V Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne

Transkrypt

V Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne
SZPITAL WOJEWÓDZKI W
KOSZALINIE
ODDZIAŁ KARDIOLOGII
V Koszalińskie Warsztaty
Ablacyjne
PROGRAM
Koszalin/Mielno, 10-12 października 2012
IV Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne
Koszalin/Mielno, 10-12 października 2012
ORGANIZATOR:
Dr med. Elżbieta Zinka - Ordynator Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z
zespołem pracowników
Adres Organizatora: ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel./fax.: 0 94 346 32 32
WSPÓŁORGANIZATORZY:
Dr Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
KOMITET NAUKOWY:
Kierownictwo naukowe warsztatów:
Prof. dr hab. med. Franciszek Walczak (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak (Szczecin)
Prof. dr hab. med. Piotr Kułakowski (Warszawa)
Prof. dr hab. med. Maria Trusz Gluza (Śląsk)
Dr med. Sebastian Stec (Warszawa)
i dalej alfabetycznie:
Dr med. Jacek Bednarek (Kraków)
Dr med. Paweł Derejko (Warszawa)
Dr med. Artur Fuglewicz (Wrocław)
Dr med. Andrzej Hoffmann (Katowice)
Dr Krzysztof Jarząbek (Koszalin)
Dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze)
Dr hab. med. Dariusz Kozłowski (Gdańsk)
Dr med. Edward Koźluk (Warszawa)
Dr Radosław Kiedrowicz (Szczecin)
Dr Krzysztof Krzyżanowski (Koszalin)
Dr med. Seweryn Nowak (Katowice)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. IK Mariusz Pytkowski (Warszawa)
Dr med. Sławomir Sielski (Bydgoszcz)
Dr hab. n. med. prof. nadzw. IK Łukasz Szumowski (Warszawa)
Dr med. Elżbieta Zinka (Koszalin)
PATRONAT I WSPÓŁPRACA:
Prof. dr hab. med. Grzegorz Opolski (Warszawa) - Konsultant Krajowy w dziedzinie
kardiologii
Sekcja Rytmu Serca PTK
V Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne
Koszalin/Mielno, 10-12 października 2012
ORGANIZATOR:
Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z zespołem pracowników
Adres Organizatora: ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel./fax.: 0 94 346 32 32
MIEJSCE WARSZTATÓW:
Wykłady, seminaria:
HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Tel. 0 94 348 08 90 Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl
Zajęcia praktyczne:
Oddział Kardiologii
Wojewódzki Szpital w Koszalinie
ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel./fax.: 0 94 346 32 32
MIEJSCE ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKOW WARSZTATÓW:
HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Tel. 0 94 348 08 90
Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl
PUKTY EDUKACYJNE
Komisja ds. Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego
Towarzystwa Internistów Polskich przyznały punkty edukacyjne za uczestnictwo w
warsztatach
SPONSORZY:
Warsztaty zorganizowane zostaną m.in. dzięki bezwarunkowemu grantowi edukacyjnemu firm (alfabetycznie):
Biosnese Webster, Johnson & Johnson
Biotronik Polska Sp. z o.o.
Medtronic
Bard Poland Sp. z o.o.
General Electrics
Hagmed
oraz grantom edukacyjnym firm farmaceutycznych:
Polpharma, Beringer Ingelheim, Adamed, MSD, Actavis, Polfa Warszawa, Sanofi Aventis, Gedeon Richter
V Koszalińskie Warsztaty Ablacyjne
Koszalin/Mielno, 10-12 października 2012
ORGANIZATOR:
Oddział Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie z zespołem pracowników
Adres Organizatora: ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel./fax.: 0 94 346 32 32
MIEJSCE WARSZTATÓW:
Wykłady, seminaria:
HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Tel. 0 94 348 08 90 Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl
Zajęcia praktyczne:
Oddział Kardiologii
Wojewódzki Szpital w Koszalinie
ul. Chałubińskiego 7; 75-950 Koszalin
Tel./fax.: 0 94 346 32 32
MIEJSCE ZAKWATEROWANIA UCZESTNIKOW WARSZTATÓW:
HOTEL MEDUZA
ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Tel. 0 94 348 08 90
Fax. 0 94 348 08 94
www.meduza.mielno.pl
PUKTY EDUKACYJNE
Komisja ds. Wytycznych i Szkolenia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego
Towarzystwa Internistów Polskich przyznały punkty edukacyjne za uczestnictwo w
warsztatach
PROGRAM
V Koszalińskich Warsztatów Ablacyjnych
Środa 10 października 2012
(wszystkie sesje - Hotel Meduza)
11:00 - 13:00
Przyjazd Uczestników i zakwaterowanie w Hotelu Meduza (Mielno)
13:00 - 13:45
Lunch i kawa po podróży…
45
13:45 - 14:00
Otwarcie Warsztatów, powitanie i przedstawienie programu szkolenia
15
E. Zinka, F.Walczak, J.Kaźmierczak, K. Krzyżanowski
SESJA I
Prowadzą : E. Zinka, M.Trusz-Gluza
14:00 - 14:30
Elektroterapia – aktualny stan i problemy w Polsce
30
Jarosław Kaźmierczak (Kl.Kard. Pomorski UM, Szczecin)
14:30 - 15:00
Ablacja AF – nowe zalecenia ESC 2012 a codzienna praktyka
30
Franciszek Walczak (Instytut Kard. W-wa)
15:00 - 15:30
Nowości w leczeniu przeciwkrzepliwym w AF wg nowych zaleceń ECS 2012
30
Okołozabiegowe (ablacja AF) leczenie przeciwkrzepliwe
Jarosław Kaźmierczak (Kl.Kard. Pomorski UM, Szczecin)
15:30 - 16:00
Najnowsze badania kliniczne w arytmologii
30
Maria Trusz-Gluza (I Kl.Kard. Śląski UM, Katowice)
Przerwa na kawę, zwiedzanie stoisk firm
SESJA II
Techniki mapowania arytmii
Prowadzą: F. Walczak, P. Kułakowski, J. Kaźmierczak
16.30- 17.00
Anatomia LP i PV w aspekcie ablacji AF
Dariusz Kozłowski (Kl.Kard. Gdański UM)
30
17.00 - 17.30
Potencjały w żyłach płucnych, blok wyjścia, blok wejścia – analiza klasyczna
Łukasz Szumowski (Instytut Kard. W-wa)
30
17:30-18.00
Technika „entrainemt” do oceny mechanizmu częstoskurczów i wykonania ablacji
Paweł Derejko (Instytut Kard. W-wa)
30
18:00-18:30
20:00-22:00
Lokalizacja arytmii w RVOT/LVOT/Ao/TP – algorytmy, techniki, problemy
Radosław Kiedrowicz (Kl.Kard. Pomorski UM, Szczecin)/Mariusz Pytkowski
(Instytut Kard. W-wa)
Uroczysta Kolacja (Hotel Meduza)
30
120
Czwartek 11 października 2012
7:30 - 8:30
Śniadanie
8:30 - 9:00
Przejazd autokarem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Koszalinie
SESJA III
Zabiegi ablacji migotania przedsionków, podstawy, przegląd metod
9.00 – 13.30
(Miejsce: Wojewódzki Szpital, Koszalin)
9.00- 13.30
Moderatorzy: F. Walczak, O. Kowalski, P. Kułakowski
30
Prezentacja przypadków: K. Krzyżanowski, K. Jarząbek
SALA ZABIEGOWA I
SALA ZABIEGOWA II
AF napadowe -ablacja ogniskowa
elektrofizjologiczna
P. Derejko (Instytut Kard., W-wa)
AF napadowe -ablacja z systemem
Ensite
A. Hoffmann (I Kl. Kard. Śl. UM,
Katowice)/
S. Stec (Kl. Kard. CMKP, W-wa)
AF przetrwałe - PVI + linie w LP- CARTO
Ł. Szumowski (Instytut Kard., W-wa)
AF napadowe - PVI z monitorowaniem
PVs - KRIO
J. Kaźmierczak (Kl.Kard. PUM, Szczecin)
LUNCH (13.30-14.30)
SESJA IV
Ablacje w zespole WPW
Ablacje bez skopii rtg
14.30 – 18.00
(Miejsce: Wojewódzki Szpital, Koszalin)
Moderatorzy: J. Kaźmierczak, P. Derejko, S. Stec
Ablacje bez „skopii rtg” S.Stec (Kl. Kard. CMKP, W-wa) 15 min
Prezentacja pacjentów: K. Jarząbek
Komentarz do EKG – Franciszek Walczak
14:30 - 18:00
SALA ZABIEGOWA I
19:00 - 21:00
15
SALA ZABIEGOWA II
ablacje bez „skopii rtg”
WPW lewostronne (zabieg transseptalny)
O. Kowalski(I Kl. Kard. Śl. UM Zabrze/
J. Bednarek (Kl.Elektrokard. CM UJ,
Kraków)
WPW lewostronne (zabieg transaortalny)
A. Fuglewicz (Sz.Wojskowy, Wrocław)
18.00 – 18.30
15
VES (RVOT/LVOT) (CARTO 3)
E. Koźluk (Kl.Kard. Warszawski UM)
AVNRT (Ensite)
S. Stec (Kl. Kard. CMKP, W-wa)
Powrót do Hotelu MEDUZA w Mielnie
Kolacja
180
30
120
Spotkanie w Konwencji Kino Nocne – ciekawe zapisy, nowe techniki, zaskakujące sytuacje,
powikłania...
(Hotel Meduza)
Moderatorzy: K. Krzyżanowski, S. Stec, Ł. Szumowski, E. Koźluk,
S. Nowak, A. Fuglewicz, i każdy mile widziany...
1. Ablacja w zespole WPW – wybór dostępu i techniki (RF, RF chłodz., krio)
21:30 - 22:30
2.
3.
4.
E. Koźluk (Kl.Kard. Warszawski UM)
Zapisy wewnątrzsercowe – krytyczna analiza S.Stec (Kl. Kard. CMKP, W-wa)
Technika ablacja AVNRT metodą krio S. Sielski (Kl.Kard. CM Bydgoszcz, Uniw.
M.Kopernika)
Powikłania: „Tylko dla odważnych”
Piątek 12 października 2012
7:30 - 8:30
Śniadanie
60
8:30 - 9:00
Czas na spakowanie się i przygotowanie do zwolnienia pokoi
30
9:00 - 9:30
Przejazd autokarem do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Koszalinie
30
SESJA V
Ablacja AVNRT i AP – RF vs krio
(9.30 – 14.30)
(Wojewódzki Szpital, Koszalin)
Moderatorzy: A.Fuglewicz, E.Koźluk, J.Kaźmierczak
Prezentacja pacjentów: K. Krzyżanowski
10:00 – 11:30
90
SALA ZABIEGOWA I
SALA ZABIEGOWA II
SVT –AVNRT (RF)
P.Kułakowski (Kl. Kard. CMKP, W-wa)
11.30-12.00
SVT –AVNRT (KRIO)
S. Sielski (Kl.Kard. CM Bydgoszcz, Uniw.
M.Kopernika)
Przerwa na kawę
30
Moderatorzy: P.Kułakowski, S.Sielski, J.Kaźmierczak
Prezentacja pacjentów: K. Krzyżanowski, K.Jarząbek
12:00 - 14:00
120
WPW prawostronne (RF)
A. Fuglewicz (Sz.Wojskowy, Wrocław)
14:00 - 14:30
WPW prawostronne (KRIO)
E.Koźluk (Kl.Kard. Warszawski UM)
LUNCH oraz wręczenie certyfikatów, zakończenie kursu
30