Atuty WSIiZ - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Transkrypt

Atuty WSIiZ - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
1
Studia w Rzeszowie
– szerokie możliwości
Stolica Podkarpacia to jedno
z najbardziej studenckich miast
w Europie.
Liczba studentów w tym blisko dwustutysięcznym mieście to
60 000. Rzeszów stwarza znakomite możliwości dla studentów. Kina,
kluby, puby, dyskoteki, baseny, muzea, teatry, galerie, obiekty sportowe i kompleksy rekreacyjne to tylko niektóre miejsca, w których
możesz rozwijać swoje zainteresowania i korzystać z dobrej rozrywki
w Rzeszowie. Według rankingu jakości życia polskich miast 2014,
przygotowanego przez tygodnik Polityka, Rzeszów zajmuje 4. miejsce
w Polsce (wyprzedziły go tylko Warszawa, Sopot i Wrocław).
2
fot. Waldemar Sosnowski
Źródło: Archiwum Miasta Rzeszowa
RZESZÓW W LICZBACH:
Rzeszów to centrum ekonomiczne, akademickie, kulturalne i rekreacyjne południowo-wschodniej Polski. To ważny ośrodek przemysłu
lotniczego, informatycznego oraz usługowego, a także dynamicznie
rozwijające się miasto młodych przedsiębiorczych ludzi.
liczba mieszkańców: 184
liczba studentów: ok.
493 (stan na sierpień 2014)
60 000
powierzchnia: 116,32
km kw.
wydatki na inwestycje: 481
mln zł
liczba bibliotek: 23
liczba muzeów: 7
liczba sal kinowych: 22
liczba teatrów: 8
liczba klubów sportowych: 86
liczba pubów: ponad
60
3
Drogie Maturzystki, Drodzy Maturzyści,
Atuty
WSIiZ
przed Wami wybór uczelni i kierunku studiów – decyzja kluczowa dla Waszego życia. Musicie ją
podjąć odpowiedzialnie, gdyż jest to pierwszy, bardzo ważny krok w dorosłość, który zadecyduje
o Waszej karierze zawodowej i sukcesie. Rynek pracy jest dziś bardzo wymagający dla osób młodych.
Dla pracowników liczy się nie tylko gruntowna, specjalistyczna wiedza, ale przede wszystkim umiejętności łączenia teorii z praktyką, doświadczenie zawodowe oraz kompetencje psychospołeczne.
strona 6
strona 10
strona 12
strona 18
strona 20
strona 24
strona 28
strona 32
strona 36
Szansa na
bezpłatne studia
Lider rankingów
szkół wyższych
Uczelnia o klasie
międzynarodowej
Sukcesy studentów
i absolwentów
Jesteśmy dumni z tego, że nasza uczelnia jest jedną z największych i najwyżej klasyfikowanych
w rankingach uczelni niepublicznych w Polsce. Ale przede wszystkim jesteśmy dumni z możliwości
oferowanych naszym studentom.
Nowoczesny proces dydaktyczny skierowany na nauczanie tego, czego wymaga rynek pracy, specjalistyczne laboratoria, kadra dydaktyczna polska i z renomowanych uczelni amerykańskich, niemieckich oraz brytyjskich, praktyki krajowe i zagraniczne, studenci z różnych krajów świata, możliwość
rozwijania swoich zainteresowań w kołach naukowych – mogą sprawić, że będziecie w stanie osiągnąć swoje cele, a nawet przekroczyć własne oczekiwania.
Powodzenie na rynku pracy jest w Waszym zasięgu. Świadczą o tym losy naszych absolwentów, którzy m.in tworzą animacje do hollywoodzkiej superprodukcji Hobbit, są w zarządzie jednego z największych banków azjatyckich HSBC, czy prowadzą dużą sieć firm ubezpieczeniowych w USA. Co
roku nasi studenci otrzymują prestiżowe stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz są
wśród laureatów tzw. Studenckigo Nobla. Trzeba więc tylko chcieć.
Dzięki współpracy z biznesem i dobrej opinii pracodawców o absolwentach uczelni, Biuro Karier
WSIiZ ma 3 razy więcej ofert pracy niż zarejestrowanych w bazie studentów i absolwentów.
Doświadczona kadra dydaktyczna
i praktycy biznesu
Mamy dobrze działający system stypendialny. Studenci łączą stypendia naukowe i socjalne z budżetu państwa z przyznawanymi przez uczelnię. Dzięki temu w roku akademickim 2013/2014 blisko
800 studentów otrzymało stypendium w wysokości 100% czesnego i więcej. Kolejne, prawie 1000
studentów otrzymało stypendium w wysokości między 50% a 100% czesnego.
Nowoczesna
infrastruktura
Swój rozwój WSIiZ opiera na trach filarach: otwartość na świat, inwestycje w technologie informatyczne i dywersyfikacja źródeł przychodów.
Uczelnia przyjazna
studentom
Wiele rozwiązań przejęliśmy od renomowanych uczelni zagranicznych, prowadzimy niektóre programy nauczania w języku angielskim, a co piąty student jest cudzoziemcem. Aktualnie kształcimy
studentów z ponad dwudziestu krajów świata. Międzynarodowość uczelni pozwala studentom stanowić kadrę dla zagranicznych firm oraz umiejętnie poruszać się w wielokulturowym środowisku.
Życie
studenckie
Kierunki i specjalności
dostosowane do potrzeb
rynku pracy
Zastosowanie zaawansowanych technologii w zarządzaniu i obsłudze studentów oraz w procesie
dydaktycznym, pozwoliło stworzyć bardzo przejrzysty i przyjazny studentom system obsługi i zarządzania uczelnią. Jego jakość doceniło ponad 60 uczelni w Polsce, wdrażając go u siebie.
Natomiast, zaawansowana współpraca z gospodarką, z której pochodzą dodatkowe przychody,
wzmacnia możliwości rozwojowe WSiIZ i przekłada się na dobre przygotowanie naszej kadry do
kształcenia praktycznego. Dywersyfikacja przychodów gwarantuje również konsekwentną realizację
strategii zrównoważonego rozwoju niewrażliwego na zjawisko niżu demograficznego. Oferujemy
więc studia w miejscu dobrze zarządzanym, stabilnym finansowo, z unikatowym i sprawdzonym
procesem kształcenia. Reszta zależy od Waszego zaangażowania i systematycznej pracy. Nie zmarnujcie swoich talentów, wykorzystujcie swój potencjał.
Rektor WSIiZ
4
prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
5
SPIS TREŚCI
Atuty WSIiZ
Słowo Rektora
Szansa na Bezpłatne Studia
Stypendium od początku studiów
Stypendia
Informator, który właśnie trzymasz,
zawiera tylko ofertę studiów I stopnia.
Informacje o studiach II stopnia i szczegółowe informacje o studiach w WSIiZ znajdziesz w serwisie dla kandydatów na studia:
www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.
6
4
5
8
10
11
WSIiZ liderem rankinów
12
Uczelnia o klasie międzynarodowej
14
Program Double Degree
Studia w całej Europie
Studia w Chinach
Praktyki zagraniczne
Certyfikaty międzynarodowe
Kursy językowe
Wydarzenia o skali międzynarodowej
17
17
17
17
18
19
19
Sukcesy naszych studentów
20
Doświadczona kadra dydaktyczna
22
Aktywne metody kształcenia
26
Nowoczesna infrastruktura
28
Kampus w Rzeszowie
Kampus w Kielnarowej
28
30
Uczelnia przyjazna studentom
32
Życie studenckie
36
Klub Akademicki IQ
Koła naukowe
Organizacje studenckie
36
38
38
Kierunki i specjalności Studenci na praktykach
Współpracujemy z najlepszymi
Organizacja studiów
Elastyczny System Studiowania
Specjalności międzykierunkowe
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I NAUK SPOŁECZNYCH
Filologia angielska
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
WYDZIAŁ INFORMATYKI Informatyka
STOSOWANEJ Informatyka i ekonometria
Ekonomia
WYDZIAŁ
Finanse i rachunkowość
EKONOMICZNY
Logistyka
Dietetyka
WYDZIAŁ Fizjoterapia
MEDYCZNY Kosmetologia
Turystyka i rekreacja
Study in English
Information Technology
Aviation Management
International Management
Financial Management
Zasady rekrutacji
Zasady rekrutacji
Czesne
40
42
43
44
44
45
46
48
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
70
72
74
75
76
77
77
78
80
82
7
SZANSA NA
BEZPŁATNE
STUDIA
WSIiZ od początku swojej działalności
z własnych środków przyznaje studentom
stypendia naukowe.
W roku akademickim 2013/2014 blisko 800 studentów otrzymało stypendium w wysokości 100% czesnego i więcej. Prawie
1000 studentów otrzymuje stypendium w wysokości między
50% a 100% czesnego. Suma stypendiów przyznana w roku
akademickim 2013/2014 pokryła 36% czesnego, co oznacza, że
co 3 student studiuje za darmo.
Jako student WSIiZ, możesz skorzystać z szerokiej pomocy stypendialnej pozwalającej na sfinansowanie studiów – zarówno
w zakresie opłat czesnego, jak i kosztów utrzymania. System
stypendialny WSIiZ jest skonstruowany w ten sposób, że daje
możliwość bezpłatnych lub tylko częściowo odpłatnych studiów
już od 1. semestru, dzięki czemu nie odczujesz kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne można
łączyć z naukowymi.
8
9
Stypendium
od początku studiów
Stypendia
PRZYJDŹ NA TEST 22 LIPCA* LUB SIERPNIA 2015 ROKU**
STYPENDIUM REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW
*dla osób, które złożą podanie do 20 lipca 2015 roku
**dla osób, które złożą podanie do 31 lipca 2015 roku
Doceniamy takich studentów!
Wystarczy tylko, że spełnisz kilka warunków, m.in. zaliczyłeś pierwszy rok studiów I stopnia, Twoja średnia arytmetyczna ocen za poprzedni rok akademicki wynosi co najmniej 3,0 (w roku akademickim
dopuszczalne jest tylko jedno zaliczenie/egzamin w terminie poprawkowym), uzyskasz dodatkowe punkty za osiągnięcia naukowe,
sportowe bądź artystyczne (dotyczące poprzedniego roku akademickiego) i w wyznaczonym terminie złożysz pisemny wniosek z prośbą o przyznanie stypendium. Na podstawie powyższych kryteriów
tworzony jest ranking studentów. Stypendia Rektora otrzymuje 10%
najlepszych studentów każdego kierunku studiów.
Już od 1. semestru możesz otrzymać stypendium, które pokryje w 50% lub 100% Twoje czesne.
Stypendium przyznawane jest na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).
Jesteś zdolny i chcesz angażować się
w życie swojej uczelni?
Po złożeniu dokumentów na studia wystarczy tylko zdać test z wiedzy ogólnej. Jeśli na 1. semestrze będziesz utrzymywał odpowiednią średnią
i aktywnie uczestniczył w życiu uczelni, przedłużymy Twoje stypendium na kolejny semestr. Dzięki temu cały rok będziesz kształcił
się bezpłatnie.
Każdego roku uczelnia oferuje aż 1000 bezpłatnych miejsc.
– Nasi studenci korzystają z szerokiej oferty stypendialnej, zapewniającej finansowanie studiów: opłat czesnego i kosztów utrzymania.
System stypendialny jest tak skonstruowany, że daje możliwość bezpłatnych lub częściowo odpłatnych studiów już od 1. semestru.
Dzięki temu studenci nie odczuwają kosztów związanych ze studiowaniem! Co ważne, stypendia socjalne mogą łączyć się z naukowymi – podkreśla prof. Tadeusz Pomianek, rektor WSIiZ.
STYPENDIUM MINISTRA
ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
Możesz starać się o stypendium, jeśli w ostatnim zaliczonym roku
studiów uzyskałeś średnią arytmetyczną ocen z egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów, która klasyfikuje Cię w grupie
5% najlepszych studentów danego kierunku lub uzyskałeś wybitne
osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe w okresie studiów
na danym kierunku (w przypadku studiów prowadzonych w trybie
indywidualnym lub studiów międzykierunkowych – w okresie tych
studiów).
Stypendium przyznawane jest na dwa semestry (10 miesięcy
kalendarzowych).
– Dzięki „Stypendium od początku studiów” mogłem studiować prawie za darmo. Dodatkowo, utrzymanie wysokiej średniej w kolejnych
semestrach umożliwiło mi pobieranie stypendiów naukowych. Właśnie dlatego już w trakcie studiów stać mnie było na samodzielne
utrzymanie się i drobne przyjemności związane z życiem studenckim – mówi Adrian Sowiński, absolwent studiów II stopnia w WSIiZ.
Przykładowe zadania z testu wiedzy ogólnej znajdziesz w serwisie internetowym
dla kandydatów na studia: www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl, zakładka – Rekrutacja
10
www.wsiz.rzeszow.pl/stypendia
DODATEK Z T
YTUŁU ZAMIESZKANIA
Możesz go otrzymać, jeśli jesteś studentem studiów stacjonarnych
i codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia Ci studiowanie (stypendium możesz otrzymać z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki – także w kwaterze
prywatnej. Stypendium przysługuje wyłącznie wtedy, gdy ponosisz
dodatkowe koszty z tytułu zakwaterowania), jesteś w trudnej sytuacji materialnej, przeciętny miesięczny dochód na osobę w Twojej
rodzinie nie przekracza 850,20 zł netto (miesięczną wysokość dochodu na osobę w Twojej rodzinie, uprawniającą do ubiegania się
o dodatek z tytułu zamieszkania, ustala się na zasadach określonych
w ustawie o świadczeniach rodzinnych) i złożysz pisemny wniosek,
do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające Twoją
sytuację materialną i rodzinną oraz umowę najmu lub zaświadczenie
potwierdzające fakt Twojego zakwaterowania.
Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).
STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Stypendium jest przyznawane na podstawie Twojego pisemnego wniosku, do którego dołączysz orzeczenie potwierdzające
niepełnosprawność.
Stypendium możesz otrzymać już na 1. roku studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).
STYPENDIUM SOCJALNE
ZAPOMOGI
Otrzymasz to stypendium, jeśli jesteś w trudnej sytuacji materialnej
– podstawą do przyznania stypendium są dochody członków rodziny
studenta (przeciętny miesięczny dochód na osobę w Twojej rodzinie
nie przekracza 850,20 zł netto) i złożysz pisemny wniosek z prośbą
o przyznanie stypendium, do którego dołączysz wszystkie dokumenty potwierdzające sytuację materialną i rodzinną.
Zapomogę możesz otrzymać już na 1. semestrze studiów i może
ona być Ci przyznana wtedy, kiedy z przyczyn losowych znalazłeś
się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę możesz
otrzymać dwa razy w roku akademickim na Twój pisemny wniosek.
Do wniosku należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające
okoliczności stanowiące podstawę wniosku. Wniosek należy złożyć
w ciągu dwóch miesięcy od wystąpienia okoliczności stanowiących
podstawę wniosku.
Stypendium można otrzymać już od 1. semestru studiów i jest ono przyznawane na semestr (5 miesięcy kalendarzowych).
11
WSIiZ LIDEREM
RANKINGÓW
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie należy do grona najlepszych uczelni w Polsce.
Jakość kształcenia potwierdzają zdobyte nagrody. Wśród najświeższych warto wymienić:
ƒƒ 4. miejsce w kategorii absolwenci najbardziej poszukiwani
na rynku pracy w „Rankingu Szkół Wyższych 2014” tygodnika WPROST,
ƒƒ 1. miejsce w Polsce południowo-wschodniej i 9. w Polsce
według raportu „Uczelnie niepubliczne magisterskie w Polsce 2014”, opublikowanego przez Perspektywy,
ƒƒ Nagroda „Najwyższa Jakość Studiów” w ogólnopolskim programie certyfikacji szkół wyższych „Uczelnia Liderów 2014”.
12
13
UCZELNIA O KLASIE
MIĘDZYNARODOWEJ
Studiuj w wielokulturowym środowisku
pod okiem międzynarodowej kadry
dydaktycznej!
Dołącz do elitarnego grona studentów kształcących się w języku angielskim, a dzięki codziennym kontaktom i wspólnej nauce
będziesz miał niepowtarzalną możliwość zdobycia praktycznych
umiejętności w zakresie komunikacji i pracy w zespole międzynarodowym. Nauka pod okiem międzynarodowej kadry daje
studentom unikalne możliwości zdobycia wiedzy i praktycznych
umiejętności na światowym poziomie.
WSIiZ kształci ponad 1800 studentów z 23 krajów świata.
Według raportu Perspektyw „Studenci zagraniczni w Polsce 2014”
WSIiZ zajmuje 3. miejsce w Polsce (po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim) wśród uczelni, które kształcą
najwięcej obcokrajowców. Uczelnia organizuje cyklicznie wydarzenia, dzięki którym można poznać inne kultury – Dni Malezji,
Dni Kazachstanu czy Dni Ukrainy.
Międzynarodowość uczelni pozwala studentom stanowić przyszłą
kadrę dla polskich firm rozwijających działalność gospodarczą
w różnych krajach. Studia w WSIiZ to również budowanie wśród
młodzieży z wielu krajów świata wzajemnego zrozumienia, tolerancji, akceptacji oraz rozwijania wrażliwości na odmienną mentalność i zwyczaje.
Przygotuj się z nami na wyzwania międzynarodowego rynku pracy.
14
15
Program
Double Degree
W ramach programu Double Degree studenci mogą
uzyskać równolegle dwa dyplomy – WSIiZ oraz partnerskiej uczelni zagranicznej:
Wielka Brytania
MIĘDZYNARODOWE
MOŻLIWOŚCI DLA STUDENTÓW
WSIiZ aktywnie współpracuje z uniwersytetami
i instytucjami edukacyjnymi z Europy, USA i Azji.
Sieć naszych partnerów zagranicznych rozwija się bardzo szybko, a współpraca obejmuje m.in.:
ƒƒ program wymiany studentów i pracowników naukowych
ƒƒ wymianę studencką w ramach praktyk zawodowych
ƒƒ organizację wspólnych studiów I i II stopnia
ƒƒ organizację konferencji, szkół letnich oraz warsztatów
Chcesz rozwijać swoje umiejętności wśród studentów z całego świata?
Sprawdź, jakie masz możliwości! Przyjdź do Działu Współpracy z Zagranicą!
16
Univesity of Northumbria, University of
Huddersfield, University of Derby, University of
Central Lancashire (UCLAN), Coventry University,
Birmingham City University, University of Abertay
Dundee, University of Wales Trinity Saint David,
University of Ulster (Birmingham and London
campuses)
Dzięki współpracy z uczelniami z Wielkiej Brytanii, studenci WSIiZ
mogą realizować III rok studiów I stopnia na jednej z tamtejszych
prestiżowych uczelni. Dyplom uczelni brytyjskiej – BA lub BSc
(Hons) – otrzymują studenci po obronie pracy dyplomowej na
angielskiej uczelni.
USA
Indiana University
– Purdue University Indianapolis (IUPUI)
IUPUI należy do czołówki amerykańskich uczelni kształcących w zakresie grafiki komputerowej. Studenci kształcą się
w oparciu o amerykański program nauczania dostosowany do
polskich standardów kształcenia. Zajęcia prowadzone są przez
kadrę amerykańską. Po zakończeniu ścieżki studenci otrzymują
certyfikat IUPUI.
Studia
w c ałej Europie i Azji
Erasmus+
Dużą popularnością wśród studentów cieszy się europejski
program Erasmus, w którym WSIiZ uczestniczy od wielu lat.
W ramach tego programu będziesz mógł otrzymać dofinansowanie na wyjazd za granicę ze środków Unii Europejskiej i na
studia na uczelni partnerskiej przez jeden semestr lub nawet
rok akademicki.
Podczas pobytu na uczelni partnerskiej studenci nie ponoszą
żadnych dodatkowych kosztów związanych z czesnym na zagranicznej uczelni. Ponadto, najlepsi studenci otrzymują zniżki czesnego w WSIiZ w wysokości do 75%, a także zwolnienia z opłat
różnic programowych. Więcej na www.erasmusplus.wsiz.pl.
Studia w Chinach
W ramach współpracy z uczelniami chińskimi studenci naszej
uczelni mają możliwość wyjazdu na semestralne studia lub
intensywny kurs języka chińskiego do jednej z siedmiu uczelni
w Chinach. W ramach podpisanych umów wybrane uczelnie
oferują studentom WSIiZ bezpłatną naukę. Studenci pokrywają
jedynie koszty podróży i wyżywienia.
Praktyki zagraniczne
W ramach międzynarodowych programów uczelnia realizuje
także projekty praktyk zawodowych oraz staży skierowanych do
studentów i absolwentów WSIiZ. Dzięki zagranicznym praktykom
rozwiniesz swoje umiejętności zawodowe, międzykulturowe,
językowe, nawiążesz kontakty oraz zwiększysz szanse na znalezienie dobrej pracy. Praktyki/staże trwają od 3 do 12 miesięcy,
kierowane są do studentów wszystkich kierunków. Organizowane
są za pośrednictwem Biura Karier WSIiZ oraz Działu Współpracy
z Zagranicą, które współpracują z licznymi instytucjami edukacyjnymi, firmami zagranicznymi oraz strukturami UE.
17
Certyfikaty
międzynarodowe
Kursy
językowe
Naszym studentom dajemy możliwość zdobycia licznych certyfikatów językowych, informatycznych i biznesowych.
Posiadanie takiego dokumentu, uznawanego zarówno w Polsce, jak i za granicą, jest dowodem wiedzy i umiejętności
niezbędnych do poruszania się w określonych dziedzinach, podnosi także atrakcyjność na rynku pracy. Dyplom uzupełniony certyfikatem międzynarodowym jest prestiżowym świadectwem kwalifikacji absolwenta. Certyfikat to pierwszy
krok w udanej karierze nie tylko w Polsce, ale i na świecie!
Wybrane szkolenia i kursy realizowane są w WSIiZ w ramach planu studiów poszczególnych kierunków i specjalności.
Jako student WSIiZ będziesz mógł również uczestniczyć w kursach nieoferowanych w ramach planu studiów w atrakcyjnych cenach (nawet kilkunastokrotnie niższych niż ceny szkoleń komercyjnych!). Wszystkie zajęcia są prowadzone
przez wykwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną, co zapewnia wysoki poziom szkoleń oraz rzetelność przekazywanej
wiedzy.
CERTYFIKATY INFORMATYCZNE
Oferujemy kursy i certyfikaty najbardziej prestiżowych firm informatycznych: MICROSOFT, CISCO SYSTEMS, HP, NOVELL, ORACLE, ECDL.
Egzaminy certyfikujące można zdawać w istniejących na uczelni
centrach egzaminacyjnych: PROMETRIC i PEARSON VUE.
W naszych centrach egzaminacyjnych certyfikaty informatyczne uzyskało
do tej pory blisko 22 tysiące osób!
CERTYFIKATY BIZNESOWE
CIMA (Instytut Rachunkowości Zarządczej) – kształci praktyków biznesu. Certyfikat CIMA dostarcza umiejętności praktycznych, które
uczestnicy będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy finansisty.
Certyfikat ten mogą zdobywać studenci kierunków Ekonomia oraz
Finanse i rachunkowość.
European Junior Logistician – certyfikat potwierdzający kompetencje
zawodowe osób zajmujących się profesjonalnie logistyką. Certyfikat
ten mogą zdobywać studenci kierunku Logistyka.
18
COI e-DOK – certyfikat potwierdza umiejętność zarządzania nowoczesnymi dokumentami elektronicznymi. Certyfikat ten mogą zdobywać
studenci kierunku Administracja.
CERTYFIKATY JĘZYKOWE
Lektorat języka obcego i kursy akademickie przygotowują studentów
do zdania międzynarodowych egzaminów językowych.
CENTRA EGZAMINACYJNE
Centrum Języków Obcych WSIiZ jest Centrum Egzaminacyjnym:
The European Language Certificates (telc), London Chamber of Commerce and Industry International Qualifications (LCCI IQ), Educational
Testing Service, Pearson Language Test.
CJO przeprowadza egzaminy z języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na wielu poziomach
zaawansowania w zakresie języka ogólnego i specjalistycznego. Centrum Egzaminacyjne telc koordynuje i systematycznie rozbudowuje
sieć partnerskich ośrodków egzaminacyjnych instytucji edukacyjnych
z całej Polski m.in. uczelni państwowych i niepaństwowych.
W naszych Centrach Egzaminacyjnych egzaminy telc i LCCI zdawało ponad
55 tysięcy osób z całej Polski!
Wydarzenia
o skali międzynarodowej
Znajomość języków obcych to w dzisiejszym świecie konieczność! Dlatego też naszym studentom dajemy możliwość udziału w kursach językowych o zróżnicowanej
intensywności i stopniu trudności. Dzięki temu każdy
zainteresowany znajdzie kurs odpowiedni dla siebie.
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie jest organizatorem wielu wydarzeń o szerokim
zasięgu. Do najbardziej znanych w Polsce i na świecie eventów należą:
LEKTORAT STANDARDOWY I INTENSYWNY
Konferencja InternetBeta
W pierwszym semestrze studenci studiów stacjonarnych I stopnia przystępują do testu sprawdzającego znajomość języka
obcego. W zależności od jego wyniku deklarują chęć nauki w ramach lektoratu standardowego bądź intensywnego (o znacznie
zwiększonej liczbie godzin dydaktycznych).
KURSY AKADEMICKIE
Jeśli chcesz dodatkowo uczyć się języków: angielskiego, chińskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego,
rosyjskiego, szwedzkiego, ukraińskiego i włoskiego oraz potwierdzić zdobyte umiejętności egzaminami i uzyskać certyfikaty,
możesz również skorzystać z: egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminów certyfikujących, materiałów e-learning
i programów multimedialnych, kursów wyrównawczych, dzięki
którym nadrobisz zaległości ze szkoły średniej, i kursów konwersacyjnych z native speakers.
Aktualną ofertę kursów znajdziesz na stronie:
www.kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Jest to wydarzenie łączące zróżnicowane środowiska związane
z Internetem – psychologów, socjologów, politologów, przedstawicieli agencji interaktywnych, reklamowych, właścicieli
i zarządzających największymi serwisami, twórców aplikacji,
startupów, inwestorów, marketerów. Idea konferencji InternetBeta jest prosta – zebrać w jednym miejscu przedstawicieli
różnych dziedzin i branż związanych z Internetem i nowymi
technologiami. Tych, którzy wykorzystują Internet w swojej
pracy i realizowanych projektach, oraz tych, dla których jest
on naturalnym środowiskiem prowadzenia biznesu. Od lat
konferencja uznawana jest za najważniejsze wydarzenie branży
internetowej w Polsce.
Konferencja Human System Interaction
Tematyka konferencji związana jest z szeroko rozumianym
pojęciem interakcji człowiek-komputer. Konferencja gromadzi
co roku kilkuset naukowców z blisko 40 krajów świata.
Konferencja „Nauka i pasja
– kluczem do sukcesu”
Celem konferencji jest prezentacja dorobku młodych naukowców, integracja studenckich środowisk akademickich, zawarcie
kontaktów oraz promowanie rozwoju naukowego studentów.
Każdego roku w maju do Kampusu WSIiZ w Kielnarowej przyjeżdżają studenci z kilkudziesięciu uczelni, by dzielić się efektami
swoich badań i rozpocząć ścieżkę naukowej kariery.
19
SUKCESY
STUDENTÓW
I ABSOLWENTÓW
Hasło promocyjne uczelni, KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE, to nie pusty slogan reklamowy, ale opis jej działań. Najlepiej świadczą o tym osiągnięcia
studentów i absolwentów WSIiZ. Oto niektóre z nich:
ƒƒ Grzegorz Ziemba oraz Ivan Mazur zajęli I miejsce w krajowym finale konkursu Imagine Cup 2014 w kategorii Games. Imagine Cup to największy na
świecie konkurs technologiczny. Zespół WSIiZ zaprezentował inspirowaną
baśniowymi motywami grę „Lore”.
ƒƒ Vadym Melnyk, Dominik Ciurko, Ivan Kopytko, studenci kierunku Informatyka
oraz Daniel Dereniowski, absolwent kierunku Administracja zdobyli 2 granty
w ministerialnym konkursie „Generacja Przyszłości” 2014. W całym kraju 13
uczelniom przyznano 26 grantów. WSIiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną
w Polsce, której studenci znaleźli się w gronie laureatów konkursu.
ƒƒ Khrystyna Daniv, Dawid Antas, Kacper Gołoś oraz Marta Datsyuk,
studenci kierunków Ekonomia oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
zdobyli 1. miejsce w 35. Międzynarodowym Konkursie Marketplace, pokonując konkurentów z USA, Kolumbii, Kanady, Malezji i Polski.
ƒƒ Krzysztof Szczepański, absolwent kierunku Informatyka i ekonometria, jako
grafik komputerowy pracuje w firmie Weta Digital. To światowy lider w tworzeniu cyfrowych fotorealistycznych postaci do takich filmów, jak: „Avatar”,
„King Kong” czy „Władca Pierścieni”. W 2011 r. nasz absolwent dołączył do grupy pracującej nad „Hobbitem”, w reżyserii zdobywcy Oscara Petera Jacksona.
ƒƒ Piotr Nowakowski i Rafał Buszek, studenci kierunku Turystyka i rekreacja,
reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata w siatkówce mężczyzn, które
odbyły się w 2014 roku. Studenci WSIiZ, wraz ze swoim zespołem, wywalczyli
I miejsce.
20
Dowiedz się więcej o sukcesach studentów i absolwentów WSIiZ.
Wejdź na stronę www.wsiz.rzeszow.pl/sukcesy-studentow.
21
DOŚWIADCZONA
KADRA
DYDAKTYCZNA
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przywiązuje dużą wagę do właściwego doboru kadry dydaktycznej. To
od niej zależy poziom kształcenia i możliwości, które uczelnia
oferuje studentom. Kadrę WSIiZ stanowią doświadczeni
profesorowie i praktycy biznesu. Dzięki temu studenci mają pewność, że wiedza i umiejętności, które zdobywają
podczas studiów, właściwie przygotowują ich do wyzwań rynku
pracy i realizacji własnej ścieżki kariery. Uczelnia stale analizuje
sytuację na rynku pracy i jest na bieżąco z najnowszymi trendami
zawodowymi. Nieustannie nawiązuje współpracę z dydaktykami,
którzy osiągają najlepsze efekty w pracy z młodzieżą.
Studiując w WSIiZ, masz pewność, że uczysz się
od najlepszych!
22
23
Kadra dydaktyczna
Właściwy dobór kadry naukowo-dydaktycznej jest jednym
z filarów sukcesu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie. Oto niektórzy profesorowie wykładający w WSIiZ
i uniwersytetach na całym świecie. Poznaj całą kadrę na stronie
www.wsiz.rzeszow.pl
prof. nadzw. dr
prof. nadzw. dr inż.
Mark Bannatyne
Ulrich Desel
Profesor nadzwyczajny WSIiZ oraz Indiana
University - Purdue University Indianapolis
(USA)
prof. nadzw. dr hab.
Aleksander Hall
Profesor nadzwyczajny WSIiZ oraz
sekretarz Kapituły Orderu Orła Białego, minister w rządzie Tadeusza
Mazowieckiego
prof. dr hab.
Janusz Starzyk
Profesor w WSIiZ oraz Ohio University (USA)
24
Profesor nadzwyczajny WSIiZ oraz International University of Applied Sciences w Bad
Honnef–Bonn (Niemcy)
prof. dr hab.
Jan Gmiński
Profesor w WSIiZ, laureat nagrody Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej za osiągnięcia
naukowe i dydaktyczne
prof. nadzw. dr hab. inż.
Jerzy Grzymała-Busse
Profesor nadzwyczajny WSIiZ
oraz University of Kansas (USA)
prof. nadzw. dr hab.
prof. dr hab. inż.
prof. nadzw. dr hab.
prof. dr hab.
prof. nadzw. dr hab.
Bartłomiej Kamiński
Waldemar Karwowski
Piotr Kłodkowski
Stefan Markowski
Tomasz Mickiewicz
Profesor nadzwyczajny WSIiZ oraz
Uniwersytetu Maryland w College
Park (USA), współpracownik Banku
Światowego
Profesor w WSIiZ oraz University of Central Florida (USA)
prof. nadzw. dr hab.
prof. dr hab.
Helmut Wachowiak
Stanisław Waltoś
Profesor nadzwyczajny WSIiZ oraz International University of Applied Sciences
Bad Honnef–Bonn (Niemcy)
Profesor w WSIiZ oraz członek Polskiej
Akademii Nauk, a także Polskiej Akademii
Umiejętności
Profesor nadzwyczajny WSIiZ oraz Rektor
Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie,
były ambasador RP w Indiach, akredytowany także w Nepalu, Bangladeszu, na
Sri Lance i Malediwach
Profesor w WSIiZ oraz Visiting Fellow w Centrum
Studiów Europejskich Australian National University w Canberrze (Australia)
prof. dr hab. inż.
prof. nadzw. dr hab.
Bogdan Wilamowski
Jan Winiecki
Profesor w WSIiZ oraz założyciel i były Vice
Prezydent IEEE Computational Intelligence
Society, a następnie Prezydent IEEE Industrial Electronics Society (USA)
Profesor nadzwyczajny WSIiZ oraz członek Rady
Towarzystwa Ekonomistów Polskich
Profesor nadzwyczajny WSIiZ oraz University College London (Wielka Brytania)
prof. dr hab.
Jan Woleński
Profesor w WSIiZ, członek Komitetu
Nauk Filozoficznych PAN oraz laureat
nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, nazywanej polskim Noblem
25
Aktywne metody kształcenia
czyli KSZTAŁCIMY PRAKTYCZNIE!
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie to uczelnia, która przygotowuje swoich studentów
do konfrontacji nabytej wiedzy i umiejętności z potrzebami rynku pracy. Podczas studiów skorzystasz m.in.
z aktywnych metod nauczania, których celem jest kształtowanie u studentów umiejętności praktycznych.
Negocjacje
Podczas tych zajęć będziesz pracował w kilkunastoosobowych grupach. Prowadzący będą wymagać Twojej
aktywności. Każde zajęcia kończy dyskusja podsumowująca, w trakcie której będziesz wymieniał z innymi
studentami doświadczenia i wyciągał wnioski z uczestnictwa w treningu. Nauczysz się sztuki argumentowania,
przekonywania do własnych racji i sposobów obrony przed manipulacją w biznesie.
Gry kierownicze
Podczas tych zajęć będziesz pracował w niewielkich grupach. Do dyspozycji będziesz mieć różnorodne narzędzia
informatyczne. W trakcie gry wraz z koleżankami i kolegami wcielisz się w rolę członków zarządów spółek działających na konkretnym, konkurencyjnym rynku. Będziecie podejmować decyzje skutkujące realną pozycją firmy
na rynku. Konkurencję tworzą grupy studentów reprezentujących inne firmy. Gry rozwijają Twoje umiejętności
przewidywania sytuacji rynkowej, pracy zespołowej, ponoszenia odpowiedzialności za własne decyzje. Oto kilka
z gier decyzyjnych, wykorzystywanych podczas zajęć:
Marketplace – gra jest rozbudowanym symulatorem ekonomicznym, w którym wcielisz się w członków zarządu
przedsiębiorstwa produkującego i sprzedającego komputery osobiste. Podczas rozgrywki Twoim zadaniem
będzie zaspokajanie potrzeb klientów kilku segmentów rynkowych. Celem każdego zespołu jest uzyskanie jak
największej liczby punktów w zbilansowanej karcie wyników. Karta oparta jest na wielu czynnikach, takich jak
zadowolenie klientów z produktu, ceny, jakości reklamy, wielkości zainwestowanych środków w aktywa, mających korzystny wpływ na przyszłość firmy oraz stopień pomnożenia majątku początkowego przedsiębiorstwa.
ComStrat – ta międzynarodowa gra jest wykorzystywana na kierunku Ekonomia. Pokazuje wpływ ceny, jakości,
marketingu mix na wielkość popytu na dane dobra. Podczas gry wcielisz się wraz z koleżankami i kolegami
z grupy w managerów przedsiębiorstw. Waszym celem jest maksymalizacja rentowności przedsiębiorstwa.
Uczestnicy gry manipulując parametrami dotyczącymi jakości produktu, jakości produkcji, zarządzając potencjałem ludzkim przedsiębiorstwa czy reklamą poznają wpływ tych narzędzi zarówno na popyt jak i na koszty
wytwarzanego dobra.
26
Hotel-ik – gra wykorzystywana jest na kierunku Turystyka i rekreacja i została przygotowana przez dydaktyków
WSIiZ. Podczas gry będziesz zarządzał wirtualnym ośrodkiem wypoczynkowym. Poznasz m.in. zasady prowadzenia przedsiębiorstwa usługowego, prawa rządzące gospodarką rynkową, takimi jak popyt i podaż. Nabędziesz
umiejętności kalkulowania ceny w oparciu o koszty działalności przedsiębiorstwa.
Game – gra wykorzystywana jest na kierunkach Informatyka oraz Informatyka i ekonometria. Przygotowana
została przez dydaktyków WSIiZ. Celem gry jest efektywne rozwiązanie wybranej grupy problemów. Będziesz
pracować w zespole. Każdy zespół otrzymuje zagadnienia dotyczące m.in. bazy danych, języków programowania Java, C++, PHP, systemów operacyjnych Linux, Windows, wykrywania usterek sprzętowych, które stara się
rozwiązać. Uczestniczy muszą wykazać się umiejętnością analitycznego myślenia, łączenia faktów oraz pracy
zespołowej. Celem każdego zespołu jest uzyskanie jak największej liczby punktów, które są przyznawane za
trafne decyzje.
Studium przypadku (case study)
Podczas zajęć będziesz rozwiązywał realne problemy konkretnych firm czy instytucji. Wcielisz się w rolę pracownika firmy, odpowiedzialnego za realizację konkretnych zadań, związanych z Twoim kierunkiem studiów.
Projekty
To samodzielna lub prowadzona w zespole praca nad rozwiązaniem jakiegoś konkretnego problemu. Zazwyczaj
tematyka projektów jest zbliżona do rzeczywistych wyzwań, z którymi borykają się firmy i organizacje. Praktyczny wymiar projektu sprawia, iż studenci nabywają kluczowych dla pracodawców umiejętności kreatywnego
rozwiązywania problemów, elastycznego reagowania na zmiany w otoczeniu a przede wszystkim uczą się
„myślenia projektowego”.
Międzynarodowe certyfikaty
Podczas studiów na wszystkich kierunkach będziesz mieć możliwość zdobywania międzynarodowych certyfikatów językowych, informatycznych i biznesowych. Posiadanie takich dokumentów, uznawanych zarówno w Polsce,
jak i za granicą, podnosi atrakcyjność na rynku pracy oraz jest dowodem wiedzy i umiejętności niezbędnych do
poruszania się w określonych dziedzinach.
27
NOWOCZESNA
INFRASTRUKTURA
Kampus w Rzeszowie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
to blisko 30 000 m2 dobrze wyposażonej powierzchni
dydaktycznej. Kampusy w Rzeszowie, Kielnarowej i Tyczynie
należą do najlepiej wyposażonych ośrodków akademickich
w regionie.
W siedzibie WSIiZ w Rzeszowie przy ul. Sucharskiego mieści się
kilkadziesiąt spośród 70 nowoczesnych laboratoriów naukowo-badawczych. Znajdują się tu m.in. 2 duże laboratoria komputerowe na 90 i 110 stanowisk, laboratoria komputerowe CISCO
SYSTEMS, MICROSOFT, NOVELL, ORACLE czy laboratorium kryminalistyczne. Swoją siedzibę ma też tutaj uczelniana stacja
internetowa – radioeter.fm. To profesjonalne i nowoczesne studio radiowe daje studentom szerokie możliwości rozwoju. Najnowszą inwestycją WSIiZ jest nowoczesne studio telewizyjne.
Swoje umiejętności rozwijają tu m.in. studenci Dziennikarstwa
i komunikacji społecznej oraz Informatyki, a także członkowie
Dziennikarskiego Koła Naukowego Żurnal.
28
29
NOWOCZESNA
INFRASTRUKTURA
Kampus w Kielnarowej
Kampus WSIiZ w Kielnarowej należy do najpiękniejszych
ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu m.in. Centrum Edukacji Międzynarodowej, w którym mieści się 17 nowoczesnych laboratoriów naukowo-dydaktycznych. Są wśród nich
m.in. jedyne w tej części Europy Laboratorium Finansowe, Laboratorium Automatyki i Robotyki, Laboratorium Odzyskiwania
i Analizy Danych, Laboratorium Zdalnej Diagnostyki Medycznej,
Laboratorium Hodowli Komórek i Tkanek, Laboratorium Immunologii i Alergologii, Laboratorium Spektrometrii i spektroskopii
NMR, Laboratorium Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej
czy Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej.
Studenci mogą też korzystać z usług Centrum Turystyki i Rekreacji czy Centrum Zooterapii, w ramach którego działa m.in.
stadnina koni, minizoo czy hodowla egzotycznych alpak.
Kampus WSIiZ w Kielnarowej oferuje również szeroki zakres
usług rekreacyjnych, żywieniowych i biznesowych. Do dyspozycji studentów jest tu m.in. hala sportowa, siłownia, SPA czy
karczma staropolska.
30
31
UCZELNIA
PRZYJAZNA
STUDENTOM
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie przykłada
dużą wagę do tego, by studenci nie tracili czasu na załatwianie
formalności i mogli się skupić na nauce i realizowaniu swoich pasji. Uczelnia organizuje wiele inicjatyw wspierających
studentów. Jedną z nich jest plebiscyt Student Roku. Nagrody
przyznawane są w kilku kategoriach: WSIiZ-tak-owiec, która
wyłania osoby wspierające WSIiZ w działach promocyjnych oraz
pracujące na rzecz uczelni, Innowator to student, który posiada
duże osiągnięcia w obszarze nauki. W kategorii Lider wygrywa
osoba, która powołuje do życia nowe inicjatywy i skutecznie je
realizuje, w kategorii Artysta nominowani są utalentowani artystycznie studenci. Do kolejnej kategorii, Społecznik, nominowani są studenci pomagający innym, biorący udział w różnego
rodzaju wolontariatach. Najważniejszą nagrodą jest jednak tytuł
Najlepszego Studenta Roku.
32
33
Wyższ
Inform
a Szkoła
aty
z siedz ki i Zarządzan
ibą w Rz
ia
eszow
ie
LEGIT
S T U D EYMAC JA
NCKA
ST UD EN
T CA RD
KIOSKI INFORMACYJNE
WIRTUALNY DZIEKANAT
Będziesz mieć dostęp do informacji o przebiegu Twoich studiów: podziału godzin, ocen z zaliczeń
i egzaminów, planu studiów, informacji o prowadzących, aktualnych ogłoszeń. Serwis ten umożliwia
m.in. wybór przedmiotów realizowanych w ramach elastycznego systemu studiowania czy promotora
pracy dyplomowej.
Po zalogowaniu przez umieszczenie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej w czytniku, masz dostęp
do uczelnianej bazy danych, w tym m.in. do danych z Dziekanatu i Kwestury.
BEZPŁATNE OPROGRAMOWANIE
Dzięki współpracy uczelni z firmami informatycznymi będziesz mógł pobrać i bezpłatnie korzystać
z wielu programów (m.in. systemów operacyjnych) na swoim prywatnym komputerze w celu przygotowania się do zajęć oraz realizacji projektów i ćwiczeń.
WIRTUALNA KWESTURA
Uzyskasz dostęp do informacji finansowych, tj.: terminy płatności, stypendia, odsetki, wpłaty, itp.
DISTANCE LEARNING (DL)
KONTO E-MAIL
Niektóre zajęcia realizowana są w formie DL, czyli nauki na odległość. Kursy odczytasz za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Uczysz się i rozwiązujesz zadania w domu, a na zaliczenie umawiasz
się z prowadzącym.
Otrzymasz informacje o wydarzeniach z życia uczelni, organizowanych kursach i szkoleniach, itp.
Będziesz mógł również kontaktować się z wykładowcami oraz pozostałymi studentami uczelni.
KONSULTACJE ON-LINE
Nie tylko odbędziesz konsultacje drogą elektroniczną i będziesz miał dostęp do materiałów dydaktycznych, ale również wybierzesz tzw. przedmioty obieralne, promotora pracy dyplomowej, prześlesz
pracę dyplomową do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym, będziesz miał również możliwość
odbycia egzaminu w formie on-line.
TELEFON
Będziesz otrzymywać informacje o toku studiów, czesnym i ocenach z zaliczeń i egzaminów przez
telefon: dzięki wiadomościom SMS oraz za pośrednictwem bramki informacji głosowej (Interactive
Voice Response – IVR). Sam określasz zakres otrzymywanych informacji.
TELEWIZJA INFORMACYJNA
Na terenie uczelni znajdziesz telewizory, na których wyświetlane są bieżące informacje dotyczące
wydarzeń na uczelni, plany zajęć oraz filmy przydatne studentom.
BIBLIOTEKA ON-LINE
Możesz przeszukiwać, rezerwować i zamawiać książki za pomocą przeglądarki internetowej.
W chwili gdy książka będzie dostępna, dostaniesz powiadomienie e-mailem. Egzemplarz odbierzesz
w bibliotece.
34
SIEĆ WI-FI
Na terenie całej uczelni możesz korzystać z bezpłatnej sieci bezprzewodowej.
35
ŻYCIE
STUDENCKIE
Studenci WSIiZ tworzą ponad 7-tysięczną
rzeszę kreatywnych i umiejących się
dobrze bawić młodych ludzi.
Jest wśród nich także 1800 studentów z 23 krajów świata.
Obecność studentów z tak wielu miejsc sprzyja bogatemu życiu studenckiemu. W minionym roku akademickim studenci bawili się m.in. na wyborach Miss&Mister WSIiZ. Studentki
i studenci musieli nie tylko oczarować pięknym wyglądem, ale
także wykazać się inteligencją i wiedzą z wielu dziedzin życia.
Artystyczne pasje i zdolności studenci WSIiZ co roku prezentują
podczas konkursu „WSIiZ ma Talent”, którego organizatorem
jest Klub Akademicki IQ. Konkurs odkrywa ciekawe osobowości
sceniczne. W konkursie studenci prezentują swoje umiejętności
muzyczne, wokalne, taneczne, kabaretowe, akrobatyczne i wiele
innych. Klub Akademicki IQ jest miejscem, gdzie odbywają
się imprezy. Są wśród nich występy kabaretowe, przedstawienia
teatralne, koncerty muzyczne, wystawy czy dni kultury krajów,
z których pochodzą nasi studenci.
36
37
Rozwijaj swoje pasje
KOŁA NAUKOWE
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zapewni
Ci rozwój pasji i zainteresowań. W WSIiZ działa ponad 20 kół
naukowych i ponad 10 organizacji studenckich. Dzięki nim studia to nie tylko nauka na zajęciach, ale również doskonalenie
swoich talentów i rozwijanie pasji.
Aktywność w kołach naukowych i organizacjach studenckich
często przekłada się na lepsze kompetencje i większe szanse
u przyszłych pracodawców.
Studenci WSIiZ mogą też bezpłatnie korzystać z rozbudowanej
oferty zajęć dodatkowych w specjalistycznych laboratoriach.
Zajęcia takie pozwalają m.in. na korzystanie z nowoczesnego
sprzętu, dzięki któremu studenci WSIiZ zdobywają niedostępne
dla innych umiejętności.
Uczelnia posiada ponad 70 laboratoriów, m.in.:
• Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej
• Laboratorium Automatyki i Robotyki
• Laboratorium Finansowe
• Laboratorium Kryminalistyki
Bezpłatne dodatkowe zajęcia w nowoczesnych laboratoriach są
dla Ciebie dostępne bez względu na kierunek czy rok studiów.
ORGANIZACJE STUDENCKIE
Samorząd Studentów WSIiZ | samorzad.wsiz.pl
Klub Absolwenta WSIiZ | absolwent.wsiz.pl
Od lat budujemy akademicki klimat WSIiZ. Znaczną
rolę w tych działaniach odgrywają nasi studenci, których zaangażowanie przyczynia się do licznych sukcesów uczelni, a pole działalności jest naprawdę duże.
Na wszystkich chętnych czekają:
Akademicki Związek Sportowy | wsiz.rzeszow.pl/azs
Magazyn studencki pressja.wsiz.pl
radioeter.fm
Chór Vox Coelestis | wsiz.rzeszow.pl/chor
Najnowszą inwestycją uczelni jest nowoczesne studio telewizyjne, które wraz z istniejącym już studiem radiowym, fotograficznym oraz serwisami internetowymi (m.in. pressja.wsiz.pl czy
wsiz.rzeszow.pl) daje studentom szerokie możliwości rozwoju,
realizacji swoich pasji i zdobywania doświadczenia.
Uczelnia realizuje też bogaty program wykładów dla chętnych.
Prowadzone są one przez wybitnych wykładowców i praktyków.
Inicjatywa daje możliwość pogłębiania swoich zainteresowań
wykraczających często poza kierunek studiów.
Forum Inicjatyw Europejskich
38
Duszpasterstwo
39
KIERUNKI I SPECJALNOŚCI
DOSTOSOWANE DO
RYNKU PRACY
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie kształci
praktycznie, czyli tak, by absolwenci znaleźli swoje miejsce na
rynku pracy, a także byli przygotowani do prowadzenia własnej
firmy.
Według rankingu szkół wyższych, opublikowanego przez tygodnik WPROST, WSIiZ zajęła 4. miejsce wśród niepublicznych
szkół wyższych, których absolwenci są najbardziej poszukiwani
przez pracodawców, i 5. lokatę wśród uczelni z tego sektora najbardziej cenionych przez pracodawców.
Jakość kształcenia podkreślają też niezależne badania. W roku
2014 ukazały się wyniki badania „Universum Student Survey”, przeprowadzonego przez międzynarodową organizację
UNIVERSUM ze Sztokholmu. Zbadano m.in. opinie studentów
WSIiZ:
ƒƒ 90% studentów WSIiZ jest zadowolonych ze swoich studiów
ƒƒ 74% studentów WSIiZ poleca uczelnię swoim znajomym
Opinie absolwentów WSIiZ o uczelni i opis ich życia zawodowego znajdziesz w serwisie dla absolwentów.
www.absolwent.wsiz.pl
40
41
Nasi studenci
na praktykach
Studenci WSIiZ zdobywają
doświadczenie zawodowe
podczas studiów
Współpracujemy z najlepszymi
Zawarte porozumienia o współpracy umożliwiają studentom WSIiZ zdobywanie doświadczenia zawodowego w najlepszych przedsiębiorstwach
w kraju. Studenci WSIiZ mogą realizować swoje praktyki zawodowe m.in.
w takich firmach i instytucjach, jak:
Praktyki, Staże i praca
dla naszych studentów
Podczas studiów, dzięki współpracy Biura Karier WSIiZ z najlepszymi firmami, nasi studenci otrzymują atrakcyjne
oferty praktyk, staży i pracy. Aby z nich skorzystać, prosimy o kontakt:
Biuro Karier WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, tel. (17) 866 11 55
e-mail: [email protected]
42
Zróżnicowany wachlarz
ofert pracy
Każdego roku Biuro Karier WSIiZ proponuje więcej ofert pracy – zarówno na uczelni, jak i w firmach w kraju i za
granicą – niż jest chętnych.
Baza Osób
Poszukujących Pracy
Każdy, kto chce otrzymywać oferty praktyk, staży i pracy, może się zarejestrować w Bazie Osób Poszukujących
Pracy w serwisie internetowym Biura Karier: www.biurokarier.wsiz.pl.
co tydzień nowa oferta
Oferty pracy spływają do studentów drogą mailową co najmniej raz w tygodniu.
Doradztwo zawodowe
dla studentów
Do dyspozycji studentów są również doradcy zawodowi. Bezpłatnie wskażą Ci najbardziej poszukiwane zawody,
zbadają Twoje predyspozycje zawodowe, pomogą przygotować dokumenty aplikacyjne, zorganizują też spotkania
z pracodawcami.
43
Organizacja
studiów
Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym”
kształcenie na większości kierunków studiów
realizowane jest w formie studiów I i II stopnia.
Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować
naukę na studiach II stopnia na tym samym lub
innym kierunku studiów (programy kształcenia
w WSIiZ zostały tak skonstruowane, aby absolwenci studiów I stopnia mogli kontynuować naukę na
studiach II stopnia na innym, oferowanym przez
WSIiZ kierunku studiów, przy minimalnej ilości różnic programowych).
FORMA STUDIÓW
ƒƒ studia stacjonarne – zajęcia prowadzone są od poniedziałku
do piątku
ƒƒ studia niestacjonarne – zajęcia prowadzone są średnio dwa
razy w miesiącu, w soboty i niedziele
STUDIA I STOPNIA (licencjackie, inżynierskie)
Trwają 6 lub 7 semestrów. Kończą się obroną pracy dyplomowej
i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera. Na 3. lub
4. semestrze nauki (w zależności od kierunku) dokonujesz wyboru
specjalności, która będzie realizowana od 4. lub 5. semestru. Niektóre specjalności funkcjonują jako odrębne ścieżki kształcenia i są
realizowane już od 1. semestru nauki. Po ukończeniu studiów I stopnia możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia.
Elastyczny System
Studiowania (ESS)
Specjalności
międzykierunkowe
Nowatorski system kształcenia, dający studentom
większe możliwość i rozwoju
Jest to odpowiedź WSIiZ na rosnące zapotrzebowanie ze
strony studentów. Młodzi ludzie nie lubią, kiedy narzuca
się im coś z zewnątrz... dzięki elastycznemu systemowi
studiowania będą wybierać sami. WSIiZ jako pierwsza
uczelnia w Polsce południowo-wschodniej zmieniła system kształcenia.
Rektor WSIiZ, prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Pomianek
Dzięki wdrożeniu ESS studenci WSIiZ mają większy wpływ na profil
swojego wykształcenia. W ramach ESS przedmioty w planie studiów
podzielone są na trzy grupy:
ƒƒ przedmioty podstawowe i kierunkowe (kluczowe dla kierunku)
obowiązkowe dla wszystkich studentów
ƒƒ przedmioty z zakresu kierunku wybierane przez studentów
z szerszej oferty (przedmioty fakultatywne)
ƒƒ wybierane przez studentów bloki przedmiotów specjalnościowych
Dokonując wyboru przedmiotów fakultatywnych i specjalnościowych, studenci mogą uwzględniać swoje indywidualne zainteresowania i predyspozycje. Absolwenci wyposażeni w wiedzę i umiejętności zgodne z ich zainteresowaniami będą lepiej radzić sobie
na rynku pracy.
Połącz wiedzę i umiejętności dwóch kierunków studiów i bądź konkurencyjny na rynku pracy!
Jeśli zależy Ci na poszerzeniu swoich kompetencji, możesz również podjąć studia na dodatkowej specjalności międzykierunkowej. W praktyce oznacza to, że oprócz standardowo realizowanej specjalności możesz wybrać również
specjalność dodatkową, którą będziesz realizować bezpłatnie lub ze zniżką:
warsztat biznesowy
– jak założyć własną firmę
Podczas zajęć, prowadzonych przez ekspertów oraz praktyków biznesu, zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności, jak zaplanować własny
biznes i skutecznie nim zarządzać. WSIiZ pomaga również zdobyć kapitał dla najlepszych projektów. Jeśli wybierzesz Ekonomię, Logistykę
lub Finanse i rachunkowość, będziesz mógł realizować program warsztatu biznesowego bez dodatkowych kosztów! Jeśli jesteś studentem
kierunku nieekonomicznego, możesz zrealizować warsztat biznesowy jako specjalność dodatkową.
zooterapia
Terapia ze zwierzętami staje się bardzo popularną formą usprawniania psychoruchowego jako element uzupełniania tradycyjnych metod rehabilitacji stosowanych w takich chorobach, jak: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm dziecięcy, zespół Downa czy upośledzenie umysłowe.
Dzięki tej specjalności dowiesz się, jak pracować z osobami niepełnosprawnymi, wykorzystując w pracy zwierzęta, tj.: konie, koty, psy i alpaki.
Warunkiem uruchomienia specjalności jest zebranie grupy 20 osób.
System funkcjonuje na większości kierunków studiów I i II stopnia.
STUDIA II STOPNIA
Studia II stopnia trwają 3 lub 4 semestry i są przeznaczone dla absolwentów studiów I stopnia. Kończą się obroną pracy magisterskiej
i uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Wyboru specjalności dokonujesz na 1. semestrze studiów.
44
Grupa w ramach kierunku musi liczyć średnio 80 osób, natomiast
grupa specjalnościowa – 60 osób.
45
Administracja
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
historię lub wiedzę o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI
Partner kierunku:
Stowarzyszenie Badań nad Źródłami i Funkcjami Prawa „Fontes”
Wykształcenie administracyjne nadal jest cenione przez pracodawców
zarówno publicznych, jak i prawnych. Wyraźna jest również tendencja do
poszukiwania specjalistów z zakresu administracji dodatkowo posiadających wiedzę i umiejętności w obszarze tzw. e-administracji.
Z każdym rokiem rośnie liczba spraw administracyjnych, które są
realizowane w urzędach z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych.
Realizacja zaś planu informatyzacji usług publicznych nie może się
obejść bez fachowców, którzy będą łączyć wiedzę o zasadach efektywnego
funkcjonowania organizacji ze znajomością nowoczesnych technologii
oraz biegłą znajomością języków obcych. Wychodząc naprzeciw tym założeniom i potrzebom rynku pracy, jako pierwsi w regionie, rozpoczęliśmy
praktyczne kształcenie przyszłych kadr dla administracji publicznej, w tym
również w zakresie e-administracji. Na wykładach poznasz „tradycyjne”
zagadnienia takie jak kompetencje organów administracji oraz zasady
postępowania administracyjnego. Z kolei ćwiczenia, projekty i gry decyzyjne poświęcone będą kształtowaniu umiejętności i kompetencji
społecznych potrzebnych w pracy urzędnika.
e-administracja
WSIiZ jako pierwsza uczelnia na terenie Podkarpacia wprowadziła specjalność e-administracja. Kształcimy studentów w zakresie e-administracji już od 3 lat. Jako student tej specjalności
posiądziesz umiejętności pozwalające wdrażać i wykorzystywać
odpowiednie programy i systemy informatyczne w funkcjonowaniu organów administracji publicznej. Ponadto uzyskasz wiedzę
teoretyczną i praktyczną o prawnych i technicznych aspektach
wykorzystania informatycznych nośników danych i komunikacji
elektronicznej w administracji publicznej, nabędziesz również
umiejętności prowadzenia elektronicznych czynności administracyjno-prawnych. W programie studiów m.in.: systemy
informatyczne w administracji publicznej, elektroniczne zarządzanie dokumentami w administracji publicznej, elektroniczne
postępowanie administracyjne, tworzenie elektronicznych aktów
prawnych. Jako absolwent będziesz mieć możliwość zdobycia
nieodpłatnie certyfikatu COI e-DOK potwierdzającego umiejętności zarządzania dokumentami elektronicznymi.
administracja gospodarcza
w UE i na Ukrainie
W trakcie studiów zostaniesz wyposażony w wiedzę o regułach
funkcjonowania organów administracji gospodarczej w krajach
UE i na Ukrainie. W programie studiów m.in: prawo gospodarcze
w UE, prawo gospodarcze na Ukrainie, administracja gospodarcza w krajach UE, administracja gospodarcza Ukrainy. Po
ukończeniu studiów będziesz mógł podjąć pracę w charakterze
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Administracja.
46
pracownikiem administracji rządowej i samorządowej, specjalistą ds. administracji
publicznej, inspektorem ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, pracownikiem instytucji
pozarządowych i administracji specjalnej, pracownikiem struktur zespolonych służb,
inspekcji i straży (Policja, Państwowa Straż Pożarna), struktur administracji niezespolonej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny (Żandarmeria
Wojskowa, Straż Graniczna), pracownikiem administracji prywatnej, specjalistą ds.
kadrowych, przedsiębiorcą.
niezależnego przedsiębiorcy, prowadzić administracyjną obsługę
przedsiębiorstw działających w krajach UE i na Ukrainie, pracować w organach administracji publicznej na stanowiskach
związanych z obsługą przedsiębiorców.
administrowanie kadrami
Program specjalności umożliwi Ci zdobycie specjalistycznej
wiedzy z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych czy
prowadzenia spraw osobowych. Wybierając studia na tej specjalności, poznasz także zagadnienia dotyczące rodzajów odpowiedzialności związanej ze stosunkiem pracy czy kontrolą pracodawców. W programie studiów m.in.: ubezpieczenia społeczne,
prowadzenie spraw osobowych, rodzaje odpowiedzialności
związanej ze stosunkiem pracy. Po ukończeniu specjalności
będziesz przygotowany do podjęcia pracy w działach kadr
organów administracji publicznej oraz do administrowania
kadrami podmiotów prywatnych.
zarządzanie bezpieczeństwem
i higieną pracy
Studia na tej specjalności pozwolą Ci na zdobycie nie tylko
teoretycznych, ale i praktycznych umiejętności w zakresie rozpoznawania i interpretacji zagrożeń w miejscach pracy oraz
dokonywania oceny i analizy ryzyka zawodowego. W programie
studiów m.in.: zarządzanie ryzykiem zawodowym, ergonomia,
audyty bezpieczeństwa pracy, organizacja bezpiecznej pracy.
Jako absolwent uzyskasz uprawnienia do zajmowania stanowisk
w służbach bhp.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
47
Bezpieczeństwo
wewnętrzne
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
Partnerzy kierunku:
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
WSIiZ jako pierwsza uczelnia w południowo-wschodniej Polsce otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów na tym kierunku. Bezpieczeństwo wewnętrzne to niezwykle wszechstronny kierunek.
Z racji oferowanych specjalności polecany jest nie tylko tym, którzy
swoją karierę wiążą ze służbami mundurowymi, ale również stanowi
interesującą propozycję dla przyszłych ekspertów w zakresie: bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych, cywilnego zarządzania
zagrożeniami i sytuacjami kryzysowymi oraz zapewnienia bezpieczeństwa
podmiotów gospodarczych. Dzięki studiom na tym kierunku przyswoisz
wiedzę z zakresu nauk społecznych, praw człowieka, zasad funkcjonowania państwa w zakresie jego ustroju i struktury, procedur zarządzania
bezpieczeństwem wewnętrznym czy praktycznych aspektów zarządzania
bezpieczeństwem systemów informatycznych. Jako student będziesz
mógł korzystać z m.in. z Laboratorium Kryminalistyki. Program studiów
przewiduje również interesujące zajęcia szkoleniowe w zakresie walki
wręcz, walki z użyciem narzędzi, a także wyszkolenia strzeleckiego.
Praca w służbach mundurowych gwarantuje stałość zatrudnienia, prestiż
i korzystne warunki emerytalne.
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Administracja, specjalność: bezpieczeństwo publiczne.
48
policjantem, żołnierzem, funkcjonariuszem innych służb mundurowych: Straży
Granicznej, Służby Więziennej, Straży Miejskiej, Służby Celnej itp., funkcjonariuszem
służb specjalnych: ABW, CBA, Agencji Wywiadu, itp., pracownikiem agencji ochrony,
pracownikiem agencji detektywistycznej, specjalistą ds. systemów bezpieczeństwa,
pracownikiem administracyjnym ds. ochrony danych i informacji niejawnych,
pracownikiem jednostek administracyjnych służ państwowych odpowiedzialnych
za bezpieczeństwo państwa.
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
historię lub wiedzę o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI
bezpieczeństwo i porządek publiczny
Jako student tej specjalności przejdziesz podstawowe przeszkolenie w zakresie walki wręcz, walki z narzędziami oraz
wyszkolenia strzeleckiego, które ułatwi ubieganie się o pracę
w służbach mundurowych i innych instytucjach zajmujących
się zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Wybierając bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdobędziesz
wiedzę i umiejętności umożliwiające diagnozę i rozwiązywanie
zagrożeń, dotyczących różnorodnych aspektów bezpieczeństwa
w życiu społecznym.
kryminologia i kryminalistyka
Podczas studiów poznasz wszelkie aspekty dotyczące kryminalistyki i kryminologii. W programie studiów m.in: psychologia
kryminologiczna i psychologia osobowości, wstęp do wiedzy
o państwie i prawie, prawo penitencjarne, medycyna sądowa
i psychiatria sądowa, etiologia, fenomenologia i prewencja
zachowań przestępczych wraz z problematyką prawną, resocjalizacja. Jako absolwent staniesz się ekspertem w wielopłaszczyznowym zagadnieniu związanym z przestępczością w Polsce,
określaniem geografii przestępczości, jak również wskazywaniem
środków i metod przy jej zwalczaniu. Znajdziesz zatrudnienie
w szeroko pojętych służbach i organach ścigania.
ochrona informacji niejawnych
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – 6 semestrów
Studiując tę specjalność, dowiesz się, jak postępować z dokumentami i informacjami niejawnymi, danymi osobowymi
oraz informacjami stanowiącymi tajemnicę zawodową, branżową i przedsiębiorstwa. Nauczysz się, jak postępować z dokumentami i informacjami niejawnymi. Zapoznasz się również
ze sposobami przeciwdziałania zagrożeniom występującym
w systemach telekomunikacyjnych. W programie studiów m.in.:
prawne podstawy ochrony informacji w Polsce, zasady ochrony
informacji niejawnych, zagrożenia dla informacji w systemach
telekomunikacyjnych, zarządzanie informacjami prawnie chronionymi. Znajomość uregulowań prawnych z zakresu ochrony
informacji niejawnych, jak również zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego, przemysłowego oraz funkcjonowania kancelarii
niejawnych pozwolą Ci na znalezienie pracy w jednostkach
odpowiedzialnych za ochronę informacji niejawnych – zarówno
w podmiotach państwowych, spółdzielczych, jak i prywatnych.
zarządzanie kryzysowe
Wybierając tę specjalność, opanujesz procedury zarządzania
bezpieczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem planowania i koordynacji działań na niższych szczeblach administracji
publicznej w sytuacjach kryzysowych. Uzupełnieniem tej wiedzy
będzie opanowanie podstawowych zasad, medycznych czynności
i procedur, podejmowanych w razie zagrożeń i katastrof. Znajomość psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowej i technik
negocjacji umożliwią Ci skuteczną komunikację w trakcie działań
podejmowanych przed zaistnieniem kryzysu i po jego wystąpieniu. W programie studiów m.in.: społeczne podziały w Europie;
zwalczanie ekstremizmu we współczesnym świecie; metody
zarządzania konfliktem; logistyka w zarządzaniu kryzysowym;
współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym. Jako
absolwent znajdziesz zatrudnienie w firmach i instytucjach
zajmujących się zarządzaniem bezpieczeństwem w sytuacjach
kryzysowych. Możesz pracować w administracji rządowej, służbach mundurowych, instytucjach zajmujących się zarządzaniem
kryzysowym lub w organizacjach pozarządowych.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
49
Dziennikarstwo
i komunikacja społeczna
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
historię lub wiedzę o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
dziennikarstwo on-line
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich
To kierunek wymarzony dla tych, którzy interesują się mediami, komunikacją społeczną, reklamą i public relations, znaczeniem informacji
we współczesnym świecie, zmianami w obszarze mediów, ich ewolucją
i przenikaniem do innych dziedzin życia.
Dzięki podpisanym porozumieniom, nasi studenci mogą odbywać
praktyki zawodowe w mediach regionalnych oraz ogólnopolskich, m.in.
w PAP oraz Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Program studiów
nastawiony jest na doskonalenie umiejętności praktycznych, dlatego
obok wykładów i ćwiczeń wiele miejsca zajmują warsztaty prowadzone
przez doświadczonych praktyków. Infrastruktura informatyczna WSIiZ
zapewnia doskonałe przygotowanie do pracy z wykorzystaniem grafiki
i multimediów, a także pracy w mediach internetowych. Jako student
możesz korzystać m.in. z Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki
Cyfrowej, Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistości i Przetwarzania Obrazu,
Laboratorium Fotograficznego, Laboratorium Przetwarzania Dźwięku
i Akustyki. Będziesz miał możliwość zapoznania się z działaniem wirtualnej jaskini, motion capture czy maszyny do przeprowadzania badań
z zakresu eye-trackingu. W 2013 roku otrzymaliśmy nagrodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za najlepszy program kształcenia
o profilu praktycznym, zajmując drugie miejsce pośród 13 nagrodzonych
uczelni z Polski.
Obserwacja i diagnoza zmian zachodzących na rynku pracy doprowadziły do uruchomienia specjalności wpisującej się w dynamikę rozwoju mediów. WSIiZ rozpoczyna kształcenie w obszarze
skoncentrowanym na najefektywniejszym obiegu informacji
w przestrzeni Internetu. Ten rodzaj umiejętności i warsztatu
dziennikarskiego jest już dziś niezbędny dla przyszłych pracowników mediów, a za kilka lat może się okazać jedynym, który
gwarantuje zatrudnienie. W programie studiów m. in.: kreatywne
pisanie (creative writing), warsztat crossmedialny i storytelling,
media społecznościowe.
fotografia prasowa i reklamowa
W ramach specjalności będziesz uczestniczyć w zajęciach dotyczących fotografii prasowej, reklamowej, portretowej, architektury, mody, aktu i fotoreportażu. Zdobędziesz również
niezbędne informacje na temat zasad kompozycji, kadrowania,
dobierania formatu i perspektywy, a także ustawiania i doświetlania obiektów. W programie studiów m.in.: fotograficzne
gatunki dziennikarskie (fotografia prasowa, zdjęcie okładkowe,
fotokronika), fotograficzne gatunki publicystyczne (infografia,
fotoreportaż, pictorial, fotomontaż), fotografia studyjna, studio
fotograficzne, fotografia reklamowa, fotografia ilustracyjna.
Jako absolwent zdobędziesz konkretne umiejętności i wiedzę
niezbędną w pracy fotografika, fotoreportera, fotoedytora czy
operatora kamery. Znajdziesz również pracę w zawodach związanych z kreowaniem obrazów fotograficznych na potrzeby
mediów masowych, reklamy, filmu oraz komputerową obróbką
zdjęć i technikami realizacji obrazu.
komunikacja wizerunkowa
i public relations
Wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy, WSIiZ kształci
również na specjalności, która może Cię ukierunkować na zagadnienia komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, wykorzystywane w działalności reklamowej i public relations. W programie
studiów m.in.: techniki i psychologia reklamy, zintegrowane
komunikowanie marketingowe, warsztat rzecznika prasowego,
mediaplanning, sztuka autoprezentacji, kreowanie wizerunku.
Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w jednostkach
zajmujących się reklamą, a zdobyte umiejętności pozwolą Ci na
realizację zawodową na polu zarówno planowania kampanii, jak
i ich realizacji. Znajdziesz również zatrudnienie jako specjalista
ds. PR, marketingu i promocji.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
50
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna lub na uczelni
partnerskiej – w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks.
Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Biznes międzynarodowy, specjalność: e-commerce i nowoczesne
technologie w marketingu.
dziennikarzem, rzecznikiem prasowym, redaktorem, specjalistą ds. marketingu,
specjalistą ds. promocji, specjalistą ds. public relations, grafikiem komputerowym,
copywriterem, specjalistą ds. technik multimedialnych, specjalistą ds. projektowania
i wdrażania systemów zarządzania informacją, organizatorem mediów lokalnych,
specjalistą ds. polityki informacyjnej.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
51
Filologia angielska
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – studia stacjonarne: 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
studia niestacjonarne: 7 semestrów
Na maturze zdawaj:
historię lub wiedzę o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
komunikacja międzykulturowa w biznesie
Filologia jest ukierunkowana na sektor biznesowy, jego międzynarodowość oraz zapotrzebowanie na umiejętności językowe – w zakresie
bezpośrednich kontaktów biznesowych oraz wykonywania tłumaczeń.
Jedyny taki kierunek na Podkarpaciu!
Oferujemy specjalności związane z pracą w biznesie, wykorzystujemy
aktywne metody nauczania z użyciem nowoczesnych technologii. Wybór
Filologii to znajomość dwóch języków obcych – angielskiego na poziomie
C1 oraz niemieckiego lub rosyjskiego, gdzie ilość godzin lektoratu jest
znacznie większa w porównaniu z pozostałymi kierunkami. Podczas
realizacji programu studiów zdobędziesz: wiedzę z zakresu językoznawstwa, historii języka, translatoryki, kultury i literatury krajów wybranego
obszaru językowego, przygotowywania i tłumaczenia tekstów zgodnie
z ich funkcją oraz specyfiką odbiorcy. Nabędziesz również kompetencji
twórczego rozwiązywania problemów komunikacyjnych, będących często
przeszkodą w efektywnej realizacji przedsięwzięć. Zajęcia, m.in. Phonethics, Listening&Speaking oraz Translation, w WSIiZ prowadzone są
w Cyfrowym Laboratorium Językowym, gdzie studenci ćwiczą za pomocą
specjalnego oprogramowania fonetykę, korygują własne błędy, a także
wykonują zadania językowe ważne w zawodzie tłumacza.
Nauczysz się, jak skutecznie zastosować zdobytą wiedzę w codziennym funkcjonowaniu firmy oraz w wyspecjalizowanych
działach (PR, reklama). W programie studiów m.in.: biznes międzynarodowy, komunikacja w biznesie, komunikacja polityczna,
język perswazji i reklamy, język tekstów ekonomicznych i handlowych. Jako absolwent tej specjalności będziesz przygotowany
do rozpoczęcia pracy jako menedżer, konsultant biznesowy ds.
współpracy międzynarodowej, specjalista ds. handlu zagranicznego, specjalista w dziedzinie języka biznesu i członek kadry
kierowniczej międzynarodowych firm, specjalista ds. współpracy
międzynarodowej w urzędach.
translatoryka
Wybierając specjalność translatoryczną, poznasz kulturę i historię danego obszaru językowego oraz teorie i techniki przekładu pisemnego oraz ustnego. Nabędziesz także umiejętności
wykorzystywania specjalistycznego słownictwa z wybranych
dziedzin oraz kompetencje komunikacyjne konieczne do pracy
w środowisku międzynarodowym. W programie studiów m.in.:
domeny tłumacza, ekwiwalencja w tłumaczeniu, tłumaczenie
tekstów użytkowych formalnych, tłumaczenie tekstów ogólnoużytkowych, przekład ustny. Jako absolwent tej specjalności
będziesz przygotowany do wykonywania zawodu tłumacza,
organizatora i propagatora kultury danego obszaru językowego,
redaktora i publicysty.
Po ukończeniu kierunku możesz znaleźć pracę jako:
Kontynuacja
52
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Dziennikarswo i komunikacja społeczna lub na uczelni
partnerskiej – w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa
Tischnera w Krakowie na kierunku Filologia angielska –
komunikacja międzykulturowa w biznesie.
pracownik dydaktyczny, tłumacz, organizator i propagator kultury danego obszaru
językowego, publicysta, menedżer, konsultant biznesowy ds. współpracy międzynarodowej, specjalista ds. handlu zagranicznego, specjalista w dziedzinie języka
biznesu, pracownik krajowych instytucji zaangażowanych w sprawy międzynarodowe,
członek kadry kierowniczej firm międzynarodowych.
specjalność nauczycielska
Studia na tej specjalności zapewnią podstawową wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną jako niezbędną podstawę do dalszego rozwoju zawodowego. Nabędziesz
praktycznych umiejętności w zakresie dydaktyki oraz tworzenia
własnego warsztatu metodycznego. W programie studiów m.in.:
pedagogika, psychologia pedagogiczna, emisja głosu, metodyka
nauczania języka angielskiego, komputerowe wspomaganie
nauczania języka. Jako absolwent tej specjalności będziesz
przygotowany do rozpoczęcia pracy jako nauczyciel języka
angielskiego w szkołach podstawowych i przedszkolach, korepetytor oraz lektor języka angielskiego na różnego rodzaju kursach.
specjalność tłumaczeniowa
z językiem chińskim
odrębna ścieżka kształcenia (studia stacjonarne)
Jako student tej specjalności będziesz zgłębiać wiedzę z zakresu przedmiotów tradycyjnie wchodzących w skład programu
nauczania filologii angielskiej oraz języka chińskiego (zajęcia
z języka chińskiego realizowane będą przez lektorów chińskich
z Anshan Normal University). Otrzymasz dodatkowo niepowtarzalną szansę wyjazdu na semestr do uczelni partnerskiej na
intensywny kurs języka chińskiego (6 godzin dziennie przez 6 dni
w tygodniu), po jego ukończeniu otrzymasz dyplom ukończenia
kursu i będziesz mógł uzyskać certyfikat językowy (studenci
pokrywają jedynie koszty dojazdu). Po ukończeniu tej specjalności będziesz przygotowany do podjęcia pracy w charakterze
tłumacza języka chińskiego i angielskiego w firmach realizujących wystawy, targi, konferencje i szkolenia międzynarodowe
oraz w wydawnictwach publikujących literaturę anglojęzyczną
lub chińską.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
53
Grafika komputerowa
i produkcja multimedialna
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – studia stacjonarne: 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
informatykę lub historię, lub wiedzę o społeczeństwie
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
graphic design
To unikatowy kierunek, który łączy w sobie grafikę komputerową,
tradycyjne dziennikarstwo, dziennikarstwo internetowe i multimedia.
Każdy, kto wiąże swoją przyszłość z przestrzenią multimedialną (chce
reżyserować małe formy multimedialne, kręcić reklamy czy sprzedawać
towary i usługi w sieci), odnajdzie w nim najefektywniejsze na rynku
połączenie teorii z praktyką. Jako student możesz korzystać m.in. z Laboratorium Grafiki Komputerowej i Sztuki Cyfrowej, Laboratorium Wirtualnej
Rzeczywistości i Przetwarzania Obrazu, Laboratorium Fotograficznego,
Laboratorium Przetwarzania Dźwięku i Akustyki. W profesjonalnych
uczelnianych studiach – telewizyjnym i radiowym –możesz również
nabywać cenionych obecnie umiejętności i tam je szlifować. Będziesz
miał możliwość zapoznania się z działaniem wirtualnej jaskini, motion
capture czy maszyny do przeprowadzania badań z zakresu eye-trackingu.
W profesjonalnie wyposażonym studiu telewizyjnym. Będziesz mógł
zapoznać się z aspektami pracy „po obu stronach kamery”. W programie
studiów m.in.: pracownia projektowania graficznego, pracownia fotografii
cyfrowej, organizacja produkcji multimedialnej, reżyseria multimedialna,
prawo autorskie, prawo prasowe, prawne uwarunkowania reklamy, DTP,
ekonomika mass mediów, typografia, projektowanie przestrzeni multimedialnej, pracownia animacji i wideo, grafika multimedialna, obróbka
dźwięku, rysunek i kompozycja.
To rewolucyjna specjalność zbudowana na podstawie standardów wypracowanych przez najlepsze uczelnie amerykańskie.
Zajęcia realizowane są przez prowadzących z INDIANA UNIVERSITY-PURDUE UNIVERSITY INDIANAPOLIS (IUPUI) – specjalistów,
którzy zdobywali doświadczenia m.in. przy produkcji kasowych
hitów filmowych. W programie studiów m.in.: projektowanie dla
wizualizacji i komunikacji, projektowanie stron internetowych,
grafika rastrowa w grafice komputerowej, infografika, grafika
komputerowa dla mediów społecznościowych, cyfrowy dźwięk
i obraz, programowanie, adaptacja i integracja danych cyfrowych.
Specjalność realizowana jest w języku angielskim. Ukończenie
specjalności sygnowane jest certyfikatem IUPUI potwierdzającym wysokie kwalifikacje w obszarze zaawansowanej grafiki
komputerowej. Jako absolwent zdobędziesz konkretne umiejętności i wiedzę niezbędną w pracy grafika komputerowego,
projektanta, specjalisty od efektów specjalnych czy designera.
Znajdziesz również pracę w zawodach związanych z kreowaniem
przekazów na potrzeby mediów masowych, reklamy, filmu oraz
komputerową obróbką zdjęć i dźwięku.
wane w działalności reklamowej i public relations. W programie
studiów m.in.: pracownia form reklamowych, kompozycja wizualna, branding. Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy
w jednostkach zajmujących się reklamą, a zdobyte umiejętności
pozwolą Ci na realizację zawodową na polu zarówno planowania
kampanii, jak i ich realizacji. Znajdziesz również zatrudnienie
jako specjalista ds. PR, marketingu i promocji. Szeroka wiedza
z zakresu form multimedialnych oraz zrozumienie jej specyfiki
pozwoli Ci na zbudowanie własnej – wysokiej – pozycji rynkowej.
multimedialna przestrzeń rozrywkowa
Celem oferowanej specjalności jest wykształcenie umiejętności
(technicznych i kreatywności) w kreowaniu przestrzeni multimedialnej ukierunkowanej na zapewnienie rozrywki. W programie
studiów m.in.: media interaktywne i widowiska, sztuka mediów,
pracownia kreacji multimedialnej, mapping. Rozbudzona kreatywność poparta opanowaniem narzędzi czyni z absolwenta
znakomitego pracownika każdej instytucji działającej w obszarze
mediów i multimediów. Dodatkowym, potencjalnym, miejscem
zatrudnienia są instytucje zajmujące się kulturą, eventami, itp.
komunikacja wizualna w marketingu
Wychodząc naprzeciw trendom na rynku pracy, WSIiZ kształci
również na specjalności, która może Cię ukierunkować na zagadnienia komunikacji marketingowej przedsiębiorstw, wykorzysty-
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność
grafika komputerowa.
grafikiem komputerowym, reżyserem form multimedialnych, projektantem stron
WWW, specjalistą ds. technik multimedialnych, projektowania i wdrażania systemów zarządzania informacją, marketingu, promocji, public relations czy polityki
informacyjnej.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
54
55
Informatyka
WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
inżynierskie – 7 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
fizykę z astronomią lub informatykę
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
programowanie
odrębna ścieżka kształcenia
To kierunek, który nie tylko spełni Twoje oczekiwania, ale zaskoczy
Cię bogatą ofertą i możliwościami. Zdobędziesz wiedzę i opanujesz
umiejętności praktyczne dzięki licznym projektom i szkoleniom z obszaru najnowszych technologii, wdrażanych przez wiodące firmy branży
informatycznej, w tym Cisco, Microsoft i inne.
Ponadto, do kształcenia praktycznych umiejętności wykorzystujemy
najlepsze programy szkoleniowe, oferowane przez potentatów IT, takich
jak: Adobe, Apple, Cisco, HP, Microsoft, Novell, Oracle. Programy te przygotowują do międzynarodowych certyfikatów, które można zdobywać
poprzez zdawanie egzaminów w naszych centrach egzaminacyjnych
Pearson VUE i Prometric. Wybrane przedmioty specjalnościowe realizowane są przez praktyków – pracowników wiodących firm informatycznych
z naszego regionu, m.in. BMM, dmt Software House, IDEO, NajlepszeFoto.
pl, PGS Software S.A., Partner in Progres, CI Games, RES.PL, Software
Mind oraz Vegacom. W programie studiów m.in.: eksploatacja systemów
i sieci, grafika 3D, języki internetowe, programowanie dla systemów iOS/
Android, systemy telekomunikacyjne. Studiując Informatykę, możesz
korzystać z kilkudziesięciu nowoczesnych laboratoriów komputerowych
(m. in. CISCO SYSMEMS, APPLE, HEWLETT-PACKARD, ORACLE, NOVELL,
MICROSOFT).
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Informatyka.
56
programistą, inżynierem sieci, administratorem systemów informatycznych, specjalistą
bezpieczeństwa informacji, grafikiem, projektantem systemów internetowych, konsultantem, kierownikiem zespołu, kierownikiem projektu, analitykiem systemowym.
Informatyka – najpopularniejszy kierunek studiów w roku akademickim 2014/15
według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W ramach tej specjalności zostaniesz wprowadzony w tajniki programowania, począwszy od zagadnień podstawowych,
takich jak teoria kompilacji, syntaktyka i semantyka języków
programowania, poprzez programowanie na poziomie systemu
operacyjnego, aż do tworzenia rozbudowanych aplikacji biznesowych w środowisku sieciowym. W ramach zajęć będziesz
również realizować szkolenia techniczne z nowoczesnych języków i środowisk programowania, prowadzone w oparciu
o programy szkoleniowe takich firm jak Microsoft czy Oracle.
Jako absolwent znajdziesz pracę przy: tworzeniu i rozwoju
istniejących systemów informatycznych, tworzeniu oprogramowania i dokumentacji, nadzorowaniu jakości produktów
informatycznych, czy też tworzeniu i utrzymaniu standardów
kodu źródłowego i dokumentacji.
technologie internetowe i mobilne
W ramach tej specjalności zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi języków, technik, narzędzi i metodologii tworzenia
aplikacji i systemów internetowych począwszy od tworzenia
stron, portali, serwisów internetowych, poprzez projektowanie i implementację internetowych systemów bazodanowych,
systemów hipermedialnych oraz zaawansowanych aplikacji
sieciowych. Zdobędziesz umiejętność tworzenia aplikacji dla
urządzeń mobilnych i aplikacji e-biznesowych, a także poznasz
prawne aspekty Internetu oraz zagadnienia związane z bezpieczeństwem i ochroną danych w sieci. Jako absolwent będziesz
przygotowany do podjęcia pracy w firmach projektujących
i wdrażających aplikacje i systemy internetowe, w działach
zajmujących się promocją i marketingiem oraz instytucjach
i urzędach wdrażających internetowe systemy obsługi klientów
i petentów.
grafika i animacja komputerowa
Zajęcia będą miały na celu – z jednej strony – rozwój Twojej wyobraźni graficznej i przestrzennej, z drugiej zaś – wykształcenie
umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi,
niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów. W ramach
zajęć praktycznych będziesz realizować projekty dotyczące
reklamy medialnej, krótkometrażowych filmów animowanych
oraz wizualizacji trójwymiarowej. W programie studiów m.in.:
animacja i video, grafika trójwymiarowa, elementy DTP, grafika
rastrowa i wektorowa. Jako absolwent tej specjalności będziesz
przygotowany do zawodu grafika komputerowego (grafika rastrowa, wektorowa, trójwymiarowa), projektanta serwisów stron
internetowych (tworzenie szablonów stron i arkuszy formatujących, tworzenie komponentów stron WWW). Znajdziesz również
zatrudnienie jako projektant grafiki i animacji.
teleinformatyka
W ramach tej specjalności zapoznasz się z technologiami sieci
komputerowych oraz teleinformatycznych. Studiując teleinformatykę, opanujesz umiejętności z zakresu sieciowych systemów
operacyjnych, projektowania sieci oraz konfiguracji urządzeń
sieciowych w tym bezprzewodowych. W trakcie studiów będziesz realizować cykl autoryzowanych szkoleń na poziomie
CCNA (w ramach Akademii Cisco). W programie studiów m.in.:
eksploatacja systemów i sieci (CISCO), systemy telekomunikacyjne, telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO), zaawansowane
technologie sieciowe (CISCO). Jako absolwent będziesz przygotowany do projektowania, zarządzania i eksploatacji sieci
teleinformatycznych obejmujących infrastrukturę sieciową oraz
usługi sieciowe. Po tej specjalności możesz znaleźć zatrudnienie
w każdej firmie i instytucji wykorzystującej sieć komputerową.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
57
Informatyka i ekonometria
WYDZIAŁ INFORMATYKI STOSOWANEJ
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – studia stacjonarne: 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
fizykę z astronomią lub informatykę
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
grafika i animacja komputerowa
Studia na kierunku Informatyka i ekonometria kształcą w zakresie
technologii informatycznych oraz narzędzi analizy statystycznej i ekonomicznej. Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy na stanowiskach
wymagających stosowania narzędzi informatyki z uwzględnieniem realiów
zarządzania przedsiębiorstwami.
Kanon informatyczny (architektura systemów komputerowych, algorytmy, bazy danych, programowanie, grafika, systemy i sieci komputerowe)
został rozbudowany o przedmioty (zarządzanie, rachunkowość, badania
operacyjne czy ekonomia w praktyce) odpowiadające wymogom współczesnego rynku pracy. Dzięki współpracy z takimi firmami jak CI Games,
PGS Software S.A., Software Mind, Vegacom, dmt Software House, NajlepszeFoto.pl, RES.PL, Ideo specjalności na tym kierunku są nieustannie
modyfikowane i dostosowywane do zmieniających się tendencji w gospodarce. Umożliwia to poznanie najnowszych trendów obowiązujących
w tak szybko zmieniającej się dziedzinie, jaką jest informatyka stosowana.
W programie studiów m.in.: architektura systemów komputerowych, badania operacyjne, ekonomia w praktyce, programowanie. Będziesz mógł
podjąć pracę jako informatyk w dowolnej firmie, jako grafik komputerowy
w agencjach reklamowych lub firmach poligraficznych, w instytucjach
zajmujących się eksploracją danych.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Informatyka.
administratorem/operatorem sieci teleinformatycznych, administratorem bezpieczeństwa informacji, konstruktorem specjalistycznych systemów komputerowych
i oprogramowania, specjalistą ds. testowania, konsultantem, kierownikiem zespołu,
kierownikiem projektu, analitykiem systemowym, programistą serwisów internetowych, projektantem systemów internetowych, grafikiem komputerowym, grafikiem
DTP, specjalistą systemów SAP/R3.
Zajęcia będą miały na celu – z jednej strony – rozwój Twojej wyobraźni graficznej i przestrzennej, z drugiej zaś – wykształcenie
umiejętności posługiwania się narzędziami multimedialnymi,
niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów. W ramach
zajęć praktycznych oraz prac dyplomowych będziesz realizować
projekty dotyczące reklamy medialnej, krótkometrażowych filmów
animowanych oraz wizualizacji trójwymiarowej. W programie
studiów m.in.: animacja i video, grafika trójwymiarowa, elementy
DTP, grafika rastrowa i wektorowa. Jako absolwent tej specjalności
będziesz przygotowany do zawodu grafika komputerowego (grafika
rastrowa, wektorowa, trójwymiarowa), projektanta serwisów stron
internetowych (tworzenie szablonów stron i arkuszy formatujących, tworzenie komponentów stron WWW). Znajdziesz również
zatrudnienie jako projektant grafiki i animacji.
informatyka ekonomiczna
Celem specjalności jest przygotowanie Cię pod względem teoretycznym i praktycznym do stosowania rozwiązań IT w biznesie,
z naciskiem na umiejętność integracji rozproszonych systemów
oraz źródeł informacji. W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę
pozwalającą na stosowanie rozwiązań informatycznych ze
świadomością ograniczeń i uwarunkowań ekonomicznych,
umiejętności efektywnego działania w grupie projektowej oraz
rozwiązywania problemów biznesowych i zarządzania. W programie studiów m.in.: ekonometria, badania operacyjne, systemy
informatyczne zarządzania, systemy informatyczne e-biznesu,
systemy ERP, zintegrowane systemy informatyczne kierowania
produkcją. Jako absolwent zdobędziesz umiejętności analizy
i eksploatacji systemów informatycznych oraz sieci komputerowych pod kątem ekonomicznych uwarunkowań, projektowania
i administrowania bazami danych i systemami SAP/R3.
marketing i technologie internetowe
W ramach tej specjalności zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi języków, technik, narzędzi i metodologii tworzenia systemów internetowych począwszy od tworzenia stron internetowych, poprzez projektowanie i implementację portali, serwisów
internetowych. Zdobędziesz umiejętności dotyczące marketingu
internetowego oraz wiedzę na temat modeli dochodowych, etyki,
gatunków i form reklamy internetowej. W programie studiów
m.in.: języki internetowe, marketing internetowy, projektowanie
serwisów internetowych, rodzaje i formy reklamy internetowej.
Jako absolwent będziesz przygotowany do podjęcia pracy w firmach informatycznych projektujących i wdrażających aplikacje
i systemy internetowe, w działach zajmujących się promocją
i marketingiem oraz instytucjach i urzędach wdrażających
internetowe systemy obsługi klientów i petentów.
teleinformatyka
W ramach tej specjalności zapoznasz się z technologiami sieci
komputerowych oraz teleinformatycznych. Studiując teleinformatykę, opanujesz umiejętności z zakresu sieciowych systemów
operacyjnych, projektowania sieci oraz konfiguracji urządzeń
sieciowych w tym bezprzewodowych. W trakcie studiów będziesz realizować cykl autoryzowanych szkoleń na poziomie
CCNA (w ramach Akademii Cisco). W programie studiów m.in.:
eksploatacja systemów i sieci (CISCO), systemy telekomunikacyjne, telekomunikacja bezprzewodowa (CISCO), zaawansowane
technologie sieciowe (CISCO). Jako absolwent będziesz przygotowany do projektowania, zarządzania i eksploatacji sieci
teleinformatycznych obejmujących infrastrukturę sieciową oraz
usługi sieciowe. Po tej specjalności możesz znaleźć zatrudnienie
w każdej firmie i instytucji wykorzystującej sieć komputerową.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
58
59
Ekonomia
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
geografię
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
biznes międzynarodowy
odrębna ścieżka kształcenia (studia stacjonarne)
Wiedza z zakresu ekonomii jest nieodzownym elementem funkcjonowania współczesnego człowieka i dotyczy wielu dziedzin jego aktywności.
Ponadto wraz z rozwojem gospodarczym krajów wzrasta zapotrzebowanie
na specjalistów związanych z różnymi obszarami ekonomii.
Znajomość procesów ekonomicznych zachodzących we współczesnym
świecie zapewnia umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy.
Realizacja programu studiów z zakresu ekonomii pozwala na zdobycie
wiedzy umiejętności i kompetencji dotyczących gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi oraz materialnymi. W efekcie podejmowane
decyzje są skuteczniejsze i obarczone mniejszym ryzykiem. Wykształcenie
ekonomiczne jest nieodzowne, by radzić sobie z rosnącym stopniem
złożoności otoczenia w jakim działają podmioty gospodarcze i jednostki.
Poznanie zagadnień ekonomicznych w szerszym kontekście ułatwia
także komunikowanie się między ludźmi, a w biznesie, do prowadzenia
którego przygotujemy na tym kierunku, to właśnie komunikacja jest
najważniejsza. Jako student będziesz mógł korzystać z m.in. z najwyższej
klasy Laboratorium Finansowego.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
60
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Ekonomia lub na uczelni partnerskiej – Wyższej Szkole
Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na
kierunku Biznes międzynarodowy, specjalność: handel
międzynarodowy.
specjalistą ds. handlu zagranicznego, specjalistą ds. wykorzystania funduszy UE,
menedżerem, specjalistą ds. marketingu, właścicielem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w Internecie, specjalistą ds. reklamy i promocji
w Internecie, specjalistą ds. e-serwisu, specjalistą ds. e-handlu, specjalistą ds.
wirtualnych społeczności, specjalistą ds. kontaktów w obrocie gospodarczym,
niezależnym przedsiębiorcą.
Program studiów na tej specjalności został przystosowany do
wymogów pracy w komórkach eksportu, importu i w zagranicznych oddziałach firm krajowych. W trakcie studiów zdobędziesz
fachową wiedzę umożliwiającą pracę w instytucjach UE i innych organizacjach międzynarodowych. Oferta skierowana jest
również do tych z Was, którzy zainteresowani są prowadzeniem
własnej działalności gospodarczej w kraju i za granicą. W programie studiów m.in.: logistyka w obrocie międzynarodowym,
gospodarka światowa, zarządzanie strategiczne, zarządzanie
międzynarodowe. Jako absolwent tej specjalności będziesz
znakomicie zorientowany w praktyce zarządzania, przygotowany
do pracy w międzykulturowym otoczeniu. Będziesz wyróżniał
się także przedsiębiorczością i zdolnościami interpersonalnymi.
handel i marketing
To specjalność, której celem jest przygotowanie Cię do pracy w obszarze dystrybucji oraz marketingu. Podczas studiów
zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu działalności
handlowej na rynkach krajowych i zagranicznych. Uzyskasz
również niezbędną wiedzę w zakresie zarządzania marketingiem,
stosowania instrumentów marketingowych, technik sprzedaży
oraz zarządzania jakością w przedsiębiorstwach handlowych.
W programie studiów m.in: teoria i praktyka handlu, zarządzanie
marketingowe, logistyka, prawo handlowe. Jako absolwent
tej specjalności będziesz przygotowany do pracy w działach
marketingowych przedsiębiorstw handlowych, w agencjach
marketingowych, w handlu i usługach oraz do prowadzenia
własnej działalności.
prowadzenie biznesu w sieci
Specjalność ta jest odpowiedzią na duże i ciągle rosnące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających umiejętności wykorzystania technologii i narzędzi internetowych wspierających
rozwój firmy. Pracodawcy coraz częściej poszukują osób, które
potrafią zaprojektować internetowy model biznesowy, opracować strategię działalności w sieci oraz zorganizować skuteczną
kampanię reklamowo-promocyjną on-line. W programie studiów
m.in: aspekty prawne e-gospodarki, technologie i narzędzia
internetowe, marketing on-line, e-handel i usługi elektroniczne.
Specjalność przygotuje Cię do pracy w zawodach przyszłości,
takich jak: właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w Internecie, specjalista ds. reklamy i promocji
w Internecie, specjalista ds. e-serwisu, specjalista ds. e-handlu,
specjalista ds. wirtualnych społeczności.
zarządzanie biznesem
Specjalność ta adresowana jest głównie do tych, którzy planują
prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Realizowane
przedmioty pozwolą Ci na właściwe rozpoznanie uwarunkowań
prowadzenia działalności gospodarczej oraz identyfikację rynkowych możliwości i ograniczeń w rozwoju firmy. Umożliwi to
również właściwą interpretację zjawisk zarówno na poziomie
mikro- jak i makroekonomicznym. W programie studiów m.in.:
podstawy prawne działalności firmy, biznesplan, podstawy logistyki, zarządzanie strategiczne. Jako absolwent specjalności
będziesz posiadał kompetencje do aktywnego uczestniczenia
w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Zdobędziesz również
wiedzę i umiejętności umożliwiające zarządzanie podmiotami
gospodarczymi na stanowiskach średniego szczebla, w szczególności zaś będziesz przygotowany do prowadzenia własnej
działalności gospodarczej.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
61
Finanse i rachunkowość
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
geografię
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
inwestycje kapitałowe
Wybór tego kierunku studiów umożliwi Ci poznanie problematyki
finansowej oraz zasad rachunkowości, co pozwoli na właściwe rozumienie reguł rządzących gospodarką oraz skuteczne ograniczanie ryzyka
funkcjonowania jednostek i organizacji w otoczeniu ekonomicznym.
Swoją wiedzę będziesz zdobywał pod czujnym okiem specjalistów
z zakresu finansów i rachunkowości, a najistotniejszym elementem
nauki będzie jej praktyczne zweryfikowanie w trakcie praktyk zawodowych, organizowanych w firmach i instytucjach. Jako absolwent będziesz
wyposażony w konkretną wiedzę i umiejętności umożliwiające pracę
w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw i instytucji oraz
w administracji. Będziesz umiał zarządzać działem finansowo-księgowym, będziesz również przygotowany do prowadzenia własnej firmy.
W programie studiów m.in.: rachunkowość finansowa, rynki finansowe,
bankowość, ubezpieczenia. Jako student będziesz mógł korzystać z m.in.
z najwyższej klasy Laboratorium Finansowego.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Ekonomia.
analitykiem finansowym/inwestycyjnym, doradcą finansowym, doradcą ubezpieczeniowym, księgowym w różnego typu podmiotach, pracownikiem banku,
pośrednikiem finansowym, maklerem giełdowym.
Decydując się na studia na tej specjalności, uzyskasz wiedzę
z zakresu rachunkowości i finansów, w odniesieniu przede
wszystkim do organizacji, instytucji i mechanizmów działania
rynków finansowych oraz wykorzystywanych na nich instrumentów. Zdobędziesz również specjalistyczną wiedzę na temat
strategii inwestowania i budowania pakietów usług finansowych
o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej (aktywa finansowe,
produkty ubezpieczeniowe, produkty pożyczkowe itp.). W programie studiów m.in.: prawo rynku kapitałowego, inżynieria
finansowa, metody wyceny przedsiębiorstw, zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Jako absolwent będziesz mógł podjąć
pracę w komórkach finansowo-księgowych przedsiębiorstw
(produkcyjnych, handlowych, usługowych), instytucjach rynku
finansowego (banki, firmy ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w tym emerytalnych, domach maklerskich)
czy organach administracji rządowej i samorządowej.
księgowość
Wiedza z zakresu organizacji i prowadzenia rachunkowości
oraz sporządzania informacji finansowych jest niezbędna do
funkcjonowania wszystkich podmiotów gospodarczych, zarówno przedsiębiorstw, jak i instytucji finansowych czy samorządowych. W trakcie studiów na tej specjalności zdobędziesz
wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne, dzięki którym
będziesz mógł podjąć pracę zarówno w działach księgowych, jak
i finansowych. Studia na specjalności pozwolą Ci na zdobycie
wiedzy przydatnej do podejmowania decyzji finansowych oraz
stworzą perspektywy zatrudnienia w różnych działach gospodarki. W programie studiów m.in.: uproszczone formy księgowości,
prowadzenie ksiąg rachunkowych, sprawozdawczość i analiza
finansowa, tradycyjny i nowoczesny rachunek kosztów. Jako
absolwent będziesz przygotowany do prowadzenia ewidencji
księgowej, zarządzania informacją finansową i sporządzania
sprawozdań finansowych. Realizowane w ramach specjalności
przedmioty pozwolą Ci w przyszłości przygotować się do egzaminu na certyfikat księgowy, uzyskania kwalifikacji biegłego
rewidenta lub doradcy podatkowego.
menedżer finansowy
– jak zarządzać finansami firmy
Oferowana specjalność ma na celu umożliwienie zdobycia
wiedzy i kompetencji niezbędnych na stanowisku menedżera
finansowego. Wybierając tę specjalność, zdobędziesz wiedzę
odnoszącą się do szeroko rozumianych zagadnień finansowych, w tym zwłaszcza do krótko- i długoterminowych decyzji
finansowych podejmowanych w przedsiębiorstwach. Będziesz
kształcony również w kierunku zdobycia interdyscyplinarnych
umiejętności (w tym zwłaszcza z pogranicza zarządzania finansami firm, rachunkowości i zarządzania strategicznego),
jakich wymaga dziś praca menedżera. W programie studiów
m.in.: rachunkowość zarządcza, zarządzanie wartością firmy,
systemy wspomagające ewidencję księgową i zarządzanie
finansami, zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie. Po ukończeniu specjalności będziesz przygotowany do
sprawnego zarządzania działem finansowo-księgowym, nie
tylko w dziedzinach tradycyjnie kojarzonych z rachunkowością
i finansami, ale także w tych, które ze względu na wymagania
dzisiejszego rynku stają się przestrzenią działania dyrektora
finansowego (np. relacje inwestorskie, projektowanie systemów
pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, konstruowanie
programów motywacyjnego wynagradzania).
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
62
63
Logistyka
WYDZIAŁ EKONOMICZNY
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
inżynierskie – 7 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
geografię
SPECJALNOŚCI
Patronat nad kierunkiem sprawuje
Rada Specjalistów Logistyki
Logistyka stanowi istotny element współczesnego życia gospodarczego. Umożliwia swobodny przepływ materiałów, surowców w toku
produkcji, wszelkiego typu ładunków, ruchu osobowego i towarowego
oraz ruchu turystycznego.
Sprawne systemy logistyczne, projektowane i zarządzane przez
wykształconych inżynierów, stanowią niezbędny czynnik efektywnego
gospodarowania, zarządzania, skrócenia czasu oczekiwań odbiorcy na
dostawę, sprawności systemów produkcyjnych oraz niezakłóconego ruchu
towarowego i pasażerskiego. Znajomość określonych metod i narzędzi
organizacji przepływów oraz wsparcie tej wiedzy znajomością rozwiązań
informatycznych to niezbędne cechy kompetencji kadr logistycznych.
W programie studiów m.in.: projektowanie, rozpoznawanie, diagnozowanie i monitorowanie procesów logistycznych, zarządzanie procesowe
oraz zarządzanie efektywnymi i elastycznymi systemami wytwórczymi,
zarządzanie powierzchnią magazynową, logistyka zakupów, organizacja
centrów spedycyjnych, systemy transportu produkcyjnego i magazynowego. Jako absolwent, wyposażony w konkretne umiejętności, będziesz lepiej
radzić sobie na rynku pracy. Co więcej, kształcąc się na sprofilowanej przez
siebie specjalności, będziesz mógł optymalnie rozwinąć swoje zdolności.
informatyka w systemach logistycznych
W ramach specjalności zostaniesz zapoznany z możliwościami zastosowań nowoczesnych technologii informatycznych
wspomagających procesy logistyczne. Nabędziesz kompetencji
pozwalających na odpowiednie zaprojektowanie i implementację systemów bezpieczeństwa sieciowego, użytkowania systemów eksperckich oraz aplikacji wspomagających sprawne
funkcjonowanie magazynów. Dodatkowo zdobędziesz wiedzę
i praktyczne umiejętności w obsłudze zintegrowanych systemów
zarządzania (SAP), oprogramowania symulacji procesów, systemów komunikacji korporacyjnej i przepływu informacji (Cisco
WebEx) oraz wiedzę na temat zinformatyzowania przepływów
produkcyjnych (Flow Management). Będziesz mógł również
poszerzyć swoją wiedzę związaną z szybko rozwijającym się
handlem internetowym oraz wirtualną i fizyczną logistyką tej
działalności. W programie studiów m.in.: komputerowa symulacja
procesów logistycznych, zintegrowane systemy informatyczne
przedsiębiorstw, logistyka handlu elektronicznego. Jako absolwent będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w firmach sektora
IT oferujących systemowe i aplikacyjne rozwiązania informatyczne dla logistyki. Inżynierowie po tej specjalności są także
poszukiwani w firmach stosujących nowoczesne technologie
telematyczne i informatyczne w procesach logistycznych. Warto
zaznaczyć, że są to nie tylko firmy o charakterze spedycyjno-transportowym, ale także te, w których wprowadzono systemy
elektronicznego obiegu informacji i komunikacji korporacyjnej.
Ponadto możesz znaleźć pracę jako projektant logistycznych
rozwiązań dla e-biznesu (sklepów internetowych).
transport i spedycja
Wybierając tę specjalność, zostaniesz zapoznany przede wszystkim z praktycznymi aspektami organizowania i controllingu
procesów spedycyjnych oraz ruchu transportowego. Nabędziesz
specjalistyczną wiedzę dotyczącą budżetowania reguł handlu
międzynarodowego, procesów spedycyjnych, konsolidacji ładunków, procedur celnych, optymalizacji tras i floty pojazdów,
transportu intermodalnego. W programie studiów m.in.: logistyka przedsiębiorstw transportowych, procesy spedycyjne,
współczesne tendencje rozwoju transportu. Jako absolwent
będziesz mógł znaleźć zatrudnienie w dużych firmach międzynarodowych realizujących procesy zaopatrzenia, produkcji
lub dystrybucji w kraju i za granicą, a także w regionalnych
firmach spedycyjnych i spedycyjno-transportowych. Znajdziesz
również zatrudnienie w urzędach i agencjach celnych, w firmach
przewozowych (osób i towarów) oraz w firmach organizujących
gospodarkę magazynową. Jako inżynier staniesz się także cenny
dla firm produkcyjnych, polskich i zagranicznych, w których
zastosowanie mają elastyczne systemy organizacji produkcji
(np. z klastra Dolina Lotnicza).
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Ekonomia.
menedżerem organizacji ruchu transportowego w firmach transportowych, menedżerem lean odpowiedzialnym za balansowanie zdolności produkcyjnych
w firmach oraz przy projektowaniu i organizacji procesów produkcji, inżynierem
jakości, standaryzacji i kontroli procesów, inżynierem utrzymania ruchu, specjalistą
ds. zakupów i zaopatrzenia, magazynowania i planowania produkcji, spedytorem
międzynarodowym oraz menedżerem transportu.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
64
65
Dietetyka
WYDZIAŁ MEDYCZNY
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
biologię lub chemię
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
poradnictwo dietetyczne
Dietetyka jest dziedziną nauki, która intensywnie rozwija się w ostatnich latach w Polsce, m.in. z uwagi na występujące liczne choroby o podłożu dietozależnym, zwłaszcza u dzieci i młodzieży.
Zajmuje się zagadnieniami związanymi z żywnością i żywieniem
człowieka zarówno zdrowego, jak i chorego. Dietetyka z uwagi na jej
interdyscyplinarny charakter oraz ciągły rozwój nauk medycznych
obejmuje coraz szersze obszary nie tylko w zakresie nauki, ale także
szeroko pojętego sektora produkcji i usług. W związku z postępującym
procesem starzenia się społeczeństwa wzrasta zapotrzebowanie na
wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie promocji zdrowego stylu
życia i racjonalnego żywienia. Dietetyk łączy w ramach jednej profesji
kompetencje terapeuty i technologa żywności, uzyskuje kwalifikacje
i uprawnienia do pracy w różnych miejscach, zarówno w ochronie zdrowia
czy szpitalnictwie, jak i w klasycznej gastronomii. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, m.in. z: biochemii ogólnej i chemii żywności, anatomii
i fizjologii człowieka, klinicznego zarysu chorób i żywienia klinicznego,
towaroznawstwa surowców rolno-spożywczych, toksykologii żywności,
edukacji żywieniowej, projektowania diet, tradycji żywieniowych na
świecie. Absolwenci studiów licencjackich uzyskają uprawnienia zawodowe – zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia – do
samodzielnego prowadzenia działalności w zakresie żywienia, w tym
dietoterapii. Jako student będziesz mógł korzystać z m.in. Laboratorium
Biochemii, Toksykologii i Genetyki Klinicznej.
Celem tej specjalności jest wykształcenie profesjonalnej kadry
przygotowanej do udzielania porad żywieniowo-dietetycznych. Jako absolwent będziesz mógł podjąć się rozwiązywania
szczegółowych problemów obejmujących m.in.: udzielanie
porad żywieniowych, w tym również w obszarze chorób żywieniowo-zależnych. Zdobędziesz kwalifikacje, aby umiejętnie
współpracować z lekarzami i innymi fachowymi pracownikami
ochrony zdrowia, zarządzać personelem zakładów żywienia
zbiorowego, prowadzić działania marketingowe i menedżerskie
w tym obszarze. Kompetentnie ocenisz funkcjonowanie rynku
żywnościowo-żywieniowego w Polsce. Jako absolwent będziesz
mógł podjąć się rozwiązywania szczegółowych problemów
obejmujących m.in.: udzielanie porad żywieniowych, w tym
również w obszarze chorób żywieniowozależnych.
żywność ekologiczna w dietetyce
Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie wiedzy
na temat żywności produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów
sztucznych i pestycydów oraz o uwarunkowaniach prawnych
w zakresie uzyskiwania niezbędnych certyfikatów. Jako absolwent będziesz przygotowany do prowadzenia przedsiębiorstwa
ekoagroturystycznego, posiądziesz umiejętność produkcji żywności regionalnej, a mając możliwość uczestnictwa w zajęciach
fakultatywnych z zakresu zooterapii (specjalność dodatkowa,
realizowana poza programem kierunku) otrzymasz narzędzia
do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
żywienie w sporcie i odnowa biologiczna
Celem kształcenia na tej specjalności jest przygotowanie
specjalistów dietetyków z zakresu żywienia i wspomagania
dietetycznego osób uprawiających sport na poziomie amatorskim i wyczynowym oraz osób korzystających z klubów fitness
i ośrodków odnowy biologicznej. Jako absolwent zdobędziesz
poszerzoną wiedzę o istotnym wpływie odżywiania na zdolność
do wysiłku fizycznego.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Zdrowie publiczne.
66
dietetykiem w przychodniach specjalistycznych w zakresie terapii osób cierpiących
na nadwagę i otyłość oraz w oddziałach szpitalnych w celu leczenia chorych we
współpracy z personelem medycznym, prowadzić działalność gospodarczą w zakresie
poradnictwa dietetycznego, pracować w przedszkolach, szkołach, restauracjach,
klubach, firmach cateringowych, przedsiębiorstwach turystyczno-hotelarskich,
pracować w usługach branży rekreacyjno-terapeutycznej, opracowując, na podstawie
zdobytej wiedzy, menu uwzględniające zasady zdrowego żywienia.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
67
Fizjoterapia
WYDZIAŁ MEDYCZNY
Fizjoterapia to medyczny kierunek związany z ochroną zdrowia oraz
przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Popularność
zawodu fizjoterapeuty wzrasta w związku ze zmianami, jakie zachodzą
w naszym społeczeństwie.
Zwiększająca się średnia długość życia Polaków i ujemne skutki rozwoju cywilizacyjnego powodują, że z roku na rok coraz więcej osób wymaga
szeroko pojętej rehabilitacji (w tym zabiegów usprawniających), a także
wsparcia w zakresie zdrowego stylu życia oraz utrzymania sprawności
fizycznej i psychicznej. W nadchodzących latach zwiększy się zakres zadań
rehabilitantów działających na rzecz osób niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością, zarówno w zakładach opieki zdrowotnej,
jak i w ramach rehabilitacji w warunkach domowych. W myśl aktualnych
założeń dostosowanych do standardów Unii Europejskiej z zakresu
rehabilitacji, kluczową rolę w postępowaniu leczniczo-terapeutycznym
ma pełnić szeroko rozumiany zespół rehabilitacyjny, którego członkiem
jest lekarz specjalista rehabilitacji i absolwent kierunku Fizjoterapia.
Potrzeby w zakresie rehabilitacji medycznej i psychospołecznej nie są
w pełni zaspokojone, a zapotrzebowanie na fachowy personel z zakresu
fizjoterapii oraz na specjalistyczne usługi w zakresie prewencji, leczenia
i rehabilitacji będzie systematycznie wzrastać. Wykwalifikowane kadry
niezbędne są nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy, co
stwarza Ci duże możliwości podjęcia zatrudnienia zarówno w kraju, jak
i za granicą. Jako student będziesz mógł korzystać z m.in. z Laboratorium
Anatomii i Fizjologii Wysiłku, Laboratorium Kinezyterapii i Masażu, hali
sportowej z zapleczem odnowy biologicznej czy licznych laboratoriów
komputerowych.
Zdaniem ekspertów jako fizjoterapeuta:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Zdrowie publiczne.
68
możesz pracować w publicznych i niepublicznych placówkach: np. w szpitalach
o różnym profilu, poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, przychodniach specjalistycznych, sanatoriach, ośrodkach i gabinetach odnowy biologicznej (SPA),
gabinetach masażu i terapii manualnej, domach pomocy społecznej i domach
spokojnej starości, zakładach pracy chronionej, międzyszkolnych ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, przedszkolach oraz w placówkach o charakterze rekreacyjnym
i sportowym.
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – 7 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
biologię lub chemię
W programie studiów m.in.:
ƒƒ anatomia prawidłowa człowieka
ƒƒ fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu
ƒƒ kinezyterapia, fizykoterapia, terapia manualna
ƒƒ zajęcia praktyczne i staże kliniczne w renomowanych placówkach ochrony zdrowia i innych podmiotach prowadzących
działalność rehabilitacyjną, odnowy biologicznej
ƒƒ masaż leczniczy, zaopatrzenie ortopedyczne
ƒƒ podstawy fizjoterapii klinicznej
Centrum
Rehabilitacyjno-Medyczne
REH-MEDIQ
rehmediq.pl
W listopadzie 2010 roku w Kampusie WSIiZ w Tyczynie otworzono Centrum Rehabilitacyjno-Medyczne REH-MEDIQ o powierzchni
ponad 1 000 m2. Jest to placówka usługowo-dydaktyczna WSIiZ,
która świadczy usługi w zakresie rehabilitacji w oparciu o kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Centrum pełni jednocześnie rolę
edukacyjną – realizowane w nim są zajęcia w zakresie praktycznej
nauki zawodu dla studentów kierunku Fizjoterapia. REH-MEDIQ wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt medyczny. W pracowni
kinezyterapii pacjenci mogą korzystać z nowoczesnej platformy
wibracyjnej BMS. Pracownia zaopatrzona jest też w system oceny
funkcjonalnej FMS i Y-balance test (określanie ryzyka urazu u sportowców), kolumnę omega do ćwiczeń funkcjonalnych, salę ćwiczeń
równowagi, kontroli nerwowo-mięśniowej i sensomotoryki. Dzięki
praktykom w Centrum Rehabilitacyjno-Medycznym REH-MEDIQ już
w trakcie studiów zapoznasz się z innowacyjnymi formami rehabilitacji oraz skorzystasz z nowoczesnego sprzętu.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
69
Kosmetologia
WYDZIAŁ MEDYCZNY
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – studia stacjonarne: 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
studia niestacjonarne: 6 semestrów
Na maturze zdawaj:
biologię lub chemię
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
kosmetologia estetyczna
Dynamiczny rozwój rynku i usług kosmetycznych sprawia, że w ostatnich latach zwiększyło się zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu
kosmetologii. Kosmetolog to osoba posiadająca wiedzę m.in. z dziedziny
dermatologii, fizjoterapii oraz praktyczne umiejętności z zakresu wykonywania zabiegów twarzy i ciała, a także obsługi aparatury stosowanej
w kosmetologii.
W trakcie nauki, jako student Kosmetologii, zostaniesz przygotowany
do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających. Zajęcia
prowadzone są przez doświadczonych specjalistów: kosmetologów,
dermatologów, wizażystów i fizjoterapeutów. Zdobędziesz też wiedzę
teoretyczną i praktyczną w zakresie receptury kosmetyków. Dzięki zajęciom
z chemii kosmetycznej, receptury kosmetycznej, towaroznawstwa i oceny
produktów kosmetycznych zostaniesz przygotowany do opracowywania
własnych receptur kosmetyków, co pozwoli Ci na prowadzenie własnej
produkcji kosmetyków. Ze względu na dużą dynamikę i konkurencyjność
rynku producentów kosmetyków nabędziesz umiejętności posługiwania
się bazami patentowymi oraz poznasz sposoby zgłaszania nowych produktów do Urzędu Patentowego. W programie studiów m.in.: dermatologia,
kosmetologia pielęgnacyjna, kosmetologia upiększająca, medycyna estetyczna, estetyka, chemia kosmetyczna, receptura kosmetyczna, anatomia
i fizjologia człowieka, farmakologia z toksykologią, biologia z genetyką,
immunologia i alergologia. Jako student będziesz mógł korzystać m.in.
z Laboratorium Kosmetologicznego, Chemicznego oraz Mikrobiologii.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Zdrowie publiczne.
70
właścicielem profesjonalnego salonu kosmetycznego i SPA, producentem kosmetyków, menedżerem kompleksu usług kosmetycznych i SPA, wszechstronnie
przygotowanym kosmetologiem gotowym do prowadzenia działalności usługowej,
właścicielem hurtowni i dystrybutorem wyrobów kosmetycznych, kalotechnikiem
(kosmetologiem upiększającym), charakteryzatorem (teatralnym, filmowym itp.),
wizażystą, współpracownikiem gabinetu chirurgii estetycznej, współpracownikiem
gabinetu dermatologicznego, współpracownikiem gabinetu fizjoterapeutycznego.
Wybierając tę specjalność, zostaniesz przygotowany do wykonywania zaawansowanych zabiegów kosmetycznych: upiększających, pielęgnacyjnych i leczniczych. Zostaniesz przygotowany
do rozpoznawania zmian dermatologicznych, podejmowania
decyzji o rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych, upiększających
i leczniczych oraz do współpracy z lekarzami dermatologami,
lekarzami medycyny estetycznej i lekarzami chirurgii plastycznej.
W programie studiów m.in.: kosmetologia lecznicza i SPA, towaroznawstwo produktów kosmetycznych, perfumeria, stylizacja
paznokci. Zdobyte wykształcenie kosmetologa, poszerzone
o specjalistyczną wiedzę z zakresu nowoczesnych zabiegów
na ciało i twarz oraz dotyczące pielęgnacji urody i zdrowego
stylu życia pozwoli Ci na pracę w wysokiej klasy gabinetach
kosmetologicznych. Nabyta wiedza w zakresie nauk o zdrowiu
da Ci możliwość podjęcia pracy w zawodzie dyplomowanego
kosmetologa z uprawnieniami do prowadzenia własnego gabinetu kosmetycznego i ośrodka SPA.
technologia wytwarzania kosmetyków
Jako student tej unikalnej w skali kraju specjalności zostaniesz przygotowany do opracowywania własnych kosmetyków
w oparciu o surowce tradycyjne oraz surowce pochodzenia
orientalnego. Podstawą do uzyskania szczególnych umiejętności
będzie kurs chemii kosmetycznej, receptury kosmetycznej oraz
wiedza o surowcach kosmetycznych. Elementem kształcenia
będzie również przygotowanie Cię do prowadzenia zabiegów
kosmetycznych upiększających i pielęgnacyjnych przez profesjonalną kadrę kosmetologów i lekarzy dermatologów. W programie
studiów m.in.: projektowanie kosmetyku, analiza kosmetyku, metody pozyskiwania surowców roślinnych, wytwarzanie i analiza
wyrobu perfumeryjnego. Jako absolwent będziesz mógł podjąć
pracę w zawodach związanych z produkcją kosmetyków, zostaniesz również przygotowany do opracowywania kosmetyków
w oparciu o różne surowce kosmetyczne. Specjalność przygotuje
Cię do pracy w przemyśle kosmetycznym i chemicznym m.in.
w laboratoriach kosmetycznych, laboratoriach firm farmaceutycznych, działach kosmetycznych aptek, przedsiębiorstwach
zajmujących się dystrybucją kosmetyków, firmach zajmujących
się surowcami i półproduktami używanymi do wytwarzania
kosmetyków, itp.
odnowa biologiczna i wellness
Wybierając tę specjalność, zostaniesz przygotowany nie tylko do
wykonywania zabiegów kosmetycznych upiększających i pielęgnacyjnych, ale również do zabiegów z zakresu fizykoterapii
i masażu. Poznasz także metody relaksacyjne. Szczególny nacisk
będzie położony na zapoznanie Cię z organizacją ośrodków
odnowy biologicznej, SPA i wellness. Będziesz również miał
uprawnienia do wykonywania zabiegów kosmetycznych i jednocześnie szeroką wiedzę o organizacji i pracy dużych ośrodków
pielęgnacji urody i odnowy biologicznej. W programie studiów
m.in.: organizacja i funkcjonowanie ośrodków SPA i wellness,
balneoterapia z hydroterapią odnowa biologiczna z elementami
masażu, podstawy dietetyki. Zdobyta wiedza pozwoli Ci na
podjęcie pracy w salonach kosmetycznych, salonach piękności
zlokalizowanych w hotelach, firmach kosmetycznych, ośrodkach
uzdrowiskowych i wypoczynkowych, a także w zakładach odnowy biologicznej i SPA w pełnym zakresie świadczonych usług.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
71
Turystyka i rekreacja
WYDZIAŁ MEDYCZNY
szczegóły na stronie internetowej:
Studia I stopnia
licencjackie – 6 semestrów
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
geografię lub historię
SPECJALNOŚCI
Partnerzy kierunku:
AMADEUS POLSKA | Blue Diamond Hotel Active SPA **** | TAURUS Sp.
z o.o. | Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
Serwis internetowy studentów
kierunku Turystyka i rekreacja:
www.travelnia.wsiz.pl
Turystyka jest znaczącą dziedziną światowej gospodarki, w ślad za
czym rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę. Specyfika zawodu wymaga od absolwenta wiedzy z wielu dziedzin:
humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej, organizacyjno-prawnej
i informatycznej.
W trakcie zajęć, jak również podczas praktyk zawodowych będziesz
mógł korzystać z doświadczenia przedsiębiorców z branży turystycznej,
kadry zarządzającej oraz przewodników turystycznych, pilotów wycieczek,
rezydentów, a także ratowników wodnych. W czasie studiów będziesz
uczestniczyć w wielu zajęciach praktycznych, m.in. w obozie letnim nad
Zbiornikiem Solińskim i w obozie zimowym w Krynicy, które stanowią
dużą atrakcję ze względu na interesujący i bogaty program (elementy
żeglarstwa, kajakarstwa, tańców latynoamerykańskich, survivalu, terenoznawstwa oraz narciarstwa zjazdowego). Wszyscy absolwenci kierunku
Turystyka i rekreacja realizują program zajęć dostosowany do wymogów
pracy pilota wycieczek. W programie studiów m.in.: podstawy turystyki
i rekreacji, zarządzanie hotelami i gastronomią, gry rekreacyjne, systemy
rezerwacji i dystrybucji, komunikacja międzykulturowa, krajoznawstwo
i geografia turystyczna, turystyka aktywna.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Kontynuacja
Jako absolwent studiów I stopnia możesz kontynuować
naukę na studiach II stopnia w WSIiZ m.in. na kierunku
Ekonomia, specjalność: gospodarka turystyczna lub na
kierunku Zdrowie publiczne, specjalność: medycyna
i turystyka uzdrowiskowa.
72
menedżerem turystyki, przedsiębiorcą prowadzącym własne biuro usług turystycznych i rekreacyjnych, specjalistą ds. turystyki w administracji samorządowej
i rządowej, pracownikiem informacji turystycznej i obsługi ruchu turystycznego,
specjalistą do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych, szefem służby hotelowej, animatorem czasu wolnego.
hotelarstwo i gastronomia
Wybierając tę specjalność, poznasz zagadnienia związane z organizacją i zarządzaniem hotelami oraz jednostkami gastronomicznymi. W programie studiów m.in.: podstawy technologii
żywienia, zarządzanie hotelami i gastronomią, organizacja
eventów, obsługa klienta. Jako absolwent będziesz przygotowany
do pracy w hotelach, pensjonatach, placówkach gastronomicznych oraz biurach podróży.
obsługa ruchu turystycznego
Zdobędziesz wiedzę teoretyczną z dziedziny usług turystycznych.
Dzięki nowoczesnym metodom nauczania i wykorzystaniu
najnowszych technologii, będziesz przygotowany do pracy na
rynku europejskim. Celem zajęć jest również poznanie wybranych metod i technik obsługi ruchu turystycznego i standardów
stosowanych w obsłudze klienta. W programie studiów m.in.:
geografia turystyczna, programowanie i obsługa ruchu tury-
stycznego, systemy rezerwacji i dystrybucji, zasady gościnności
i obsługi klienta. Jako absolwent będziesz przygotowany do
pracy w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, ośrodkach
rekreacyjnych oraz w instytucjach specjalizujących się w organizacji i rozwoju turystyki.
turystyka zdrowotna
Specjalność przygotuje Cię do promowania zdrowego stylu życia
wśród społeczeństwa, prowadzenia treningów zdrowotnych
różnych grup wiekowych, odnowy biologicznej wraz z masażem
klasycznym. Będziesz mógł uzyskać umiejętności masażysty.
W programie studiów m.in.: odnowa biologiczna z masażem,
podstawy zooterapii, promocja zdrowia, turystyka a środowisko
naturalne. Jako absolwent znajdziesz zatrudnienie w ośrodkach
wypoczynkowych i sanatoryjnych, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, a także jako instruktor w klubach fitness, gabinetach odnowy biologicznej i relaksacyjnej, gabinetach masażu,
w ośrodkach jeździeckich, hipoterapeutycznych, itp.
Centrum
Turystyki i Rekreacji WSIiZ
www.kielnarowa.wsiz.pl
Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ w Kielnarowej to nowoczesny
i kompleksowo wyposażony kampus, położony kilka kilometrów od
Rzeszowa w malowniczym otoczeniu, z dala od zgiełku wielkiego
miasta. Obecnie w skład CTiR wchodzą: nowoczesne Centrum Edukacji Międzynarodowej, budynek dydaktyczny, akademik i domki stu-
denckie, SPA i siłownia, hala sportowa i boiska zewnętrzne, Centrum
Zooterapii, a także „Taberna pod Sosnami” serwująca dania kuchni
staropolskiej. Tutaj studenci mogą korzystać z doskonale wyposażonego zaplecza dydaktycznego i sportowego, jednocześnie relaksując
się na łonie natury.
Rozwijaj swoje zainteresowania
w KOŁACH NAUKOWYCH i ORGANIZACJACH STUDENCKICH
– szczegóły na stronie 36.
73
STUDY IN ENGLISH
szczegóły na stronie internetowej:
INFORMATION
TECHNOLOGY
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
fizykę z astronomią lub informatykę
Patron kierunku: Cisco Networking Academy Program
Wybierając studia w języku angielskim:
ƒƒ jako absolwent otrzymasz dyplom ukończenia studiów w języku angielskim
potwierdzający wysokie kwalifikacje zawodowe,
ƒƒ odbędziesz praktyki i staże w firmach i instytucjach międzynarodowych, również za granicą, co wpłynie na podniesienie konkurencyjności wśród absolwentów innych uczelni,
ƒƒ zwiększysz swoje szanse zatrudnienia na międzynarodowym rynku pracy,
ƒƒ dołączysz do elitarnego grona studentów międzynarodowych,
ƒƒ będziesz studiować ze studentami z wielu krajów, poznasz ich kulturę i tradycję,
ƒƒ będziesz kształcić się pod okiem międzynarodowej kadry dydaktycznej,
ƒƒ będziesz posługiwać się językiem branżowym,
ƒƒ nawiążesz międzynarodowe kontakty przydatne przy kształtowaniu własnej
ścieżki kariery.
Według amerykańskiego magazynu biznesowego „Forbes”, najwięcej ofert pracy na całym
świecie będzie dla specjalistów z branży informatycznej. Specjaliści posługujący się językiem
angielskim będą zajmować najlepiej płatne
stanowiska.
Wybierając te studia, zdobędziesz wiedzę i opanujesz umiejętności
praktyczne, dzięki licznym projektom i szkoleniom z obszaru technologii informatycznych, wdrażanych m.in. przez CISCO oraz MICROSOFT. W procesie kształcenia wykorzystujemy programy szkoleniowe
firm: Adobe, Apple, Cisco, HP, Microsoft, Novell, Oracle. Przygotowują one do międzynarodowych certyfikatów, które można zdobywać
w naszych centrach egzaminacyjnych Pearson VUE i Prometric. Kadrę
kierunku tworzą m.in. pracownicy wiodących firm informatycznych
z regionu, m.in. BMM, DMT Softwarehouse, IDEO, NajlepszeFoto.pl,
PGS Software SA, Partner in Progress, CI Games, RES.PL, Software
Mind oraz Vega.com. W programie studiów m.in.: eksploatacja systemów i sieci, grafika 3D, programowanie dla systemów iOS/Android,
systemy telekomunikacyjne.
Certyfikaty, które możesz zdobyć:
Cisco Certified Networking Associate, Cisco Certified Networking Professional, Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Certified
IT Professional, Microsoft Certified System Administrator, Microsoft
Certified System Engineer, a także certyfikaty językowe i biznesowe.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
Chcesz studiować w języku angielskim, ale tylko „częściowo”?
Istnieje możliwość realizowania poszczególnych przedmiotów w języku
angielskim – opłata semestralna wynosi: 100 zł za przedmiot z planu studiów
i 150 zł za przedmiot spoza planu studiów, czyli 20 zł lub 30 zł miesięcznie.
Studia w języku angielskim dają więcej
możliwości!
74
programistą, inżynierem sieci, administratorem systemów informatycznych, specjalistą bezpieczeństwa informacji, grafikiem, projektantem systemów internetowych, kierownikiem projektu, analitykiem
systemowym.
Specjalności:
Network Technologies (Technologie sieciowe)
W ramach tej specjalności zapoznasz się z technologiami sieci komputerowych oraz teleinformatycznych. Opanujesz umiejętności z zakresu
sieciowych systemów operacyjnych, projektowania sieci oraz konfiguracji urządzeń sieciowych w tym bezprzewodowych. Jako absolwent
będziesz przygotowany do projektowania, zarządzania i eksploatacji
sieci teleinformatycznych obejmujących infrastrukturę sieciową oraz
usługi sieciowe. Nauka w języku angielskim sprawi, że zdobędziesz
umiejętności zawodowe istotne na międzynarodowym rynku pracy.
Programming (Programowanie)
W ramach tej specjalności zostaniesz wprowadzony w tajniki programowania, począwszy od zagadnień podstawowych, takich jak teoria
kompilacji, syntaktyka i semantyka języków programowania, poprzez
programowanie na poziomie systemu operacyjnego, aż do tworzenia
rozbudowanych aplikacji biznesowych w środowisku sieciowym.
W ramach zajęć będziesz również realizować szkolenia techniczne
z nowoczesnych języków i środowisk programowania, prowadzone
w oparciu o programy szkoleniowe takich firm, jak Microsoft czy Oracle.
Computer Graphic (Grafika komputerowa)
Partnerem specjalności jest Indiana University – Purdue University
Indianapolis.
Zajęcia mają na celu rozwój Twojej wyobraźni graficznej i przestrzennej oraz wykształcenie umiejętności posługiwania się narzędziami
multimedialnymi, niezbędnymi do wizualizacji kreowanych projektów.
Będziesz realizować m.in. projekty dotyczące reklamy medialnej.
Jako absolwent będziesz przygotowany do pracy w zawodzie grafika
komputerowego w międzynarodowych firmach.
Kontynuacja: Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na anglojęzycznych studiach II stopnia na kierunku Information Technology.
75
AVIATION
MANAGEMENT
INTERNATIONAL
MANAGEMENT
FINANCIAL
MANAGEMENT
Dzięki anglojęzycznym studiom na Aviation Management będziesz mógł
dołączyć do elitarnego grona studentów. Jesteśmy czwartą uczelnią
w Europie i pierwszą w Polsce, która uruchomiła taką możliwość kształcenia.
Studia wpisują się w potrzeby Doliny Lotniczej na Podkarpaciu.
Postępująca globalizacja i rosnąca rola korporacji międzynarodowych stwarza naturalną potrzebę kształcenia przyszłych
menedżerów, którzy dzięki znajomości języka angielskiego
mogą się sprawnie poruszać w wielokulturowym środowisku
biznesowym.
Według raportu opublikowanego
przez Związek Liderów Sektora
Usług Biznesowych wzrasta liczba ofert pracy dla specjalistów z branży finansowej. Wybór
tej możliwości kształcenia umożliwi Ci poznanie problematyki finansowej oraz zasad rachunkowości.
Patron kierunku: Lufthansa
Studiowanie Aviation Management pozwoli Ci swobodnie poruszać się po
międzynarodowym rynku lotniczym. W trakcie zajęć przewidziano duży udział
aktywnych form kształcenia, jak symulacje, case study i gry decyzyjne (np. Zarządzanie Linią Lotniczą), które rozwiną w Tobie praktyczne umiejętności działania
na rynku usług lotniczych. Podczas studiów będziesz mógł również pracować na
symulatorze pracy menedżera linii lotniczej oraz nauczyć się obsługi programu
symulującego pracę lotniska.
Na mocy umowy podpisanej z jednym z największych przewoźników lotniczych
w Europie – LUFTHANSĄ, w trakcie studiów będziesz kształcić się pod okiem
międzynarodowych ekspertów z branży lotniczej. To jedyne studia w Polsce
uruchomione we współpracy z tym przewoźnikiem.
Certyfikaty, które możesz zdobyć:
Certyfikat potwierdzający znajomość programu do symulowania operacji lotniczych – ARCPort, który jest wydawany przez firmę Airport Research Center.
Z programu korzysta ponad 80 międzynarodowych portów lotniczych na świecie. Studenci Aviation Management mogą zdobywać również certyfikaty językowe i biznesowe.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
menedżerem ds. projektu w firmach konsultingowych, menedżerem ds. zarządzania
zyskiem, menedżerem sieci lotniczych, pracownikiem działu kontroli linii lotniczych
lub lotniska, menedżerem ds. jakości (obsługa naziemna, firmy związane z działalnością lotniska), pracownikiem działu sprzedaży linii lotniczych, specjalistą ds. strategii
lub rozwoju rynku (linie lotnicze, lotnisko), menedżerem ds. operacji w firmach
czarterujących samoloty.
Kontynuacja: Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na anglojęzycznych
studiach II stopnia na kierunku Logistics in Transport.
76
szczegóły na stronie internetowej:
Coraz więcej przedsiębiorstw działa w oparciu o globalne łańcuchy produkcji, co oznacza, że działania na szczeblu zarządzania
muszą być często koordynowane na przestrzeni kilku krajów.
Studia z zarządzania po angielsku prowadzone są w oparciu
o praktyki, które uwzględniają zmieniającą się strukturę globalnej gospodarki. Dają doskonałe podstawy do zrozumienia zasad
funkcjonowania międzynarodowych przedsiębiorstw, a dla osób,
które chcą podnieść swoje kwalifikacje, dają skuteczne narzędzia
do efektywnego zarządzania nowoczesną firmą. W programie
studiów m.in.: badania operacyjne, komunikacja międzykulturowa, rynki międzynarodowe, zarządzanie projektem, podstawy
logistyki oraz business english. Studenci odbywają praktyki m.in.
w Deutsche Lufthansa S.A., Bank Zachodni WBK S.A., Techlamps
s.c. i MM Barcoding Ltd.
Certyfikaty, które możesz zdobyć:
Możesz skorzystać z bogatej oferty certyfikatów językowych
dostępnych w Centrum Języków Obcych (telc, LCCI i inne). Certyfikaty te są cenione przez pracodawców zarówno w Polsce,
jak i na świecie.
Zdaniem ekspertów możesz podjąć pracę w międzynarodowych przedsiębiorstwach na stanowiskach:
specjalista ds. handlu, menedżer, specjalista ds. marketingu, doradca
ubezpieczeniowy, właściciel przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w Internecie, specjalista ds. reklamy i promocji w Internecie, specjalista ds. e-serwisu, specjalista ds. e-handlu,
specjalista ds. wirtualnych społeczności, specjalista ds. kontaktów
w obrocie gospodarczym, niezależny przedsiębiorca.
Kontynuacja: Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na
anglojęzycznych studiach II stopnia na kierunku International
Management.
Patron kierunku: UBS
kandydaci.wsiz.rzeszow.pl
Na maturze zdawaj:
geografię
Poznanie reguł rządzących globalną gospodarką ma duże znaczenie zwłaszcza w międzynarodowych korporacjach, których
liczba stale się zwiększa. Swoją wiedzę będziesz zdobywał pod
okiem specjalistów z zakresu ekonomii, finansów i rachunkowości, a najistotniejszym elementem nauki będzie jej praktyczne
zweryfikowanie w trakcie praktyk zawodowych, organizowanych
w najlepszych firmach i instytucjach finansowych. Będą to m.in.
HFT Brokers Dom Maklerski S.A., Dom Maklerski TMS Brokers,
Global BD Trading czy Instytut Badań i Analiz Finansowych. W programie studiów m.in.: rachunkowość finansowa, rynki finansowe,
bankowość, ubezpieczenia. W trakcie zajęć przewidziano także
duży udział aktywnych form kształcenia, jak symulacje, case study
i gry decyzyjne, które rozwiną w Tobie praktyczne umiejętności
potrzebne do działania na rynkach finansowych.
Certyfikaty, które możesz zdobyć:
Certyfikat CIMA (Chartered Institute of Management Accountants)
potwierdza umiejętności praktyczne, które uczestnicy będą mogli
wykorzystywać w codziennej pracy finansisty. Studenci mogą
zdobywać również certyfikaty językowe i biznesowe.
Zdaniem ekspertów możesz zostać m.in.:
analitykiem finansowym/inwestycyjnym, doradcą finansowym, doradcą
ubezpieczeniowym, księgowym, pracownikiem banku, pośrednikiem
finansowym, maklerem giełdowym.
Kontynuacja: Absolwenci kierunku mogą kontynuować naukę na
anglojęzycznych studiach II stopnia na kierunku International
Management.
77
ZASADY
REKRUTACJI
Wybierz studia, które pozwolą Ci zdobyć wiedzę i umiejętności
przydatne na rynku pracy, a jednocześnie zgodne z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami.
Kalendarium rekrutacyjne:
1 kwietnia 2015 roku – początek rekrutacji
22 lipca 2015 roku – quiz „Stypendium od początku studiów”
31 lipca 2015 roku – koniec rekrutacji
5 sierpnia 2015 roku – quiz „Stypendium od początku studiów”
7 sierpnia 2015 roku – ogłoszenie wyników rekrutacji
78
79
Zasady rekrutacji
ZDAŁEŚ MATURĘ I MYŚLISZ CO DALEJ?
Przyjęcia na studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
od 1 kwietnia do 31 lipca 2015 roku.
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu świadectw dojrzałości i świadectw ukończenia szkoły
średniej w zależności, czy kandydat zdaje nową, czy starą maturę.
W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkich kierunkach studiów brane są pod uwagę wyniki z matury z czterech przedmiotów
zdawanych w części pisemnej: język polski, język obcy, matematyka,
wybrany przedmiot (w zależności od kierunku).
ƒƒ fizyka z astronomią lub informatyka (Informatyka, Informatyka i ekonometria)
ƒƒ geografia (Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka)
ƒƒ historia lub wiedza o społeczeństwie (Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Dziennikarstwo i komunikacja
społeczna, Filologia angielska)
Kandydaci powinni złożyć
następujące dokumenty:
80
Rekrutacja odbywa się na podstawie konkursu
uwzględniającego wyniki uzyskane na egzaminie
maturalnym.
Rekrutacja ONLINE
To nowoczesny system, dzięki któremu rozpoczniesz proces rekrutacji przez Internet. Wystarczy, że zarejestrujesz się w naszym systemie
i wypełnisz elektroniczny formularz rekrutacyjny. Po opublikowaniu
przez WSIiZ wyników rekrutacji w systemie dowiesz się, czy zostałeś przyjęty, gdzie, w jakim terminie i jakie wymagane dokumenty
musisz dostarczyć.
Każdy użytkownik ma dostęp tylko i wyłącznie do swoich danych.
Rekrutacja ONLINE nie jest obowiązkowa.
Rekrutacja dostępna w serwisie dla kandydatów na studia
www.rekrutacja.wsiz.rzeszow.pl
ƒƒ historia lub wiedza o społeczeństwie lub informatyka
(Grafika komputerowa i produkcja multimedialna)
ƒƒ kserokopię świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa
dojrzałości (oryginał lub odpis do wglądu przy składaniu
dokumentów),
ƒƒ 2 fotografie (kolor, białe tło, ciemne okrycie) zgodne
z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych,
ƒƒ podanie na obowiązującym formularzu WSIiZ wraz z ankietą (dostępne również w punkcie rekrutacyjnym),
ƒƒ potwierdzoną przez uczelnię kserokopię dowodu osobistego lub paszportu (dla obcokrajowców),
ƒƒ zaświadczenie lekarskie: od kandydatów ubiegających się
o przyjęcie na Fizjoterapię, Kosmetologię, Dietetykę wymagane jest zaświadczenie od lekarza medycyny pracy. Zaświadczenie powinno być ważne na okres trwania studiów
wraz z adnotacją na zaświadczeniu o wybranym kierunku,
specjalności (zaświadczenie powinno być wystawione
w roku bieżącym),
ƒƒ kserokopię pokwitowania wpłaty wpisowego (300 zł)*
i opłaty rekrutacyjnej (100 zł)** wniesionej na konto:
PeKaO S.A.II/O Rzeszów nr 86124026141111000039633628.
ƒƒ geografia lub historia (Turystyka i rekreacja)
ƒƒ biologia lub chemia (Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia)
Punktacja stosowana do wyniku z części pisemnej egzaminu
maturalnego:
ƒƒ poziom podstawowy 1% = 1 pkt
ƒƒ poziom rozszerzony 1% = 2 pkt
*osoba, która zrezygnuje, może otrzymać zwrot wpisowego (300 zł)
tylko do 31 lipca 2015 roku
** fakturę VAT potwierdzającą dokonanie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego wystawia się nie później niż 7 dni od daty wpływu środków
pieniężnych na konto uczelni.
81
Opłaty
CZESNE
Studia I stopnia
OBOWIĄZUJĄCE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016
Szansa na Bezpłatne Studia
– szczegóły na stronie 6.
Chcesz studiować w języku angielskim, ale tylko „częściowo”?
– szczegóły na stronie 72.
Studia I stopnia
studia stacjonarne
kierunek
studia niestacjonarne
I semestr
KOLEJNE SEMESTRY
I semestr
KOLEJNE SEMESTRY
487 zł
487 zł lub 450 zł**
382 zł
382 zł lub 345 zł**
Filologia angielska
527 zł
527 zł lub 490 zł**
392 zł
392 zł lub 355 zł**
Grafika komputerowa i produkcja multimedialna
527 zł
527 zł lub 490 zł**
417 zł
Informatyka
527 zł
527 zł lub 490 zł**
417 zł
Informatyka i ekonometria
487 zł
487 zł lub 450 zł**
417 zł
Kosmetologia
527 zł
527 zł lub 490 zł**
471 zł
Logistyka
487 zł
487 zł lub 450 zł**
392 zł
392 zł lub 355 zł**
527 zł
527 zł lub 490 zł**
417 zł
417 zł lub 380 zł**
Administracja
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Czesne jest płatne w 10 ratach w ciągu roku
akademickiego (5 rat w ciągu semestru).
W tabelach podano wysokość jednej raty
czesnego.
Dla Kandydatów na studia w roku akademickim 2015/2016 uczelnia gwarantuje brak
podwyżek wysokości czesnego przez cały
okres studiów!
Termin płatności pierwszej raty czesnego na
studiach I stopnia mija w dniu 15 września.
Dla ambitnych studentów, którzy uczą się
systematycznie, uczelnia przygotowała specjalną ofertę.
Jeśli zdasz sesję w pierwszym terminie,
czesne w kolejnym semestrze nauki będzie
niższe o 185 zł (37 zł za miesiąc) – studia
w j. polskim, a o 275 zł (55 zł za miesiąc) –
studia w j. angielskim.
Study in English
studia I stopnia
I rok
AVIATION MANAGEMENT
540 zł* lub 595 zł
FINANCIAL MANAGEMENT
INTERNATIONAL MANAGEMENT
II i III rok
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Ekonomia
Finanse i rachunkowość
Turystyka i rekreacja
417 zł lub 380 zł**
675 zł* lub 730 zł
INFORMATION TECHNOLOGY
Network Technologies
Programming
750 zł* lub 805 zł
Computer Graphic
* ULGA W CZESNYM! Jeśli zdasz sesję w pierwszym terminie, otrzymasz ulgę w czesnym wysokości 275 zł (55 zł na miesiąc)
w następnym semestrze. Szczegóły pakietu TERMINOWY STUDENT na stronie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.
82
Dietetyka
Fizjoterapia
** ULGA W CZESNYM! Jeśli zdasz sesję w pierwszym terminie, otrzymasz ulgę w czesnym wysokości 185 zł (37 zł na miesiąc)
w następnym semestrze. Szczegóły pakietu TERMINOWY STUDENT na stronie kandydaci.wsiz.rzeszow.pl.
83
JESTEŚMY MIĘDZYNARODOWI
Ameryka Północna
Kanada
Stany Zjednoczone
Azja
Chiny
Indie
Iran
Kazachstan
Malezja
Rosja
Singapur
Turcja
Punkty
Rekrutacyjne
WSIiZ
84
Europa
Dania
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Litwa
Macedonia
Niemcy
Dębica
Jarosław
Kraków
Krosno
Norwegia
Portugalia
Rumunia
Serbia
Słowacja
Ukraina
Węgry
Wielka Brytania
Włochy
Leżajsk
Mielec
Przemyśl
Rzeszów
Sanok
Stalowa Wola
Tarnów
85
86

Podobne dokumenty