Regulamin Konkursu Literackiego "Moja baśń” 1

Transkrypt

Regulamin Konkursu Literackiego "Moja baśń” 1
Regulamin Konkursu Literackiego "Moja baśń”
1. Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 4 w Markach
imienia Stefana Roweckiego „Grota”
ul. Duża 3
05-260 Marki Telefon (+48 22) 781-12-96 Fax (+48 22) 781-12-96
E-Mail: [email protected]
1. Cele konkursu:
- rozwój aktywności literackiej uczniów i prezentacja ich dorobku literackiego,
- rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości młodych autorów,
- doskonalenie umiejętności przekładu intersemiotycznego,
- rozwijanie uzdolnień plastycznych.
1. Założenia programowo- organizacyjne:
- w konkursie biorą udział uczniowie klas III-VI,
- tekst pracy powinien być utrzymany w konwencji baśni,
- tekst opatrzony jest ilustracjami,
- zgłoszona do konkursu praca jest samodzielną pracą ucznia,
- uczestnicy proszeni są o podanie następujących danych na pierwszej stronie:
imię i nazwisko autora oraz klasa,
- prace składane są do wychowawców, wychowawcy oddają prace pani Krystynie
Brzezińskiej,
- jury wybiera 10 najlepszych baśni,
- skład jury:
a) Magdalena Osińska – dyrektor szkoły
b) Iwona Lasecka – nauczyciel kształcenia zintegrowanego
c) Krystyna Brzezińska – nauczyciel języka polskiego,
d) Agnieszka Gawkowska – przewodnicząca Rady Rodziców.
4. Kryteria oceny:
- samodzielność wykonania,
- elementy baśniowe,
- umiejętność operowania słowem,
- poprawność ortograficzna i językowa,
- strona graficzna i edytorska tekstu,
- pomysłowość i oryginalność utworu.
5. Nagrody:
Najlepsze baśnie zostaną wydane w formie publikacji książkowej.
6.Termin składania prac:
15 kwietnia 2016 r.
7. Ogłoszenie wyników:
Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów konkursu.
Ogłoszenie wyników ukaże się na stronie: http://sp4marki.edu.pl.
Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą przez jury ocenione.
Zapraszamy do udziału.

Podobne dokumenty