„Hej, ojczyzno jesteś w sercu blisko” Ojczyzna i - OSW

Transkrypt

„Hej, ojczyzno jesteś w sercu blisko” Ojczyzna i - OSW
„Hej, ojczyzno jesteś w sercu blisko”
Ojczyzna i patriotyzm to pojęcia, które towarzyszom Polakom od ich narodzin, aż po
śmierć. To skarb, który człowiek uzyskuje przy narodzinach. Pojęcia te nierozerwalnie
obecne są w każdym czasie: przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Każdy „prawdziwy”
Polak powinien ukazywać swoje przywiązanie do ojczyzny poprzez odpowiednie postawy
patriotyczne. Dlatego należy budować szczególnie w młodych ludziach więzi narodowe,
poprzez które będą wyrażać swoją bliskość z krajem, w którym się narodzili, i w którym
przyszło im żyć.
To właśnie listopad był miesiącem, w którym wychowankowie SOSW im. św.
Franciszka z Asyżu swą przynależność do Polski wyrażali poprzez udział w różnych
uroczystościach o charakterze patriotycznym. Dnia 10.11.2011 roku odbył się uroczysty apel
z okazji Święta Niepodległości. Poprzez inscenizację słowno-muzyczną najmłodsi Polacy,
ukazali trudną i długą drogę Polski do wolności. Dzięki przedstawieniu młodzi Polacy,
przypomnieli, że dzięki odzyskaniu niepodległości nasza ojczyzna, stała się wolnym krajem,
w którym panuje demokracja i równorzędność.
22.11.2011 roku młodzież naszej placówki, w ramach pracy Samorządu
Wychowanków zorganizowała wieczorek poetycki pt. „Strofy o ojczyźnie”. Poprzez
deklamację wierszy patriotycznych wychowankowie ukazali znaczenie walk w obronie
Polski, przywiązanie do ojczyzny, do tradycji oraz wspominali ważne dzieje historyczne,
które ukształtowały Polskę, i które powinien pamiętać każdy obywatel naszego kraju.
Te symboliczne uroczystości były bardzo znaczące i ważne dla społeczności naszej
placówki. Uświadomiły one naszym podopiecznym, czym jest ojczyzna, patriotyzm, jak
bardzo istotne jest życie w wolnym kraju oraz pamiętanie i wspominanie historii Polski,
której obywatele musieli wiele przejść i przetrwać, byśmy teraz mogli żyć w niepodległym
i demokratycznym państwie.
Zespół Redakcyjny
J.S., M.K., K.G.