Strona 19

Transkrypt

Strona 19
5 12
Rozczytane przedszkole
"C
ały Tarnów Opolski
czyta dzieciom literaturę polskich autorów" to tytuł
innowacji
pedagogicznej,
wdrażanej w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim, autorstwa Agnieszki
Zajdy, Reginy Gebauer. W ramach realizowanego programu
w naszym przedszkolu oprócz nauczycielek, które
codziennie czytają dzieciom do akcji włącza się coraz
więcej rodziców. Nasze wielkie czytanie rozpoczęła dyrektor Gabriela Gmernicka. Jed-
Gmina Tarnow Opolski
19
nymi z pierwszych zaproszonych gości była pani Barbara
Wierzbicka - przedstawiciel
Rady Rodziców - która przeczytała przedszkolakom wiersz
Juliana Tuwima pt. "Pan Maluśkiewicz i wieloryb" oraz
Jana Brzechwy pt. "Na straganie". Do każdego wiersza
zostały przygotowane pomoce.
Dzieci wysłuchały wierszy
uważnie i z zaciekawieniem.
W naszym przedszkolu odbył
się tydzień czytania dzieciom
w domu i jak zwykle rodzice
stanęli na wysokości zadania
aktywnie angażując się w
naszą akcję.
Wychowawcy
Koncert
Noworoczny
6.01.2013r. godz. 15.30
Inspiracje i wariacje na
temat sztuki ludowej – czyli
Re- Animacji Rzemiosła
ciąg dalszy
T
rwa realizacja projektu
w ramach FRSE Narodowej Agencji Programu
„Młodzież w działaniu” w
ramach Akcji 1.2 Inicjatywy
Młodzieżowe. (Program w
poprzednim numerze gazety
gminnej). Zakończył się już
etap informacyjno – digitalizacyjny, trwają warsztaty
praktyczne. Uczestnicy opanowali już umiejętności wykonywania wzorów graficznych – powstały torebki, poduszki, koszulki i inne przedmioty galanteryjne. Rozpoczynają się warsztaty ceramiczne,
podczas których wytwarzane
będą ozdoby i malarskie –
zdobienia wytworzonych przedmiotów ceramicznych oraz
malowania na tkaninie. Wkrótce filcowanie na sucho. Na
początku przyszłego roku –
projektowanie i szycie ubiorów inspirowanych sztuką
ludową. Na koniec odbędą się
warsztaty szkoleniowe i wystawiennicze.
Zapraszamy!
Można dołączyć na każdym
etapie!
Kościół Parafialny
w Kosorowicach