15 i 22 Kwiecien 2012 - St. Stanislaus Church

Transkrypt

15 i 22 Kwiecien 2012 - St. Stanislaus Church
DIVINE MERCY SUNDAY
NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO1
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BACKGROUND OF THE DIVINE MERCY
DEVOTION
April 15 / 15 kwietnia 2012
Saturday, April 14 – Octave of Easter
8AM (Eng.) For int. of Cherry Manion
7PM (Pol.) W int. Józefa Grzelaka
DIVINE MERCY SUNDAY, April 15
9AM (Eng.) † John Joseph Dymowski
11AM (Pol.) Dziękczynna za wszystkie łaski
3PM – 6:50PM Exposition, Chaplet , Confession
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
Monday, April 16 – Friday, April 20
NO HOLY MASSES
Saturday, April 21
8AM (Eng.) † Zenon Dzikowski
7PM (Pol.) † Ludwina Bylina
THIRD SUNDAY of EASTER, April 22
9AM (Eng.) For int. of Niall Glavin
11AM (Pol.) † Jerzy Staszewski
7PM (Eng.) † Stanisław Zbiegień
Monday, April 23
8AM (Eng.) For Parishioners
Tuesday, April 24
10AM Adoration of the Blessed Sacrament
11AM (Eng.) For int. of Maria Glavin
Wednesday, April 25
8AM (Lat.) For int. of Anthony
Friday, April 27
7PM (Pol.) † Stanisława, Józef Rogoz
Saturday, April 28
8AM (Eng.) For int. of Carla Glavin
7PM (Pol.) † Joanna, Paweł Koss
FOURTH SUNDAY of EASTER, April 29
9AM (Eng.) For int. of Cyndi Glavin
11AM (Pol.) † Anna Kułach
7PM (Eng.) † Wendell Delorme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
CONVOCATION FOR PRIESTS from The
Society of Christ
From April 16 to 20 there is going to be the
Convocation for Priests. Father Piotr will
participate in it, therefore, we will not have Holy
Masses from Monday until Saturday.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ARCHDIOCESAN PILGRIMAGE WALK
Saturday, April 28, 2012 from 9AM – 7PM
The Archdiocesan Pilgrimage Walk is a day long
faith event for Catholic youth and chaperones in
the Archdiocese of Portland. The day will include
keynotes, music and a 6.2 mile pilgrimage walk
from the Sanctuary of Our Sorrowful Mother (The
Grotto) to the Cathedral of the Immaculate
Conception. Prayer rallies and keynotes will take
place at the first two stops. Participants will drop off
service project items at the Downtown Chapel.
The message and devotion of Jesus as The
Divine Mercy is based on the writings of Saint
Faustina Kowalska, an uneducated Polish nun
who, in obedience to her spiritual director, wrote
a diary of about 600 pages recording the
revelations she received about God’s mercy.
Even before her death in 1938, the devotion to
The Divind Mercy had begun to spread.
The message of mercy is that God love us – all of us
- no matter how great our sins. He wants us to
recognize that His mercy is greater than our sins, so
that we will call upon Him with trust, receive His
mercy, and let it flow through us to others. Thus, all
will come to share His joy. It is a message we can call
to mind simply by rememering ABC.
A- Ask for His Mercy. God wants us to approach
Him in prayer constantly, repenting of our sins
and askig Him to pour His mercy out upon us and
upon the whole world.
B- Be merciful. God wants us to receive His mercy
and let it flow through us to others. He wants us to
extend love and forgiveness to others just as He
does to us.
C- Completely trust in Jesus. God wants us to
know that the greaces of His mercy are
dependent upon our trust. The more we trust in
Jesus, the more we will receive.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SUNDAY COLLECTIONS – April 8, 2012
Envelopes
2353.00
Loose change
988.00
Holy Land
397.00
Easter flowers
29.00
Rice Bowl
40.00
Literature
45.00
Candles
165.82
TOTAL / SUMA
$4,017.82
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LET US PRAY FOR THE SICK - N. Alexander, D.
Tiley, W. Górecki, J. Mazur, J. Bylina, A. Bąk, E.
Wielgosz, W. Mączka, N. Galash, R. Prentice, H.
Łuczycka, A. Hryniewicz.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
FIRST FRIDAY OF THE MONTH – May 4
ALL DAY ADORATION OF THE BLESSED
SACRAMENT – from 8:30AM until 6:50PM. Holy
Masses are at 8AM (Eng.), 7PM (Pol.), 8PM (Cro.).
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Registration and Update Forms are available in
the back of the Church. New families who
moved to Oregon and would like to join our
parish family are asked to complete the form
and return it to Fr. Piotr.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
NOWENNA PRZED ŚWIĘTEM
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Pan Jezus nakazał Siostrze Faustynie odprawić
nowennę przed Świętem Miłosierdzia. Nowennę
powinno rozpocząć się w Wielki Piątek.
“Pragne, abyś przez te dziewięć dni sprowadziła
dusze do zdroju Mojego miłosierdzia, by
zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej
potrzebują na trudy życia, a szczególnie w
śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz
do Serca Mego odmienną grupę dusz i zanurzysz
je w tym morzu miłosierdzia Mojego.”
Od poniedziałku 9 do soboty 14 kwietnia
wystawienie, nowenna z koronką do Miłosierdzia
o godz.19:00, Msza św. o 19:30.
W Niedzielę Miłosierdzia, 15 kwietnia,
wystawienie Najśw. Sakramentu o godz. 15:00
koronka, adoracja, spowiedź do godz. 18:45.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚW. FAUSTYNA KOWALSKA (1905-1938)
Zakonnica ze Zgromadzenia Matki Bożej
Miłosierdzia, apostołka Miłosierdzia Bożego.
Przyszła na świat 25 sierpnia 1905 r. w Głogowcu
(diecezja łódzka), w ubogiej, wielodzietnej rodzinie
chłopskiej. Dwa dni później została ochrzczona w
kościele parafialnym p.w. Św. Kazimierza w
Świnicach Warckich (diecezja włocławska). Nadano
jej wówczas imię Helena. Kiedy miała siedem lat,
po raz pierwszy usłyszała w duszy głos
wzywający do doskonalszego życia.
W lipcu 1924 przyjechała do Warszawy i zgłosiła się
do Zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia przy
ul. Żytniej. Musiała jednak jeszcze rok przepracować
w Warszawie, aby odłożyć pieniądze na skromną
wyprawę. 1 sierpnia 1925 została przyjęta do
Zgromadzenia. Postulat odbyła w Warszawie, a
nowicjat w Krakowie, gdzie w czasie obłóczyn
zakonnych otrzymała imię Maria Faustyna i habit.
Dnia 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy ujrzała
Pana Jezusa Miłosiernego. Otrzymała wtedy
polecenie namalowania takiego obrazu, jak
ukazana jej postać Zbawiciela oraz publicznego
wystawienia go w Kościele.
30 kwietnia 2000 miała miejsce kanonizacja, której
dokonał Jan Paweł II. Wtedy też zostało ustanowionie święto Miłosierdzia Bożego dla całego
Kościoła.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KSIĄDZ PIOTR BĘDZIE NIEOBECNY
Ksiądz Piotr jedzie na spotkanie księży
Towarzystwa Chrystusowego w dniach 16 – 20
kwietnia. W tym czasie nie będzie Mszy św.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
PIERWSZA KOMUNIA ŚW. – 20 maja 2012
Polecamy dzieci i rodziców waszym modlitwom.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
INTENCJE RÓŻAŃCOWE NA KWIECIEŃ
Aby wielu młodych ludzi potrafiło odpowiedzieć
na powołanie Chrystusa i naśladować Go w
kapłaństwie i w życiu zakonnym.
Zmiana tajemnic różańcowych zaraz po Mszy św.
w niedzielę, 15 kwietnia
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ŚWIĘCENIA W TOWARZYSTWIE
CHRYSTUSOWYM
W
80-tą
rocznicę
istnienia
Towarzystwa
Chrystusowego, założonego przez kardynała
Augusta Hlonda w 1932. Będą miały miejsca
niezwykłe święcenia kapłańskie pięciu diakonów.
Każdy z nich jest urodzony poza Polską, ale
wszyscy mają polskie korzenie. Jeden pochodzi z
USA, jeden z Brazylii, jeden z Białorusi, i dwóch z
Ukrainy. Święcenia będą w ich rodzinnych krajach.
Diakon Anthony Brooks przyjmie święcenia 12
maja w kościele św. Floriana w Hamtramick, MI, a
prymicje będą w rodzinnym kościele M.B.
Częstochowskiej w Sterling Hts. MI.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
BIERZMOWANIE – 2 czerwca 2012
Biskup John Vlazny udzieli Bierzmowania w
sobotę, 2 czerwca 2012 o godz. 17:00.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
KOLONIE LETNIE w Warm Beach, WA
1 - 8 lipca 2012
Od niedzieli, 1 lipca do niedzieli 8 lipca będą kolonie
dla dzieci i młodzieży w Warm Beach Camp. Wiek
od 7 do 14 lat. Przywóz dzieci w niedzielę po 16:00,
odbiór w niedzielę po 13:00. Opłata $300.00 za
pierwsze dziecko, drugie - $200.00, trzecie - $0.00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W miesiącu w kwietniu i maju
Lektorzy
Kwiecień 15 – Asia i Karolina Ryerson
Kwiecień 22 – Renata i Tomek Wolak
Kwiecień 29 – Msza z udziałem dzieci
May 6 – Stanisław Wielgosz i Krystyna Grzelak
Kawa i ciasto
Kwiecień 15 – Lidia Patkowska, Barbara Lulkiewicz
Kwiecień 22 – Alicja Fisher
Kwiecień 29 – Iwona Badowska, Marta Chaberska
May 6 – Małgorzata Eldred, Anna Dellorme
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
REJESTRACJA DO PARAFII
Rejestracja
do
parafii
jest
wyrazem
przynależności
do
wspólnoty
Kościoła
Katolickiego.
Rejestracja
jest
koniecznym
warunkiem otrzymania sakramentu chrztu św.,
Pierwszej Komunii św., bierzmowania, ślubów i
pogrzebów. Prosimy używać formy rejestracyjnej
i kontakt z Ks. Piotrem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~