20041230 - Autoterapia dzieci.indd

Transkrypt

20041230 - Autoterapia dzieci.indd
Krystyna Alagor
AUTOTERAPIA DZIECI
W OPOWIADANIACH
Mam moc wyzdrowieć
© Copyright by Wydawnictwo Autorskie ALAGOR
– Krystyna Krawczyk 2003
Grafika: Marek Maj
http://euro-soft.com.pl/marcus
Skład i łamanie: Rafał Celej
Wydawnictwo:
W.A. ALAGOR
ul. Sportowa 1/4
26-600 Radom
tel./fax: (048) 360-65-07
e-mail: [email protected], [email protected]
http://www.alagorr.republika.pl
ISBN 83-915868-8-X
Zdjęcie na str. 3 – Marta Bilińska (wnuczka autorki)
Druk i oprawa: «ROMEL», ul. 25-Czerwca 37, 26-600 Radom
2
Dzieciom –
istotom najbliższym
Królestwu Niebieskiemu
poświęcam.
Krystyna Alagor
3
4
OD AUTORA
W
starożytnym świecie, w wiekach późniejszych,
również w czasach współczesnych wybitne jednostki spoza medycznej społeczności, prowadziły wiele
rozważań, jak własnym staraniem, może człowiek pozyskać długowieczność i żyć z dala od chorób. W okresie
renesansu, wiedza o wpływie wszechświata na ziemski
byt człowieka, stała się wielce ożywiona. Dostrzegano
moce tkwiące w kosmicznej energii, jako boskiej siły
wzmacniającej i uzdrawiającej. Adam Mickiewicz,
wskazywał na niebo, jako źródło wielkiej siły życia,
dostępnej dla każdego, po którą człowiek może sięgać,
pisał:
Bóg nic darmo nie daje, lecz wszystko otwiera,
I każdy z Boga tyle, ile chce zabiera.
Wszechświat, jest wielka otwartą skarbnicą energii,
którą możemy przechwytywać do własnego organizmu.
Źródłem mocy mogą być gwiazdy. Siły uzdrawiające
możemy również pozyskać, poprzez mentalny kontakt
z silnymi drzewami, długowiecznymi zwierzętami,
kamieniami o harmonijnych wibracjach, do których
zalicza się w szczególności kryształ górski i bursztyn.
Uzdrawiające siły przyrody możemy również czerpać
z wody i powietrza.
5
Natura wyposażyła człowieka w mechanizmy, które
po ich uruchomieniu, automatycznie pobudzają proces
uzdrawiania. Ksiądz Czesław Klimuszko, pozostawił po
sobie twierdzenie:
„W myśl wszelkich biologicznych praw, żaden człowiek
nigdy nie powinien chorować. Jego organizm dzięki licznym mechanizmom w nim istniejących, jest:
samoczynny, samoobronny i samoreperacyjny.”
Zadaniem medycyny Wschodu, na której opierają się
treści książeczki, jest pobudzenie systemu energetycznego dla wzmocnienia ustroju – do silnego organizmu
choroba nie przeniknie.
W chorobę wprowadzają nas emocje, szczególnie tak
negatywne, jak: strach, nienawiść, niedostatek uczuć
wprowadzający w stan braku poczucia bezpieczeństwa,
zatracenie poczucia własnej wartości, poczucie winy.
Najlepszym wówczas sposobem na pozbycie się schorzeń, jest zamiana uczuć na przeciwstawne: nienawiść
zamienić na miłość, zaniechać wyszukiwania wad a odszukać zalety, przebaczając sobie uwolnić od poczucia
winy. Skrajne emocje, a szczególnie uczucia odbierane
jako negatywne, wprowadzają w patologię lub w chorobę, zatem pielęgnowanie miłości w rodzinie jest wielkim
obowiązkiem dorosłych, i stanowi najlepsze lekarstwo
w każdej chorobie, w każdym wieku.
6
Sposób wspomagania i wzmocnienia organizmu u dzieci lub przez dzieci, powinien odbywać się pod nadzorem
rodziców.
Krystyna Alagor
7
4
SPIS TREŚCI
Od autora ....................................................5
Wprowadzenie dla Rodziców ......................8
Złota Gwiazda ........................................... 11
Przyjaciel Dąb ........................................... 17
Świat za oknem ......................................... 21
Duchy lasu ................................................27
Miłość Róży ..............................................34
Bliźniacy ................................................... 39
Natura wiatru ............................................42
Ania i delfiny ............................................46
Żółte tulipany ............................................50
Rozmowa z wodą ...................................... 53
Orzeł .........................................................56
Siła nieba ...................................................58
Królestwo miłości .....................................60
Królestwo strachu .....................................63
Weronika i nadzieja ..................................65
Mądrość Dziadziusia.................................69
Ziarenko Agnieszki ................................... 71
74