Zestaw podręczników

Transkrypt

Zestaw podręczników
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 02.06.2015
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Ostródzie,
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Janusza Korczaka
Klasa
Zajęcia
edukacyjne
Tytuł podręcznika
Edukacja
Podręcznik - Elementarz
MEN, 4 części
„Nasze ćwiczenia” 4 części
ćwiczeń
wczesnoszkolna
1
Język angielski
Religia
Edukacja
wczesnoszkolna
2
Język angielski
ENGLISH QUEST 1
Podręcznik i ćwiczenia
Jesteśmy w rodzinie Pana
Jezusa podręcznik i ćwiczenia
Podręcznik - Nasza Szkoła,
Edukacja zintegrowana,
części 8
„Moje ćwiczenia” 4 części
ćwiczeń humanistycznych i
4 części matematycznych
ENGLISH QUEST 2
Podręcznik i ćwiczenia
Autor
Jeanette Corbett
Rosin O’ Farrell
Magdalena
Kondro
MACMILLAN
NPP 473/1/2012
W. Kubik
WAM
AZ-11-01/10KR-1/11
M. Lorek,
M. Zatorska,
A. Ludwa
Jolanta
Faliszewska
Jeanette Corbett
Rosin O’ Farrell
Magdalena
Kondro
Kochamy Pana Jezusa W. Kubik,
podręcznik i ćwiczenia
T. Czarnecka
(kupuje tylko klasa II „B”)
Elementarz XXI wieku.
Klasa 3 W pakiecie:
E. Hryszkiewicz
2 podręczniki , 4 Ćwiczenia
E. Stępień
zintegrowane, 4
Matematyki, teczka artysty,
Edukacja
Muzyka z płytą CD, Zeszyt
wczesnoszkolna
ortograficzny - Potyczki
językowe, Wyprawka,
……………………………. …………………..
Zajęcia komputerowe
M. Kęska
z płytą CD
Jeanette Corbett
ENGLISH QUEST 3
Rosin O’ Farrell
Podręcznik i ćwiczenia
Magdalena
Język angielski
Kondro
Religia
Przyjmujemy Pana Jezusa podręcznik i ćwiczenia
Numer
dopuszczenia
MEN
Nowa Era
Religia
3
Wydawnictwo
W. Kubik,
T. Czarnecka
MEN
MAC JUKA
MACMILLAN
NPP 473/2/2012
WAM
AZ-12-01/10KR-1/12
Nowa Era
404/5/2014
404/6/2014
…………………..
Nowa Era
………………
228/3/2011
MACMILLAN
NPP 473/3/2012
WAM
AZ-13/01/10KR-1/13
Język polski
Słowa na start,
2 podręczniki i ćwiczenia
Marlena
Derulkiewicz
Nowa Era
338/1/2011/2015
Język angielski
EVOLUTION PLUS
Podręcznik i ćwiczenia
Nick Beare
MACMILLAN
675/1/2014/2015
Historia i
społeczeństwo
Wczoraj i dziś
podręcznik i ćwiczenia
Matematyka z plusem,
podręcznik i 2 części
ćwiczeń
Grzegorz
Wojciechowski
Nowa Era
443/1/2012/2015
M. Dobrowolska
M. Karpiński
GWO
Zgodny z NPP
Przyroda
Tajemnice przyrody,
podręcznik i ćwiczenia
M. MarkoWorłowska
F. Szlajfer
J. Stawiarz
Nowa Era
399/1/2011/2014
Plastyka
Do dzieła! - Podręcznik
J. Lukas
K. Onak
Nowa Era
326/1/2011/2015
Muzyka
Lekcja muzyki - Podręcznik
Monika Gromek
Grażyna Kilbach
Nowa Era
589/1/2012/2015
Zajęcia
komputerowe
Lubię to - Podręcznik do
zajęć komputerowych dla
klasy IV SP
Michał Kęska
Nowa Era
729/1/2015
Religia
Zaproszeni przez Boga podręcznik i ćwiczenia
Z. Marek
WAM
AZ-21-01/10KR-2/12
Lech Łabecki
Marta Łabecka
Nowa Era
295/2010/2014
M. Derlukiewicz
NOWA ERA
338/1/2011
OXFORD
279/3/2010
NOWA ERA
443/1/2012
Praca zbiorowa
WSiP
303/2/2010
J. Ślusarczyk, R.
Kozik, F. Szlajfer
NOWA ERA
399/2/2013
NOWA ERA
295/2010
589/2/2013
Matematyka
4
Zajęcia
techniczne
Język polski
Język angielski
Historia i
społeczeństwo
Matematyka
Przyroda
Jak to działa?
Podręcznik kl. IV
Słowa na start! podręcznik
i ćwiczenia część 1,2
New English Zone 3,
podręcznik i ćwiczenia
Wczoraj i dziś tylko podręcznik
Matematyka 2001,
podręcznik i ćwiczenia,
część 1, 2
Tajemnice przyrody,
podręcznik i ćwiczenia
część 1, 2
David Newbold,
Rob Nolasco
Grzegorz
Wojciechowski
Lech Łabecki
Marta Łabecka
Zajęcia
techniczne
Jak to działa. Podręcznik z
ćwiczeniami IV-VI
Muzyka
Lekcja muzyki tylko podręcznik
Monika Gromek
Grażyna Kilbach
NOWA ERA
Religia
Obdarowani przez Boga podręcznik i ćwiczenia
Z. Marek,
WAM
Plastyka
Lubię tworzyć. kl. V podręcznik
Grupa Edukacyjna
397/2/2013
Zajęcia
komputerowe
Lekcje z komputerem –
podręcznik kl. V
W. Sygut,
M. Kwiecień
W. Jochemczyk
I. KrajewskaKranas
WSiP
453/2/2013
Wychowanie do
życia w rodzinie
W drodze ku dorosłości
klasa V
tylko ćwiczenia
Teresa Król
RUBIKON
5
AZ-22-01/10KR-5/13
Słowa na start!, podręcznik i
M. Derlukiewicz
ćwiczenia część 1, 2
New English Zone 4,
David Newbold,
Język angielski
podręcznik i ćwiczenia
Rob Nolasco
Historia i
Wczoraj i dziś, podręcznik i
Grzegorz
ćwiczenia
część
1,
2
Wojciechowski
społeczeństwo
Matematyka 2001,
podręcznik i ćwiczenia –
Praca zbiorowa
Matematyka
3 części
Tajemnice przyrody,
J. Stawarz
podręcznik i ćwiczenia
F. Szlajfer
Przyroda
część 1, 2
H. Kowalczyk
Lubię tworzyć. kl. VI,
M. Kwiecień
Plastyka
podręcznik
W. Sygut
Język polski
6
Muzyka
Lekcja muzyki - podręcznik
Zajęcia
komputerowe
Zajęcia komputerowe
Szkoła Podstawowa
IV-VI
Przemienieni przez Boga podręcznik i ćwiczenia
Jak to działa. Podręcznik z
ćwiczeniami IV-VI
W drodze ku dorosłości
klasa VI
tylko ćwiczenia
Religia
Zajęcia
techniczne
Wychowanie do
życia w rodzinie
Monika Gromek
Grażyna Kilbach
G. Hermanowska
W. Hermanowski
Z. Marek,
A. Walulik
Lech Łabecki
Marta Łabecka
Teresa Król
NOWA ERA
OXFORD
338/4/2013
279/4/2012
NOWA ERA
443/2/2013
WSiP
303/3/2010
NOWA ERA
399/3/2014
Grupa Edukacyjna
S.A.
397/3/2014
589/3/2014
Nowa Era
OPERON
336/2011
WAM
AZ-23-01/10KR-1/14
NOWA ERA
295/2010
RUBIKON

Podobne dokumenty