(Kopia podr\352czniki 2013_14 LO.xls)

Transkrypt

(Kopia podr\352czniki 2013_14 LO.xls)
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ROK. SZK. 2013/14 - KLASA I AB
Przedmiot
Autor podręcznika
Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa
Nowa Era
Język angielski
Tytuł podręcznika
Ponad słowami, cz. 1 i 2, zakres podst.
i rozsz.
English File
Ch. Latham - Koening
Oxford
Język rosyjski
Wot i my 1
M. Wiatr - Kmieciak, S. Wujec
Wydawnictwo Szkolne PWN
Język niemiecki
Hier und da 1
S. Rapacka , M. Lewandowska, J. Nawrotkiewicz
Wydawnictwo Szkolne PWN
historia
Ku współczesności
Grzegorz Szczepański, Andrzej Brzozowski
STENTOR
wiedza
o społeczeństwie
W centrum uwagi
Arkadiusz Janicki
Nowa Era
matematyka
Matematyka w otaczającym nas świecie
A. Cewe,M. Krawczyk,M. Kruk, H. Nahorska,
A. Magryś - Walczak.
Wydawnictwo Podkowa - Gdańsk
fizyka
Odkryć fizykę
Marcin Braun, Weronika Śliwa
Nowa Era
chemia
To jest chemia
Romuald Hassa, Aleksander Mrzigod
Nowa Era
biologia
Biologia. Ciekawi świata
geografia
"Ciekawi świata"
wiedza
o kulturze
Spotkania z kulturą. Podręcznik do
wiedzy o kulturze dla liceum
i technikum
A. Baca, M. Łaszczyca, P. Łaszczyca, G. Skirmuntt, Wydawnictwo Pedagogiczne
K. Skirmuntt
OPERON
Zbigniew Zaniewicz
Wydawnictwo Pedagogiczne
OPERON
Nowa Era
M. Bokiniec, B. Forysiewicz, J. Michałowski,
N. Mrozowisk - NastroŜna, G. Nazaruk, M. Socha,
G. Świętochowska
informatyka
Informatyka. Zakres podstawowy
Arkadiusz Gawełek
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
religia
Moje miejsce w Kościele
red. J. Szpet, W. Jackowiak
Wydawnictwo Święty Wojciech
edukacja dla
bezpieczeństwa
podstawy
przedsiębiorczości
Edukacja dla bezpieczeństwa
M. Goniewicz, A. Nowak - Kowal, Z. Smutek
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Zarys przedsiębiorczości
Jacek Musiałkiewicz
Ekonomik
Język polski
Wydawnictwo
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ROK. SZK. 2013/14 - KLASA II AB
Język polski
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Ponad słowami, zakres podst.
i rozsz.
Autor podręcznika
Małgorzata Chmiel, Eliza Kostrzewa
Wydawnictwo
Nowa Era
Język angielski
Matura choices preintermediate
A. Tennant, B. Michałowski
Pearson Longman
Język rosyjski
Wot i my 2
Wydawnictwo Szkolne PWN
Język niemiecki
Hier und da 2
M. Wiatr - Kmieciak
S. Wujec
S. Rapacka, M. Lewandowska
, J. Nawrotkiewicz
historia i społeczeństwo
/grupa B/
Poznać przeszłość. Ojczysty
Panteon i ojczyste spory
Grzegorz Szczepański, Andrzej
Brzozowski
Nowa Era
matematyka
Matematyka w otaczającym nas
świecie
A. Cewe,M. Krawczyk,M. Kruk,
H. Nahorska,
A. Magryś - Walczak.
Wydawnictwo Podkowa - Gdańsk
przyroda /grupa A/
Przyroda
Galikowski M. i in.
Nowa Era
historia /zakres
rozszerzony/ - /grupa A/
Zrozumieć przeszłość, cz. I, zakres
rozszerzony
Kulesza R., Kowalski K.
Nowa Era
geografia /zakres
rozszerzony/ - /grupa B/
Geografia maturalnie
B. Kicińska, D. Makowska. E.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Malinowska, M. Mozolewska-Adamczyk
religia
Moje miejsce w świecie
red. J. Szpet, W. Jackowiak
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wydawnictwo Święty Wojciech
ZESTAW PODRĘCZNIKÓW - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE ROK. SZK. 2013/14 - KLASA III AB
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Język polski. Zakres podst.
i rozsz.
Autor podręcznika
Wydawnictwo
Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Magdalena Steblecka
B. Polit, J. Hughes
Język rosyjski
Matura explorer PREINTERMEDIATE
Wot i my 3
Język niemiecki
Hier und da 3
historia
Poznajemy przeszłość, cz. III
wiedza
o społeczeństwie
/klasa 3 B/
Wiedza o społeczeństwie.
Podręcznik. Zakres
rozszerzony
Matematyka w otaczającym
nas świecie 3
Biologia 3. Zakres podstawowy.
Język polski
Język angielski
matematyka
biologia
geografia
/klasa 3 A/
geografia
/klasa 3 B/
religia
wiedza
o kulturze
/klasa 3 A/
Wiatr-Kmieciak Małgorzata,
Wydawnictwo Szkolne PWN
Wujec Sławomira
Sylwia Rapacka , Małgorzata
Wydawnictwo Szkolne PWN
Lewandowska, Joanna Nawrotkiewicz
Zofia Kozłowska, H. Menz, Stanisław Zając Wydawnictwo SOP
Włodzimierz Maj, Teresa Stachurska Maj, Anna Zając, Stanisław Zając
Wydawnictwo SOP
A. Cewe,M. Krawczyk,M. Kruk,
H. Nahorska, I. Pancer, R.Ropela
Waldemar Lewiński, GraŜyna Skirmunt,
Jan Prokop
Makowska D. /red/
Wydawnictwo Podkowa Gdańsk
Geografia i człowiek. Zakres
podstawowy
Geografia 3. Człowiek i jego
F. Plit, W. Osuch, M. Sielatycki,
działalność.
J. Wrona
Świadek Chrystusa w rodzinie. red. ks. Jan Szpet, Danuta Jackowiak
Człowiek w kulturze.
Podręcznik do wiedzy o
kulturze. Zakres podstawowy
i rozszerzony
Nowa Era
Grębecka Zuzanna, Kurz Iwona,
Litwinowicz - Droździel Małgorzata,
Rodak Paweł
Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
Wydawnictwo Św. Wojciech
Wydawnictwo Szkolne PWN