Wykaz egzaminatorów uczestniczących w egzaminach doktorskich

Transkrypt

Wykaz egzaminatorów uczestniczących w egzaminach doktorskich
Wykaz egzaminatorów uczestniczących w egzaminach doktorskich, przyjęty
przez Radę Wydziału w dniu 17.10.2016 r. i 16.01.2017 r.
Dyscyplina podstawowa
lub specjalności w ramach
dyscypliny podstawowej
BADANIA OPERACYJNE
EKONOMETRIA
Egzaminatorzy
prof. dr hab. Jan Gajda
dr hab. Iwona Konarzewska
dr hab. Paweł Baranowski
dr hab. Robert Kelm
dr hab. Michał Majsterek, prof. UŁ
dr hab. Mariusz Plich, prof. UŁ
dr hab. Michał Przybyliński, prof. UŁ
dr hab. Piotr Wdowiński, prof. UŁ
EKONOMETRIA PRZESTRZENNA
prof. dr hab. Jadwiga Suchecka
EKONOMIA
dr hab. Edyta Dworak, prof. UŁ
dr hab. Piotr Krajewski, prof. UŁ
prof. dr hab. Walentyna Kwiatkowska
dr hab. Michał Mackiewicz, prof. UŁ
EKONOMIA ŚRODOWISKA
I ZASOBÓW NATURALNYCH
GOSPODARKA PRZESTZRENNA
I EKONOMIA STOSOWANA
FINANSE
INFORMATYKA EKONOMICZNA
MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI
GOSPODARCZE
dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
prof. dr hab. Elżbieta Kryńska
prof. dr hab. Ewa Kucharska-Stasiak
dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ
dr hab. Bogusława Urbaniak, prof. UŁ
prof. dr hab. Eugeniusz Wojciechowski
dr hab. Dorota Burzyńska, prof. UŁ
dr hab. Iwona Czechowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Jerzy Gajdka
dr hab. Beata Guziejewska, prof. UŁ
prof. dr hab. Monika Marcinkowska
dr hab. Radosław Pastusiak, prof. UŁ
dr hab. Anna Szymańska
prof. dr hab. Stanisław Wieteska
dr hab. inż. Maria Pietruszka, prof. UŁ
dr hab. Joanna Bogołębska
prof. dr hab. Janusz Bilski
dr hab. Małgorzata Janicka, prof. UŁ
dr hab. Jakub Kronenberg, prof. UŁ
dr hab. Tomasz Miziołek, prof. UŁ
dr hab. Tomasz Motowidlak, prof. UŁ
dr hab. Magdalena Rosińska-Bukowska, prof. UŁ
prof. dr hab. Janusz Świerkocki
SOCJOLOGIA
STATYSTYKA I DEMOGRAFIA
Wydział lub
dziedzina/
dyscyplina
przewodu
doktorskiego
Dyscyplina
dodatkowa
prof. dr hab. Krzysztof Konecki
dr hab. Anna Kubiak, prof. UŁ
prof. dr hab. Anna Matuchniak-Krasuska
dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ
dr hab. Ewa Rokicka, prof. UŁ
prof. dr hab. Czesław Domański
dr hab. Agnieszka Rossa, prof. UŁ
Egzaminatorzy
Wydz. Ek.-Soc.
dr hab. Witold Kasperkiewicz, prof. UŁ
dr hab. Małgorzata Burchard-Dziubińska, prof. UŁ
EKONOMIA
poza
Wydz. Ek.-Soc.
prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź
dr hab. Stanisław Szukalski, prof. UŁ
dr hab. Piotr Urbanek, prof. UŁ
prof. dr hab. Janina Witkowska
FILOZOFIA
Ekonomia
Socjologia
prof. dr hab. Aldona Pobojewska (urlop naukowy w roku akad.
2016/2017)
prof. dr hab. Barbara Tuchańska
EKONOMIA
PSYCHOLOGIA Ekonomia
dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz, prof. UŁ
PSYCHOLOGIA Socjologia
prof. dr hab. Janina Ogińska-Bulik
SOCJOLOGIA
Nauki
ekonomiczne
dr hab. Piotr Chomczyński
prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj
SOCJOLOGIA
Nauki
nieekonomiczne
dr hab. Andrzej Piotrowski, prof. UŁ
dr hab. Ewa Rokicka, prof. UŁ
Nowożytne języki obce
Egzaminatorzy
JĘZYK ANGIELSKI
mgr Jolanta Miśkiewicz ([email protected])
mgr Małgorzata Trafalska-Radziewicz ([email protected])
mgr Katarzyna Walińska ([email protected])
JĘZYK FRANCUSKI
JĘZYK NIEMIECKI
mgr Anna Krymarys ([email protected])
mgr Joanna Koj ([email protected])
mgr Anna Tranda ([email protected])
JĘZYK ROSYJSKI
mgr Anna Iwaniec ([email protected])
mgr Jolanta Wójtowicz-Szymańska ([email protected])