odpylacz tabletek ot-2

Transkrypt

odpylacz tabletek ot-2
ODPYLACZ TABLETEK
OT-2
PRZEZNACZENIE
Do mechanicznego oczyszczania tabletek z pyłu.
Zaleca się stosowanie wraz z odsysaczem ODS-1
produkcji OBR ”Empak”.
OPIS DZIAŁANIA
Tabletki wpadają do odpylacza przez otwór wlotowy w
górnej części korpusu i są kierowane pomiędzy
szczotki przy pomocy wkładki wykonanej ze stali
kwasoodpornej. Wkładka ma otwory, przez które
następuje odsysanie powstałego pyłu. Oczyszczone
tabletki wpadają przez otwór wylotowy do pojemnika
ustawionego na stoliku. Dla uzyskania efektu
odpylania, do króćca musi być podłączone urządzenie
odsysające o wydajności minimalnej 2 m3/min.
DANE TECHNICZNE
Wydajność
Obroty szczotki wolniejszej
Regulacja obrotów
Zapotrzebowanie powietrza
Średnica króćca powietrza
Wymiary części roboczej
Wysokość od podłoża
Moc pobierana
Zasilanie
Masa
ok. 3000 tabletek/min
10 - 40 obr./min
elektroniczna
2 - 3 m3/min
50 mm
320 x 330 x 348 mm
800 - 1000 mm
0,18 kW
1/N/PE ~ 230 V
ok. 40 kg
Uwaga: Powyżej podano standardowe parametry techniczne ale istnieje możliwość wykonania
maszyny z parametrami innymi, uzgodnionymi z Użytkownikiem.
INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA
30- 011 Kraków , ul.Wrocławska 37 A
Zakład Mechanizacji Pakowania „EMPAK”
tel. +48 12 63-17-100
www.ios.krakow.pl [email protected]