Spotkanie informacyjno–biznesowe w strukturze RND Bogumiły

Transkrypt

Spotkanie informacyjno–biznesowe w strukturze RND Bogumiły
Spotkanie informacyjno–biznesowe w strukturze
RND Bogumiły Cichockiej, RND Anny Tubicz
i Liderki Malwiny Pasternak
W dniu 3 marca we Wrocławiu odbyło się kolejne spotkanie informacyjno-biznesowe
w strukturze RND Bogumiły Cichockiej, RND Anny Tubicz i Liderki Malwiny Pasternak.
Większa część spotkania poświęcona była sztandarowemu, unikatowemu produktowi, jakim
jest ALVEO. Czym jest i jakie korzyści daje regularne spożywanie ALVEO opowiedziała Liderka
Malwina Pasternak (Malwina również samodzielnie organizuje raz w miesiącu własne
Spotkania INFO w Lutomierzu).
Słuchacze mieli okazję wysłuchać również 30-sto minutowego wykładu lek. med. Alicji Olma.
Lekarka omawia w nim wiele przypadków chorobowych, z którymi się spotkała i w których
ALVEO pomogło. Konieczność podkreślenia wyjątkowości ALVEO wynikała z faktu, że osoby
uczestniczące po raz pierwszy w naszych spotkaniach już uczestniczyły w spotkaniach innych
firm MLM z branży WELLNESS.
Słuchacze dowiedzieli się, jak można nabyć ALVEO zależnie od tego, czy chcą zostać tylko
konsumentami, czy jednocześnie uczestnikami Programów Start lub Kariera. Ponieważ osoby
te również były zainteresowane aspektem finansowym, RND Bogumiła Cichocka w sposób
prosty i przejrzysty przedstawiła możliwości finansowe, jakie daje współpraca z firmą
AKUNA. Opowiedziała przy tym czym się kierowała przy wyborze firmy MLM, z którą chciała
na wiele lat podjąć współpracę.
Podziękowania dla pozostałych menedżerek za pomoc podczas spotkania.
Materiały: Bogumiła Cichocka
Opracowanie: Zespół Akuna

Podobne dokumenty