Przychód i koszty sekcji nożnej za rok 2010

Transkrypt

Przychód i koszty sekcji nożnej za rok 2010
Przychody - Piłka Nożna
dotacja z UM Wągrowiec
Usługi reklamowe
nagroda za Puchar Polski
sprzedaż biletów i karnetów na mecze
pozostałe
SUMA
483 034,20
360 529,10
25 000,00
10 710,48
150,00
879 423,78
Koszty - Piłka Nożna
Wynagrodzenie trenerów
Wynagrodzenie zawodników
Stypendia
Wynagrodzenia pozostałe
Składki ZUS koszt pracodawcy
koszty transferów i opłat do związków
obozy szkoleniowe
koszty przejazdów na mecze
zakup sprzętu sportowego
udział w turniejach
organizacja turniejów
dożywianie sportowców
odnowa biologiczna
koszty opieki lekarskiej
wynajem obiektów sportowych
koszty noclegów
wynajem mieszkań
koszty zużycia mediów w mieszkaniach
usługi telekomunikacyjne
usługi pocztowe
koszty ochrony
usługi informatyczne
usługi rachunkowe, biurowe i pokrewne
usługi bankowe
usługi reklamy
koszty ubezpieczeń
koszty ogólnego zarządu
delegacje sędziowskie
usługi związane ze sportem (zawodnicy)
wywóz śmieci
zwrot kosztów podróży
SUMA
Kwoty
Kwoty
175 341,56
86 099,22
205 066,00
593,41
15 224,41
66 305,00
67 513,30
70 205,61
36 091,36
4 434,69
9 153,74
29 261,75
8 565,46
18 566,00
2 501,98
3 202,00
0,00
0,00
968,96
769,08
11 570,00
400,00
9 800,00
2 100,79
0,00
7 855,48
5 757,19
58 927,00
7 130,00
220,43
7 028,88
910 653,30

Podobne dokumenty