Zajęcia teoretyczne w stajni.

Transkrypt

Zajęcia teoretyczne w stajni.
Program zajęć edukacyjnych
Folwark Konny Hermanów / Sławomira Połczyńska
________________________________________________ ______________________________________________________________________
Nazwa obiektu / nazwisko prowadzącego
Hermanów 1, 63-040 Nowe Miasto N/Wartą
wielkopolska
_________________________________________________________________________________
_________________________________
Adres
Województwo
1.
Temat / tytuł zajęć:
Zajęcia teoretyczne w stajni
2.
Czas trwania zajęć:
1 godzina do 1 ½ godziny
3.
Grupa docelowa:
4.
Dzieci, młodzież, dorośli
5.
Liczebność grupy:
min. … os.
max. 25 os.
Prowadzący zajęcia:
MGR. INŻ., Instruktor jeździectwa Sławomira Połczyńska
6.
Zakres tematyczny:
Opieka na końmi, umaszczenie i anatomia koni, hodowla, chów koni, pielęgnacja, opieka nad końmi,
oprowadzenie po stajni, krytej ujeżdżalni …
7.
Harmonogram/przebieg zajęć:
Zajęcia mają na celu pokazanie wykonywanych prac w stajni, przez ludzi przedstawiających różne
zawody: stajenny, zootechnik, weterynarz, podkuwacz, instruktor, zawodnik ...
Sposoby chowu, anatomia fizjologia koni, sposoby wykorzystywania koni.
Konie w pigułce!
8.
Pomoce dydaktyczne:
Sprzęt jeździecki
Sprzęt stajenny
Pokazy czyszczenia
Paszporty …
9.
Dodatkowe uwagi: