotkaniu można było także przyjrzeć się z bliska Ferrari F360 Modena, poczuć jego moc i samemu poprowadzić
tę supermaszynę.
Kolejne spotkanie z serii „LG Racing 2014”
dla regionu wielkopolskiego i pomorskiego odbyło się 6–7 czerwca, a we wrześniu zorganizowane zostanie w Warszawie dla Mazowsza.
mat. LG
18
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
-RIN
Z kodem RENWA14
wystawienniczą
ię
n
ch
rz
ie
w
po
a
n
10% rabatu
RENEXPO
®
Poland
4-te Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej
» Międzynarodowe Targi i Konferencje branżowe o zasięgu międzynarodowym
» Fora branżowe i spotkania kooperacyjne
» NOWOŚĆ: ,, Szkolenia Firmowe‘‘
» Puchar RENERGY AWARD® powered by RENEXPO® Poland
» Kolacja Profesjonalistów OZE
» i wiele innych...
23 - 25.09.2014
Centrum EXPO XXl w Warszawie
Kontakt: Tel: +48-22-266-02-16; [email protected]; www.renexpo-warsaw.com
AKTUALNOŚCI
N O W O Ś C I
Nowa wersja
programu HAP
Nowa seria
Turbokominków
Firma Makroterm wprowadziła na rynek nową serię
wkładów kominkowych EC. Do najważniejszych zalet nowych Turbokominków należą: rozbudowany wymiennik
do odbioru ciepła z paleniska, usprawniony proces spalania, zarządzanie systemem podgrzewania powietrza
pierwotnego i wtórnego, możliwość współpracy zarówno z wentylatorem, jak i z przepustnicą, buforowanie
energii w płaszczu wodnym. Wkład wyposażony jest
standardowo w nogi, duże szuflady i kosze na popiół.
Współpracuje z Integratorem, rozdzielaczem Compact
SH Kaskada oraz wymiennikiem integracyjnym Connect.
Korzyści ze współpracy Turbokominka z Integratorem
to m.in. automatyczne przekierowywanie energii do
ogrzewania c.o. lub c.w.u. oraz umożliwienie buforowania nadwyżki energii solarnej w płaszczu wodnym
kominka. Funkcja pracy zintegrowanego układu otwartego z zamkniętym realizowana jest dzięki zastosowaniu
wymiennika integracyjnego Connect pozwalającego łączyć skomplikowane układy grzewcze, również kolektory
słoneczne, w których czynnikiem grzejnym jest glikol. Z
kolei rozdzielacz kotłowy Compact SH Kaskada pozwala
połączyć kilka źródeł ciepła.
mat. Makroterm
Firma Carrier udostępniła najnowszą wersję Hourly
Analysis Program (HAP) do obliczeń oraz symulacji energetycznych budynków. Zyskał on m.in. funkcje modelowania oraz wymiarowania wraz z raportami systemów
klimatyzacji opartych na indukcyjnych oraz aktywnych
belkach chłodzących. Możliwe jest także modelowanie
oraz symulacja węzłów chłodu z agregatami chłodzonymi
powietrzem wraz z dodatkowymi chłodnicami suchymi
jako źródła free coolingu. Poprawiono funkcjonowanie
programu na komputerach współpracujących z dwoma
monitorami oraz z ekranami dotykowymi. Program oferuje
wszechstronne funkcje do projektowania/bilansowania
systemów HVAC we wszelkiego rodzaju budynkach ko-
Sterowanie KNX
Kolorowy panel dotykowy InZennio Z41 otrzymał
nową funkcjonalność – zdalne sterowanie za pomocą
mercyjnych oraz zaawansowane analizy energetyczne
pozwalające na porównanie zużycia energii oraz kosztów
operacyjnych alternatywnych rozwiązań projektowych.
HAP to dwa narzędzia dla projektantów i inżynierów
konsultantów w jednym pakiecie.
mat. Carrier
urządzeń mobilnych. Pobierając bezpłatną aplikację
App Z41 Remote na iPhone’a czy iPada (a niedługo
również na Androida), będzie można rozszerzyć dowolny system KNX wyposażony w panel dotykowy
Z41 w wersji 3 o mobilne zarządzanie budynkiem np.
ze smartfonu czy tabletu. Zdalny panel oferuje m.in.:
sterowanie oświetleniem (włączanie i wyłączanie,
ściemnianie i zmiana kolorów), ogrzewaniem, wentylacją i klimatyzacją, monitorowanie zużycia energii
i ustalanie harmonogramów. Z41 wykonywany jest
w trzech wersjach kolorystycznych, białej, srebrnej
i czarnej, i wyposażony jest w porty KNX, USB oraz
Ethernet. Uniwersalny design pozwala zainstalować
go praktycznie w każdym otoczeniu.
mat. Zennio
Ekooferta baterii Pompa ciepła Haier
Firma Oras wprowadziła do oferty armaturę przeznaczoną do budynków starających się o certyfikaty
LEED i BREEAM. Pozwala ona uzyskać maksymalną
możliwą liczbę punktów w procesie certyfikacji w kategorii gospodarowania wodą. Oferta obejmuje 40 modeli
baterii, głównie umywalkowych, dających 4 punkty do
certyfikatu LEED. W ekoofercie znalazły się m.in. baterie standardowe jednouchwytowe oraz bezdotykowe
sterowane fotokomórką.
mat. Oras
20
czerwiec 2014
Iglotech poszerzył ofertę o pompę ciepła HP250M1
marki Haier charakteryzującą się wysoką wydajnością
oraz szerokim zakresem temperatury pobieranego powietrza: od –5 do 35°C. Podstawowe dane techniczne
urządzenia to: COP 3,8 (wg EN 255,3), moc grzewcza
2470 W i objętość 250 l. Średni pobór mocy samej
pompy wynosi 650 W, a wraz z grzałką zużywa ona
3100 W energii elektrycznej. Ochronę przed korozją
międzykrystaliczną i wżerową zapewnia anoda magnezowa. Pompa ma elektroniczny regulator z panelem
dotykowym, a także opcję ochrony przed Legionellą.
System automatycznie co 2 tygodnie nagrzewa całą
wodę w zbiorniku do 65°C, żeby zlikwidować mogące
się w nim pojawić drobnoustroje. Urządzenie może
pracować w czterech trybach: Boost (pompa ciepła
i grzałka elektryczna pracują w tym samym czasie), ECO
(działa tylko pompa ciepła), wakacyjnym (blokada pompy
ciepła i automatyczne jej załączenie o ustalonej porze)
i komfortowym (grzałka włącza się w funkcji dogrzania
do żądanej temperatury).
mat. Iglotech
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
N O W O Ś C I
Kompleksowa
Przepływowe
podgrzewacze
wentylacja garaży
System skonstruowany przez Fläkt Woods wykorzystuje działanie małych wentylatorów Jetfoil zainstalowanych w suficie parkingu, na całej jego powierzchni, i sterujących dystrybucją powietrza. Można je wykorzystać
do wytworzenia przepływu powietrza zarówno na niskim,
jak i na wysokim poziomie, co pozwala dwukrotnie wykorzystać to samo powietrze i w rezultacie gospodarować
nim efektywniej niż w systemach tradycyjnych. Analiza
projektu za pomocą oprogramowania CFD pokazuje, że
dystrybucja powietrza będzie się odbywać w sposób
zapewniający efektywną wentylację parkingu. Program
CFD można wykorzystać zarówno do modelowania wentylacji ogólnej (usuwanie zanieczyszczeń), jak i awaryjnej
wody
(usuwanie dymu), daje on możliwość stworzenia przemyślanego systemu wentylacji parkingu.
mat. Fläkt Woods
Z okazji 90-lecia marki Stiebel Eltron wprowadza serię elektrycznych podgrzewaczy przepływowych nowej
generacji. Urządzenia charakteryzują się nowoczesną
linią, funkcjonalnością i przystępnymi cenami. Seria jubileuszowa obejmuje pięć modeli zróżnicowanych pod
względem funkcji oraz konstrukcji: cztery elektroniczne:
PER, PEO, PEY, PEG i jeden hydrauliczny: PHB – o regulowanych mocach 18, 21 i 24 kW. Najbardziej zaawansowany podgrzewacz PER ma dwa przyciski służące do
zapamiętania indywidualnie nastawionych temperatur,
tryb ECO, WELLNESS oraz pilota dostarczanego wraz
Kolektory słoneczne FKC-2S i FKT-2S
Junkers wprowadził nowe kolektory słoneczne, które uzupełniają ofertę kotłów wyposażonych w elementy
instalacji solarnej (Cerapur Modul Solar, Cerapur Solar,
Cerapur Solar Comfort). Przeznaczone są do podgrzewania c.w.u. oraz wspomagania c.o. Płaski kolektor
słoneczny FKC-2S typu Comfort ma kompozytową ramę, a miedziane rury absorbera połączono z aluminiową
Grzejnik
do siedzenia
Purmo wprowadza na rynek nowy grzejnik konwektorowy, który łączy zalety wydajnego emitera ciepła oraz
wygodnego mebla i polecany jest do montażu wzdłuż
przeszkleń. Zintegrowana ławeczka sprawia, że grzejnik
służy jednocześnie jako komfortowe miejsce do siedzenia. Model Purmo Aura Bench pomaga efektywnie
wykorzystać przestrzeń w pomieszczeniach z witryną
lub dużymi szybami. Elementem grzejnym jest miedzia-
rynekinstalacyjny.pl
płytą spawem ultradźwiękowym. Powłoka absorbera
nanoszona jest w próżni metodą PVD (Physical Vapour
Deposition), dzięki czemu jej struktura jest równomierna
i odporna na uderzenia. Powierzchnia apertury kolektora
to 2,25 m², a powierzchnia zewnętrzna 2,37 m². W urządzeniu zastosowano harfowy układ rur oraz obudowę
z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem w formie
monobloku. Drugi model to FKT-2S typu Excellence, który
ma największą w swojej klasie powierzchnię apertury
i pozwala uzyskać dofinansowanie z NFOŚiGW w wysokości 2183 zł od płyty. Powierzchnia apertury wynosi
w tym wypadku 2,43 m², a zewnętrzna 2,55 m². Układ
rury absorbera (podwójny meander) obniża opory przepływu i umożliwia jednostronne połączenie szeregowe
do pięciu kolektorów, a także dwustronne połączenie
szeregowe maks. 10 kolektorów. FKT-2S ma miedziano-aluminiowy absorber pokryty wysokoselektywną
powłoką nanoszoną metodą PVD. Rury absorbera łączą
się z płytą w technologii Omega, co poprawia wymianę
ciepła. Obudowa kolektora wykonywana jest w jednym
module z włókna szklanego wzmocnionego poliestrem.
Kolektory objęte są dziesięcioletnią gwarancją.
mat. Junkers
z urządzeniem. Sterowany mikroprocesorem zawór
gwarantuje uzyskanie temperatury wody z dokładnością
do 0,5°C nawet przy maksymalnym przepływie. Każdy
model wyposażony jest w system odkrytej grzałki o dużej
odporności na zakamienienie. Urządzenia przystosowane
są do bezpośredniego podłączenia do instalacji z PVC
i mają stopień ochrony IP 25. Będą dostępne w sprzedaży od lipca 2014 r.
mat. Stiebel Eltron
no-aluminiowy wymiennik ciepła ukryty w estetycznej
obudowie stalowej, osłonięty od góry perforowaną
kratką stalową. Obudowa grzejników nie nagrzewa się
bezpośrednio od czynnika grzewczego, co zapobiega
utracie energii poprzez promieniowanie. Urządzenie
wyposażono we wsporniki mocujące go do podłogi
oraz podtrzymujące siedzisko. Ławeczka wykonana jest
z lakierowanego drewna bukowego – na zamówienie
dostępne są inne wykończenia. Grzejnik można zamówić w dowolnym kolorze z palety RAL, jest on objęty
10-letnią gwarancją producenta.
mat. Purmo
czerwiec 2014
21
AKTUALNOŚCI
SZKOLENIA
Skorzystaj ze szkoleń
Aquatherm-Polska tel. 22 321 00 00,
faks 22 321 00 20, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla wykonawców, projektantów z zakresu wewnętrznych instalacji
sanitarnych i grzewczych z polipropylenu PP-R (80); technika zgrzewania
– ćwiczenia; zasady projektowania i montażu wodnego ogrzewania
podłogowego – ostatni wtorek m-ca, Warszawa
Aspol-FV tel. 42 640 73 11
„ Podstawy projektowania i wykonawstwa instalacji z polipropylenu:
właściwości materiału, praktyczne zapoznanie się z metodą łączenia
elementów instalacyjnych (zjawisko polifuzji termicznej), sposoby
prowadzenia instalacji, kompensacja – obliczenia, rozwiązania praktyczne
„ Energeo – system dolnych źródeł do pomp ciepła: podstawy doboru
i wykonawstwa, praktyczne zapoznanie się ze zjawiskiem polifuzji termicznej
(łączenie elementów instalacyjnych z HDPE), prezentacja komputerowego
programu doborowego dolnych źródeł, płyny niskotemperaturowe HENOCK
przeznaczone do instalacji dolnych źródeł
„ Wentylacja mechaniczna – odzysk ciepła z wentylacji: podstawy wentylacji
mechanicznej, zachowanie komfortu cieplnego, zasady doboru elementów
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, technologia montażu,
prezentacja rekuperatorów z serii RAPTOR
Terminy do uzgodnienia
Atlantic tel. 22 487 50 76, Sławomir Rostkowski (Dział Techniczny)
e-mail: [email protected]
„ Bezpłatne szkolenie z odnawialnych źródeł energii dotyczące: pomp ciepła
typu powietrze-woda, termodynamicznych ogrzewaczy wody z wbudowaną
pompą ciepła i kolektorów słonecznych
Beretta tel. 56 657 16 00, faks 56 657 16 57, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla instalatorów, serwisantów – Toruń, w terenie do uzgodnienia
Broen tel. 74 832 54 32
„ Szkolenia dla projektantów i instalatorów: zawory Ballorex w równoważeniu
hydraulicznym
Brötje www.broetje.pl
Szkolenia instalacyjno-montażowe dla instalatorów i serwisantów kotłów BRÖTJE:
„ Bydgoszcz – tel. kom. 605 351 402, [email protected]
„ Gdańsk – tel. 601 775 716, [email protected]
„ Łódź – tel. 510 022 921, [email protected]
„ Poznań – tel. 607 689 015, [email protected]
„ Przyszowice k. Gliwic – tel. 605 98 76 71, [email protected]
„ Stanowice k. Oławy – tel. 695 100 194, [email protected]
„ Szczecin – tel. 605 034 158, [email protected]
„ Warszawa – tel. 605 987 602, [email protected]
BS4 tel. 602 555 394, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla instalatorów i projektantów dotyczące projektowania i instalacji
rurociągów Durapipe z ABS-u, specjalnego tworzywa m.in. do wody lodowej
i glikolu w klimatyzacji i chłodnictwie. Szkolenia w siedzibie BS4 (bezpłatne)
lub w miejscu wskazanym przez klienta (klient pokrywa wtedy koszt pobytu
i przejazd osoby przeprowadzającej szkolenie). Terminy do uzgodnienia
Centralny Ośrodek Chłodnictwa
tel. 12 637 09 33 w. 105, 212, [email protected], www.coch.pl
„ F-gazy urządzenia stacjonarne
„ Klimatyzacja samochodowa
„ Certyfikacja kompetencji B
„ Budowa, obsługa i eksploatacja klimatyzatorów typu split
„ Kurs początkowy i uzupełniający dla ubiegających się o świadectwo
kwalifikacji w zakresie postępowania z substancjami kontrolowanymi
„ Agregaty wody lodowej
„ Układy termodynamiczne w pompach ciepła w teorii i praktyce
Clima Komfort tel. 507 017 354, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla instalatorów instalacji grzewczych z pompami ciepła
z bezpośrednim odparowaniem oraz z pompami typu powietrze/woda,
solanka/woda i woda/woda. Terminy do uzgodnienia
Comap Polska tel. 22 679 00 25, e-mail: [email protected],
www.comap.pl
„ Szkolenia dla instalatorów i projektantów w zakresie instalacji ogrzewania
podłogowego BIOfloor oraz instalacji dystrybucji wody sanitarnej i grzewczej
SKINsystem – na terenie całego kraju
Danfoss Poland – Ciepłownictwo tel. 58 51 29 134
Danfoss Poland – Ogrzewnictwo i Wentylacja
tel. 22 755 06 01
„ Szkolenia i warsztaty techniczne dla instalatorów i projektantów – na terenie
całego kraju
De Dietrich www.dedietrich.pl
Szkolenia dla instalatorów we Wrocławiu:
„ T1A „Urządzenia grzewcze o mocy do 50 kW” – kotły De Dietrich małych
mocy w technice domowej: kotły atmosferyczne DTG, kotły naścienne gazowe
MS ZENA, kotły gazowe kondensacyjne AGC, EGC, MCR II, MCA, kotły olejowe
GT 120, technika solarna
„ T1B „Kotły żeliwne średnich i dużych mocy” – atmosferyczne DTG 230/330,
olejowo-gazowe GT 220 do GT 530, palniki nadmuchowe olejowe/gazowe,
automatyka i kaskady kotłów
„ T2A „Kotły kondensacyjne” – kotły MCR II, MCA z Diematic i-System,
GTU C 120, AGC, EGC, MCA PRO 45-115, C 230, C310/610
„ T4A „Pompy ciepła” – pompy ciepła PAC
Możliwość odbycia dodatkowego szkolenia przy hurtowniach partnerskich
w ramach trasy mobilnego laboratorium De Dietrich z zakresu:
„ typoszereg gazowych kotłów kondensacyjnych MCR i Ecodens (warunkiem
uczestnictwa jest wcześniejsze odbycie szkolenia T2A w siedzibie firmy
De Dietrich we Wrocławiu)
„ pompy ciepła ROE ll i ROE+ – montaż i uruchamianie (warunkiem
uczestnictwa jest wcześniejsze odbycie szkoleń T1A lub T2A w siedzibie firmy)
„ zestawy Dietrisol PRO i Dietrisol Light (warunkiem uczestnictwa
jest wcześniejsze odbycie szkolenia T1A w siedzibie firmy)
22
czerwiec 2014
Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska
tel. 71 326 13 43, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia z wykorzystania termowizji w diagnostyce budowlanej: ocena
energetyczna budynku, ocena stanu technicznego przegród budowlanych,
samodzielne wykonanie ekspertyz budowlanych. Szkolenia z wykorzystania
termowizji w diagnostyce energetycznej: ocena stanu technicznego urządzeń
i sieci energetycznych, samodzielne wykonanie ekspertyz termowizyjnych.
Szkolenia obejmują praktyczne ćwiczenia z użyciem kamer termowizyjnych
i obsługą specjalistycznych programów do interpretacji zdjęć
„ Dwudniowe szkolenia ze sporządzania świadectw charakterystyki
energetycznej oraz audytów
Ferroli tel. 32 47 33 100, 604 516 500
e-mail: [email protected]
„ Chętnych na szkolenia zapraszamy do centrum szkoleniowego Ferroli
w Sosnowcu. Zakres szkoleń obejmuje: kondensacyjne kotły gazowe wiszące
i stojące, kotły gazowe wiszące i stojące, kotły stojące olejowo-gazowe, układy
solarne, agregaty wody lodowej. Szkolenia odbywają się po potwierdzeniu
uczestnictwa minimalnej liczby osób
Flowair tel. 58 669 82 20, faks 58 627 57 21, e-mail: [email protected],
www.flowair.com
„ Szkolenia dla projektantów i instalatorów z zakresu ogrzewania
nadmuchowego: nagrzewnic wodnych (LEO), nagrzewnic gazowych (ROBUR),
kurtyno-nagrzewnic i kurtyn powietrznych (ELiS)
Fujitsu
„ Szkolenie dla instalatorów, projektantów, studentów: systemy klimatyzacji
ze zmiennym przepływem VRF AIRSTAGE – Warszawa, tel. 22 517 36 00;
Gdańsk, tel. 58 768 03 33; Wrocław, tel. 71 785 49 67; Kraków,
tel. 12 341 47 07; Rzeszów, tel. 17 854 73 10; Lublin, tel. 609 690 998;
Katowice, tel. 32 209 49 26; Łódź, tel. 42 685 52 94; Poznań,
tel. 61 852 54 90; Białystok, tel. 605 886 475; Bydgoszcz, tel. 607 800 395
Gazomet tel. 65 545 02 20, e-mail: [email protected]
„ Stacje gazowe – budowa i eksploatacja
„ Technika redukcyjna i zabezpieczająca
„ Armatura zaporowa i urządzenia ciśnieniowe
„ Budowa i zasady działania urządzeń eksploatowanych w gazownictwie
Geberit tel. 22 843 06 96
„ Dla projektantów i wykonawców – systemy instalacyjne, kanalizacji
wewnętrznej HDPE, Public, wodociągowe Mapress i Mepla, podciśnieniowego
odwodnienia dachów Geberit Pluvia
Glen Dimplex Polska e-mail: [email protected]
„ Cykliczne szkolenia dla projektantów i wykonawców instalacji grzewczych
z pompami ciepła typu powietrze/woda, solanka/woda oraz woda/woda
o mocach 1,87–125,8 kW. Przekazywane informacje są też przydatne
handlowcom chcącym poszerzyć swoją wiedzę z zakresu oferowanych
produktów. Miejsce szkolenia – Poznań. Terminy oraz formularz zgłoszeniowy
na www.dimplex.pl
Grundfos www.grundfos.pl
Całoroczne szkolenia online:
„ Grundfos Professional/Grundfos Ecademy dla instalatorów, projektantów
– ponad 10 modułów szkoleniowych, m.in. o pompach Grundfos ALPHA2,
MAGNA, SOLOLIFT2, dyrektywie EuP, regulacji AUTOADAPT oraz nowych
pompach cyrkulacyjnych COMFORT PM i in.
„ Thinking Buildings Universe/Grundfos CBS e-learning dla projektantów
– aplikacje w Budownictwie Użyteczności Publicznej: m.in. Koszty Cyklu Życia
(LCC), obiegi mieszające, klimatyzacja, dezynfekcja wody, ścieki i wiele innych
HDG Bavaria tel. 52 326 76 76,
e-mail: [email protected], [email protected]
„ Technologie spalania biomasy drzewnej w kotłach wsadowych i w kotłach
automatycznych – Osielsko
Hewalex tel. 32 214 17 10 wew. 376, infolinia 801 000 810,
e-mail: [email protected]
„ Cykl szkoleń technicznych z zakresu instalacji kolektorów słonecznych i pomp
ciepła – co drugi piątek w siedzibie firmy (Czechowice-Dziedzice)
Itron Polska (dawniej Actaris)
tel. 12 257 10 28 w. 143, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla projektantów – nowoczesne systemy opomiarowania wody
i energii cieplnej
KAN sekretariat: tel. 85 74 99 200, faks 85 74 99 201
„ Szkolenia dla projektantów – Białystok, Gdynia, Poznań, Tychy, Warszawa
– w każdej lokalizacji raz w miesiącu
„ Szkolenia dla wykonawców – Białystok, Gdynia, Poznań, Tychy, Warszawa
– w każdej lokalizacji raz w miesiącu
Szczegóły i terminy na www.kan.com.pl
Kessel tel. 71 774 67 60, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla instalatorów z zakresu urządzeń przeciwzalewowych
– typy urządzeń, czynniki doboru, zasada działania, prawidłowy montaż,
konserwacja. Pytania i zgłoszenia – drogą telefoniczną lub mailową
Kisan tel. 22 701 71 30, 22 701 71 34
„ Warsztaty komputerowe dla projektantów: Instal-op – program
wspomagający projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego
oraz Instal-san – wspomagający instalacje c.w. i z.w.
Klimosz tel. 32 475 21 77 w. 11 – Żory,
61 436 24 74 – Września k. Poznania, www.klimosz.pl
„ Szkolenie praktyczne z zakresu kotłów na węgiel, drewno, pelety i ziarno
– pierwszy i ostatni czwartek roboczy miesiąca w Żorach i raz w miesiącu
we Wrześni
Luxbud Elektryczne Systemy Grzewcze
tel. 22 766 45 60, 22 766 45 70, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla instalatorów, projektantów: ochrona przed oblodzeniem
schodów, podjazdów, rur z zimną wodą, rynien i rur spustowych, ogrzewanie
podłogowe: kable i Comfort Maty, termostaty, regulatory, systemy detekcji
wycieków
Makroterm
tel. 12 37 93 781, 603 979 292,
inż. Dominik Litwiński, e-mail: [email protected]
„ Cykl szkoleń dla instalatorów, handlowców, serwisantów i projektantów
z zakresu Zintegrowanego Oprogramowania: Turbokominki z płaszczem
wodnym; kolektory słoneczne Turbosolar; Integratory; projektowanie systemów
ZO w domach jednorodzinnych
„ Warsztaty dla instalatorów: podłączanie Integratora
Terminy do uzgodnienia
Meibes tel. 65 529 49 89, e-mail: [email protected]
www.meibes.pl, www.logotermy.pl, www.solar.meibes.pl
www.ee-flow-control.pl
„ Dla instalatorów: armatura grzewcza i instalacyjna, systemy solarne
„ Dla projektantów: logotermy, węzły grzewcze, systemy solarne, efektywność
energetyczna w budownictwie
Nibco tel. 42 677 56 00
„ Szkolenie z zakresu instalacji sanitarnych PVC-C/PVC-U NIBCO
dla instalatorów, projektantów i inwestorów
Nibe-Biawar www.biawar.com.pl
„ Szkolenia z zakresu pomp ciepła i systemów solarnych, obejmujące
m.in. budowę i zasadę działania pomp ciepła i systemów solarnych, zasady
doboru poszczególnych urządzeń, praktyczne wskazówki i przykładowe
problemy
Paradigma, przedst. Georg Zylka
tel. 32 26 10 100
„ Szkolenia dla instalatorów, projektantów, architektów w zakresie techniki
SOLAR (kolektory słoneczne w systemach grzewczych), podstawy techniki
solar, rozwiązania systemowe, zasady doboru, planowania i rozwiązań technik
solar – Dąbrowa Górnicza
Prandelli Polska tel. 58 762 84 60, 604 29 25 50,
e-mail: [email protected]
„ Szkolenia cykliczne dla projektantów i instalatorów w siedzibie firmy:
Podstawowe zasady projektowania i wykonawstwa w systemach instalacji
sanitarnych firmy Prandelli; Gdańsk – pierwszy wtorek m-ca,
w terenie – do uzgodnienia
Raychem Polska, Tyco Thermal Controls
tel. 22 33 12 950, e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla projektantów, instalatorów i monterów w zakresie elektrycznych
systemów grzewczych: ochrona przed zamarzaniem instalacji wodnych,
kanalizacyjnych, rynien i rur spustowych; zabezpieczenie przed oblodzeniem
ciągów pieszych i pojazdów; ogrzewanie podłogowe; systemy detekcji
i lokalizacji wycieków
Sanha Polska tel. 76 857 32 02
e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla instalatorów i projektantów na terenie całego kraju – techniki
połączeń zaciskowych z miedzi, stali i tworzyw sztucznych; dobór i montaż
ściennych paneli grzewczych
Sanit tel. 32 332 67 43
„ Szkolenie dot. zgrzewaczy rur PP i PE do wody i gazu, dające uprawnienia
IGNiG-u oraz certyfikat na zgrzewanie systemu ELGEF+ firmy GEORG
FISCHER
Sotralentz tel. 46 833 30 34
e-mail: [email protected]
„ Szkolenia techniczne dla instalatorów z zakresu przydomowych
oczyszczalni ścieków, obejmujące przede wszystkim najnowsze
technologie OCZYSZCZALNIE TYPU SL BIO (połączenie złoża biologicznego
i osadu czynnego) oraz oczyszczalnie drenażowe z Tunelami Filtracyjnymi
(bez kamienia, rur ani geowłókniny), jak również tradycyjne oczyszczalnie
drenażowe (kamień, rura, geowłóknina). Szkolenia odbywają się
w ostatni wtorek miesiąca w Skierniewicach. Zapisy
– drogą mailową.
Termet tel. 74 854 70 50, 74 854 04 46
www.termet.com.pl
„ Szkolenia dla serwisantów, instalatorów, projektantów, handlowców
w zakresie oferty produkcyjnej Termet w ośrodkach szkoleniowych
w: Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Bielsku-Białej, Aleksandrowie Łódzkim,
Kielcach, Rzeszowie, Orońsku, Pile, Olsztynie, Białymstoku
i Świebodzicach
Tweetop tel. 510 091 445
e-mail: [email protected]
„ Szkolenia „Systemy zaprasowywane i skręcane rur wielowarstwowych”
w hurtowniach Grupy SBS Sp. z o.o. w wybranych miastach: Kielce, Łódź,
Zduńska Wola, Płońsk, Płock
Uponor Polska
tel. 801 000 425, 22 266 82 00
„ Szkolenia dla instalatorów w zakresie montażu systemów do zimnej i ciepłej
wody, c.o. i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego firmy Uponor
„ Szkolenia dla projektantów z wykorzystaniem programów Instalsoft
lub Audytor, w zakresie montażu systemów do zimnej i ciepłej wody, c.o.
i ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego firmy Uponor
Viessmann tel. 71 360 71 00, www.viessmann.pl,
e-mail: [email protected]
„ Dla projektantów – aspekty projektowania nowoczesnych
systemów grzewczych z zastosowaniem kotłów kondensacyjnych
i niskotemperaturowych, kolektorów słonecznych i pomp ciepła
„ Dla instalatorów – montaż, uruchomienie, serwis pomp ciepła, kolektorów
słonecznych, kotłów wiszących oraz stojących małej i średniej mocy
„ 2-letnia Szkoła Policealna Nowoczesnych Technik Grzewczych Akademii
Viessmann
Wavin Metalplast-Buk www.wavin.pl,
e-mail: [email protected], bezpłatna infolinia: 800 161 555
Szkolenia online dla firm:
„ Materiały elastyczne a materiały sztywne w systemach kanalizacji
grawitacyjnej na podstawie porównania systemu z PVC-U z systemem
z kamionki
Zehnder tel. 605 885 886
Sławomir Duda (koordynator serwisu), e-mail: [email protected]
„ Szkolenia dla wykonawców/serwisantów: COMFOBOX, CSY
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
TARGI, KONFERENCJE
Zapraszamy na targi i konferencje
WRZESIEÑ
4INSULATION
Międzynarodowe Targi
Izolacji Przemysłowych
18–19 września 2014 r., Kraków
WARSAW BUILD
Międzynarodowe Targi
Budowlane i Wnętrzarskie
18–20 września 2014 r., Warszawa
RENEXPO
Międzynarodowe Targi
Energii Odnawialnej
i Efektywności Energetycznej
23–25 września 2014 r., Warszawa
PADZIERNIK
TIWS
Międzynarodowe Targi Infrastruktury
Wodno-Ściekowej, Odwodnień i Melioracji
8–9 października 2014 r., Kielce
POLEKO
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska
14–17 października 2014 r., Poznań
CZERWIEC
XIV Międzynarodowa Konferencja AIR, HEAT & ENERGY 2014,
26–29 czerwca 2014 r. – Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Wydziału Inżynierii
Środowiska Politechniki Wrocławskiej, tel. 71 320 35 32, 71 320 37 07 lub 71 320 43
86, e-mail: [email protected], www.airandheat.pwr.wroc.pl
WRZESIEÑ
V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Ogrzewanie
i wentylacja w przemyśle i rolnictwie”, 1–3 września 2014 r., Tuchola-Tleń
– Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi, tel./faks 52 559 20 22,
e-mail: [email protected], www.wszs.tuchola.pl
XVIII Forum Ciepłowników Polskich, 14–17 września 2014 r., Międzyzdroje
– Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, tel./faks 91 485 86 43, 91 485 86 45,
e-mail: [email protected], www.fcp.org.pl
35th AIVC Conference „Ventilation and airtightness in transforming the building
stock to high performance”, 24–25 września 2014 r., Poznań – Politechnika Poznańska,
e-mail: [email protected], www.aivc2014conference.org
Konferencja „Zrównoważone renowacje – druga młodość inwestycji
budowlanych”, 24 września 2014 r., Warszawa – RD Bud Sp. z o.o., tel. 22 534 90 00,
faks 22 863 43 60, e-mail: [email protected], www.rdbud.com
XIV Międzynarodowa Konferencja
Organizatorzy
AIR, HEAT & ENERGY 2014
Politechnika Wrocławska
Wydział Inżynierii
Środowiska, Instytut
Klimatyzacji i Ogrzewnictwa
26–29 czerwca 2014 r.
Tematyka konferencji
Klimatyzacja, ogrzewnictwo i ciepłownictwo – nowoczesne systemy kształtowania
mikroklimatu oraz dostawy ciepła dla budynków mieszkalnych, użyteczności
publicznej i przemysłowych
Ochrona atmosfery – nowe technologie, monitoring
Niekonwencjonalne źródła energii, w tym: energia słoneczna, geotermalna,
pozyskiwana z innych źródeł
Polska Akademia Nauk
Sekcja Ciepłownictwa
i Klimatyzacji Komitetu
Inżynierii Lądowej i Wodnej
Polskie Zrzeszenie Inżynierów
i Techników Sanitarnych
Oddział Dolnośląski
i Wielkopolski
Budynki pasywne
Patroni medialni
Nowe rozwiązania oraz wyniki badań urządzeń i systemów w ogrzewnictwie,
Ciepłownictwo Ogrzewnictwo Wentylacja
ciepłownictwie, wentylacji, klimatyzacji, instalacjach sanitarnych i balneotechnice
Techniki symulacji HVAC
promocja
patronat medialny
INSTAL
Rynek Instalacyjny
Sekretariat konferencji: Instytut Klimatyzacji i Ogrzewnictwa PWr, 50-373 Wrocław, ul. Norwida 4/6
tel. 71 320 35 32, 71 320 37 43, 71 320 37 07, faks 71 320 35 32, [email protected], www.airandheat.pwr.wroc.pl
Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy specjalistów, pracowników naukowych,
pracowników sektora gospodarczego, producentów i dostawców urządzeń z dziedziny inżynierii środowiska
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
23
AKTUALNOŚCI
W Y W I A D
Klienci
docenili nasze
zaangażowanie
Rozmowa z Jarosławem Gorczycą,
prezesem zarządu VESBO Poland
Klika lat temu postawił Pan na mało
znaną wówczas w Polsce markę i producenta systemów instalacyjnych – VESBO.
Co o tym zdecydowało?
Uważnie obserwuję rynek instalacji sanitarnych i staram się zwracać uwagę na firmy oferujące produkty, które mogą stanowić alternatywę dla obecnych już na polskim rynku wyrobów. Moja współpraca z VESBO rozpoczęła się
w 2006 r. od importu rur z wkładką aluminiową VESBO STABI, które uzupełniały przez kilka lat linie produktowe polskich producentów
instalacji z polipropylenu. O podjęciu długofalowej współpracy zadecydowała głównie jakość
produktów. Zanim instalacje te trafią do sprzedaży, podlegają wewnętrznemu procesowi kontroli jakości, następnie są poddawane testom
w niemieckich instytutach badawczych. Ponadto VESBO to marka globalna – znana i doceniana na całym świecie, obecna w 75 krajach,
choćby w Rosji, Stanach Zjednoczonych, krajach Afryki i Azji. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że postawienie na VESBO było dobrą
decyzją. Coraz częściej docierają do mnie sygnały, że rozwój marki w Polsce jest dostrzegany przez czołowych graczy rynku instalacyjnego. Jestem przekonany, że główną rolę odgrywa
tu przede wszystkim jakość oferowanych przez
nas produktów. Gdyby nie ona, kolejne mniejsze
i większe sukcesy nie byłyby możliwe.
Po kilku latach z importera stał się Pan
strategicznym partnerem VESBO w Polsce,
krajach nadbałtyckich i dla naszych
wschodnich sąsiadów. Jak do tego doszło?
Moi zagraniczni partnerzy docenili pracę,
jaką polski oddział włożył w budowanie marki
w naszym kraju. Wzajemna współpraca układa-
24
czerwiec 2014
ła się na tyle dobrze, że koncern powierzył mojej firmie zadanie stworzenia centrum dystrybucyjnego nie tylko na Polskę, ale też na Europę
Wschodnią i kraje nadbałtyckie. Dużą rolę odegrało tu centralne położenie naszego kraju, jak
również Łodzi, w której mieści się polska siedziba. Oznacza to, że produkty mogą zostać szybko przetransportowane w każde miejsce kraju.
Polska stanowiła dla właścicieli koncernu interesującą lokalizację, umożliwiającą eksport produktów na Wschód. Marka VESBO szybko zyskała uznanie nie tylko u nas, ale również na
Białorusi, Litwie i Łotwie.
Firma organizuje sporo szkoleń i prowadzi Akademię VESBO. Co oferuje w jej
ramach?
Chcieliśmy stworzyć platformę, dzięki której instalatorzy, dystrybutorzy, a także uczniowie
i studenci mogliby zdobywać i pogłębiać wiedzę
oraz wymieniać się doświadczeniami z zakresu
instalacji sanitarnych. Zależało nam na integracji środowiska związanego z branżą, począwszy od studentów, którzy dopiero poznają tajniki zawodu, przez instalatorów specjalizujących
się w tym sektorze, aż po hurtownie oferujące
produkty z zakresu techniki grzewczej i sanitarnej. Planując stworzenie Akademii, chcieliśmy
dać im narzędzie, dzięki któremu będą mogli
śledzić najnowsze trendy i rozwiązania na rynku instalacji sanitarnych, a także podnosić swoje kwalifikacje. Stawiamy na młodzież kształcącą się w szkołach zawodowych, technikach
i na politechnikach. Pamiętamy również o fachowcach, do których kierujemy nasz program
lojalnościowy, i hurtowniach, którym proponujemy ofertę partnerską. Mamy świadomość, że
platforma www.vesboacademy.com musi się
nieustannie rozwijać, dlatego już teraz pracu-
Fot. VESBO
jemy nad nowymi rozwiązaniami i pomysłami,
które mogłyby zainteresować także projektantów instalacji sanitarnych. Niebawem planujemy rozpocząć też cykl porad eksperckich, które
będą służyć praktykom, niezależnie od tego, czy
dopiero wchodzą oni na rynek, czy funkcjonują
na nim od dawna. Dokładamy wszelkich starań, żeby fachowcy korzystający z VESBO Academy mogli czerpać z niej wiedzę, która ułatwi
im codzienną pracę.
Czym chce Pan przekonać do VESBO
projektantów?
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom projektantów instalacji sanitarnych, produkty marki
zostały udostępnione w oprogramowaniu wspierającym projektowanie instalacji grzewczych
oraz wody użytkowej firm InstalSoft oraz Sankom. Korzystanie z tych programów usprawnia
proces planowania instalacji, dlatego cieszę
się, że dzięki uwzględnieniu w nich systemów
VESBO osoby zainteresowane naszą ofertą mogą szybko i sprawnie skorzystać z proponowanych przez nas rozwiązań. Nawiązaliśmy również współpracę z Politechniką Łódzką, która
kształci przyszłych projektantów instalacji sanitarnych. Planujemy szkolenia i wykłady dla studentów, podczas których będą mogli w praktyce zapoznać się z tym, czego uczą się w teorii.
Współpracujemy także z kadrą naukową uczelni, czerpiemy z ich doświadczenia i korzystamy
z rad, których nam udzielają. To cenne spotkania, które uświadamiają nam bieżące potrzeby
środowiska akademickiego.
Rynek jest konkurencyjny i niełatwo
obecnie wejść do hurtowni – na co zwracają one uwagę?
Hurtownie doceniły nasze zaangażowanie
w zapewnienie kompleksowej obsługi. Nie tyl-
rynekinstalacyjny.pl
AKTUALNOŚCI
ko dostarczamy im swoje produkty, ale także
dbamy o systematyczną edukację naszych partnerów w kwestiach związanych z nowościami
czy prawidłowym montażem instalacji VESBO.
Dzięki rozbudowanej sieci handlowej możemy
działać szybko, zachowując jednocześnie elastyczność. Ważne jest również wsparcie marketingowe, za pomocą którego budujemy świadomość marki. Na tym polu działamy przede
wszystkim, uczestnicząc w targach i spotkaniach branżowych, podczas których obecni są
zarówno hurtownicy, jak i indywidualni klienci. Działając w ten sposób, dajemy się poznać
wszystkim uczestnikom rynku. Sprawia to, że
klienci, kupując w hurtowniach, będą brać pod
uwagę również ofertę VESBO. W takiej sytuacji
łatwiej jest nam nawiązać współpracę z dystrybutorami, którzy wiedzą, że udostępniając instalatorom nasze produkty, stawiają na towar
rozpoznawalny w branży. Dbając o hurtownie,
dbamy jednocześnie o instalatorów korzystających z ich usług. Bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą ofertę – produkty VESBO mają
gwarancję i objęte są ubezpieczeniem OC. Mamy świadomość, że współpracując z hurtownią, współpracujemy również z instalatorami.
Zapraszamy ich na szkolenia, które stanowią
cykl autorskich spotkań o charakterze edukacyjnym. Podczas nich przekazujemy uczestnikom wiedzę niezbędną do prawidłowego montażu instalacji, a niedowiarkom udowadniamy,
że nie jest on skomplikowany i czasochłonny.
Instalatorom oferujemy także program lojalnościowy, w ramach którego mogą wybrać dla
siebie zestaw narzędzi czy odzieży roboczej,
elektronikę – wszystko zależy od ich decyzji
i stanu punktowego konta. W program lojalnościowy włączają się również nasze partnerskie
hurtownie. Zarówno hurtownicy, jak i instalatorzy mogą do niego przystąpić korzystając ze
strony www.vesboacademy.com. Podsumowując, zaufanie dystrybutorów zyskaliśmy działaniami, dzięki którym fachowcy mogą systematycznie poszerzać swoją wiedzę. Jest to
podejście, które przynosi wymierne korzyści
wszystkim stronom.
Co VESBO oferuje obecnie i jakie ma
Pan plany poszerzenia oferty?
W skład naszej podstawowej oferty wchodzą instalacje sanitarne z polipropylenu VESBO
PP-R: rury jednorodne, kompozytowe i stabilizowane, a także kształtki oraz narzędzia służące do montażu instalacji sanitarnych. Oferujemy również systemy wielowarstwowe, w skład
których wchodzą rury Pert/Al/Pert i OxyPex
z kształtkami skręcanymi i prasowanymi. Nowością, która niedawno poszerzyła ofertę VESBO, jest rura FASER SDR 6 – od poprzedniej odróżnia ją grubsza ścianka i zmiana koloru ozna-
rynekinstalacyjny.pl
czenia. Żeby nasi klienci mogli łatwo odróżnić
te dwa modele, kolor zielony zastąpiliśmy czerwonym. Nowy FASER SDR 6 jest zbudowany
z trzech koncentrycznie ułożonych warstw. Zewnętrzne ścianki wyprodukowano z kopolimeru statycznego polipropylenu PP-R, a pomiędzy
nimi umieszczono warstwę PP-R z 20-procentową domieszką włókna szklanego. Naszą nowość charakteryzuje również grubsza ścianka,
SDR 6, wpływająca na polepszenie parametrów wytrzymałościowych produktu. Na tegorocznych Targach Instalacje zaprezentowaliśmy
też po raz pierwszy kanalizację niskoszumową
INCOLA przeznaczoną do kanalizacji bezciśnieniowej o maksymalnej temperaturze ścieków do
90°C (krótkotrwale do 95°C). Można ją stosować wewnątrz budynków mieszkalnych, przemysłowych, szkół czy szpitali. Pomiary poziomu dźwięku przeprowadzone dla rur VESBO
w Instytucie Fizyki Budowlanej im. Fraunhofera w Niemczech wykazały, że przy przepływie
4 litry wody na sekundę hałas jest redukowany do 15 dB, co uznajemy za bardzo dobry wynik. W naszej ofercie znajdują się również filtry
do wody, w tym nowość – trzyczęściowy korpus
składający się z przezroczystego klosza umożliwiającego bieżącą kontrolę stanu zabrudzenia
filtra, zewnętrznego pierścienia zapewniającego maksymalną szczelność korpusu oraz głowicy z mosiężnym gwintem o rozmiarach ½, ¾
lub 1”. Dodatkową zaletą trzyczęściowej konstrukcji jest łatwy demontaż, który umożliwia
wymianę wkładu.
Zajmujemy się też dystrybucją coraz popularniejszych w naszym kraju stacji zmiękczających wodę. Te proponowane przez nas cechują m.in.: niskie koszty eksploatacyjne i logiczne
sterowanie objętościowo-czasowe, a także stała kontrola parametrów pracy urządzenia i szereg zabezpieczeń antyprzelewowych.
W produktach VESBO jest też parę
ciekawych innowacji...
W ofercie zdecydowanie wyróżnia się nowa rura z włóknem szklanym FASER SDR 6 ze
względu na wspomnianą już wcześniej grubszą
ściankę. Rozwiązaniem, które może zainteresować instalatorów, jest zastosowanie dodatkowego uszczelnienia w kształtkach z gwintem mosiężnym. Jest to o-ring, który zabezpiecza przed
przeciekaniem pomiędzy tworzywem i metalem. Warto też wspomnieć o rurach V-CENTRO,
których unikatowość polega na umieszczeniu
warstwy aluminiowej centralnie wewnątrz warstwy polipropylenu. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia przygotowanie rury do procesu
zgrzewania. Usunięcie aluminium za pomocą
gradownika jest szybkie i bardzo proste, daje
gwarancję zasklepienia się tworzywa tak, by
aluminium nie miało kontaktu z wodą.
Viega laureatem
Odpływ liniowy Advantix Vario dostał główną
nagrodę w konkursie „Łazienka – Wybór Roku
2014”. Jurorzy zwrócili uwagę na walory wzornicze, zaawansowane rozwiązania technologiczne, solidność wykonania i relację ceny do jakości.
Nagrodę przyznano za nowe elementy konstrukcyjne wprowadzone w 2013 r. Dzięki nim można z łatwością zaprojektować odwodnienia o długości nawet do 280 cm, umieścić odpływ w narożniku albo ułożyć go w kształcie litery L lub U.
Żeby idealnie wkomponować odpływ w posadzkę, Viega poszerzyła również paletę kolorystyczną rusztów i osłon do Advantix Vario. Oprócz wersji matowej i błyszczącej stali nierdzewnej oferuje teraz także elementy białe i czarne.
Viega
Samsung z certyfikatem
Samsung jako pierwszy na świecie uzyskał certyfikat Eurovent w nowym systemie certyfikacyjnym dla VRF, potwierdzając wysoką wydajność
urządzeń z typoszeregu DVM. W procesie certyfikacji uwzględniono m.in. wydajność chłodniczą
i grzewczą, zużycie energii, wydajność elektryczną i parametry akustyczne. System Samsung
DVM działa w oparciu o sprężarki inwerterowe
z wtryskiem par czynnika chłodniczego, co pozwala na efektywne chłodzenie i grzanie. Najwyższa efektywność energetyczna systemu DVM potwierdzona została dotychczas certyfikatami uzyskanymi w Korei i w Chinach.
Samsung
Iglotech dobrą marką
Firma została nagrodzona tytułem „Dobra Marka
2014”. Wyróżnienie to przyznawane jest przez
redakcję „Forum Biznesu” oraz „Biznes Trendów”
i świadczy o wysokiej pozycji firmy i jakości jej
usług. Celem programu jest określenie wartości,
aktywności i rozpoznawalności poszczególnych
marek na podstawie badań rynkowych. Przedmiotem analiz objęte zostały m.in.: pozycja rynkowa marki i jej progres, jakość danego produktu lub usługi oraz stopień zaufania konsumentów.
Iglotech od początku istnienia buduje pozycję lidera w branży HVAC&R, poszerzając i dopasowując ofertę do wymagań klientów. Firma rozpoczęła produkcję agregatów skraplających Refcold
i elementów wentylacyjnych Forvent, utworzyła
też sieć hurtowni w całej Polsce. Grupa Iglotech
ma wyłączność na dystrybucję produktów wielu
marek, m.in.: Fuji Electric, Haier, Lunos, GMC,
O.Erre, Mobius, Casals i Frionett.
Iglotech
Producenci dla nauki
Firmy Ekozefir, Belimo, ebm-papst, Heatex i Proudal uruchomiły program wsparcia nauki studentów uczelni technicznych. W ramach programu „Producenci dla nauki” uruchomiono na
Politechnice Krakowskiej oraz Łódzkiej stanowiska pomiarowo-badawcze do ćwiczeń z zakresu
instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepła. Ich podstawą są centrale Ekozefir RK
700 UPE, które zostały wyposażone w dodatkowe wymienialne podzespoły. Firmy planują uruchomienie takich stanowisk na kolejnych uczelniach technicznych.
mat. Ekozefir
czerwiec 2014
25
ENERGIA
mgr inż. Anna Zastawna-Rumin
Zakład Budownictwa i Fizyki Budowli
Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej
Wykorzystanie technologii BIM
w pracy projektanta instalacji
The use of BIM technology in the installation designer’s work
Projektowanie instalacji jest długofalowym procesem, przy większych inwestycjach wymagającym ingerencji
kilku lub nawet kilkunastu osób. Coraz bardziej istotne staje się pojęcie wpływu budynku na środowisko
w całym cyklu jego życia. Technologia projektowania zintegrowanego pozwala pogodzić wszystkie te elementy,
a także wykonywać projekty szybciej i efektywniej.
P
rojektowanie oparte na rysowaniu najprostszymi nieparametryzowanymi elementami, tzw. rysowanie kreską, powoli
staje się przeszłością – obecnie znajdujemy
się w fazie wkraczania w erę projektowania
obiektowego. Tak jak kiedyś koniecznym
wyposażeniem biura projektowego była deska kreślarska, a teraz oprogramowanie typu
CAD, tak w niedalekiej przyszłości niezbędne
będą aplikacje umożliwiające projektowanie
obiektowe. Koncepcja tworzenia obiektowego
jest nierozerwalnie związana z ideą Building
Information Modeling, czyli modelowania
informacji o budynku.
Idea BIM narodziła się równolegle w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na
początku XXI wieku i szybko zdobyła dużą
popularność (w USA funkcjonuje wymóg
projektowania w BIM wszystkich projektów
rządowych i NASA). Również w Polsce od
paru lat cieszy się coraz większym zainteresowaniem projektantów. Przyjęta w styczniu br.
dyrektywa 2014/24/UE w sprawie zamówień
publicznych [14] nadaje duże znaczenie rachunkowi kosztów cyklu życia, który obejmuje
poniesione przez instytucję zamawiającą lub
innych użytkowników koszty: związane z nabyciem, użytkowania (zużycie energii i innych
zasobów), utrzymania, związane z wycofaniem
z eksploatacji (zbiórka i recykling) oraz przypisywane ekologicznym efektom zewnętrznym (np. koszty emisji gazów cieplarnianych
i innych zanieczyszczeń oraz inne związane
z łagodzeniem zmian klimatu). Wdrożenie jej
wymagań do regulacji krajowych ma nastąpić
do 18 kwietnia 2016 r. i tym samym w niedalekiej przyszłości pojawi się konieczność
stosowania narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych.
Wyznacznikiem idei BIM jest skoordynowana i spójna baza danych o obiekcie,
która tworzy wirtualny model. Modelowanie
26
czerwiec 2014
odbywa się poprzez generowanie w wybranym
pakiecie komputerowym tzw. komponentów
parametrycznych, czyli trójwymiarowych
elementów danego obiektu z nadanymi im
wcześniej atrybutami. Cyfrowy model zawiera
zdefiniowane wszystkie możliwe parametry
odpowiadające rzeczywistemu obiektowi.
Komponentów tych można używać do tworzenia form podstawowych, np. przegród budynku
czy przewodów instalacyjnych, ale również
form o wysokim poziomie szczegółowości,
takich jak np. zawory.
Technologia BIM umożliwia tworzenie modeli trójwymiarowych, ale jej głównym atutem jest wykorzystanie otwartego systemu
graficznego również do obliczeń, symulacji
oraz opartych na nich analiz i raportów. Automatyczne generowanie raportów jest dużym
wsparciem dla projektantów, co w połączeniu
z doświadczeniem przekłada się na szybszą
i trafniejszą interpretację oraz zastosowanie
najefektywniejszego rozwiązania. Szczególnie
warta podkreślenia jest współpraca międzybranżowa – wszyscy uczestnicy procesu
tworzenia budynku pracują na jednym modelu
cyfrowym jednocześnie, widząc zmiany i postępy pozostałych zespołów projektantów.
Otwiera to bardzo duże możliwości w zakresie
wprowadzania kreatywnych, innowacyjnych
rozwiązań, które mogą być bezpośrednio weryfikowane przez pozostałych członków procesu
tworzenia obiektu, zwiększając tym samym
wydajność na wielu płaszczyznach.
Niektóre aplikacje CAD umożliwiają rysowanie w trójwymiarze, ale nawet w ograniczonym jedynie do grafiki zakresie aplikacje
BIM zyskują przewagę (tabela 1). Technologia
CAD wymusza pewien schemat procesu
projektowania – w pierwszej kolejności pracuje nad nim zespół architektów, a następnie
Streszczenie
Artykuł przedstawia potencjalne możliwości wykorzystania technologii BIM (ang. Building Information Modeling) w pracy projektanta instalacji. Przedstawione zostały zalety
tej technologii w kontekście projektowania opartego na popularnych programach CAD.
Artykuł zawiera również przegląd przykładowych aplikacji, które realizują idee BIM i mogą
być przydatnym narzędziem w procesie projektowym. Zwrócono także uwagę na format
wymiany danych gbXML przeznaczony do transferu informacji pomiędzy architektem
a inżynierem zajmującym się analizą energetyczną budynku oraz na przykłady aplikacji
mających możliwość obsługiwania tego formatu. W końcowej części zawarto analizę
czynników hamujących proces wdrażania oprogramowania BIM w polskich pracowniach
projektowych.
Abstract ...................................................................................................................
The paper presents the possibilities of using technology BIM (Building Information
Modeling) during the design of installations. Presented are the advantages of this
technology in the context of the design based on the popular CAD programs. Article also
contains an overview of the sample applications that implement the ideas of BIM and
can be a useful tool in the design process. It also highlighted the data exchange format
gbXML dedicated to the transfer of information between the architect and engineer
involved in building energy analysis and examples of applications with the ability to
use that format. In the final part of the article an analysis of factors inhibiting the
implementation of BIM software in Polish design studios.
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
27
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
28
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
29
ENERGIA
dr inż. Michał Strzeszewski
Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej,
SANKOM Sp. z o.o.
mgr inż. Piotr Wereszczyński
SANKOM Sp. z o.o.
Wspomagana komputerowo
analiza ekonomiczna i ekologiczna
zaopatrzenia budynku w energię i ciepło
W ramach projektu budowlanego obowiązkowe jest wykonanie analizy możliwości racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia budynku w energię i ciepło [1]. Wcześniej
wymaganie to dotyczyło jedynie budynków o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2. Obecnie obowiązuje
niezależnie od wielkości budynku, a więc również dla domów jednorodzinnych.
P
rogram komputerowy Audytor EKO 1.0
umożliwia szybkie przeprowadzenie analizy ekonomicznej i ekologicznej różnych wariantów budynku (w znacznie szerszym zakresie,
niż wymaga rozporządzenie [1]).
1. Projekt bazowy w programie
Audytor OZC 6.1
3. Import wyników
do programu Audytor EKO
Model pracy z programem
Program Audytor EKO może być używany
jako niezależna aplikacja (bez konieczności
korzystania z innych programów). Jednak
w przypadku, gdy dla budynku przeprowadzono obliczenia cieplne z wykorzystaniem
programu Audytor OZC (od wersji od 6.1 Pro),
wyniki tych obliczeń (np. roczne zapotrzebowanie na ciepło, sprawność systemu zaopatrzenia
w ciepło itp.) mogą zostać zaimportowane do
programu Audytor EKO. Poniżej przedstawiono
szybki sposób przygotowania analizy. Zilustrowano go również na rys. 1.
Wariant
1
4. Uzupełnienie danych
2. Warianty alternatywne projektu
Zalecany model pracy z programem:
W programie Audytor OZC
1. Utworzenie projektu bazowego.
2. Utworzenie od 1 do 3 wariantów alternatywnych w osobnych plikach i przeprowadzenie
obliczeń.
Wariant 2
Wariant 3
Wariant 4
5. Raport z wynikami obliczeń
W programie Audytor EKO
3. Import wyników z programu Audytor OZC.
4. Uzupełnienie danych o nośnikach energii
i kosztach oraz analiza wyników i ewentualna korekta danych.
5. Wydruk raportu z analizy.
Struktura programu
Dane ogólne
W zakładce tej wybiera się zakres analizy,
wprowadza podstawowe informacje o projekcie oraz określa analizowane warianty
(rys. 2).
30
czerwiec 2014
Rys. 1. Zalecany model pracy z programem Audytor EKO
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
31
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
4INSULATION
Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych
18–19 września 2014 r., Kraków
promocja
Kontakt:
ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
TARGÓW 4INSULATION
32
czerwiec 2014
ul. Galicyjska 9, 31-586 Kraków
tel. 12 651 90 16, faks 12 644 61 41
www.4insulation.eu
[email protected]
rynekinstalacyjny.pl
Ć
NOWOŚ
NAJBARDZIEJ ELASTYCZNA
RURA WSZECHCZASÓW
UPONOR PE-Xa
Inspirowana
naturą
Uniwersalna rura PE-Xa
do ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego
oraz instalacji wodociągowych i grzejnikowych
Dowiedz się więcej o rozwiązaniach Uponor na www.uponor.pl
Infolinia: 801 000 425, z tel kom. 22 266 82 00
ENERGIA
mgr inż. Rafał Pitry
THERMO-INSTAL
Wpływ wyników obliczeń
normy PN-EN 12831:2006
na dalsze wyliczenia instalacji c.o. (cz. 1)
The impact of the results of calculations of the PN-EN 12831:2006 for further calculation of central heating. Part I
Analiza wyników końcowych obliczeń przeprowadzanych zgodnie z PN-EN 12831:2006 na poziomie pomieszczeń
i całego budynku wskazuje, że wyniki nie są w pełni implementowane w powszechnie stosowanych metodach
wymiarowania instalacji centralnego ogrzewania, co wpływa na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji.
Nieścisłości w obliczeniach mogą powodować wiele nieporozumień na różnych etapach projektowania.
W
stąpienie w 2004 r. Polski do Unii Europejskiej zobowiązało nasz kraj m.in.
do systematycznego zastępowania krajowych
norm zharmonizowanymi normami europejskimi. Nowelizacja w 2009 r. rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1], wprowadziła do obligatoryjnego
stosowania normę PN-EN 12831:2006 [2],
wycofując tym samym stosowaną od wielu
lat normę PN-B-03406:1994 [3]. Różnice
pomiędzy metodologią obliczeń i wynikami na poziomie fizyki budowli i elementów
grzewczych opisano w wielu publikacjach,
np. [4, 5, 6].
Na rys. 1 przedstawiono schemat czynności
wykonywanych do zwymiarowania instalacji
centralnego ogrzewania. W praktyce projektowej projektanci korzystają z oprogramowania,
np. do obliczenia projektowanego obciążania
cieplnego pomieszczeń i budynku Audytor OZC
[7] czy do zwymiarowania instalacji Audytor
C.O. [8]. Norma PN-EN 12831 [2] generuje
wiele wyników cząstkowych, w ocenie autora
sprzecznych z powszechnie stosowanymi metodami wymiarowania instalacji c.o., które nie są
umocowane prawnie – brakuje obligatoryjnych
norm. W artykule odniesiono się do tzw. szczegółowej metody obliczeń, zwłaszcza w stosunku
do budownictwa wielorodzinnego.
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę wyników końcowych obliczeń przeprowadzanych
zgodnie z PN-EN 12831:2006 na poziomie pomieszczeń i całego budynku. Pokazano
składowe odpowiedzialne za różnice występujące w wynikach końcowych na różnych
etapach obliczeń. Udowodniono, że wyniki uzyskane na podstawie obliczeń normy PN-EN
12831:2006 nie są w pełni implementowane w powszechnie stosowanych metodach
wymiarowania instalacji centralnego ogrzewania, co ma bezpośrednie przełożenie na
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne instalacji. Dodatkowo nieścisłości w obliczeniach
mogą powodować szereg nieporozumień na różnych etapach projektowania. Dlatego
należy pracować nad opracowaniem metody pełnej implementacji wyników normy do
algorytmu obliczeń instalacji. Autor proponuje zarys sposobu postępowania w obliczeniach
instalacji w systemie pionowym.
Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
The article presents an analysis of the final results of the calculations carried out in
accordance based on PN-EN 12831:2006 in the rooms and the whole building. There
have been shown all components responsible for the resulting differences in the final
results at different stages of the calculations. It has been proven that the results based
on the calculations from the PN-EN 12831:2006 are not fully implemented in a widely
used methods for dimensioning of the central heating system, which has a direct impact on investment and operating costs of installation. In addition, it is described that
inaccuracies in the calculations can cause a number of misconceptions at the various
stages of design. Therefore, there is a need to develop methods of full implementation
of the results form EN 12831:2006 into the algorithm of dimensioning the installation.
In the article, the author proposes the scheme of the procedure of the calculation of
the installation in the vertical system.
34
czerwiec 2014
Usystematyzowanie wyników
końcowych zdefiniowanych
normą PN-EN 12831
dla pomieszczenia, lokalu
mieszkalnego i budynku
Norma przewiduje logiczny algorytm
obliczeń, począwszy od pojedynczego pomieszczenia, poprzez cały lokal mieszkalny
(wyodrębniona strefa grzewcza), na całym
budynku kończąc. Dla poszczególnych etapów
obliczeń w dokumencie opisano szczegółowe
zależności. Na potrzeby artykułu autor dodatkowo przetworzył równania występujące we
wspomnianej normie [2].
Metoda wyznaczania
projektowego obciążenia
cieplnego dla pomieszczenia
(przestrzeni ogrzewanej)
Ogólny, tekstowy opis obliczeń przedstawiony został w punkcie 5.1 normy PN-EN
12831 [2].
Projektowe obciążenie cieplne dla przestrzeni ogrzewanej (i) jako wynik końcowy
dla pojedynczego pomieszczenia wyliczane
jest z równania:
Φ PHL ,i = Φ iP + Φ PRH ,i
(1)
Φ iP = Φ TP ,i + Φ PV ,i
(2)
gdzie:
ΦPHL,i – projektowe obciążenie cieplne dla
przestrzeni ogrzewanej (i), W;
ΦPRH,i – nadwyżka mocy cieplnej wymagana
do skompensowania skutków osłabienia
ogrzewania strefy ogrzewanej (i), W;
ΦPi – całkowita projektowa strata ciepła przestrzeni ogrzewanej (i) z uwzględnieniem
ciepła wymienianego wewnątrz części
budynku, W;
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
35
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
36
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
reklama
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny
odpłatnie
po zamówieniu
prenumeraty
papierowej
lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.
pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
37
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
38
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
39
W KAŻDYM NUMERZE
ENERGIA
„ artykuły techniczne
„ wywiady
„ aktualności
„ nowości w technice
Lider
wśród czasopism
branżowych
Pełny artykuł dostępny
odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
Grupa MEDIUM
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Karczewska 18
04-112 Warszawa
tel. 22 810 21 24
faks 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
www.rynekinstalacyjny.pl
www.rynekinstalacyjny.pl/
prenumerata
cena
Kupon prenumeraty rocznej
130 zł
ZAMAWIAM
PRENUMERATĘ
RYNKU INSTALACYJNEGO OD NUMERU
NAZWA FIRMY
ULICA I NUMER
KOD POCZTOWY I MIEJSCOWOŚĆ
OSOBA ZAMAWIAJĄCA
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
E-MAIL
TELEFON KONTAKTOWY
Informujemy, że składając zamówienie, wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie wyżej wpisanych danych osobowych w systemie zamówień Grupy MEDIUM
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w zakresie niezbędnym do realizacji powyższego zamówienia. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania ich i poprawiania. Upoważniam Grupę MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
S.K.A. do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wysyłka będzie realizowana po dokonaniu wpłaty na konto: Volkswagen Bank Polska S.A.
09 2130 0004 2001 0616 6862 0001
DATA I CZYTELNY PODPIS
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Grupę MEDIUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
oraz inne podmioty współpracujące z Wydawnictwem z siedzibą w Warszawie
przy ul. Karczewskiej 18. Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (DzU Nr 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przysługuje
Pani/Panu prawo wglądu do swoich danych, aktualizowania i poprawiania ich,
a także wniesienia umotywowanego sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Podanie
danych ma charakter dobrowolny.
40
czerwiec 2014
czytelny podpis
promocja
.
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Inteligentne systemy automatyki
N
a rynku dostępne są obecnie różne aplikacje, za pomocą których można sterować urządzeniami oraz działaniem instalacji
w budynkach jednorodzinnych, mieszkaniach,
niewielkich biurach, a także dużych obiektach.
Coraz bardziej zaawansowane technologie dają
użytkownikom szerokie możliwości wpływania
na funkcjonowanie budynku. Nowe aplikacje
służą do sterowania elementami instalacji
HVAC, układów ciepłowniczych, a także wod-kan. Umożliwiają zdalne ustawianie żądanych
parametrów pracy, monitoring, wizualizację
działania w wybranym okresie, a także informują o stanach alarmowych. Inne opcje to
całodobowa kontrola zużycia energii i tworzenie linii trendów, co pozwala optymalizować
działanie instalacji.
Sterowniki swobodnie programowalne pozwalają dostosować pracę całego systemu do
warunków panujących w budynku. Przykładem zastosowania aplikacji współpracującej
z takim sterownikiem może być budynek
biurowy, którego system chłodzenia składa
się z od kilkunastu do kilkudziesięciu jednostek
wewnętrznych w postaci klimatyzatorów
typu split. Impulsem załączającym pojedynczy klimatyzator jest np. karta magnetyczna
przykładana do czytnika przy otwieraniu drzwi
i przechodzeniu do odpowiedniej strefy budynku. Regulatory odpowiedzialne za sterowanie
temperaturą w pomieszczeniu wyposażone
są w dodatkowy port, umożliwiający komunikację za pomocą odpowiedniego protokołu
z sercem systemu, czyli sterownikiem. Za
pomocą aplikacji można nie tylko sterować
pojedynczymi urządzeniami, ale również mieć
dostęp do systemu zarządzania budynkiem
BMS. Aplikacje przeznaczone są nie tylko do
zarządzania budynkiem, ale także do sterowania procesami technologicznymi w zakładach
produkcyjnych. Jest to nowatorskie rozwiązanie, optymalizujące pracę osób odpowiedzialnych za kontrolowanie działań poszczególnych
urządzeń w obiektach tego rodzaju.
Dla mniejszych systemów wystarczającym
rozwiązaniem jest zainstalowana bramka będąca interfejsem przystosowanym do sterowania
urządzeniami danego producenta. Mogą to
być klimatyzatory, urządzenia grzewcze czy
systemy wentylacji. Funkcję pilota, za pomocą
którego użytkownik ustawia żądane parametry,
pełni tablet lub smartfon z aktywnym łączem
internetowym. Istnieje możliwość ustawienia
różnych trybów pracy urządzeń, np. ekonomicznego, dziennego, nocnego itp. Optymalizuje to
ich działanie i pozwala stworzyć komfortowe
warunki w budynku, tak by jednocześnie
oszczędnie gospodarować energią. Aplikacje
pozwalają także monitorować, które urządzenie
jest aktualnie włączone i ile energii w danej
chwili pobiera, oraz je wyłączyć, jeśli zajdzie
taka potrzeba.
Prawidłowo zaprojektowany system sterowania, oparty na właściwych schematach,
może przynieść realne oszczędności zużycia
energii.
kr
reklama
aplikacje mobilne
DANFOSS POLAND SP. Z O.O.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Chrzanowska 5
tel. 22 755 07 00, faks 22 755 07 01
[email protected]
www.danfoss.pl
ECL Portal – system SCADA dla regulatorów ECL 310
ƒ przeznaczenie: instalacje ciepłownicze wyposażone w regulator ECL 310;
ƒ urządzenia, za pomocą których można obsługiwać aplikację: telefony typu smartfon z systemem Android
lub iOS oraz komputer PC z dostępem do internetu;
ƒ instalacje, którymi można sterować za pomocą aplikacji: ciepłownicze z dystrybucją ciepła
za pośrednictwem węzła cieplnego wyposażonego w regulator ECL 310 Danfoss;
ƒ możliwości systemu nadzoru i monitoringu ECL Portal: całodobowa kontrola pracy regulatorów ECL 310
w węzłach cieplnych, siedem dni w tygodniu, rejestracja wartości czujników i liczników ciepła, odbiór
sygnałów awaryjnych, tworzenie krzywych trendów, możliwość zdalnej zmiany parametrów pracy
regulatora;
ƒ kontrola zużycia energii: łatwe zarządzanie systemem ogrzewania, skrócenie czasu reakcji w sytuacjach
alarmowych, zdalna zmiana parametrów bądź korygowanie pracy w celu optymalizacji działania, bieżąca
kontrola zużycia energii;
ƒ dostępność aplikacji: w ramach rocznego abonamentu; serwer aplikacji ECL Portal utrzymywany jest przez
Danfoss, nie jest wymagane dodatkowe oprogramowanie, a jedynie dostęp do internetu i przeglądarka;
ƒ cechy szczególne: ECL portal to ujednolicone narzędzie o niskiej złożoności rozwiązań systemów SCADA,
intuicyjny interfejs graficzny prezentuje standardowy schemat technologiczny obsługiwany przez regulator;
rejestrowane i wyświetlane są wszystkie wartości czujników temperatury, przepływu i ciśnienia; system
informuje o stanie pracy poszczególnych obiegów regulowanych, sygnalizuje alarmy i tworzy krzywe
trendów.
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
41
ENERGIA
aplikacje mobilne
reklama
GRUNDFOS POMPY SP. Z O. O.
62-081 Baranowo, ul. Klonowa 23
tel. 61 650 13 00
[email protected]
www.grundfos.pl
Aplikacja Grundfos GO
Grundfos GO to mobilna „skrzynka narzędziowa” dla profesjonalnych użytkowników pomp będących w ruchu.
Zapewnia intuicyjne zarządzanie pompami z przenośnego urządzenia oraz pełny dostęp do narzędzi online firmy
Grundfos z dowolnego miejsca.
Aplikacja umożliwia łatwe sterowanie, prostą konfigurację oraz analizę ostrzeżeń i alarmów z przenośnego
urządzenia. Oszczędza cenny czas poświęcany na sterowanie pracą pomp, raportowanie i zbieranie danych
za pomocą najbardziej wszechstronnej mobilnej platformy na rynku. Dodatkowo użytkownik ma dostęp
do narzędzia umożlwiającego dobór lub wymianę oraz katalogu produktów wraz z dokumentacją.
Grundfos GO współpracuje ze wszystkimi pompami typu E oraz z dedykowanymi produktami elektronicznymi,
a komunikuje się z nimi zarówno drogą radiową, jak i w technologii podczerwieni. Dostarcza jasno
sformułowanych wskazówek i wytycznych, jak również aktualnych zestawień parametrów urządzeń.
Do komunikacji niezbędny jest dodatkowy interfejs firmy Grundfos. Ze względu na dostępne na rynku urządzenia
mobilne przygotowano kilka rodzajów specjalnych kluczy sprzętowych – interfejsów komunikacyjnych.
Tryb DEMO umożliwia przetestowanie aplikacji bez klucza sprzętowego.
Intuicyjny interfejs Grundfos GO dostarcza pełną kontrolę nad każdym aspektem wydajności pompy.
Aplikacja umożliwia dodatkowo:
ƒ podgląd danych w czasie rzeczywistym bezpośrednio w smartfonie/tablecie;
ƒ monitorowanie:
– punktów pracy,
– zużycia energii,
– prędkości,
– temperatury
i wiele więcej;
ƒ generowanie na miejscu raportów w formacie PDF, które wraz z dokumentacją fotograficzną mogą zostać
podpisane i wysłane na miejscu, aby uniknąć nieporozumień i błędnych danych.
Cechy szczególne:
ƒ prosta zmiana parametrów konfiguracyjnych każdej pompy lub zespołu pomp jest możliwa dzięki intuicyjnemu
interfejsowi i oszczędzającej czas funkcji klonowania;
ƒ zamiast kodów błędów zastosowano alarmy, które są bardziej przystępne dla użytkownika.
Aplikacja pracuje na platformie iOS oraz Android i jest dostępna za darmo.
Aplikacja Grundfos SCADA
Grundfos SCADA to aplikacja do wizualizacji wybranych zmiennych oraz parametrów.
W przypadku o wiele bardziej zaawansowanych i rozproszonych systemów sterowania użytkownik ma dostęp
do nadrzędnego systemu zarządzania budynkiem BMS, np. hotelem. System zarządzania został oparty
na oprogramowaniu Grundfos SCADA. Oprogramowanie Grundfos SCADA wykorzystane zostało również
do zarządzania procesami technologicznymi oraz produkcyjnym w przemyśle.
Wybrane parametry, wartości oraz trendy można podglądać z dowolnego miejsca, gdzie jest dostęp do internetu.
Poszczególne parametry zostaną wyświetlone bezpośrednio w dowolnej przeglądarce internetowej lub na
specjalnie przygotowanej stronie www dla urządzeń mobilnych typu smartfon/tablet.
W przypadku budynków użyteczności publicznej (np. w hotelu) użytkownik ma możliwość monitoringu
i sterowania następującymi instalacjami:
ƒ wentylacja;
ƒ klimatyzacja;
ƒ kotłownia;
ƒ technologia basenowa;
ƒ instalacja hydrantowa ppoż.;
ƒ monitoring centrali ppoż.;
ƒ instalacja oddymiania klatek schodowych;
ƒ monitoring parametrów sieci elektrycznej;
ƒ pompownie ścieków i wody deszczowej;
ƒ sterowanie i monitoring drzwi wewnętrznych wraz z bramami garażowymi;
ƒ monitoring mediów (woda, gaz, prąd).
W ramach ww. instalacji monitorowane są stany urządzeń oraz wielkości fizyczne (temperatury, ciśnienia,
przepływy, zużycie energii, stężenie tlenku węgla, CO2 itp.)
Firma Grundfos Pompy Sp. z o. o. posiada referencje z takich obiektów, jak: monitoring wraz
ze sterowaniem bariery odwodnieniowej wokół kopalni odkrywkowej, monitoring całych gmin (zestawy
hydroforowe + przepompownie przydomowe oraz sieciowe), wysoce zaawansowany i inteligentny
system sterowania ciśnieniem w całym mieście, zapewniający znaczące oszczędności wynikające
z ograniczenia strat wody.
42
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
reklama
aplikacje mobilne
ROBERT BOSCH SP. Z O.O.
02-231 Warszawa, ul. Jutrzenki 105
infolinia 801 600 801
www.junkers.pl
JunkersHome – aplikacja do mobilnego sterowania kotłem i ogrzewaniem
ƒ przeznaczenie: budynki jednorodzinne, mieszkania, apartamenty, budynki biurowe i użyteczności publicznej;
ƒ urządzenia, za pomocą których można obsługiwać aplikację: smartfony lub tablety z systemem iOS (iPhone,
iPad) oraz systemem Android z dostępem do internetu mobilnego, stacjonarnego lub Wi-Fi;
ƒ urządzenia, którymi można sterować za pomocą aplikacji: kotły kondensacyjne Cerapur Solar, Cerapur
reklama
Solar-Comfort, Cerapur Smart, Cerapur Comfort, Cerapur Acu, Cerapur Acu Smart, Cerapur Modul, Cerapur
Modul Solar, kotły konwencjonalne Ceraclass Excellence, z regulatorem FR120, FW120, FW200 lub FW500
oraz modułem MB100-LAN;
ƒ opcje sterowania: JunkersHome umożliwia komunikację online z automatyką sterującą kotłem i obiegami
grzewczymi, czyli swobodne programowanie żądanej temperatury wewnątrz pomieszczeń oraz trybu pracy
ogrzewania. Dostępne są cztery tryby: automatyczny, dzienny, nocny i ochrona przeciwzamrożeniowa;
programowanie uwzględnia zarówno poziomy żądanych temperatur, jak i godziny oraz dni tygodnia.
Dodatkowo użytkownik ma dostęp do informacji o stanie pracy kotła grzewczego, ewentualnych usterkach
(wraz z podaniem kodu usterki), temperaturach wewnątrz i na zewnątrz budynku, a w przypadku
zastosowania systemu kolektorów słonecznych do informacji o aktualnym uzysku solarnym oraz do
danych archiwalnych. Elementem pozwalającym na komunikację pomiędzy smartfonem lub tabletem
a automatyką ogrzewania jest moduł MB100-LAN marki Junkers, dostarczany z: zasilaczem sieciowym,
kablem przyłączeniowym o długości 2 m, kablem LAN CAT 5 o długości 2 m, elementami montażowymi
(śruby, kołki, wtyczka przyłączeniowa do złącza magistrali dwuprzewodowej BUS) oraz instrukcją montażu
w języku polskim;
ƒ dostępność aplikacji: do pobrania z AppleStore i GooglePlay;
ƒ cechy szczególne: bezpieczeństwo użytkowania – JunkersHome z modułem MB100-LAN ma zabezpieczenia
uniemożliwiające dokonywanie zmian pracy systemu grzewczego przez osoby niepowołane poprzez
fabrycznie zakodowaną nazwę użytkownika i hasło, w ustawieniach podstawowych modułu zapisane są
również nazwa i adres serwera docelowego; łatwy montaż – do wykonania magistrali BUS, czyli podłączeń
pomiędzy automatyką systemu grzewczego a modułem MB100-LAN, wystarczy jedynie cienki dwużyłowy
przewód elektryczny; całkowita długość przewodów magistrali BUS pomiędzy wszystkimi elementami
systemu może wynosić nawet 300 m (w zależności od przekrojów przewodów); atrakcyjna i intuicyjna forma
graficzna, wszystkie komunikaty i teksty w języku polskim.
LG ELECTRONICS POLSKA
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22
tel. 22 481 74 06, faks 22 481 78 88
[email protected]
www.klimatyzacja.lge.pl
Aplikacja AC Mobile Control
ƒ przeznaczenie: budynki jednorodzinne, mieszkania, apartamenty, budynki użyteczności publicznej;
ƒ urządzenia, za pomocą których można obsługiwać aplikację: smartfony, tablety z systemem Android
z dostępem do internetu;
ƒ urządzenia, którymi można sterować za pomocą aplikacji: klimatyzatory pokojowe, klimatyzatory typu split
lub multisplit oraz systemy Multi V;
ƒ możliwości aplikacji: monitorowanie działania klimatyzacji, zmiany trybów pracy (automatyczna, grzanie,
osuszanie, chłodzenie, wentylacja), zmiany intensywności nawiewu (automatyczna, bardzo niska, niska,
średnia, wysoka, bardzo wysoka), ustawianie temperatury nawiewu w wybranym pomieszczeniu, włączanie
lub wyłączanie klimatyzatora, możliwość wprowadzania do czterech harmonogramów dla każdej jednostki
wewnętrznej z oddzielnym ustawianiem przedziału czasu, temperatury i dni tygodnia, włączanie lub wyłączanie
opcji falowania (swing), włączanie lub wyłączanie plazmowego oczyszczania powietrza;
ƒ bramki komunikacyjne: model SYNG1030HA pozwala na obsługę do 20 jednostek wewnętrznych, podłączenie
wymaga zastosowania płytki PI485 (1 sztuka/jednostkę zewnętrzną), napięcie zasilania 9–30 V DC,
wymiary 110×135×70 mm;
ƒ działanie aplikacji: urządzenie mobilne w postaci smartfonu lub tabletu z aktywnym łączem do internetu
oraz podłączenie dedykowanej bramki komunikacyjnej łączącej aplikację z urządzeniami klimatyzacyjnymi
(więcej informacji można uzyskać po kliknięciu logo AC Mobile Control w głównym oknie aplikacji), aplikacja
automatycznie wykrywa wszystkie dostępne klimatyzatory, nazwa każdego z nich może być zmieniona według
indywidualnych potrzeb;
ƒ dostępność aplikacji: smartfony, tablety i inne urządzenia mobilne z systemami Android – aplikacja dostępna
na GooglePlay, a na systemy iOS – w AppleStore;
ƒ cechy szczególne: przyjazna obsługa, ułatwienie codziennej eksploatacji klimatyzacji, możliwość
programowania urządzenia, a następnie monitorowania systemu, ustawianie parametrów według aktualnych
potrzeb, nawet przebywając poza budynkiem. Użytkownik z poziomu aplikacji może sprawdzić, które urządzenia
są aktualnie włączone i jakie są ich ustawienia. Elegancki i przejrzysty interfejs umożliwia wygodne sterowanie
systemem klimatyzacji przy użyciu jednego urządzenia mobilnego. Użytkownik sam decyduje, kiedy urządzenie
ma pracować i na jakich parametrach, co pozwala osiągnąć wysoki komfort w pomieszczeniach przy
jednoczesnym obniżeniu zużycia energii. Aplikacja jest intuicyjna, dostęp do niej możliwy jest z poziomu BMS,
wsparcie dla FQDN (Fully Qualified Domain Name) – w konfiguracji dostępu zdalnego można wpisać nazwę
hosta zamiast adresu IP.
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
43
ENERGIA
Technologia PV
mgr inż. Piotr Gabryańczyk
menadżer produktu
Selfa GE S.A.
– moduły fotowoltaiczne
Wytwarzanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu fotowoltaiki nie obciąża środowiska tak jak technologie
korzystające z paliw kopalnych, a nieskomplikowana instalacja i możliwość kierowania nadwyżek energii
elektrycznej do sieci energetycznej decydują o coraz większym zainteresowaniu tą technologią w kontekście
zasilania budynków.
Potencjał odnawialnych źródeł
energii elektrycznej w Polsce
W aspekcie wykorzystania energii promieniowania słonecznego należy zwrócić uwagę
na dwa podstawowe parametry je określające: usłonecznienie oraz napromieniowanie.
Usłonecznienie to liczba godzin słonecznych
w ciągu roku na danym terytorium. Napromieniowanie określa ilość energii promieniowania
docierającego do danego obszaru i podawane
jest z reguły w kWh/m2. W ciągu roku na
1 m2 powierzchni Ziemi dociera średnio ok.
1000 kWh energii promieniowania słonecznego, a wartość ta zależy głównie od zachmurzenia (rys. 1). Rozkład napromieniowania
w Polsce przedstawia rys. 2.
Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego między 49 a 54,5° szerokości geograficznej
północnej. Godzin dziennych (czas od wschodu
do zachodu Słońca) jest ponad 51% przy 8544
godzinach w całym roku. Największe roczne
nasłonecznienie – ok. 80% – występuje od
kwietnia do września. W czerwcu dzień trwa
średnio przez 70% doby, natomiast w grudniu
tylko 30%. Sytuacja ta nieznacznie różni się
w różnych obszarach Polski. Na północy
godziny dzienne obejmują 71,5% czerwca,
w centrum 69%, a na południu 67%. W grudniu natomiast sytuacja znacznie się zmienia:
na północy 29,5%, w centrum 31,7%, a na
południu 34,7%.
Energia promieniowania słonecznego wykorzystywana jest od wielu lat do przygotowywania ciepłej wody użytkowej i na potrzeby
centralnego ogrzewania oraz do produkcji
energii elektrycznej.
z fotowoltaiki wynosi ponad 30 GWp. Zasoby
energetyczne z paliw kopalnych są źródłami
wyczerpalnymi, a ich wykorzystywanie powoduje znaczne zanieczyszczenie środowiska
i pogłębia efekt cieplarniany spowodowany
emisją CO2. Ponadto stale rośnie zużycie
energii elektrycznej oraz jej cena (rys. 3).
W związku z tym w interesie Polski jest jak
najszybsze podjęcie działań określających
plan oszczędności energii elektrycznej oraz
wykorzystywanie do jej produkcji odnawialnych źródeł.
Ze względu na powyższe, nie tylko Polska,
ale wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek zastosować się do
wprowadzonej 23 kwietnia 2009 r. dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE
w sprawie promowania stosowania energii
ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta jest
głównym dokumentem regulującym kwestie
związane z wykorzystaniem OZE. Według jej
zapisów Polska powinna mieć 15-proc. udział
energii ze źródeł odnawialnych w końcowym
zużyciu energii brutto w 2020 r. Ponadto każde
państwo członkowskie do 2020 r. ma obowiązek redukcji emisji gazów cieplarnianych o co
najmniej 20% w porównaniu z rokiem 1990
oraz zwiększenia efektywności wykorzystania
energii o 20%.
Zapisy dyrektywy 2009/28/WE wymagają
także od Polski aktualizacji zapisów ustawy
Prawo energetyczne, a mianowicie wprowadzenie tzw. ustawy o OZE. Ustawa ta
miała wejść w życie w 2009 r., jednak prace
nad jej treścią nadal trwają, a jej ostateczna
wersja ma zostać uchwalona najwcześniej
w 2015 r. We wrześniu 2013 r. wszedł w życie
tzw. mały trójpak energetyczny. Przepisy te
umożliwiają m.in. osobom fizycznym montaż
mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii
(tj. instalacji o łącznej mocy zainstalowanej
elektrycznej nie większej niż 40 kW), a następnie produkcję energii elektrycznej na
własne potrzeby oraz sprzedaż nadwyżek
bez zbędnych formalności. Dokonano też
zmian w Prawie budowlanym – nie jest już
wymagane pozwolenie na budowę dla robót
polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy do 40 kW
900 kWh/m2
1000 kWh/m2
1100 kWh/m2
1200
kWh/m2
Rys. 2. Rozkład usłonecznienia na obszarze
Polski [1]
Prognozy rozwoju energetyki
odnawialnej w Polsce
Produkcja energii elektrycznej w naszym kraju w większości bazuje na węglu kamiennym
i brunatnym, w mniejszym stopniu na ropie
naftowej i gazie ziemnym, a w minimalnym na
OZE. Mamy ok. 3,7 MWp mocy zainstalowanej (wg stanu na 31 marca 2014 r.), podczas
gdy w Niemczech potencjał energetyczny
44
czerwiec 2014
Rys. 1. Moc promieniowania słonecznego w zależności od stopnia zachmurzenia [3]
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
45
Systemy
oddymiania
budynków
ENERGIA
– wentylacja pożarowa
Pełny artykuł dostępny
odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
IX edycja
dwusemestralnych
studiów podyplomowych
na Wydziale Inżynierii
Środowiska Politechniki
Warszawskiej
www.rynekinstalacyjny.pl/
prenumerata
Rozpoczęcie: październik 2014
Studia adresowane do: kadry inżynierskiej firm
projektowych i budowlanych, rzeczoznawców,
przedsiębiorstw związanych z zagadnieniami
ochrony przeciwpożarowej, specjalistów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo budowli oraz
inżynierów zajmujących się projektowaniem,
modernizacją i dystrybucją systemów wentylacji
i klimatyzacji
W programie m.in.: projektowanie oraz weryfikacja projektów, budowa, eksploatacja, wykonanie
odbiorów współczesnych systemów oddymiania
obiektów budowlanych różnego typu. Oprócz
zagadnień wentylacji pożarowej również podstawy prawne funkcjonowania systemów bezpieczeństwa pożarowego, instalacji tryskaczowych,
detekcji pożaru, symulacji komputerowych
Wykładowcy: m.in. pracownicy naukowi Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Służby
Pożarniczej, ITB, KG PSP i rzeczoznawcy SITP
Rekrutacja: do 20 września 2013 r.
Całkowity koszt uczestnictwa: 5000 zł brutto
Liczba miejsc ograniczona
• sekretarz studium Maria Gołębska,
tel. 22 234 75 97
• kierownik studium Grzegorz Kubicki,
e-mail: [email protected]
czerwiec 2014
46
• www.is.pw.edu.pl (Studia podyplomowe)
promocja
Więcej informacji:
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
V
Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
Ogrzewanie i wentylacja
w przemyśle i rolnictwie
Patron medialny:
1–3 września 2014 r., Tleń
Sekretariat konferencji:
promocja
Komitet naukowy:
prof. dr inż. Gerard Jan Besler (Politechnika Wrocławska)
– przewodniczący
prof. dr hab. inż. Anna Maria Anielak (Politechnika Krakowska)
dr hab. inż. Janusz Bujak (PROMONT Group)
prof. nzw. dr hab. inż. Jan Danielewicz (Politechnika Wrocławska)
dr Krzysztof Kannenberg (Wyższa Szkoła Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi)
prof. Teet-Andrus Koiv (Uniwersytet Technologiczny w Tallinie)
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Mróz (Politechnika Poznańska)
prof. dr hab. inż. Marian Nantka (Politechnika Śląska)
prof. dr hab. inż. Edward Przydróżny (Politechnika Wrocławska)
prof. nzw. dr hab. inż. Marian Rosiński (Politechnika Warszawska)
prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik (Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie)
rynekinstalacyjny.pl
dr inż. Agnieszka Tuszyńska – sekretarz naukowy
dr inż. Andrzej Frydryszak – sekretarz naukowy
mgr Magdalena Hoppe – obsługa administracyjna
Wyższa Szkoła Zarządzania
Środowiskiem w Tucholi
ul. Pocztowa 13, 89-500 Tuchola
tel. 52 559 20 22
www.wszs.tuchola.pl
[email protected]ie.pl
Terminy:
do 30.06.2014 – zgłoszenie uczestnictwa, propozycji
tematu wystąpienia i wniesienie opłaty
do 31.07.2014 – nadesłanie tekstu referatu, zgłaszanie
wystąpień promocyjnych oraz formy prezentacji firmy
czerwiec 2014
47
ENERGIA
Systemy mocowania
i wyciszania instalacji
Fot. 2
O tym, jakie znaczenie ma dobra jakość instalacji, wykonanie z odpowiednich materiałów i z pewnym systemem
połączeń i mocowań, nie trzeba nikogo przekonywać. Tak samo powszechna jest wiedza o atutach i zasadach
stosowania izolacji termicznej przewodów. Instalatorzy potrafią też coraz bardziej docenić wygodę pracy,
szybkość i pewność wykonania. Do ich dyspozycji są już także specjalne systemy
mocowań i wyciszania przewodów oraz urządzeń.
J
akość instalacji, a tym samym komfort
użytkowania budynków nabiera coraz
większego znaczenia. Przekraczanie poziomów
emisji hałasu i wibracji nie tylko szkodzi ludzkiemu zdrowiu, ale powoduje też straty materialne
na skutek uszkodzeń przewodów, armatury lub
urządzeń. Projektanci i instalatorzy coraz częściej wybierają specjalistyczne systemy ograniczające te niekorzystne zjawiska. Korzystają
m.in. z mocowania punktowego redukującego
hałas powstający podczas pracy urządzeń,
takich jak np. kotły grzewcze, pompy, silniki,
urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne oraz
chłodnicze, kompresory i przewody.
Mocne i elastyczne mocowanie
W skład systemów wchodzą m.in. elementy
tłumiące akustycznie do ustawienia na podłożu
lub mocowania do sufitów i ścian (fot. 1).
Elementy te mają różne możliwości montażowe w połączeniu z poprzecznicami i ramami
z szyn instalacyjnych, które także mogą być
wyposażane we wkładki dźwiękochłonne.
Łatwo się je montuje i reguluje.
W skład systemów wchodzą też m.in.
odsprzężacze
akustyczne
o różnych klasach wydajnościowych (np.
27 i 40 dB).
Fot. 1
Mają one zastosowanie m.in. do akustycznego odsprzężania
punktów stałych rur (fot. 2) zgodnie z wymaganiami ochrony akustycznej zawartymi
w normie DIN 4109 i wytycznych VDI 4100.
Elementy te oddzielają przewody od bryły budynku i zapobiegają przenoszeniu się dźwięku.
Wyróżnia je duża wytrzymałość statyczna
i wysokie bezpieczeństwo w przypadku pożaru.
Zastosowano w nich stopniowo regulowany
odstęp montażowy i mogą być montowane
we wszystkich pozycjach.
48
czerwiec 2014
Wentylacja
Instalacje wentylacyjne budowane są
obecnie głównie z gotowych elementów. Do
ich montażu oferowane są różne systemy
mocowań i podwieszania. Ważne jest, by
elementy te były kompatybilne, zarówno
w przypadku kanałów okrągłych, jak i prostokątnych, gwarantowały pewne mocowanie,
spełniały wymagania norm pod względem
wytrzymałości i przepisów ppoż. Atutem
takich systemów jest także fakt, że w ich
skład wchodzą elementy przeznaczone do
przewodów wentylacyjnych różnego rodzaju
– np. rur spiro i łączonych na felc – oraz cała
gama akcesoriów potrzebnych przy montażu
i uszczelnianiu. Zjawisko przenoszenia hałasu
można ograniczyć, stosując elementy z jego
redukcją, od wieszaków kątowych z elastycznymi elementami dźwiękochłonnymi
do podwieszenia kanałów wentylacyjnych
o redukcji dźwięku o 16 dB(A), po specjalne
wkładki o redukcji o 26 dB(A). Ich zaletą jest
ponadto prosty montaż i kompatybilność
z innymi elementami do mocowania.
Instalacje wentylacyjne mogą być wytłumiane m.in. przez specjalne elementy w uchwytach. Przykładem ciekawego rozwiązania
dla przewodów okrągłych są dwuczęściowe
uchwyty śrubowe z przyspawaną nakrętką
połączeniową w szerokim zakresie średnic,
począwszy od 50 mm (fot. 3). Ukształtowanie
i zamocowanie specjalnej wkładki stanowiącej
izolację dźwiękową (18 dB(A)) uniemożliwia jej
wysunięcie się z uchwytu, a dzięki dwóm śrubom łącznym mocowanie jest pewne i szczelne. Natomiast
do odsprężania
technicznego
i akustycznego
prostokątnych
kanałów wentylacyjnych stosuje się m.in.
szyny montażowe z powłokami Fot. 3
o dużej masie
absorbcyjnej,
ale o małej objętości, które
zapobiegają
powstawaniu mostków
akustycznych,
Fot. 4
zarówno w poziomie, jak i po bokach. Elementy izolacyjne
łatwo wpina się w szyny i nakłada na pręty
gwintowane (fot. 4).
Instalacje solarne
Instalacje słoneczne wymagają zastosowania elementów mocujących szczególnie
wytrzymałych na działanie silnego wiatru i odpornych na zmienne warunki atmosferyczne
Fot. 5
– wysokie i niskie temperatury oraz wilgoć.
Elementy z tworzyw muszą być ponadto odporne na działanie promieniowania UV. Powinny
też ułatwiać i usprawniać montaż, a ten nie
należy do łatwych, bo wykonywany jest na
dachu, który łatwo uszkodzić.
W skład takich systemów wchodzą m.in.
profile szynowe i szyny systemowe, mocowania i nakrętki, stopki czołowe i siodłowe,
wsporniki kątowe oraz konstrukcyjne, a także
podstawy montażowe i nawet podwójne
uchwyty rurowe. Jest to rozwiązanie, które
ułatwia prace montażowe z izolowanymi
przewodami solarnymi, a regulacja docisku
zapobiega uszkodzeniu izolacji (fot. 5).
W tekście wykorzystano
materiały firm MÜPRO i Adam
rynekinstalacyjny.pl
Nie daj sie halasowi
ENERGIA
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Optymalny
Piotr Bertram
system instalacyjny
System instalacyjny
KAN-therm Push
Bezoringowy system instalacyjny KAN-therm Push jest rozwiązaniem dojrzałym i sprawdzonym, którego
niezawodność i trwałość została zweryfikowana prawie 25-letnim okresem pracy w tysiącach instalacji w kraju
i za granicą. Jest też systemem innowacyjnym, gdyż zastosowane w nim rozwiązania wręcz wyprzedzają nowe
tendencje w technice instalacyjnej.
S
ystem składa się z rur polietylenowych
PE-Xc i PE-RT oraz rur wielowarstwowych
PE-Xc/Al/PE-HD Platinum o charakterystycznym, niespotykanym w innych systemach
tworzywowych zakresie średnic 12, 14, 18,
25 i 32 mm. Złączki wykonane są z nowoczesnego tworzywa PPSU lub z mosiądzu.
Dzięki walorom higienicznym oraz wysokiej
wytrzymałości temperaturowej i ciśnieniowej
rur i kształtek przeznaczony jest zarówno dla
wewnętrznych instalacji wodociągowych, jak
i instalacji grzewczych, przede wszystkim do
rozprowadzeń lokalowych w budownictwie
wielorodzinnym oraz kompletnych instalacji
w domach jednorodzinnych.
W systemie tym połączenie uzyskuje się
poprzez wciśnięcie na złączkę rozszerzonej końcówki rury i nasunięcie mosiężnego pierścienia
zaciskowego. Materiał rury jest wprasowywany w karby złączki, czyli uszczelnienie ma
miejsce na całej powierzchni złącza, a to gwarantuje idealną szczelność i trwałość instalacji.
Technika ta nie wymaga żadnych dodatkowych
uszczelnień, np. o-ringów, nie ma też potrzeby
fazowania i kalibrowania krawędzi rury. Taki
sposób łączenia umożliwia prowadzenie instalacji w szlichcie podłogowej i pod tynkiem bez
żadnych ograniczeń. Bezoringowa technika w
znacznym stopniu ogranicza też możliwość
popełnienia błędu montażowego.
Przepływ bez oporów
Współczesne instalacje grzewcze i wodociągowe projektowane są z uwzględnieniem
coraz bardziej wyśrubowanych wymagań
dotyczących materiało- i energochłonności.
Z tego też powodu coraz większe znaczenie ma optymalizowanie oporów przepływu
w instalacji. W instalacjach KAN-therm Push
opory te są znacznie ograniczone z uwagi
na gładkość powierzchni wewnętrznych rur,
a przede wszystkim ze względu na charakterystyczną konstrukcję bezoringowych kształtek.
Sprawia ona, że miejscowe opory przepływu
są mniejsze w porównaniu z innymi systemami
zaciskowymi.
50
czerwiec 2014
Ponieważ rura przed połączeniem ze złączką jest kielichowana (zwiększana jest jej
średnica), po zaciśnięciu różnica pomiędzy
wewnętrznymi średnicami rury i złączki jest
nieduża, a to skutkuje niewielkimi oporami
hydraulicznymi na połączeniu. W skali całej
instalacji obniżenie oporów miejscowych
na złączkach daje istotne zmniejszenie strat
ciśnienia i przekłada się na oszczędności kosztów energii. Obniżenie oporów hydraulicznych
na złączkach sprzyja możliwości zmniejszenia
średnic przewodów.
Mniejsze średnice rur
Precyzyjny dobór średnic rur może przynieść znaczne oszczędności przy zachowaniu
istniejących, a nawet polepszeniu warunków
eksploatacji instalacji. Stąd też przesunięcie
w systemie KAN-therm Push szeregu wymiarowego rur PE-RT i PE-Xc w kierunku mniejszych
średnic i obecność unikalnej średnicy 12×2,
a także 14×2 mm, służących do zasilania
grzejników i urządzeń wodociągowych. Rury te
dzięki korzystnej proporcji średnicy do grubości
ścianki są bardziej odporne na ciśnienie wewnętrzne. To z kolei przekłada się na ich większą
trwałość przy tych samych parametrach pracy.
Dodatkowo niższy jest koszt materiałów użytych do budowy instalacji. Dotyczy to nie tylko
rur i złączek, ale także izolacji rur, uchwytów
i armatury. Mniejsze też powinny być nakłady
na robociznę z uwagi na łatwość układania rur
o tak małych średnicach.
W instalacjach grzewczych za pomocą rur
o średnicy 12×2 mm można, z uwzględnieniem ekonomicznych wartości (do 250 Pa/m)
jednostkowych strat ciśnienia, bez problemu
podłączyć grzejniki o mocy nawet 1300 W.
Zastosowanie małych średnic rur zasilających grzejniki powoduje korzystne zmniejszenie pojemności wodnej instalacji (lepsza
sprawność transportu ciepła) i polepszenie
właściwości regulacyjnych całego układu
– ciśnienie tracone jest nie na zaworach, lecz
w gałązkach grzejnikowych. Ponadto ze względu na większe prędkości przepływu w przewo-
dach (powyżej 0,15 m/s) lepsze są warunki do
samoodpowietrzania się instalacji.
Z kolei w instalacjach wodociągowych
analiza charakterystyki hydraulicznej przewodu
12×2 mm wykazuje, że przy zachowaniu dopuszczalnych prędkości wody, nieprzekraczających 1,5 m/s, rura ta może być zastosowana
do podłączania umywalek, zlewów i bidetów,
zapewniając normatywne wypływy dla tych
urządzeń. Również urządzenia o większych
normatywnych wypływach (natryski, zmywarki) mogą być zasilane polietylenowymi
rurami KAN-therm o średnicy 14×2 mm przy
dopuszczonej dla instalacji tworzywowych
prędkości 2 m/s.
Sposób na cyrkulację
Zastosowanie w instalacjach wodociągowych rur o średnicach 12×2 i 14×2 mm
przynosi dodatkowy korzystny efekt – pozwala
na wydłużenie odcinków instalacji ciepłej
wody bez dodatkowego przewodu cyrkulacyjnego. Wynika to ze zredukowania pojemności
wodnej rurociągów i zachowania wymaganej
przepisami objętości 3 litrów na dłuższym
odcinku instalacji. Zmniejszenie pojemności
wodnej instalacji wpłynie na poprawę komfortu jej użytkowania, ponieważ krótszy jest czas
oczekiwania na pojawienie się wody ciepłej.
Zastosowanie w systemie KAN-therm
Push charakterystycznych małych średnic
12 i 14 mm jest wyrazem aktualnych trendów
w technice instalacyjnej przejawiających się
ograniczaniem, ze względów ekologicznych,
higienicznych i ekonomicznych, normatywnych przepływów szczytowych dla urządzeń
wodociągowych. Kierunek ten wpływa na
zmniejszenie średnic przewodów w instalacjach, ograniczając tym samym możliwość
nieuzasadnionego przewymiarowania sieci
rurociągów.
KAN Sp. z o.o.
tel. 85 749 92 00
[email protected]
www.kan-therm.com
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
mgr inż. Jakub Jargiło
dr inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk
Katedra Ciepłownictwa Politechniki Białostockiej
Porównanie dwóch technologii
kanałów wentylacji mechanicznej
w domu jednorodzinnym
Comparison of the two technologies of mechanical ventilation ducts in a family home
Co wybrać – kanał okrągły czy prostokątny? To pytanie zadaje wiele osób na etapie projektowania
instalacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. Wyboru nie ułatwia różnorodność oraz liczba dostępnych
na rynku elementów.
O
krągłe przewody i kształtki produkowane
są zgodnie z normą PN-EN 1506:2007
Wentylacja budynków. Przewody proste
i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju
kołowym. Wymiary [7]. Kanały przeznaczone
do instalacji wentylacyjnych wykonywane są
zazwyczaj w zakresie średnic 80–1600 mm,
z blachy ocynkowanej, aluminiowej lub kwasoodpornej. W budynkach o szczególnych
wymaganiach, np. basenach lub obiektach
przemysłu spożywczego, do budowy kanałów wentylacyjnych stosowana jest blacha
kwasoodporna z dodatkiem molibdenu. Grubości blach dla typowych kanałów zależą
od średnicy przewodu i wynoszą od 0,5 do
1,5 mm. Kanały wentylacyjne o średnicy
250 mm i więcej są dodatkowo karbowane,
co powoduje ich zwiększoną odporność na
ciśnienie [1].
Prostokątne przewody i kształtki wykonywane są zgodnie z normą PN-EN 1505:2001 Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokątnym [6]. Standardowe
wymiary dowolnego boku tego typu kanałów
wynoszą 130–2500 mm.
Średnica hydrauliczna określana jest w odniesieniu do przewodu o przekroju prostokątnym jako średnica przewodu o przekroju kołowym, przy której występuje taki sam spadek
ciśnienia jak przy jednakowych wartościach
strumienia przepływu powietrza i współczynniku tarcia. Natomiast średnica równoważna
Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
W artykule porównano dwie technologie produkcji kanałów instalacji wentylacji mechanicznej w domu jednorodzinnym. W projekcie wykonawczym określono strumień powietrza
wentylacyjnego, dobrano niezbędne urządzenia i przewody. Bazując na tym projekcie,
założono wykonanie instalacji z przewodów o przekroju kołowym, a następnie z przewodów
o przekroju prostokątnym, prowadzących taki sam strumień powietrza przy takich samych
oporach instalacji. Przewody porównano pod względem stopnia skomplikowania produkcji,
wagi, montażu i zastosowania oraz ceny. Stwierdzono, że tańsze inwestycyjnie będzie
wykorzystanie kanałów o przekroju kołowym. Przewody takie można łatwiej i szybciej
zamontować ze względu na ich mniejszą wagę, mają też mniejszą powierzchnię, przez
co można zastosować mniej materiału izolacyjnego. Elementy instalacji w technologii
prostokątnej są droższe z racji bardziej złożonego procesu produkcji.
określana jest w przypadku przewodu o przekroju prostokątnym jako średnica kanału
o przekroju kołowym, przy której występuje
taki sam spadek ciśnienia przy jednakowych
wartościach strumienia przepływu powietrza
i współczynnika tarcia [1].
Inne typy kanałów nie były rozpatrywane
w artykule.
Opis obiektu
Dom jednorodzinny, w którym zaprojektowano analizowaną wentylację mechaniczną,
składa się z dwóch kondygnacji oraz poddasza,
gdzie zlokalizowano centralę wentylacyjną. Na
parterze znajduje się pokój dzienny, jadalnia
połączona z kuchnią oraz łazienka, a na piętrze
trzy sypialnie i druga łazienka. W części podpiwniczonej umieszczono pralnię i kotłownię
(ta kondygnacja nie jest wentylowana). Zestawienie analizowanych pomieszczeń w budynku
podano w tabeli 1.
Nazwa
pomieszczenia
Powierzch- Wysokość,
nia, m2
m
Kuchnia i jadalnia
28
Pokój dzienny
21
2,57
4
2,57
Pokój 1
16
2,45
.........................................................................
Pokój 2
14
2,45
The article compares two technologies of mechanical ventilation channels in a single
family house. At the outset was made an executive project. There was specified air
flow ventilation, matched the necessary equipment and channels. At the first time
there was made an installation on circular air ducts then installation on rectangular
profile. Both types of technologies was carrying the same amount of air flow and
resistance. There was compared circular and rectangular channels in terms of: production, weight, montage and prices. It was found that less expensive was technology
based on circular shapes. Those air ducts can be easier and faster to montage because
they have less weight, smaller surface area and need less isolation materials. In the
other hand rectangular components are more expensive because of more complicated
production process.
Pokój 3
13
2,45
Abstract
rynekinstalacyjny.pl
Łazienka 1
Łazienka 2
2,57
4
2,45
Korytarz
14
2,45
Poddasze
63
2,15
Tabela 1. Zestawienie pomieszczeń w analizowanym budynku o pow. 177 m2
Założono wybór takich średnic kanałów
okrągłych i prostokątnych, by centrala wentylacyjna w obu przypadkach pochodziła od
czerwiec 2014
51
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
52
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
54
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
reklama
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny
odpłatnie
po zamówieniu
prenumeraty
papierowej
lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.
pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
55
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
Cena egzemplarza RI
w prenumeracie
niższa o
21%
56
czerwiec 2014
„ przy prenumeracie rocznej (10 numerów) i półrocznej (5 numerów) koszty
wysyłki pokrywa wydawnictwo
„ do studentów skierowana jest specjalna
oferta edukacyjna (wymagana jest
kserokopia aktualnej legitymacji
studenckiej)
„ prenumeratę można zamówić od
dowolnego numeru
Cena prenumeraty:
– PRÓBNA (KOLEJNE 3 NUMERY):
BEZPŁATNA
– edukacyjna:
– półroczna:
– roczna:
– dwuletnia:
90 zł
90 zł
130 zł
240 zł
Zamówienia można składać:
– telefonicznie: 22 810 21 24
lub 22 512 60 82
– faksem: 22 810 27 42
– e-mailem: [email protected]
lub [email protected]
– przez internet: www.rynekinstalacyjny.pl
lub ksiegarniatechniczna.com.pl
promocja
w y l u | t l y h{h ê ¶ y œ ‘ Ž ˜ ê p ‘ – — „  „ † œ  ‘ ˆ Š ’ ´
od ceny detalicznej
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
A R T Y K U Ł
S P O N S O R O W A N Y
Łukasz Kaczorowski
ECONET – niskotemperaturowy
Fläkt Bovent Sp. z o.o.
system dla Politechniki Poznańskiej
Pod koniec 2013 r. Firma Fläkt Bovent Sp. z o.o. dostarczyła do Centrum Dydaktycznego Wydziału Technologii
Chemicznej Politechniki Poznańskiej centrale wentylacyjne typu eQ i e3coStar oraz system oddymiania garaży.
Urządzenia wentylacyjne spełniają założone wysokie kryteria energooszczędności wymagane dla budynku
dydaktycznego, natomiast zastosowane ergonomiczne rozwiązania zapewniają niskie koszty eksploatacyjne
oraz stabilność pracy urządzeń w trakcie ich użytkowania.
W
Centrum Dydaktycznym mieszczą się
trzy duże sale audytoryjne, 54 pomieszczenia laboratoryjne oraz pomieszczenia
dydaktyczne. Cały budynek ma łączną powierzchnię 12 800 m2 i mieści się na pięciu
kondygnacjach, w tym jednej podziemnej.
Od 1 października 2014 r. budynek będzie
otwarty dla studentów wydziałów Technologii
Chemicznej oraz Inżynierii Środowiska.
Firma Fläkt Woods dostarczyła 29 central
wentylacyjnych o łącznej wydajności 164 000
m3/h (nawiew + wywiew = 301 000 m3/h).
20 central wentylacyjnych zostało wyposażonych w silniki synchroniczne z magnesem
trwałym (Permanent Magnet) do wentylatorów
z napędem bezpośrednim PMSM w klasie
Super Premium, a pozostałe dziewięć central
w silniki typu EC. Centrale wentylacyjne
do pomieszczeń dydaktycznych wyposażono
w sorpcyjne wymienniki obrotowe SEMCO,
które osuszają powietrze nawiewane latem, natomiast zimą nawilżają je. Dzięki temu rozwiązaniu powietrze doprowadzane do pomieszczeń
dydaktycznych jest optymalne pod względem
komfortu cieplnego. Jednostki wentylacyjne
do pomieszczeń laboratoryjnych wykorzystują
wysokosprawne wymienniki odzysku ciepła
z czynnikiem pośredniczącym ECOTERM. Sekcje wywiewne central wentylacyjnych, które
pracują w środowisku zagrożonym korozją
chemiczną, wykonane są ze stali kwasoodpornej AISI 316L, natomiast wymienniki oraz
elementy sekcji wentylatora są pokryte farbą
zabezpieczającą przed korozją.
Najciekawszym rozwiązaniem jest układ
odzysku ciepła ECONET z czynnikiem pośredniczącym w układzie ze zmienną prędkością
przepływu czynnika. Unikatowe rozwiązanie
automatyki wraz z wymiennikami płytowymi
umieszczonymi poza strumieniem powietrza,
które współtworzą cały system odzysku,
dostarczono w formie prefabrykowanego
elementu. Takie rozwiązanie gwarantuje stabilność pracy jednostki przy zmiennych para-
rynekinstalacyjny.pl
metrach powietrza, tj. temperatury
oraz objętości powietrza transportowanego przez centrale
wentylacyjne.
Części składowe systemu
ECONET firmy Fläkt Woods są
połączone ze sobą, tworząc bardziej niezawodny i efektywnie
działający system uzdatniania
powietrza. Procesy odzyskiwania ciepła, ogrzewania i chłodzenia są zintegrowane we wspólnym
układzie i realizowane poprzez wężownice
grzejne/chłodzące, pompy, zawory, systemy
przewodów rurowych, elementy izolacyjne itp.
W efekcie powstaje krótsza i bardziej zwarta
instalacja wentylacyjna. Z ekologicznego punktu widzenia jest to bardzo korzystne, ponieważ
zużywa się znacznie mniej energii, nie trzeba
bowiem transportować powietrza przez zbyteczne elementy. Dalsze praktyczne rozwijanie
zasady odzyskiwania energii prowadzi ponadto
do zwiększenia efektywności układu o 50%
w porównaniu z konwencjonalnymi systemami
wykorzystującymi wężownice.
Temperatura projektowa w systemie ogrzewania wynosi tradycyjnie 80/60°C. System
ECONET jest systemem niskotemperaturowym, dzięki czemu możliwe jest stosowanie
wody grzewczej o temperaturze 25–35°C.
Oznacza to, że istnieje możliwość wykorzystywania wody, która była dotychczas uznawana
za bezużyteczną (np. woda powrotna z systemu centralnego ogrzewania). Źródłami ciepła
dla systemu ECONET mogą być np.: woda
powrotna ze scentralizowanego systemu
ogrzewania komunalnego, ciepło odpadowe/
ciepło skraplacza lub woda powrotna z systemów promiennikowych. System ECONET
może również realizować chłodzenie budynku
wodą o temperaturze różniącej się od temperatury wody w systemach konwencjonalnych.
Woda chłodząca o temperaturze ok. 10°C
może w większości przypadków okazać się
wystarczająca jako woda doprowadzana, podczas gdy temperatura wody
powrotnej po chłodzeniu może wzrastać do
22–26°C. Jeśli stosowany jest agregat chłodniczy, to współczynnik wydajności chłodniczej
(COP – Coefficient Of Performance [wskaźnik
efektywności cieplnej]) jest zwiększany w konsekwencji wyboru lepszego punktu pracy.
System ECONET jest zawsze przygotowany
do chłodzenia, co umożliwia realizację tego
procesu na późniejszym etapie.
Firma Fläkt Woods wspólnie z Wydziałem
Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej,
wykorzystując jedną z central pracujących
w obiekcie, stworzyła unikalne stanowisko
pomiarowe dla studentów. Jednostka została
wyposażona w urządzenia pomiarowe analogowe oraz cyfrowe ułatwiające zrozumienie
panujących w niej zależności i dające szerokie
możliwości dydaktyczne.
Fläkt Bovent Sp. z o.o.
05-850 Ożarów Mazowiecki
Ołtarzew, ul. Południowa 2
www.flaktwoods.pl
czerwiec 2014
57
POWIETRZE
Rekuperacja w budynkach
– nowe urządzenia
Wentylacja budynków jednorodzinnych i niewielkich biur może być realizowana przy zastosowaniu jak najmniej
skomplikowanych układów. Najlepszym rozwiązaniem dla prostych systemów są niewielkie urządzenia
z odzyskiem ciepła – efektywne energetycznie i zapewniające coraz wyższy komfort w pomieszczeniach.
M
ałe centrale wentylacyjne, powszechnie
nazywane rekuperatorami, to urządzenia, których zadaniem jest wstępne przygotowanie odpowiedniej ilości powietrza
bez znaczącej zmiany jego parametrów. Ich
elementami składowymi są wentylatory, filtry
oraz wymiennik ciepła, który pozwala odzyskać
energię z powietrza usuwanego z pomieszczeń.
Żeby całość pracowała jak najefektywniej,
urządzenia te powinny mieć możliwość automatycznego czasowego wyłączania funkcji
odzysku ciepła w lecie i kierowania powietrza
przez by-pass, a także automatyczny system
antyzamrożeniowy. Centrale powinny też mieć
dostęp do podzespołów, tak aby można było
łatwo wymienić filtry lub w razie potrzeby
wyczyścić wymiennik. Przewody należy zaizolować termicznie, by nie dochodziło do
powstawania wilgoci na ich powierzchni.
Podobnie jak wymiennik, również same kanały
powinny być regularnie czyszczone.
Efektywność
Rekuperatory, coraz chętniej stosowane
w domach jednorodzinnych oraz biurach,
żeby pracować prawidłowo, a przy tym ekonomicznie, muszą spełniać kilka wymagań.
System antyzamrożeniowy jest szczególnie
ważny dla wymiennika ciepła, gdyż jest on
bardzo podatny na wszelkie uszkodzenia.
Pierwszym krokiem, który powinien podjąć
system ochrony przed wpływem zbyt niskiej
temperatury, jest wyłączenie wentylatora nawiewnego. Pracuje wtedy jedynie wentylator
wywiewny, umożliwiając tym samym ogrzanie
wymiennika do określonej temperatury, która
jest bezpieczna dla urządzenia. Innym rozwiązaniem jest stopniowe zmniejszanie biegów
wentylatora, przez co praca centrali jest bardziej efektywna niż w pierwszym przypadku.
Stosowana jest też nagrzewnica wstępna,
której zadaniem jest podgrzanie powietrza
do temperatury bezpiecznej, tzn. takiej, przy
której nie dojdzie do szronienia wymiennika.
Najlepiej, gdy nagrzewnica uruchamia się
i wyłącza w określonym czasie, zależnym od
temperatury pobieranego powietrza. Kolejnym
rozwiązaniem jest zastosowanie recyrkulacji
58
czerwiec 2014
powietrza, przez co do wymiennika dociera
powietrze o wyższej temperaturze, chroniąc
go tym samym przed zamrożeniem.
Dla użytkownika istotna jest również sprawność wymiennika – przyjęło się, że im jest ona
wyższa, tym więcej energii można zaoszczędzić, ale wyższa sprawność samego wymiennika może zwiększać ryzyko jego szronienia.
Na rynku dostępne są również rekuperatory
wyposażone w obrotowy wymiennik służący
do odzysku wilgoci. Sprawności takich central
sięgają 95% – jest to wartość maksymalna,
uzyskiwana w warunkach laboratoryjnych.
Niektórzy producenci podają średnioroczną
sprawność, która wynosi już znacznie mniej,
ok. 70%. Na rynku dostępne są również urządzenia, które dzięki wykorzystaniu gruntowych
wymienników ciepła osiągają sprawność
do 110%, a jej wartość średnioroczna to ok.
80%.
Jakość powietrza
Sterowanie wydajnością wentylatorów może się odbywać za pomocą czujników rozmieszczonych w pomieszczeniach, np. detektorów
CO2 lub czujników wilgotności. W domach
jednorodzinnych czy biurach zyski ciepła
pochodzą w głównej mierze od ludzi, dlatego
czujniki takie są dobrymi sygnalizatorami załączania układu wentylacji. W momencie gdy
zapotrzebowanie na świeże powietrze wzrasta,
system automatycznie przełącza biegi wentylatora lub płynnie zwiększa jego prędkość, żeby
zapewnić komfort osobom przebywającym
w budynku. Taki rodzaj regulacji może również
współpracować z BMS, przez co sterowanie
wentylacją staje się jeszcze sprawniejsze, bo
skoordynowane z działaniem innych urządzeń
wchodzących w skład systemu. Protokoły, na
których opiera się praca automatyki, to m.in.
Modbus, Opentherm i eBus. Dla większego
komfortu niektóre centrale wentylacyjne mają
kilka poziomów nawiewu i trybów pracy. Żeby
sterowanie urządzeniem było dla użytkownika
łatwe i wygodne, rekuperatory wyposaża
się w intuicyjne, zgrabne panele sterujące,
za pomocą których można ustawić żądane
parametry pracy urządzenia.
Sterowanie centralą wentylacyjną
Rys. Ventia
Energooszczędność
Efektywne i ekologiczne działanie centrali
wentylacyjnej to podstawowe kryterium, jakim
kierują się obecnie inwestorzy. Wykorzystanie
odnawialnych źródeł energii pozwala obniżyć
koszty użytkowania instalacji wentylacyjnej. Niektóre modele urządzeń umożliwiają
podłączenie wymiennika gruntowego, dzięki
czemu w zimie powietrze jest wstępnie ogrzewane, a latem chłodzone. Przy temperaturze
powietrza zewnętrznego –15°C powietrze
w wymienniku gruntowym ogrzewane jest
do ok. 8°C, a przepływając przez przeciwprądowy wymiennik ciepła w centrali, dodatkowo ogrzewa się od powietrza usuwanego.
Z kolei w lecie powietrze przy przejściu przez
wymiennik gruntowy pod wpływem kontaktu
ze ścianą rury wykrapla kondensat, obniżając
przez to swoją wilgotność. Do pomieszczeń
trafia zatem powietrze osuszone, bardziej
komfortowe dla użytkowników.
Głównym elementem wpływającym na
koszty pracy rekuperatora są wentylatory.
Nowoczesne centrale mają wbudowane wentylatory energooszczędne, które pozwalają na
bezstopniową regulację prędkości w zakresie
0–100%. Są one mniej energochłonne, a przy
tym lepiej i dokładniej dostosowują się do aktualnych potrzeb w budynku. Silniki elektrycznie komutowane montuje się w urządzeniach
takich jak wentylatory czy pompy, żeby zwiększyć ich efektywność energetyczną, a zatem
sprawić, by były jeszcze bardziej oszczędne.
Ponieważ praca wentylatorów związana jest
z emisją hałasu, rekuperatory powinny się ce-
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
chować dobrą izolacją akustyczną. Materiałem
stosowanym jako izolator, zarówno cieplny, jak
i dźwiękowy, jest spieniony polipropylen. Jest
on lekki, odporny chemicznie, charakteryzuje
się też dużą wytrzymałością na obciążenia
i absorpcją energii oraz dźwięków.
Mimo prostej konstrukcji nowe centrale
wentylacyjne oferują użytkownikom wiele możliwości. Zaawansowana technologia
pozwalająca sterować urządzeniami według
potrzeb to kolejny krok na drodze zmniejszania
kosztów użytkowania. Mimo znacznych kosz-
tów inwestycyjnych współpraca z wymiennikiem gruntowym umożliwia uzyskanie dużych
oszczędności w trakcie eksploatacji.
kr
Opracowano na podstawie materiałów firm: Alnor, ASK,
Ensto, Harmann, Klimor, Nikol, Systemair i Ventia.
rekuperatory
reklama
ALNOR SYSTEMY WENTYLACJI SP. Z O.O.
05-552 Wola Mrokowska, aleja Krakowska 10
tel. 22 737 40 00, faks 22 737 40 04
[email protected]
www.alnor.com.pl
Rekuperator z odzyskiem ciepła i wilgoci HRU-ERGO-500
ƒ przeznaczenie: do wentylacji domów i biur;
ƒ wydajność w m3/h: 360 (1 bieg), 500 (2 bieg), 500 (3 bieg);
ƒ pobór mocy: 21–150 W;
ƒ typ wymiennika: wymiennik przeciwprądowy celulozowy z powłoką antybakteryjną celulozy o wysokiej
przepuszczalności wilgoci, dobrej szczelności i wysokiej odporności na starzenie;
ƒ nagrzewnica: brak;
ƒ sterowanie: za pomocą kontrolera, zegar tygodniowy, zmiana biegów, ustawianie pracy układu odszraniania,
ustawianie pracy układu by-pass;
ƒ regulacja: stopniowa w kontrolerze, trzy biegi do wyboru: low, medium, high;
ƒ sprawność odzysku ciepła: do 84,5% wg normy PN-EN 308;
ƒ zabezpieczenie przed szronieniem: układ odszraniający, parametry pracy odszraniania programowane
w kontrolerze, działanie: wentylator wyciągowy zwiększa wydajność, wentylator nawiewny się wyłącza;
ƒ cechy szczególne: odzysk wilgoci pozwala w większości przypadków na rezygnację z dodatkowego nawilżacza
reklama
w pomieszczeniu, system odszraniania: brak nagrzewnicy, ogrzanie wymiennika dzięki zmianie stosunku
powietrza ciepłego do zimnego wewnątrz wymiennika – ciepłe, wywiewane powietrze, będąc w nadmiarze
w stosunku do powietrza nawiewanego, zabezpiecza wymiennik przed zamarzaniem, utrzymując w jego
wnętrzu temperaturę dodatnią. Zabieg ten pozwala zaoszczędzić energię elektryczną potrzebną nagrzewnicy.
Prosta konstrukcja rekuperatora i łatwa instalacja całego systemu, montaż możliwy w budynku każdego typu,
tygodniowy programator urządzenia, niezależnie czy wykorzystywane jest w biurze, czy w domu, pozwala
na ustalenie stałego cyklu pracy, który można ręcznie modyfikować;
ƒ gwarancja: 1 rok;
ƒ cena: 6704 zł.
ALTERNATYWNE SYSTEMY KOMFORTU SP. Z O.O.
34-114 Brzeźnica, ul. Wiślana 12
tel. 33 879 20 30, 33 483 22 22, faks 33 879 20 30
[email protected]
www.rekuperatory-ask.pl
Rekuperator dachowy TX3000
ƒ rodzaj wymiennika: obrotowy;
ƒ wydajność nominalna: 1200–3000 m3/h;
ƒ masa: 115 kg;
ƒ napięcie elektryczne: 230 V;
ƒ sprawność odzysku ciepła: 70%;
ƒ cechy szczególne: energooszczędne chłodzenie przy zastosowaniu automatycznego by-passu, kompletny
system wentylacyjny, łatwa i szybka instalacja, brak instalacji kanałowej i zaworów wentylacyjnych, sterownik
w standardzie, dodatkowe opcje: czujnik CO2 z wyświetlaczem, czujnik ruchu, dostępna również wersja
z silnikami prądu stałego EC – model TX3100;
ƒ gwarancja: 2 lata;
ƒ cena: na zapytanie.
Rekuperatory bezkanałowe TX250 – TX1000
ƒ wydajność: 250–1000 m3/h;
ƒ sprawność odzysku ciepła: 84,5%;
ƒ cechy szczególne: niskie zużycie energii przez silniki wentylatorów, wysoka wydajność by-passu
(150% standardowej wydajności), możliwość zastosowania filtra F7 (standardowo F5), jednakowa konstrukcja
modeli całej serii, łatwiejsza wymiana i konserwacja filtrów, ochrona przeciwzamrożeniowa w standardzie,
cyfrowy sterownik w standardzie;
ƒ akcesoria dodatkowe: sterownik TX ELECTRONIC, czujnik CO2, nagrzewnica elektryczna.
Rekuperator bezkanałowy TX750
ƒ wydajność nominalna: 375–750 m3/h;
ƒ wydajność maksymalna: 950 m3/h;
ƒ wydajność przez by-pass: 1125 m3;
ƒ sprawność odzysku ciepła: 84,5%;
ƒ masa: 55 kg (model podstawowy);
ƒ element grzejny (maks. wydajność): 0,975 kW;
ƒ zasilanie elektryczne 230 V;
ƒ zużycie energii przez wentylator: 0,104 W/m3/h przy 750 m3/h;
ƒ moc silnika (maks.): 200 W;
ƒ maks. prędkość: 2000 t/min;
ƒ poziom hałasu: maks. 35 dB;
ƒ filtr F5;
ƒ gwarancja: 2 lata.
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
59
POWIETRZE
rekuperatory
reklama
ENSTO POL SP. Z O.O.
83-010 Straszyn, ul. Starogardzka 17a
tel. 609 510 884, faks 58 692 40 20
[email protected]
www.enervent.fi
Centrale wentylacyjne Enervent
ƒ przeznaczenie: do wentylacji domów, mieszkań i biur o kubaturze do 2160 m3;
ƒ wydajność: od 50 do 1404 m3/h przy 125 Pa, 8 wielkości central pionowych i 5 wielkości poziomych;
ƒ pobór mocy: 31–243 W dla najmniejszych central, 55–1095 W dla największych urządzeń;
ƒ typ wymiennika: obrotowy, obrotowy higroskopijny (opcja);
ƒ funkcje: odzysk ciepła, chłodu i wilgoci, funkcja osuszania rotora (MD), nocne chłodzenie latem (MD), brak
szronienia wymiennika, brak nagrzewnic wstępnych;
ƒ budowa: wersja pionowa (montaż w pomieszczeniach ogrzewanych) i pozioma (montaż w pomieszczeniach
ogrzewanych lub nieogrzewanych – wymaga dodatkowej izolacji), podłączenie kanałów: 125, 160, 200
lub 250 mm, modele z automatyką MD mają zintegrowany czujnik wilgotności, centrale dostępne w wersji
standardowej (bez nagrzewnic/chłodnic), z nagrzewnicą wtórną wodną lub elektryczną, z chłodnicą wodną
lub parownikiem, a także z nagrzewnicą/chłodnicą pod pompę ciepła, filtr klasy F5 lub F7, opcjonalny filtr
elektroniczny;
ƒ montaż: ścienny, sufitowy (nowość: system „click”) lub podłogowy;
ƒ odzysk energii: odzysk ciepła do 87%, średni roczny odzysk ciepła – ponad 70%;
ƒ sterowanie: centrale dostępne z prostą automatyką ECC (modele standardowe lub z nagrzewnicą wtórną
elektryczną) lub najnowszą i najbardziej zaawansowaną MD, sterowanie ECC: 4 biegi pracy centrali, 4 poziomy
temperatury nawiewu (modele ECE), włączenie/wyłączenie odzysku ciepła oraz sygnalizacja alarmu/awarii,
opcjonalny włącznik nadciśnienia, sterowanie zewnętrznym sygnałem cyfrowym. Automatyka MD to
bezprzewodowy panel sterujący eAir z ekranem dotykowym (łatwy w użyciu, intuicyjny, graficzny interfejs
użytkownika), sterowanie odbywa się przez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie sterownika, funkcja
„eco”, która maksymalizuje wydajność energetyczną centrali, w standardzie programator tygodniowy i roczny
oraz sterowanie centralą przez internet, sterowanie automatyczne w zależności od poziomu wilgotności,
temperatury i stężenia CO2 (przetworniki CO2 są wyposażeniem opcjonalnym);
ƒ cechy szczególne: energooszczędne wentylatory z silnikami typu EC firmy ebm-papst, niski poziom hałasu,
certyfikat Instytutu Domów Pasywnych (Passive House Institute w Darmstadt) dla central Pelican, certyfikat
VTT dla central Pingvin i LTR-3;
ƒ gwarancja: 2 lata.
Centrale wentylacyjne MDX, HP i HP Aqua
ƒ przeznaczenie: do wentylacji domów i mieszkań, a także biur o kubaturze do 2160 m3;
ƒ wydajność: do 1404 m3/h przy 125 Pa, 13 wersji MDX, dwa modele HP i jedno urządzenie HP Aqua;
ƒ typ wymiennika: obrotowy, obrotowy higroskopijny (opcja);
ƒ funkcje: odzysk ciepła, chłodu i wilgoci, funkcja osuszania rotora oraz powietrza nawiewanego, nocne
chłodzenie latem, brak szronienia wymiennika, brak nagrzewnic wstępnych, optymalne parametry powietrza
nawiewanego przez cały rok (aktywne chłodzenie latem i ogrzewanie zimą);
ƒ budowa: MDX i HP to połączenie technologii centrali wentylacyjnej i powietrznej, inwerterowej pompy
ciepła, MDX i HP: wersje pionowe (montaż w pomieszczeniach ogrzewanych), MDX: wersje poziome (montaż
w pomieszczeniach ogrzewanych lub nieogrzewanych – wymaga dodatkowej izolacji), podłączenie kanałów:
160, 200 lub 250 mm, mają zintegrowany czujnik wilgotności, centrale dostępne w wersji MDX (z jednostką
zewnętrzną) lub HP (z wbudowaną pompą ciepła), HP Aqua ma dodatkowy wymiennik ciepła, który odzyskuje
nadwyżkę energii generowaną w czasie pracy pompy ciepła i wykorzystuje ją do podgrzania wody użytkowej
lub ogrzania budynku, filtr klasy F5 lub F7, opcjonalny filtr elektroniczny, opcjonalne tłumiki modułowe dla
central Pelican i Pegasos;
ƒ montaż: MDX – ścienny, sufitowy (nowość: system „click”) lub podłogowy, HP – podłogowy;
ƒ odzysk energii: odzysk ciepła do 87%, modele HP do 110%;
ƒ sterowanie: centrale dostępne wyłącznie z najnowszą i najbardziej zaawansowaną automatyką MD składającą
się z bezprzewodowego panelu sterującego eAir z ekranem dotykowym (łatwy w użyciu, intuicyjny, graficzny
interfejs użytkownika), sterowanie odbywa się przez kliknięcie odpowiedniej ikony na ekranie sterownika,
funkcja „eco”, która maksymalizuje wydajność energetyczną centrali, w standardzie programator tygodniowy
i roczny oraz sterowanie centralą przez internet, sterowanie automatyczne w zależności od poziomu
wilgotności, temperatury i stężenia CO2 (przetworniki CO2 są wyposażeniem opcjonalnym);
ƒ cechy szczególne: centrale z powietrzną pompą ciepła, energooszczędne wentylatory z silnikami typu EC
firmy ebm-papst, niski poziom hałasu, polska wersja językowa, magistrala może być sterowana przez Ethernet
lub Modbus RTU, certyfikat Instytutu Domów Pasywnych (Passive House Institute w Darmstadt) dla central
Pelican, certyfikat VTT dla central Pingvin i LTR-3;
ƒ gwarancja: 2 lata.
ZAJRZYJ NA
relacje
komentarze
blogi
katalog firm
promocja
artykuły
60
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
reklama
rekuperatory
HARMANN POLSKA SP. Z O.O.
30-740 Kraków, ul. Półłanki 29 g
tel. 12 650 20 30, faks 12 264 71 13
[email protected]
www.harmann.pl
Centrale rekuperacyjne REQURA 20, 30, 40, 50
ƒ przeznaczenie: wentylacja z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych i komercyjnych;
ƒ wydajność: 180–425 m3/h przy 150 Pa, pobór mocy: maks. 98–205 W;
ƒ typ wymiennika: przeciwprądowy z polistyrenu marki RECAIR o sprawności do 95%;
ƒ funkcje: plug&play, inteligentna funkcja przeciwzamrożeniowa, automatyczny by-pass, możliwość podłączenia
nagrzewnicy wstępnej, możliwość zmiany wydajności na poszczególnych biegach;
ƒ budowa: kompaktowa, waga: 16–31 kg, średnica króćców: 125 i 150 mm, klasa izolacji: IP 30, obudowa
zewnętrzna wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, wnętrze urządzenia wykonane
z EPP gwarantującego wysoką izolację termiczną i akustyczną, wysoką szczelność oraz niewielką masę;
ƒ montaż: ścienny, elementy montażowe dostarczane z urządzeniem;
ƒ sterowanie: główny moduł sterujący z panelem kontrolnym i potencjometrami nastaw wbudowany
w urządzenie. Możliwość zastosowania zdalnego sterowania z przełącznikiem biegów, podłączenia
do urządzenia czujników CO2 oraz wilgotności;
ƒ cechy szczególne: energooszczędne wentylatory EC marki ebm-papst (Torin w modelu 20), w modelach 30
i 40 zastosowano wentylatory z automatyką stałego przepływu utrzymującą niezmienną wydajność centrali
niezależnie od oporów instalacji, tanie filtry z ramką kieszeniową wielokrotnego użytku;
ƒ gwarancja: 3 lata.
Centrale rekuperacyjne REQURA 300, 300+, 400, 400 ENTHALPY+
ƒ przeznaczenie: wentylacja z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych i komercyjnych;
ƒ wydajność: od 300–400 m3/h przy 150 Pa, pobór mocy: maksymalnie 172 W;
ƒ typ wymiennika: przeciwprądowy z polistyrenu o sprawności do 95%, w wersji Enthalpy wymiennik
membranowy pozwalający na odzysk wilgoci z powietrza wywiewanego;
ƒ funkcje: plug&play, inteligentna funkcja przeciwzamrożeniowa, automatyczny by-pass letni 0–100%, wstępne
ogrzewanie powietrza, sygnalizacja zabrudzenia filtrów, możliwość zmiany wydajności na poszczególnych biegach;
ƒ budowa: kompaktowa, waga: 38 kg, średnica króćców: 160–180 mm, klasa izolacji: IP 30, obudowa zewnętrzna
wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, wnętrze urządzenia wykonane z EPP
gwarantującego wysoką izolację termiczną i akustyczną, wysoką szczelność oraz małą masę;
ƒ montaż: ścienny lub podłogowy na opcjonalnym stelażu Q-Rack;
ƒ sterowanie: główny moduł sterujący z panelem kontrolnym i wyświetlaczem LCD wbudowany w urządzenie,
moduł obsługuje protokoły Opentherm i eBus. Opcjonalnie sterowniki zdalne Q-Ster, Q4, Q4W. W wersji Plus
możliwość podłączenia czujników jakości powietrza: CO2, wilgotności, a także gruntowego wymiennika ciepła;
ƒ cechy szczególne: wbudowana nagrzewnica wstępna z płynną regulacją mocy 0–1000 W, ciche i oszczędne
wentylatory z silnikami EC marki ebm-papst z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w zakresie 0–100%
oraz automatyką stałego przepływu niezależnie od oporów instalacji i stanu zabrudzenia filtrów;
ƒ gwarancja: 3 lata.
Centrale rekuperacyjne REQURA 300 FLAT, 300 FLAT+
ƒ przeznaczenie: wentylacja z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych i komercyjnych;
ƒ wydajność: 300 m3/h przy 150 Pa, pobór mocy: maks. 163 W;
ƒ typ wymiennika: przeciwprądowy z polistyrenu o sprawności do 95%;
ƒ funkcje: plug&play, inteligentna funkcja przeciwzamrożeniowa, automatyczny by-pass letni 0–100%,
sygnalizacja zabrudzenia filtrów, możliwość zmiany wydajności na poszczególnych biegach;
ƒ budowa: kompaktowa i płaska konstrukcja, waga: 37 kg, średnica króćców: 160 mm, klasa izolacji: IP 30,
obudowa zewnętrzna wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor biały, wnętrze urządzenia
wykonane z EPP gwarantującego wysoką izolację termiczną i akustyczną, szczelność oraz niewielką masę;
ƒ montaż: poziomy – podsufitowy;
ƒ sterowanie: programator zdalny Q-STER w wyposażeniu standardowym. Moduł obsługuje protokoły Opentherm
i eBus. W wersji Plus możliwość podłączenia czujników jakości powietrza: CO2, wilgotności itp.;
ƒ cechy szczególne: niewielka wysokość – 310 mm, ciche i oszczędne wentylatory z silnikami EC marki
ebm-papst z bezstopniową regulacją prędkości obrotowej w zakresie 0–100% oraz automatyką stałego
przepływu niezależnie od oporów instalacji i stanu zabrudzenia filtrów. W wersji Plus możliwość podłączenia
nagrzewnicy wstępnej, czujników jakości powietrza: CO2, wilgotności, a także gruntowego wymiennika ciepła;
ƒ gwarancja: 3 lata.
Centrale rekuperacyjne SALVA
ƒ przeznaczenie: do wentylacji z odzyskiem ciepła w budynkach mieszkalnych i komercyjnych;
ƒ wydajność: 800–2830 m3/h;
ƒ pobór mocy: maksymalnie 1650 W (nagrzewnica wodna), 6700 W (nagrzewnica elektryczna);
ƒ typ wymiennika: aluminiowy wymiennik krzyżowy przeciwprądowy o sprawności do 85%;
ƒ funkcje: funkcja usuwania oblodzenia wymiennika ciepła, automatyczny by-pass, typoszereg central
SALVA spełnia wymagania normy VDI 6022 w zakresie standardów higienicznych dla instalacji wentylacji
mechanicznej, zintegrowana nagrzewnica elektryczna wodna lub elektryczna;
ƒ budowa: zwarta i kompaktowa konstrukcja, waga: 100–350 kg, średnica króćców: 250–315 mm, obudowa
bezszkieletowa, w całości wykonane z podwójnego płaszcza z arkuszy blachy stalowej ocynkowanej grubości
1 mm wypełnionych wewnątrz warstwą 30–50 mm (w zależności od wersji) wełny mineralnej, izolowana
termicznie oraz akustycznie, trzy wersje wykonania: wersja S o płaskiej konstrukcji (33 cm wysokości)
przeznaczona do montażu sufitowego, wersja V z górnym podłączeniem przewodów wentylacyjnych
oraz dużymi drzwiami inspekcyjnymi, wersja H z poziomym podłączeniem przewodów wentylacyjnych – może
być montowana na zewnątrz przy zastosowaniu opcjonalnego daszka ochronnego;
ƒ montaż: poziomy – podwieszany, poziomy – podłogowy, pionowy – podłogowy (zależnie od wersji wykonania);
ƒ sterowanie: zintegrowana automatyka wraz z panelem sterującym i programatorem czasowym z możliwością
nastawy dzień po dniu, nastawa żądanej prędkości pracy wentylatora, monitoring stanu zabrudzenia filtrów,
liczba godzin pracy centrali, nastawa minimalnej i maksymalnej wartości temperatury nawiewu, kontrola
błędów oraz sygnalizacja awarii;
ƒ cechy szczególne: cicha i niezawodna praca, wentylatory JETTEC z silnikami EC o najwyższej klasie energooszczędności, zintegrowana nagrzewnica wodna lub elektryczna (modele 600 oraz 1200), zintegrowana automatyka z panelem sterującym i programatorem czasowym, wysokiej klasy filtry panelowe EU7 oraz EU5 o dużej
powierzchni absorpcji zanieczyszczeń z odpornego na wilgoć polipropylenu o właściwościach bakteriobójczych;
ƒ gwarancja: 24 miesiące.
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
61
POWIETRZE
rekuperatory
reklama
KLIMOR S.A.
81-035 Gdynia, ul. Bolesława Krzywoustego 5
tel. 58 783 99 99, faks 58 783 98 88
[email protected]
www.ktg.pl
Kompaktowe centrale MCKT-HPX z dwustopniowym odzyskiem ciepła oraz MCKT-HX
z jednostopniowym
ƒ przeznaczenie: wentylacja z chłodzeniem i odzyskiem ciepła pomieszczeń typu: sklepy, restauracje, magazyny,
budynki mieszkalne, domy jednorodzinne i in.;
ƒ wydajność: 700–3200 m3/h – 3 wielkości w typoszeregu;
ƒ funkcje: wentylacja, filtracja, ogrzewanie, chłodzenie, odzysk ciepła;
ƒ budowa: nowoczesna i kompaktowa konstrukcja, wersja pracy pozioma, przystosowana do montażu
w przestrzeni podstropowej, masa MCKT-HPX: 140–295 kg, MCKT-HX: 102–223 kg, w skład urządzenia
wchodzi wymiennik krzyżowy, pompa ciepła (MCKT-HPX), wentylatory typu plug fan, filtry kasetowe G4,
układ automatyki zasilająco-sterującej;
ƒ odzysk energii: wymiennik krzyżowy (MCKT-HPX i MCKT-HX), pompa ciepła (MCKT-HPX);
ƒ sterowanie: zainstalowane w skrzynce RZS, sterowanie z panelu sterującego z wyświetlaczem;
ƒ cechy szczególne: urządzenie typu plug&play, wysoki poziom sprawności odzysku ciepła, możliwość dowolnej
konfiguracji podłączenia kanałów wentylacyjnych;
ƒ gwarancja: 2 lata.
Kompaktowe centrale rekuperacyjne KCX i KCO
ƒ przeznaczenie: wentylacja z odzyskiem ciepła pomieszczeń typu: sklepy, restauracje, szatnie, magazyny,
budynki mieszkalne, domy jednorodzinne i in.;
ƒ wydajność: 300, 500, 800 i 1200 m3/h − 4 wielkości w typoszeregu;
ƒ funkcje: wentylacja, filtracja, ogrzewanie, chłodzenie, odzysk ciepła;
ƒ budowa: nowoczesna i kompaktowa konstrukcja przystosowana do montażu w pozycji stojącej i podwieszanej
(KCX/KCO 1200 tylko w pozycji stojącej), masa: KCX 36–89 kg, KCO 36–82 kg, wysokosprawny wymiennik
krzyżowy przeciwprądowy z by-passem (KCX), wysokosprawny wymiennik obrotowy (KCO), wentylatory
EC promieniowo-osiowe z bezpośrednim napędem, filtry kasetowe G4, wbudowana grzałka elektryczna
(KCX/KCO 1200 wyposażane w kanałową nagrzewnicę elektryczną), kompletny układ automatyki;
ƒ odzysk energii:
– KCX – wysokosprawny wymiennik krzyżowy przeciwprądowy – do 92% odzysku ciepła z by-passem pełniącym
funkcję zabezpieczającą i pozwalającym na pracę w sezonie letnim, bez demontażu wymiennika,
– KCO – wysokosprawny wymiennik obrotowy;
ƒ sterowanie: wbudowana automatyka, sterowanie z panelu sterującego z wyświetlaczem;
ƒ cechy szczególne: urządzenie typu plug&play, sterowane płynnie wentylatory EC, wysoka skuteczność odzysku
energii, obudowa wykonana z blachy ocynkowanej pokrytej powłoką poliestrową;
ƒ gwarancja: 2 lata.
reklama
SYSTEMAIR S.A.
05-552 Wólka Kosowska, al. Krakowska 169
tel. 22 703 50 00, faks 22 703 50 99
[email protected]
www.systemair.pl
Centrale wentylacyjne SAVE
ƒ wydajność: od 100 do 1000 m3/h;
ƒ przeznaczenie: mieszkania, apartamenty, domy, rezydencje, małe biura itp.;
ƒ funkcje wersji podstawowej: energooszczędne wentylatory EC, filtry F7 i G4, wysokosprawny wymiennik
obrotowy (SAVE VTR, VSR) lub przeciwprądowy (SAVE VTC) wbudowany okap kuchenny z oświetleniem
(SAVE VTR 150/K), dogrzewające nagrzewnice elektryczne (możliwość wyłączenia nagrzewnic), niektóre
typy central bez nagrzewnicy (SAVE VTC), zaawansowany układ automatyki w cenie urządzenia, możliwość
współpracy z BMS;
ƒ opcje dodatkowe: możliwość podłączenia kilku paneli sterowania, wbudowany okap kuchenny z oświetleniem;
ƒ odzysk energii: wysokosprawny wymiennik obrotowy o sprawności odzysku ciepła do ok. 90%, wymiennik
przeciwprądowy do ok. 95%, centrale spełniają wymagania NFOŚiGW dla standardów NF40 i NF15;
ƒ sterowanie: w standardzie automatyka wraz ze sterownikiem, regulacja wydajności przepływu powietrza,
temperatury nawiewu, czasu pracy, sygnalizacja zabrudzenia filtrów itd., możliwość współpracy z systemem
BMS budynku – protokół Modbus, akcesoria bezprzewodowe: ścienny panel sterowania SmartDial, czujnik CO2,
czujnik wilgotności itd.;
ƒ budowa: konstrukcja kompaktowa, obudowa z blachy stalowej nierdzewnej lub malowana w kolorze białym,
zintegrowany okap kuchenny (SAVE VTR 150/K);
ƒ cechy szczególne: opcjonalne nagrzewnice i chłodnice wodne, czerpnio-wyrzutnie, przepustnice, tłumiki
kanałowe, ciche wentylatory z energooszczędnymi silnikami EC, atest higieniczny, deklaracje CE, produkcja
z zachowaniem standardów ISO 9001, ISO 14001;
ƒ gwarancja: 2 lata.
Centrale wentylacyjne Topvex TR03
ƒ wydajność: do 1500 m3/h (inne modele central Topvex – do 7000 m3/h);
ƒ przeznaczenie: domy, rezydencje, obiekty biurowe, hotele, sale konferencyjne itp.;
ƒ funkcje wersji podstawowej: energooszczędne wentylatory EC, filtry kieszeniowe F7, wymienniki obrotowe,
nagrzewnice wodne, glikolowe lub elektryczne, wersje bez nagrzewnicy, opcjonalne chłodnice wodne,
glikolowe lub freonowe, wbudowana fabrycznie automatyka;
ƒ opcje dodatkowe: wykonanie wewnętrzne stojące, opcjonalny moduł chłodniczy Softcooler do central Topvex
TR09-15 i SR09-11, możliwość podłączenia kilku paneli sterowania;
ƒ odzysk energii: centrale z wymiennikiem obrotowym o sprawności odzysku ciepła do ok. 91%;
ƒ sterowanie: wbudowana fabrycznie automatyka, możliwość współpracy z systemami BMS, np. LON, Modbus,
BACnet, Exoline via TCP/IP;
ƒ budowa: konstrukcja kompaktowa, panele obudowy z blachy stalowej z powłoką antykorozyjną Alucynk AZ185,
izolacja z niepalnej wełny mineralnej grubości 50 mm;
ƒ cechy szczególne: wysokosprawne wymienniki obrotowe, opcjonalne nagrzewnice i chłodnice wodne, czerpnio-wyrzutnie, przepustnice, tłumiki kanałowe, ciche wentylatory z energooszczędnymi silnikami EC, atest
higieniczny, deklaracja CE, certyfikat Eurovent, produkcja z zachowaniem standardów ISO 9001, ISO 14001;
ƒ gwarancja: 2 lata.
62
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
rekuperatory
reklama
VENTIA SP. Z O.O.
02-234 Warszawa, ul. Działkowa 121A
tel. 22 841 11 65, faks 22 841 10 98
[email protected]
www.ventia.pl
Centrala wentylacyjna REGO450V-EC-C4Plus
ƒ przeznaczenie: do wentylacji domów i mieszkań o powierzchni od 40 do 150 m2;
ƒ wydajność: od 120 do 450 m3/h;
ƒ pobór mocy: 60–268 W;
ƒ typ wymiennika: obrotowy;
ƒ funkcje: zapewniają optymalną temperaturę nawiewu i wilgotność w mieszkaniu poprzez odzysk ciepła
i wilgoci;
ƒ budowa: centrala wykonana z blachy ocynkowanej, izolacja wełną mineralną 25 mm zapewnia dobre parametry
akustyczne i termiczne, wersja z króćcami pionowymi, centrala ma nagrzewnicę wtórną w wersji elektrycznej
lub wodnej. Wysoka klasa filtracji powietrza – typu F7;
ƒ montaż: ścienny, sufitowy lub podłogowy;
ƒ odzysk ciepła: do 90%;
ƒ automatyka, sterowanie: zintegrowana automatyka C4Plus umożliwia płynną regulację wentylatorów
oraz współpracę z czujnikami CO2, wilgotności i czujnikami ruchu, dzięki modułowi PING2 można sterować
urządzeniem przez internet, smartfon i tablet;
ƒ cechy szczególne: energooszczędne silniki wentylatorów (typu EC), certyfikat Instytutu Domów Pasywnych
(Passive House Institut w Darmstadt), brak odprowadzenia skroplin, piąty króciec wyciągowy do wyciągu
z okapu lub łazienki;
ƒ gwarancja: 2 lata.
Centrala wentylacyjna REGO600H-EC-C4Plus
ƒ przeznaczenie: do wentylacji domów i mieszkań o powierzchni od 40 do 150 m2;
ƒ wydajność: od 120 do 600 m3/h;
ƒ pobór mocy: 70–310 W;
ƒ typ wymiennika: obrotowy;
ƒ funkcje: zapewniają optymalną temperaturę nawiewu i wilgotność w mieszkaniu poprzez odzysk ciepła
i wilgoci;
ƒ budowa: centrala wykonana z blachy ocynkowanej, izolacja wełną mineralną 45 mm zapewnia dobre parametry
akustyczne i termiczne, wersja z króćcami pionowymi, centrala ma nagrzewnicę wtórną w wersji elektrycznej
lub wodnej. Wysoka klasa filtracji powietrza – typu F7;
ƒ montaż: ścienny, sufitowy lub podłogowy;
ƒ odzysk ciepła: do 89%;
ƒ automatyka, sterowanie: zintegrowana automatyka C4Plus umożliwia płynną regulację wentylatorów
oraz współpracę z czujnikami CO2, wilgotności i czujnikami ruchu, dzięki modułowi PING2 można sterować
urządzeniem przez internet, smartfon i tablet;
ƒ cechy szczególne: energooszczędne silniki wentylatorów (typu EC), brak odprowadzenia skroplin, piąty króciec
wyciągowy, izolacja 45 mm wełną mineralną;
ƒ gwarancja: 2 lata.
Centrala wentylacyjna REGO400P-EC-C4Plus
ƒ przeznaczenie: centrala podwieszana do wentylacji domów i mieszkań o powierzchni od 40 do 150 m2;
ƒ wydajność: od 120 do 450 m3/h;
ƒ pobór mocy: 70–310 W;
ƒ typ wymiennika: podwójny obrotowy;
ƒ funkcje: zapewniają optymalną temperaturę nawiewu i wilgotność w mieszkaniu poprzez odzysk ciepła
i wilgoci;
ƒ budowa: centrala wykonana z blachy ocynkowanej, izolacja wełną mineralną 25 mm zapewnia dobre
parametry akustyczne i termiczne, wersja podwieszana zapewnia optymalne wykorzystanie miejsca, centrala
ma nagrzewnicę wtórną w wersji elektrycznej lub wodnej. Wysoka klasa filtracji powietrza – typu F7;
ƒ montaż: ścienny, sufitowy, podłogowy;
ƒ odzysk ciepła: do 90%;
ƒ automatyka, sterowanie: zintegrowana automatyka C4Plus umożliwia płynną regulację wentylatorów
oraz współpracę z czujnikami CO2, wilgotności i czujnikami ruchu, dzięki modułowi PING2 można sterować
urządzeniem przez internet, smartfon i tablet;
ƒ cechy szczególne: energooszczędne silniki wentylatorów (typu EC), podwójny wymiennik obrotowy, wysokość
tylko 310 mm, brak odprowadzenia skroplin, piąty króciec wyciągowy do wyciągu z okapu lub łazienki;
ƒ gwarancja: 2 lata.
Centrala wentylacyjna RECU400V-CF-EC-C4Plus
ƒ przeznaczenie: do wentylacji domów i mieszkań o powierzchni od 40 do 120 m2;
ƒ wydajność: od 120 do 400 m3/h;
ƒ pobór mocy: 70–310 W;
ƒ typ wymiennika: przeciwprądowy;
ƒ funkcje: zapewniają optymalną temperaturę nawiewu i wilgotność w mieszkaniu poprzez odzysk ciepła
i wilgoci;
ƒ budowa: centrala wykonana z blachy ocynkowanej, izolacja wełną mineralną 25 mm zapewnia dobre parametry
akustyczne i termiczne, wersja z króćcami pionowymi, centrala ma nagrzewnicę wtórną w wersji elektrycznej
lub wodnej. Wysoka klasa filtracji powietrza – typu F7;
ƒ montaż: ścienny, króćcami do góry;
ƒ odzysk ciepła: do 90%;
ƒ automatyka, sterowanie: zintegrowana automatyka C4Plus umożliwia płynną regulację wentylatorów oraz
współpracę z czujnikami CO2, wilgotności i czujnikami ruchu, dzięki modułowi PING2 można sterować
urządzeniem przez internet, smartfon i tablet;
ƒ cechy szczególne: energooszczędne silniki wentylatorów (typu EC), wymiennik przeciwprądowy, piąty króciec
wyciągowy, certyfikat Instytutu Domów Pasywnych (Passive House Institut w Darmstadt);
ƒ gwarancja: 2 lata.
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
63
Centrale wentylacyjne NIKOL
Wspólne cechy central wentylacyjnych NIKOL serii 320, 450, 600, 800:
„
„
„
„
„
„
„
przeznaczone do wentylacji domów i biur
zwarta kompaktowa obudowa
zapewniają ciągły dopływ świeżego,
przefiltrowanego i podgrzanego powietrza
do budynku
4 tryby pracy (MIN, MAX – szybkie
przewietrzanie, STREFY, Ulubione)
programowalne STREFY – 4 strefy każdego
dnia z możliwością ustawiania wydatków
wentylatora nawiewu i wywiewu w każdej
strefie niezależnie. Można programować strefy
każdego dnia tygodnia indywidualnie (1d),
wszystkie dni tak samo (7d) i w podziale:
weekend i dni powszednie – 2d + 5d
wbudowane czujniki temperatury
pomieszczenia, czerpni, nawiewu i wywiewu
wbudowany by-pass z możliwością ustawienia
temperatury załączania i wyłączania
„
„
„
„
„
„
„
„
„
„
duża odporność na szronienie pomimo braku
nagrzewnicy wstępnej
możliwość zamówienia wersji prawej
lub lewej, stojącej lub podwieszanej
wbudowane sterowanie GWC z możliwością
ustawienia temperatury załączania
i wyłączania
opcjonalnie możliwość sterowania zewnętrzną
chłodnicą, nagrzewnicą lub pompą ciepła
opcjonalnie współpraca z BMS
dynamiczne wyliczenie sprawności odzysku
ciepła*)
panel łączony z centralą za pomocą 4-żyłowego
przewodu
opcjonalnie kontrola zabrudzenia filtrów
atest PZH
gwarancja: 2 lata na całe urządzenie,
10 lat na wymiennik
NIKOL 320
NIKOL 450
NIKOL 600
NIKOL 800
Wydatek maks. [m /h]
320
500
640
910
Spręż dyspozycyjny
przy wydatku maks. [Pa]
150
200
300
300
Model centrali
3
Typ wentylatorów
EC (elektronicznie komutowane)
Zakres regulacji wentylatorów
Maks. pobór prądu centrali [A]
230/50
21–150
23–330
18–350
45–1000
1
2–2,4
2,4
6,4
Wymiennik ciepła
spiralny – przeciwprądowy
Sprawność maks. [%]
do 96*)
Materiał obudowy – PVC/XPS
płyta warstwowa [mm]
Średnica króćców [mm]
24
160
200
250
Średnica zewnętrzna króćca
odpływu skroplin [mm]
Zakres temperatur w pomieszczeniu technicznym [°C]
Współpraca z gruntowym
wymiennikiem ciepła
*)
NIKOL 600
G4 (na zamówienie inne klasy)
By-pass
Masa [kg]
315
16
Filtry
Poziom ciśnienia akustycznego
– min/maks. [dB]
NIKOL 450
0–100% z krokiem co 1%
Zasilanie [V/Hz]
Pobór mocy centrali [W]
NIKOL 320
automatyczny
37,5/49,9
37,6/54
55/60
65/70
57
58
75
77
od 8 do 50
w standardzie
Sprawność temperaturowa wyliczana ze wzoru η = (Tn – Tz)/(Tw – Tz) · 100% jest jedynie wartością orientacyjną i nie może
stanowić podstawy do reklamacji.
NIKOL 800
NIKOL Jan Nikołajuk
15-509 Białystok, Sobolewo, ul. Sobolewska 5
tel. 85 676 10 72, 85 718 12 83, [email protected], www.rekuperatory-nikol.pl
POWIETRZE
dr inż. Grzegorz Kubicki
Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej
Systemy wentylacji pożarowej
w nowych i modernizowanych
budynkach wielokondygnacyjnych
Fire ventilation systems in new and existing high-rise buildings
Od projektu do eksploatacji instalacji wentylacji pożarowej długa droga, a nawet z pozoru niewielki błąd
może znacząco wpłynąć na funkcjonowanie całego systemu. Każdy detal jest istotny, nieodzowny jest zatem
skrupulatny nadzór nad realizacją projektu.
B
udowa systemów wentylacji pożarowej
powinna się rozpoczynać już na etapie
projektu architektonicznego. Tylko wtedy możliwe jest zaplanowanie przestrzeni technicznych niezbędnych do prowadzenia przewodów
transportu powietrza i odprowadzenia dymu,
konstrukcyjne wydzielenie zasobników dymu
lub optymalne zaplanowanie otworów nawiewu kompensacyjnego. Staranne zaplanowanie
Streszczenie
W artykule opisane zostały poszczególne
etapy tworzenia kompleksowego rozwiązania systemowego wentylacji pożarowej
dla budynków wielokondygnacyjnych.
W sześciu punktach opisano m.in., jak
kształtować się powinny założenia dla budowy takiego systemu, na czym powinien
się opierać wybór konkretnych rozwiązań
technicznych, jak wyglądać powinien
proces projektowania oraz wykonanie
i kalibracja systemu. Na zakończenie na
podstawie prób odbiorowych przedstawiono zasady weryfikacji funkcjonowania
układu.
Abstract
In the article described the process
of creating a comprehensive solution
for fire ventilation system of building
blocks. The six points are described, inter alia, as profiling should assumptions
for the construction of such a system,
what should be based on the selection of
specific technical solutions should look
like the design process, construction
and calibration of the system. At the end
are shown the function of the validation
rules based on the acceptance tests.
rynekinstalacyjny.pl
funkcji systemu, optymalizacja jego działania
w jasno zdefiniowanych strefach w oparciu
o założenia prawidłowo wykonanego scenariusza pożarowego pozwalają na stworzenie
skutecznego i, co nie mniej ważne, racjonalnego kosztowo systemu wentylacji pożarowej.
Niestety systemy ochrony przeciwpożarowej
są bardzo rzadko uwzględniane kompleksowo
na etapie projektu budowlanego, co na dalszym etapie realizacji procesu inwestycyjnego
często powoduje wiele trudności i generuje
niepotrzebne koszty dla tego typu instalacji.
Poniżej przedstawiono poszczególne etapy
procesu projektowania i konstrukcji instalacji
wentylacji pożarowej, które powinny zostać
zrealizowane zarówno w przypadku nowych,
jak i modernizowanych budynków.
Etapy budowy systemu wentylacji pożarowej można podzielić na sześć podstawowych
punktów obejmujących cały proces projektowy i wykonawczy – od założeń wstępnych
począwszy, aż do końcowych prób odbiorowych.
Punkt 1
Budowa systemu zabezpieczenia dróg
ewakuacji zarówno w budynkach nowych,
jak i modernizowanych powinna się rozpocząć od właściwego określenia założeń
wstępnych, które przedstawić można w kilku
podpunktach.
Minimalne wymagania dla systemu wynikające z przepisów techniczno-budowlanych
aktualnych w chwili otrzymania pozwolenia
na budowę. Wymagania te powinny zostać
określone przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń
i przedstawione w formie wytycznych bezpieczeństwa pożarowego budynku. Rzeczoznawca
musi wziąć pod uwagę aktualną wersję przepisów, ponieważ nawet pozornie drobne zmiany
prawa budowlanego mają bardzo konkretne
przełożenie na sposób projektowania, cel
funkcjonowania lub nawet wybór konkretnego
systemu. Przykładowo w perspektywie najbliższych dwóch lat wejdzie w życie nowelizacja
warunków technicznych, która przewiduje
m.in. mechaniczne zabezpieczenie korytarzy
ewakuacyjnych przed zadymieniem. Wprowadzony zostanie wymóg stosowania pomiędzy
korytarzami i pomieszczeniami klasyfikowanymi jako wysokie i wysokościowe (poza ZL IV)
drzwi dymoszczelnych Sm oraz zastosowania
na drogach stanowiących jedyny kierunek
ewakuacji drzwi co najmniej EI 15 wyposażonych w samozamykacze. Natomiast w budownictwie mieszkaniowym i hotelach (klasa
ZL IV i ZL V) drzwi będą musiały mieć klasę
EI 30. Dzięki wprowadzeniu takich wymagań
(od lat obecnych np. w przepisach francuskich)
w początkowej fazie pożaru napływ dymu
z pomieszczenia objętego pożarem na korytarze
zostanie ograniczony. Znacznie poprawia to
warunki działania instalacji mechanicznego
wyciągu powietrza i dymu, a w konsekwencji istotnie ułatwi ewakuację budynku. Inny
przykład to zmiana sposobu klasyfikacji garaży
na otwarte i zamknięte (zmiana wymaganego
prześwitu z 35% powierzchni jednej ściany na
5% rzutu kondygnacji lub co najmniej 1,25%
dla pary przeciwległych ścian) spowoduje, że
większa niż dotychczas grupa obiektów tego
typu objęta zostanie wymaganiem posiadania
instalacji oddymiających.
Zdefiniowanie głównego celu funkcjonowania instalacji wentylacji pożarowej. Warto
przypomnieć, że nie zawsze musi to być
bezpieczeństwo ewakuacji użytkowników
budynku. Celem priorytetowym może być
również zapewnienie bezpiecznego dostępu
dla ekip ratowniczych, a co za tym idzie, wy-
czerwiec 2014
65
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
66
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
67
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
68
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
reklama
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
69
POWIETRZE
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
70
czerwiec 2014
rynekinstalacyjny.pl
POWIETRZE
mgr inż. Magdalena Gawrońska-Dudek
Oddymianie grawitacyjne
Colt International Sp. z o.o.
w energetyce
Rosnące wymagania stawiane zakładom produkującym energię elektryczną w zakresie emisji szkodliwych
substancji wpłynęły na modernizacje w energetyce nie tylko w odniesieniu do instalacji SCR, IMOS, ale również
w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
D
ecydując o sposobie oddymiania tego typu obiektów, projektant
skupia się nie tylko na poprawności działania systemu, ale również
na jego efektywności i energooszczędności. Warto zatem wykorzystać ogromne zyski ciepła towarzyszące procesom energetycznym,
które umożliwiają naturalną wymianę powietrza przy wykorzystaniu
występujących różnic ciśnienia powietrza na zewnątrz i wewnątrz
budynków.
Tak zorganizowaną i kontrolowaną wymianę powietrza – zwaną aeracją (rys. 1) – wykorzystuje się do wentylacji grawitacyjnej zakładów przemysłowych. Powietrze zewnętrzne napływające przez otwory usytuowa-
Rys. 3. Wydruk z programu Orca
Rys. 1. Zasada działania aeracji
Rys. Colt
wywiew
+
miejsce usytuowania
otworów wywiewnych
linia wyrównania ciśnień
podciśnienie
NZ = 6,65 m
Dh = 95 m
Dt = 60,0°C/K
nadciśnienie
miejsce usytuowania
otworów wywiewnych
–
nawiew
Dp1/2
=
Dpstat
=
Rys. 2. Idea „linii wyrównania ciśnień” w budynku
72
czerwiec 2014
17,44
Rys. Colt
ne w dolnej części budynków (żaluzjowe klapy napowietrzające, drzwi,
bramy) ogrzewa się przy zetknięciu z licznymi źródłami ciepła, a następnie zostaje wypchnięte przez otwory w dachu (liniowe wywietrzaki dachowe).
Z tych względów projektowanie w energetyce instalacji oddymiania
grawitacyjnego daje gwarancję efektywności systemu bez względu
na moc pożaru, jak również możliwość obniżenia zużycia energii
elektrycznej i zmniejszenia nakładów inwestycyjnych o koszt instalacji
mechanicznej.
Podczas projektowania tego systemu bardzo istotne jest określenie
położenia w budynku „linii wyrównania ciśnień” w celu prawidłowego
rozlokowania otworów napowietrzających i oddymiających tak, by
otwory napowietrzające znalazły się poniżej tej linii (podciśnienie),
a wywiewne powyżej (nadciśnienie), umożliwiając prawidłowe działanie systemu (rys. 2).
Z uwagi na złożoną bryłę budynku, różnice wysokości poszczególnych
przestrzeni oraz oddziaływanie ich względem siebie „linię wyrównania
ciśnień” należy wyznaczać przy wykorzystaniu modelowania CFD.
Dzięki odwzorowaniu bryły budynku, przegród wewnętrznych oraz
lokalizacji urządzeń emitujących ciepło można graficznie przedstawić
„linię wyrównania ciśnień”, rozkład temperatury i prędkości powietrza,
a także zoptymalizować system.
Literatura
231,81
249,25
Rys. Colt
1. Baturin W.W., Elterman W.M., Wentylacja naturalna w zakładach przemysłowych,
Arkady, Warszawa 1974.
2. Krygier K., Klinke T., Sewerynik T., Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja, WSiP,
Warszawa 1991.
3. www.coltinfo.pl.
rynekinstalacyjny.pl
WODA
dr inż. Ewa Ogiołda
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego
mgr inż. Daria Hałupka
Modernizacja systemu
zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo
Modernization of water supply system in Boszkowo village
Do usprawniania działania oraz modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę można wykorzystać
modele symulacyjne. Zaprezentowany w artykule model symulacyjny systemu zaopatrzenia w wodę wsi
Boszkowo jest narzędziem umożliwiającym ocenę parametrów eksploatowanego układu oraz symulację
wprowadzanych w przyszłości zmian. Może także zostać rozbudowany do modelu obejmującego podsystemy
wodociągowe całej gminy.
S
ystemy wodociągowe projektowane są
przy założeniu ich wieloletniej eksploatacji. Występujące w tym czasie zmiany
liczby odbiorców i wielkości zużycia wody
[6], a także układów sieci wodociągowych
czy sposobów ich zasilania rzutują na poziom
parametrów charakteryzujących niezawodne
działanie – dostawę wody w niezbędnej ilości,
pod odpowiednim ciśnieniem, w godzinach
dogodnych dla użytkowników. Wprowadzane
w systemie zmiany powinny być analizowane
przed ich realizacją, a odpowiednie narzędzia
umożliwiają oszacowanie efektów w układach
projektowanych [4], eksploatowanych i modernizowanych [1, 2, 7, 8].
Analizie poddano system zaopatrzenia
w wodę we wsi Boszkowo, w którym w ciągu
Streszczenie
W artykule scharakteryzowano system
zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo
w województwie wielkopolskim. Został
on zaprojektowany jako grawitacyjny,
a po kilku latach eksploatacji i zwiększeniu liczby odbiorców niezbędne stało
się podłączenie go do systemu pompowego zaopatrującego okoliczne wsie.
Opracowano model symulacyjny, przy
pomocy którego oszacowano parametry
dla różnych wariantów zasilania systemu
i rozbiorów wody.
Abstract
In this paper water supply system in
Boszkowo village, wielkopolskie province, was characterized. System was
designed as a gravitational but after
a few years of exploitation and increase
of consumers amount it was necessary
to connect water pipe network to pump
system supplying nearby villages. Simulation model was prepared and its
parameters were calculated for different conditions of supply and water
demand.
rynekinstalacyjny.pl
kilku lat eksploatacji nastąpiła zmiana liczby
odbiorców, układu sieci wodociągowej i sposobu zasilania.
cały czas, natomiast pozostałe uruchamiane
są przy większych rozbiorach wody.
System zaopatrzenia w wodę
wsi Boszkowo
Model symulacyjny systemu zaopatrzenia
w wodę zasilającego wieś Boszkowo wykonano przy pomocy programu EPANET opracowanego przez Dział Zaopatrzenia w Wodę
i Gospodarki Wodnej Amerykańskiej Agencji
Ochrony Środowiska. Jest to program umożliwiający wykonanie symulacji parametrów
hydraulicznych oraz jakości wody w sieciach.
Przy jego użyciu można obliczyć zmiany tych
wielkości w zadanych przedziałach czasu,
a tym samym analizować zmiany warunków
pracy układu w czasie. Danymi wejściowymi
do obliczeń są: grafy sieci, rzędne osi rurociągów w poszczególnych węzłach, średnice,
materiał i chropowatość rurociągów, wielkości
węzłowych rozbiorów wody. Wyniki obliczeń
prezentowane są w postaci tabel danych dotyczących rzędnych i wysokości ciśnienia w węzłach sieci, spadku hydraulicznego, prędkości
i natężenia przepływu wody w rurociągach,
które graficznie mogą być także prezentowane
w formie grafów, profili czy warstwic [5].
Straty hydrauliczne w rurociągu mogą być
obliczane w programie przy użyciu trzech
formuł: Hazena–Williamsa, Darcy–Weisbacha
lub Chezy–Manninga. Do przedstawionych
w artykule obliczeń wybrano wzór Darcy–Weisbacha [3]:
Wieś Boszkowo należy do gminy Włoszakowice, położona jest na granicy północno-zachodniej części powiatu leszczyńskiego
w województwie wielkopolskim. Zamieszkuje
ją 205 osób (stan z 31.12.2012), a powierzchnia wsi obejmuje 4,32 km2.
System zaopatrzenia wsi w wodę zaprojektowano w 2002 r. Stacja uzdatniania wody,
mieszcząca się obok ujęcia wód podziemnych
w Ujazdowie, wybudowana została w latach
70. XX wieku. Woda ujmowana z dwóch
studni wierconych o głębokości 60–68 m p.p.t.
uzdatniana była, ze względu na zbyt wysoką
zawartość żelaza i manganu, na dwóch filtrach
pospiesznych otwartych. Pojemność zbiornika
wyrównawczego wynosiła 50 m3.
Sieć wodociągowa w Boszkowie miała
układ otwarty rozgałęzieniowy. Różnica rzędnych terenu, na którym wytrasowana została
sieć, nie przekracza 3 m, ale na początkowym
odcinku prowadzącym od stacji uzdatniania
wody na długości 600 m różnica ta wynosi
27 m – taka topografia terenu pozwoliła na
grawitacyjne zasilanie sieci.
W 2010 r. do sieci podłączono Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowe, co spowodowało
konieczność wprowadzenia zmian w systemie.
Od połowy 2012 r. Boszkowo podłączone jest
do systemu, którego pompy tłoczą wodę do
miejscowości Ujazdowo, Grotniki, Boszkowo
oraz do części Włoszakowic, a układ sieci
wodociągowej jest mieszany. Pompownia
II stopnia wyposażona jest w trzy pompy
połączone równolegle typu 65WR-20/32 z silnikiem o mocy 4,0 kW. Jedna pompa pracuje
Metodyka obliczeń
Δh l = λ
v2 l
⋅
2g d
gdzie:
Δhl – straty ciśnienia na długości przewodu, m;
λ – współczynnik liniowych oporów tarcia;
v – średnia prędkość przepływu wody,
m · s–1;
g – przyspieszenie ziemskie, m · s–2;
czerwiec 2014
73
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
74
czerwiec 2014
Rys. 3.
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
Konferencja
ZRÓWNOWAŻONE RENOWACJE
– DRUGA „MŁODOŚĆ” INWESTYCJI BUDOWLANYCH
24 września 2014
promocja
Pure Sky Club w Warszawie
rynekinstalacyjny.pl
W trakcie konferencji uznani eksperci omawiać będą zagadnienia
związane z realizacją poszczególnych etapów modernizacji inwestycji
budowlanych, takich jak hotele, centra handlowe, obiekty biurowe
oraz mieszkalne. Zakończeniem każdego bloku tematycznego
będzie panel ekspercki, w którym udział wezmą przedstawiciele
renomowanych w branży firm i instytucji.
Ramowy program konferencji:
Cz. 1. Termorenowacja – krok ku osiągnięciu standardu budynku niskoenergetycznego
Cz. 2. Modernizacja instalacji – nieodzowny
etap renowacji każdego obiektu
Cz. 3. Warsztaty
Kontakt:
Magdalena AGNELLO
– tel. 600 079 019
Wioleta FABRYCKA
– tel. 664 067 711
e-mail: [email protected]
www.rdbud.com
czerwiec 2014
75
WODA
prof. dr hab. inż. Krystyna Konieczny
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
prof. dr hab. inż. Michał Bodzek
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN
Ciśnieniowe
techniki membranowe
w oczyszczaniu ścieków przemysłowych
i odcieków z wysypisk komunalnych
Pressure-driven membrane techniques in industrial wastewater and landfill leachate treatment
Współczesne systemy oczyszczania ścieków muszą sprostać coraz wyższym wymaganiom ekologicznym
i technologicznym. Dąży się do redukcji zużycia surowców naturalnych oraz odzysku i ponownego
wykorzystania cennych składników i surowców. Wymaga to zastosowania różnego typu procesów rozdziału.
W artykule podano przykłady instalacji działających w przemyśle i gospodarce komunalnej, w których
wykorzystywane są techniki membranowe.
Z
arówno działania naukowe, jak i przemysłowe koncentrują się obecnie na opracowywaniu tzw. „zielonych technologii”, tj.
procesów przyjaznych środowisku naturalnemu. Wymaga to zastosowania różnego typu
procesów rozdziału, wśród których techniki
membranowe mają coraz większy udział.
Membranowe oczyszczanie
ścieków w PKN Orlen
Przykładem zastosowania klasycznego ciśnieniowego membranowego procesu rozdziału w przemyśle chemicznym jest technologia
odzysku ze ścieków glikolu etylenowego,
oparta na nanofiltracji (NF) i odwróconej
osmozie (RO) [1, 2]. Została ona opracowana
i opatentowana przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie, a wdrożona w PKN Orlen
S.A. w Płocku. W procesie syntezy tlenku
etylenu i glikolu etylenowego powstają ścieki
zanieczyszczone przede wszystkim glikolem
etylenowym w ilości do 1% mas. oraz węglanami sodu w ilości do 1,5% mas.
Streszczenie
W artykule opisano przykłady instalacji
z wykorzystaniem ciśnieniowych technik
membranowych do oczyszczania ścieków
przemysłowych i odcieków z wysypisk
komunalnych.
Abstract
In this paper some examples of installations using pressure-driven membrane
techniques for industrial wastewater
and landfill leachate treatment are
described.
76
czerwiec 2014
Przed wdrożeniem technologii membranowej
strumień ścieków kierowano do oczyszczalni
zakładowej. Odzysk glikolu ze ścieków na drodze destylacji uniemożliwiały obecne w nich
sole nieorganiczne, które w trakcie zatężania
wypadały z roztworu, osadzając się na warnikach kolumn destylacyjnych. Wprowadzona
membranowa technologia oczyszczania ścieków glikolowych oparta jest na trójstopniowym procesie nanofiltracji z wykorzystaniem
membran spiralnych typu DK. Zastosowana
w procesie membrana charakteryzuje się małą
przepuszczalnością soli węglanowych i dużą
odzyskiwanego glikolu etylenowego. Schemat
blokowy wdrożonej technologii nanofiltracyjnej
przedstawia rys. 1 [2].
Przerabiane ścieki glikolowe, po wstępnym
oczyszczeniu w procesie mikrofiltracji, kierowane są do nanofiltracji pierwszego stopień, gdzie
następuje ich rozdział na permeat I i retentat I.
Oba uzyskane strumienie są poddawane dalszemu przerobowi: permeat na II stopniu doczyszczającym, retentat zaś w węźle końcowego
zatężania III. Wszystkie trzy stopnie nanofiltracji
są identyczne i zawierają po cztery szeregowo
Ścieki
surowe
Strumień, %
NaHCO3, % mas.
połączone moduły NF. Proces nanofiltracji jest
prowadzony pod ciśnieniem transmembranowym różnym na poszczególnych stopniach
filtracji i wynoszącym na pierwszym stopniu
2,0–2,5 MPa, drugim 1,0–1,5 MPa i trzecim
2,5–3,0 MPa.
Produktami procesu NF są permeat stanowiący ponad 90% wejściowego strumienia
i retentat. Permeat jest w całości zawracany
do procesu odzysku glikolu metodą osmozy
odwróconej. Uzyskany koncentrat glikolowy
jest zawracany i wykorzystywany w przerobie,
pozostały po procesie RO permeat uzupełnia
natomiast obieg wody procesowej. Wzbogacony w sole retentat z II stopnia nanofiltracji
jest odprowadzany do zakładowego systemu
ściekowego.
W tabeli 1 przedstawiono charakterystykę
strumieni technologicznych w procesie oczyszczania ścieków glikolowych [2]. Zastosowanie
procesu nanofiltracji przyczyniło się do obniżenia o ponad 90%: strat glikolu etylenowego,
ilości produkowanych ścieków i wartości
ChZT (chemicznego zapotrzebowania tlenu)
w ściekach odprowadzanych do oczyszczalni
Proces nanofiltracji
permeat
(do RO)
retentat
(zatęż. sole)
100,0
90,0
1,0
0,02
Proces odwróconej osmozy
permeat
(woda)
retentat
(zatęż. glikol)
10,0
55,5
34,5
9,8
brak
0,05
MEG, % mas.
1,2
1,15
1,65
0,03
3,0
ChZT, mgO2/l
21 000
20 000
27 000
<500
51 000
Tabela 1. Oczyszczanie ścieków glikolowych [2]
rynekinstalacyjny.pl
WODA
Pełny artykuł dostępny odpłatnie
po zamówieniu prenumeraty
papierowej lub elektronicznej
www.rynekinstalacyjny.pl/prenumerata
rynekinstalacyjny.pl
czerwiec 2014
77
INFORMATOR
KATALOG FIRM
Armacell Poland Sp. z o.o.
55-300 Środa Śląska, ul. Targowa 2
tel. 71 31 75 025, fax 71 31 75 115
www.armacell.com
Producent materiałów izolacyjnych
dla profesjonalistów
110zł
cena
reklama
– nowoczesne
izolacje kauczukowe
do zastosowań
w instalacjach
chłodniczych,
klimatyzacyjnych,
sanitarnych
i grzewczych
99zł
Andrzej Królikowski
Jadwiga Królikowska
Wody opadowe.
Alternatywne odprowadzanie,
zagospodarowanie
i podczyszczanie
Wydawnictwo Seidel-Przywecki, 2012 r., 352 s.
To jedna z nielicznych monografii dotycząca
praktycznych zagadnień dot. wód opadowych. Zawiera przegląd aktualnego stanu wiedzy o planowaniu i projektowaniu procesów oraz urządzeń do
odprowadzania, podczyszczania i wykorzystania
wód opadowych. Książka ta, poprzez treści w niej
zawarte, tj.: szczegółową charakterystykę wód
deszczowych, opis zagrożeń, jakie za sobą one
niosą, metody jej odprowadzania oraz technologie
i urządzenia do zagospodarowania (np. zielone
dachy), sprawia, że jest ona praktycznym poradnikiem, a nie opisowym podręcznikiem, który
oczywiście rozwija wiedzę teoretyczną,
ale nie mówi, jak działać w praktyce.
Publikację podzielono na 11 rozdziałów,
w tym m.in.: obszerny i bogato ilustrowany
rozdział o odprowadzaniu wód deszczowych,
o wymiarowaniu urządzeń do odprowadzania wód
deszczowych (w tym dobór parametrów opadu
miarodajnego, metody obliczania kanalizacji deszczowej, wymiarowania zbiorników retencyjnych
i zabezpieczania urządzeń infiltracyjnych przed
kolmatacją), o podczyszczaniu wód deszczowych
z licznymi przykładami wykorzystania procesów fizyczno-chemicznych i biologicznych, w tym stawy
sedymentacyjne i oczyszczalnie hydrofitowe wraz
ze wskazaniem doboru urządzeń do prowadzenia
procesów podczyszczania), o zielonych dachach
i innych formach wykorzystania wód deszczowych, w tym do kształtowania elementów krajobrazu w rolnictwie i gospodarstwach domowych.
Euroklasa ogniowa: B/BL-s3-d0
WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR POLSKIEGO
PRODUCENTA KURKÓW KULOWYCH
FIRMY EFAWA
ORAZ PRZEDSTAWICIEL NA POLSKĘ
HISZPAŃSKIEJ FIRMY GENEBRE
100% polskiego kapitału
W OFERCIE:
– KURKI KULOWE DO SIECI WODNYCH,
CIEPŁOWNICZYCH, GAZOWYCH I PAROWYCH
– PRZEPUSTNICE, FILTRY, ZAWORY ZWROTNE,
ŁĄCZNIKI AMORTYZACYJNE, ZASUWY
Księgarnia Techniczna
78
ul. Gołężycka 27
61-357 Poznań
tel. +48 61 870 00 11
faks +48 61 879 33 11
[email protected]
www.efar.com.pl
czerwiec 2014
promocja
reklama
EFAR Sp.j.
Grupa MEDIUM
04-112 Warszawa, ul. Karczewska 18
tel. 22 512 60 60, faks 22 810 27 42
e-mail: [email protected]
www.ksiegarniatechniczna.com.pl
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
KATALOG FIRM
ADAM Sp. z o.o.
Systemy Mocowań i Izolacji Dźwiękowych
84-230 Rumia, ul. Morska 9A
tel. 58 771 38 88, faks 671 38 35
e-mail: [email protected], www.adam.com.pl
...sprawdzone w każdym detalu
CAD – Projekt s.c.
05-822 Milanówek, ul. Staszica 2B
tel./faks 22 465 59 29
e-mail: [email protected]
www.megacad.pl
stożkowo-membranowy
zwrotny zawór
antyskażeniowy
EWE
Przedsiębiorstwo MPJ
Marek Jastrzębski
20-232 Lublin, ul. Jana Kasprowicza 15
tel. 81 472 22 22, faks 81 472 20 00
e-mail: [email protected], www.mpj.pl
ROCKWOOL Sp. z o.o.
66-131 Cigacice, ul. Kwiatowa 14
infolinia: 801 660 036, 601 660 033
e-mail: [email protected]
www.rockwool.pl
oferuje:
bezwłazowe studzienki
wodomierzowe dla wodomierzy
od Qn 2,5 do Qn 6
zestawy wodomierzowe od 1/2"
do 2" i ich elementy
zawory kulowe oraz skośne
grzybkowe od 1/2" do 2"
zawory antyskażeniowe typu EA
i EB od 3/4" do 2" (połączenia
gwintowe) oraz od DN 50
do DN 200 (połączenia kołnierzowe)
stojaki hydrantowe i ich elementy
hydranty i zawory ogrodowe
nawiertki do rur wszelkich typów
przejścia przez mury
EWE Armatura Polska Sp. z o.o.
reklama
ul. Partynicka 15
53-031 Wrocław
Tel. 71 361 03 43, 71 361 03 49
Faks 71 361 03 52, 71 361 03 74
www.ewe-armaturen.pl
rynekinstalacyjny.pl
IZOLACJE TECHNICZNE
q OTULINY
PAROC Pro Section 100
PAROC Section AluCoat T
PAROC Section AL5T
q MATY:
PAROC Wired Mat 65, 80, 100
PAROC Wired Mat 80, 100 AluCoat
PAROC Wired Mat 80, 100 AL1
PAROC Pro Lamella Mat AluCoat
PAROC Lamella Mat AluCoat
PAROC Pro Felt 60 N1
PAROC Pro Felt 80 N1
q PŁYTY
PAROC Pro Slab 60, 80, 100, 120
PAROC InVent 60 N1, N3, PAROC InVent 60 N1/N1,
N3/N3, PAROC InVent 80 N1, N3
PAROC InVent 60 G1, G2
PAROC InVent 80 G1, G2
q PŁYTY SPECJALNE
PAROC Fireplace Slab 90 AL1
PAROC Pro Slab 150
Wełna luzem: PAROC Pro Loose Wool
PRODUKTY IZOLACYJNE DLA BUDOWNICTWA
Izolacje ogólnobudowlane
Płyty: PAROC UNS 37, GRS 20, SSB1
Granulat: PAROC BLT 9
Izolacje fasad
– metoda lekka mokra: płyty PAROC FAS 4 i FAL 1
– metoda sucha: płyty PAROC WAS 25 i 25t, WAS 35,
WAS 50 i 50t
Izolacje dachów płaskich
Płyty: PAROC ROS 30 i 30g, ROS 50, ROB 60 i 60t
Izolacje ogniochronne
Płyty: PAROC FPS 17
PAROC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno
Tel. +48 61 468 21 90
Faks +48 61 415 45 79
www.paroc.pl
steinbacher izoterm sp. z o.o.
05-152 Czosnów, Cząstków Maz. k. W-wy, ul. Gdańska 14
tel. +48 (22) 785 06 90, fax +48 (22) 785 06 89
www.steinbacher.pl, [email protected]
steinodur® PSN
płyty termoizolacyjno-drenażowe
Zastosowanie: fundamenty, ściany piwnic, cokoły, dachy płaskie
odwrócone, tarasy, parkingi, podłogi, fasady
steinodur® UKD
płyty termoizolacyjne z polistyrenu
Zastosowanie: dachy płaskie odwrócone, dachy zielone, tarasy, patio,
parkingi, podłogi, ściany piwnic
steinothan® 107
płyty termoizolacyjne z twardego poliuretanu
Zastosowanie: dachy płaskie i spadziste, fasady, ogrzewanie podłogowe
steinonorm® 300
otuliny z półsztywnej pianki poliuretanowej z płaszczem
zewnętrznym z PVC
Zastosowanie: izolacja stalowych i miedzianych rurociągów centralnego
ogrzewania, ciepłej i zimnej wody w budynkach mieszkalnych,
administracyjnych i przemysłowych
steinonorm® 700
otulina z twardej pianki poliuretanowej
Zastosowanie: izolacja rurociągów i urządzeń ciepłowniczych
usytuowanych w budynkach, piwnicach, kanałach (np. węzły
ciepłownicze, kotłownie, ciepłownie itp.) oraz izolacja rurociągów
i urządzeń w sieciach napowietrznych
steinwool®
otulina izolacyjna z wełny mineralnej
Zastosowanie: izolacja termiczna rurociągów centralnego ogrzewania,
ciepłej i zimnej wody, przewodów klimatyzacyjnych, wentylacyjnych
oraz solarnych, w budynkach mieszkalnych, administracyjnych
i przemysłowych
czerwiec 2014
79
79
INFORMATOR
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
Gdzie
nas znaleźć
Salony sprzedaży prasy
EKO-INSTAL
Bydgoszcz, ul. Fabryczna 15B
tel. 52 365 03 70, -37, 327 03 77
FAMEL
Kępno, ul. Świerczewskiego 41
tel. 62 782 85 95
Kluczbork, ul. Gazowa 2
tel. 77 425 01 00
Namysłów, ul. Reymonta 72
tel. 77 410 48 30
Olesno, ul. Kluczborkska 9a
tel. 34 359 78 51
Oława, ul. 3 Maja 20/22
tel. 71 313 98 79
Wieluń, ul. Ciepłownicza 23
tel. 43 843 91 20
HEATING-INSTGAZ
Rzeszów, ul. Przemysłowa 13
tel. 17 854 70 10
MIEDZIK
Szczecin, ul. Mieszka I 80
tel. 91 482 65 66
Dystrybutorzy
AES
Jasło, ul. Kopernika 18
tel. 13 446 35 00
ASPOL-FV
Łódź, ul. Helska 39/45
tel. 42 650 09 82
BARTOSZ Sp.j.
Białystok, ul. Sejneńska 7
tel. 85 745 57 12
BARTOSZ Sp.j. Filia Kielce
Kielce, ul. Ściegiennego 35A
tel. 41 361 31 74
BAUSERVICE
Warszawa, ul. Berensona 29P
tel. 22 424 90 90
Warszawa, ul. Albatrosów 10
tel. 22 644 84 21
Szczecin, ul. Pomorska 141/143
tel. 91 469 05 93
BOSAN
Warszawa, ul. Płowiecka 103
tel. 22 812 70 72
CENTROSAN Centrum Techniki Grzewczej
Piaseczno, ul. Julianowska 24
tel. 22 737 08 35
faks 22 737 08 28
80
BUD-INSTAL CHEM-PK
Opoczno, ul. Partyzantów 6
tel. 44 755 28 25
BUDEX
Wieluń, ul. Warszawska 22
tel. 43 843 11 60
ELTECH
Częstochowa, ul. Kalwia 13/15
tel. 34 366 84 00
PROMOGAZ-KPIS
Kraków, ul. Mierzeja Wiślana 7
tel. 12 653 03 45, 653 15 02
FILA
Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 43
tel. 58 520 22 06
SANET
Gdynia, ul. Opata Hackiego 12
tel. 58 623 41 05, 623 10 96
GRAMBET
Poznań – Skórzewo, ul. Poznańska 78
tel. 61 814 37 70
TERMECO
Lublin, ul. Długa 5
tel. 81 744 22 23
WILGA
Częstochowa, ul. Jagiellońska 59/65
tel. 34 370 90 40, -41
GRUPA SBS
www.grupa-sbs.pl
AND-BUD
Tarnobrzeg, ul. Kopernika 32
tel. 15 823 01 48
APIS Andrzej Bujalski, www.apis.biz.pl
Garwolin, ul. Targowa 2
tel. 25 782 27 00
Łosice, ul. 11 Listopada 6
tel. 83 359 06 67
Łuków, Aleje Kościuszki 17
tel. 25 798 29 48
Siedlce, ul. Torowa 15a
tel. 25 632 71 02
ARMET
Chorzów, ul. ks. Wł. Opolskiego 11
tel. 32 241 12 39
czerwiec 2014
BORKOWSKI
Swarzędz, ul. Zapłocie 4
tel. 61 818 17 24, 818 17 25
POL-PLUS
Zielona Góra, ul. Objazdowa 6
tel. 68 453 55 55
B&B
Wrocław, ul. Ołtaszyńska 112
tel. 71 792 77 75, faks 71 792 77 76
GRUPA INSTAL-KONSORCJUM
Rypin, ul. Mławska 46f
tel. 54 280 72 68
[email protected]
CUPRUM-BIS
Toruń, ul. Lubicka 32
tel. 56 658 60 73
ANGUS
Warszawa, ul. Pożaryskiego 27a
tel. 22 613 38 60, 812 41 45
Osielsko k. Bydgoszczy, ul. Szosa Gdańska 1
tel. 52 381 39 50
[email protected]
BEHRENDT
www.behrendt.com.pl
Brodnica, ul. Batalionów Chłopskich 24
tel. 56 697 25 06
Nowe Miasto Lubawskie, ul. Grunwaldzka 56e
tel. 56 472 59 02
PAMAR
Bielsko-Biała, ul. Żywiecka 19
tel. 33 810 05 88, -89
AQUA
Gorzów Wlkp., ul. Szenwalda 26
tel. 95 720 67 20
Gorzów Wlkp., ul. Młyńska 13
tel. 95 728 17 20
Legnica, ul. Działkowa 4
tel. 76 822 94 20
Wałcz, ul. Budowlanych 10b
tel. 67 387 01 00
Wrocław, pl. Wróblewskiego 3 A
tel. 71 341 94 67
Zielona Góra, ul. M.C. Skłodowskiej 25
tel. 68 324 08 98
FEMAX
Gdańsk – Kiełpinek, ul. Szczęśliwa 25
tel. 58 326 29 00
[email protected]
Katowice, ul. Opolska 23-25
tel. 32 205 01 84
GROSS
Kielce, ul. Zagnańska 145
tel. 41 340 58 10, -15
HYDRASKŁAD
Koło, ul. Sienkiewicza 30
tel. 63 261 00 29
Łask, ul. 9 Maja 90
tel. 43 675 53 11
Pabianice, ul. Lutomierska 42
tel. 42 215 71 60
Sieradz, ul. POW 23
tel. 43 822 49 27
Turek, ul. Wyszyńskiego 2A
tel. 63 214 12 12
Warta, Proboszczowice
tel. 43 829 47 51
Zduńska Wola
ul. Getta Żydowskiego 24c
tel. 43 825 57 33
HYDRO-SAN
Kwidzyń, ul. Wąbrzeska 2
tel. 55 279 42 26
INSTALATOR
Ełk, ul. T. Kościuszki 24
tel. 87 610 59 30
Łomża, ul. Zjazd 2
tel. 82 216 56 47
Ostrołęka, ul. Boh. Westerplatte 8
tel. 29 760 67 37, 760 67 38
INSTALBUD
Piotrków Trybunalski, ul. Sulejowska 48
tel. 44 646 46 48
MESAN
Wejherowo, ul. Gdańska 13G
tel. 58 677 08 28, 677 90 90
rynekinstalacyjny.pl
INFORMATOR
GDZIE NAS ZNALEŹĆ
METALEX
Włocławek, Planty 38a
tel. 54 235 17 93
MIEDŹ
Łódź, ul. Pogonowskiego 5/7
tel. 42 632 24 53
Pabianice, ul. Tkacka 23b
tel. 42 215 76 23
NOWBUD
Radomsko, ul. Młodzowska 4
tel. 44 682 22 17
PUH CIJARSKI, KRAJEWSKI, RĄCZKOWSKI
Płock, ul. Kazimierza Wielkiego 35a
tel. 24 268 81 82
RADIATOR
Wałbrzych, ul. Wysockiego 20a
tel. 74 842 36 04
REMBOR
Tomaszów Mazowiecki, ul. Zawadzka 144
tel. 44 734 00 61 do -65
ROMEX
Płońsk, ul. Młodzieżowa 28
tel. 23 662 87 25
RPW SANNY
Radom, ul. Limanowskiego 95e
tel. 48 360 87 96
SANITER
Płock, ul. Dworcowa 42
tel. 24 367 49 56
Warszawa, ul. Kłobucka 8 paw. 120
tel. 22 607 99 51
SAN-TERM
Łódź, ul. Warecka 10
tel. 42 611 07 81
SANTERM
Lublin, ul. Droga Męczenników Majdanka 74
tel. 81 743 89 11
SAUNOPOL
Łódź, ul. Inflacka 37
tel. 42 616 06 56
SAWO
Zielona Góra, ul. Osadnicza 24
tel. 68 320 46 16
SYSTEMY GRZEWCZE – AUGUSTOWSKI
Kutno, ul. Słowackiego 7
tel. 24 355 44 19
Łęczyca, ul. Ozorkowska 27
tel. 24 721 55 75
TERMER – MCM
Bełchatów, ul. Cegielniana 76
tel. 44 635 08 71
TERMET
Zduńska Wola, ul. Sieradzka 61
tel. 43 823 64 31
TERMOPOL 2
Kraków, ul. Wodna 23
tel. 12 265 06 35
TERWO
Łódź, ul. Pogonowskiego 69
tel. 42 636 66 02
THERM-INSTAL
Łódź, al. Piłsudskiego 143
tel. 42 677 39 60
Łódź, ul. Kopcińskiego 41
tel. 42 677 39 00
THERMEX
Łódź, ul. Wólczańska 238/248 lok. 81
tel. 42 684 78 37
rynekinstalacyjny.pl
THERMO-STAN
Głowno, ul. Bielawska 17
tel. 42 719 15 26, faks 42 719 05 15
[email protected], www.thermostan.pl
Łowicz, ul. Napoleońska 12, tel. 46 837 83 93
TIBEX
Łódź, ul. Inflancka 29
tel. 42 640 61 22
Kielce, ul. Batalionów Chłopskich 82
tel./faks 41 366 02 77
[email protected]
Konin-Stare Miasto, ul. Ogrodowa 21
tel. 63 245 70 10 do 15, faks 63 245 70 20
[email protected]
GRUPA TG
Kraków, ul. Rozrywka 1
tel. 12 410 12 00, faks 12 410 12 13
[email protected]
CENTRUM
Węgorzewo, ul. Warmińska 16
tel. 87 427 22 53
Kraków, ul. Zawiła 56
tel. 12 262 53 54, faks 12 262 53 49
[email protected]
HYDRO-INSTAL
Gniew, ul. Krasickiego 8
tel. 58 535 38 16
Legnica, ul. Poznańska 12
tel. 76 852 57 58, faks 76 852 57 57
[email protected]
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU OPAŁEM
I ARTYKUŁAMI INSTALACYJNYMI
Rzeszów, ul. Reja 10
tel. 17 853 28 74
ZBI WACHELKA INERGIS
Częstochowa, ul. Kisielewskiego 18/28B
tel. 34 366 91 18
ISKO
Jastrzębie-Zdrój, ul. Świerczewskiego 82
tel. 32 473 82 40
MAKROTERM
Zakopane, ul. Sienkiewicza 22
tel. 18 20 20 740
Lublin, ul. Olszewskiego 11
tel. 81 710 40 80, [email protected]
Nowy Sącz, ul. Magazynowa 1
tel./faks 18 442 87 94
[email protected]
Olsztyn, ul. Cementowa 3
tel. 89 539 15 38, 534 54 97, faks 89 534 17 70
[email protected]
Opole, ul. Cygana 1
tel. 77 423 21 40, [email protected]
Płock, ul. Targowa 20a
tel. 24 367 10 24 do 38, faks 24 367 10 26
[email protected]
PRANDELLI POLSKA
Gdańsk, ul. Budowlanych 40
tel. 58 762 84 50
Poznań, ul. Lutycka 11
tel. 61 849 68 10 do 15, faks 61 849 68 41
[email protected]
RESPOL EXPORT-IMPORT
Czeladź, ul. Wiejska 44
tel. 32 265 95 34
Warszawa, ul. Burakowska 15
tel. 22 531 58 58
Michałowice-Reguły
Al. Jerozolimskie 333
tel. 22 738 73 00
Wrocław, ul. Krakowska 13
tel. 71 343 52 34
www.respol.pl
Poznań, ul. św. Michała 43
tel. 61 650 34 24, faks 61 650 34 20
[email protected]
Rzeszów, ul. Instalatorów 3
tel. 17 823 24 13, faks 17 823 63 79
[email protected]
Stargard Szczeciński, ul. Limanowskiego 32
tel./faks 91 577 64 96,
[email protected]
TADMAR – sieć hurtowni
Centrala: Poznań, ul. Głogowska 218
tel. 61 827 24 00
®
faks 61 827 24 10
[email protected]
TADMAR
Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 27/35
tel. 52 581 22 63 do 65, faks 52 345 81 85
[email protected]
Ciechanów, ul. Przasnyska 40
tel. 23 674 36 76 do 77, faks 23 674 36 78
[email protected]
Częstochowa, ul. Bór 159/163
tel. 34 365 90 43, faks 34 365 91 07
[email protected]
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 71
tel. 58 342 13 22 do -24, faks 58 343 12 43
[email protected]
Gdynia, ul. Hutnicza 18
tel. 58 663 02 35, 667 37 30
[email protected]
Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska 24
tel. 95 725 60 00/06, faks 95 733 30 63
[email protected]
Katowice, ul. Leopolda 31
tel. 32 609 79 80 i 81, faks 32 609 79 83 i 85
[email protected]
Szczecin, ul. Żyzna 17
tel. 91 439 16 42, 91 311 38 61
[email protected]
Tarnów, ul. Tuchowska 23
tel./faks 14 626 83 23,
[email protected]
Toruń, ul. Chrobrego 135/137
tel. 56 611 63 43 do 45, faks 56 611 63 50
[email protected]
Wałbrzych, ul. Chrobrego 53
tel./faks 74 842 24 29
[email protected]
Warszawa, ul. Krakowiaków 99/101
tel. 22 868 81 28 do 37
[email protected]
Wrocław, ul. Długosza 41/47
tel.71 372 69 96
[email protected]
Zamość, ul. Namysłowskiego 2
tel./faks 84 627 16 14
[email protected]
Zawiercie, ul. Mylna 12/7 (wjazd od ul. Równej 15A)
tel./faks 32 671 02 55, tel. 32 671 35 04
[email protected]
[email protected]
czerwiec 2014
81
81
INFORMATOR
INDEKS FIRM
Zielona Góra, ul. Batorego 118 A
tel./faks 68 324 18 28
[email protected]
Pełna lista hurtowni Tadmar na www.tadmar.pl
TG INSTALACJE
centrala: Poznań, ul. Lutycka 111
tel. 61 843 65 64, faks 61 845 68 17
[email protected]
Bydgoszcz, ul. Bronikowskiego 31
tel. 52 325 58 58, faks 52 325 58 50
[email protected]
Katowice, ul. Porcelanowa 68
tel./faks 32 730 32 10
[email protected]
Łódź, ul. Stalowa 1
tel./faks 42 659 96 76, [email protected]
Piaseczno, ul. Puławska 34 bud. 28
tel./faks 22 644 91 37, [email protected]
Poznań, ul. Lutycka 111
tel. 61 845 68 03, faks 61 845 68 00
[email protected]
Siedlce, ul. Karowa 18
tel. 25 633 95 85, faks 25 640 71 65
[email protected]
Warszawa, ul. Białołęcka 233 A
tel. kom. 600 207 551, [email protected]
Wrocław, ul. Fabryczna 14 hala nr 5
tel. 71 339 00 20, tel./faks 71 339 00 24
[email protected]
Zielona Góra, ul. Lisia 10 B
tel. 68 325 70 66, faks 68 329 96 06
[email protected]
Księgarnie
FERT Księgarnia Budowlana
Kraków, ul. Kazimierza Wielkiego 54a
GEPRO Księgarnia Techniczna
Lublin, ul. Narutowicza 18
Główna Księgarnia Techniczna
Warszawa, ul. Świętokrzyska 14
tel. 22 626 63 38
Księgarnia Budowlana ZAMPEX
Kraków, ul. Długa 52
Księgarnia INFO-PANDA
Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 50
Księgarnia Naukowo-Techniczna LOGOS
Olsztyn, ul. Kołobrzeska 5
tel. 89 533 34 37
Księgarnia Techniczna NOT
Łódź, pl. Komuny Paryskiej 5a
tel. 42 632 09 68
Księgarnia Naukowo-Techniczna s.c.
Kraków, ul. Podwale 4
Księgarnia Piastowska
Cieszyn, ul. Głębocka 6
P.U.H. MERCURJUS Andrzej Warth
Gliwice, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 14b
tel. 32 231 28 81
Księgarnia Techniczna Anna Dyl
Kraków, ul. Karmelicka 36
82
czerwiec 2014
Indeks
firm
Nazwa . . . . . . . . . . . . . . . . Strona
ABB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ADAM . . . . . . . . . . . . . . 48, 49, 79
AES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ALNOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
AMITECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
AND-BUD . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ANGUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
APIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
AQUA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
AQUATHERM . . . . . . . . . . . . . . 22
ARMACELL . . . . . . . . . . . . . . . . 78
ARMET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ASK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ASPOL-FV . . . . . . . . . . . . . . 22, 80
ATLANTIC . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
AUTODESK . . . . . . . . . . . . . . . . 27
B & B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
BARTOSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
BAUSERVICE . . . . . . . . . . . . . . 80
BEHRENDT . . . . . . . . . . . . . . . . 80
BELIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
BERETTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BORKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . . 80
BOSAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
BOSCH . . . . . . . . . . . . . 21, 37, 43
BROEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BRŐTJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BS4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
BUD-INSTAL CHEM-PK . . . . . . 80
BUDEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
CAD-PROJEKT . . . . . . . . . . . . . 79
CARRIER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
CASALS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
CENTRALNY OŚRODEK
CHŁODNICTWA . . . . . . . . . . . . 22
CENTROSAN . . . . . . . . . . . . . . . 80
CENTRUM . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
CENTRUM KLIMA . . . . . . . . . . . . 9
CIJARSKI, KRAJEWSKI,
RĄCZKOWSKI . . . . . . . . . . . . . . 81
CLIMA KOMFORT . . . . . . . . . . . 22
COLT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
COMAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
CUPRUM-BIS . . . . . . . . . . . . . . 80
D+H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
DANFOSS . . . . . 14, 15, 16, 22, 41
DATA DESIGN SYSTEM . . . . . . 27
DE DIETRICH . . . . . . . . . . . . . . . 22
DOLNOŚLĄSKA AGENCJA
ENERGII I ŚRODOWISKA . . . . . 22
DYNAMIK FILTR . . . . . . . . . . . . . 6
EBM-PAPST . . . . . . . . . . . . . . . 25
EFAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
EKO-INSTAL . . . . . . . . . . . . . . . 80
EKOZEFIR . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ELTECH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ENSTO POL . . . . . . . . . . . . . . . . 60
EWE ARMATURA . . . . . . . . . . . 79
FAMEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
FEMAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
FERROLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FERT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
FILA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 80
FLÄKT BOVENT . . . 21, 57, 71, 78
FLÄKT WOODS . . . . 21, 57, 71, 78
FLOWAIR . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
FRIONETT . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
FUJI ELECTRIC . . . . . . . . . . . . . 25
FUJITSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GAZOMET . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GEBERIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
GEPRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
GLEN DIMPLEX . . . . . . . . . . . . . 22
GMC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
GOSHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
GRAMBET . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
GRAPHISOFT . . . . . . . . . . . . . . 27
GROSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
GRUNDFOS . . . . . . . . . . 12, 22, 42
GRUPA
INSTAL-KONSORCJUM . . . . . . 80
GRUPA SBS . . . . . . . . . . . . . . . 80
GRUPA TG . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
HAIER . . . . . . . . . . . . . . . 3, 20, 25
HARMANN . . . . . . . . . . . . . . . . 61
HDG BAVARIA . . . . . . . . . . . . . 22
HEATEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
HEATING-INSTGAZ . . . . . . . . . 80
HEWALEX . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
HYDRASKŁAD . . . . . . . . . . . . . 80
HYDRO-INSTAL . . . . . . . . . . . . 81
HYDRO-SAN . . . . . . . . . . . . . . . 80
IDMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
IGLOTECH . . . . . . . . . . . . . . 20, 25
INFO-PANDA . . . . . . . . . . . . . . 82
INSTALATOR . . . . . . . . . . . . . . 80
INSTALBUD . . . . . . . . . . . . . . . 80
ISKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ITRON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
JUNKERS . . . . . . . . . . . 21, 37, 43
KAMSTRUP . . . . . . . . . . . . . . . 12
KAN . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 22, 50
KESSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KISAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KLIMA-THERM . . . . . . . . . . . . . 62
KLIMOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
KLIMOSZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KONWEKTOR . . . . . . . . . . . 69, 79
LG ELECTRONICS . . . . . . 1, 18, 43
LOGOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
LUNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
LUXBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MAKROTERM . . . . . . . . 20, 22, 81
MEIBES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
MERCOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
MERCURJUS . . . . . . . . . . . . . . 82
MESAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
METALEX . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
MIEDZIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
MIEDŹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
MOBIUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
MPJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
MŰPRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
NIBCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
NIBE-BIAWAR . . . . . . . . . . . . . 22
NIKOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
NOWBUD . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
O.ERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ORAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
PAMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
PARADIGMA . . . . . . . . . . . . . . . 22
PAROC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PER AARSLEF . . . . . . . . . . . . . . 12
POL-PLUS . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
PRAGMA INKASO . . . . . . . 12, 84
PRANDELLI . . . . . . . . . . . . . 22, 81
PROARGIA RIA WATECH . . . . . 12
PROMOGAZ-KPIS . . . . . . . . . . . 80
PROUDAL . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU
OPAŁEM I ARTYKUŁAMI
INSTALACYJNYMI . . . . . . . . . . 81
PURMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
RADIATOR . . . . . . . . . . . . . . . . 81
RAYCHEM . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
REFSYSTEM . . . . . . . . . . . . . . . . 3
REMBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
RES TRAINER . . . . . . . . . . . . . . 83
RESPOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
ROCKWOOL . . . . . . . . . . . . 14, 79
ROMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
RPW SANNY . . . . . . . . . . . . . . 81
SAMSUNG . . . . . . . . . . . . . . 2, 25
SAN-TERM . . . . . . . . . . . . . . . . 81
SANET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
SANHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SANIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
SANITER . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
SANKOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
SANTERM . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
SAUNOPOL . . . . . . . . . . . . . . . . 81
SAWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
SELFA GE . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
SOTRALENTZ . . . . . . . . . . . . . . 22
STEINBACHER IZOTERM . . . . . 79
STIEBEL ELTRON . . . . . . . . . . . 21
SYSTEMAIR . . . . . . . . . . . . . . . 62
SYSTEMY GRZEWCZE
– AUGUSTOWSKI . . . . . . . . . . . 81
TADMAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
TEKLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
TERMECO . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
TERMER – MCM . . . . . . . . . . . . 81
TERMET . . . . . . . . . . . . . . . 22, 81
TERMOPOL 2 . . . . . . . . . . . . . . 81
TERWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
TESTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
TG INSTALACJE . . . . . . . . . . . . 82
THERM-INSTAL . . . . . . . . . . . . 81
THERMEX . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
THERMO-INSTAL . . . . . . . . . . . 34
THERMO-STAN . . . . . . . . . . . . 81
TIBEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
TWEETOP . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
UPONOR . . . . . . . . . . . . . . . 22, 33
VENTIA . . . . . . . . . . . . . . . . 53, 63
VESBO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
VIEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
VIESSMANN . . . . . . . . . . . . . . . 22
WACHELKA INERGIS . . . . . . . . 81
WAVIN
METALPLAST-BUK . . . . . . . . 6, 22
WILGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
ZAMPEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
ZEHNDER . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ZENNIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
rynekinstalacyjny.pl
ENERGIA
84
czerwiec 2013
rynekinstalacyjny.pl