First Step to Nobel Prize in Physics Wyróżnienie PAU

Transkrypt

First Step to Nobel Prize in Physics Wyróżnienie PAU
FOTON 78, Jesień 2002
60
KONKURS
First Step to Nobel Prize in Physics
Instytut Fizyki PAN ogłasza XI Konkurs na pracę z fizyki dla młodzieży do lat 20
wszystkich typów szkół nieuniwersyteckich.
Wszelkie informacje można znaleźć w Internecie:
http://info.ifpan.edu.pl/firststep
lub u organizatora konkursu:
Dr Waldemar Gorzkowski
IF PAN
al. Lotników 32/16
02-668 Warszawa
e-mail: [email protected]
KOMUNIKAT
Wyróżnienie PAU
dla podręcznika Rozenbajgierów i Kreinera
W dniu 29 czerwca 2002 na uroczystym posiedzeniu PAU zostały wręczone
dyplomy dla wyróżnionych przez Polską Akademię Umiejętności podręczników
dla gimnazjów.
Wyróżniono podręczniki z matematyki i fizyki. Z fizyki to podręcznik Wydawnictwa ZamKor autorstwa Rozenbajgierów i Kreinera. To duże wyróżnienie!
Specjalna Komisja PAU wnikliwie analizowała dostępne na rynku podręczniki.
Niektóre z recenzji możecie Państwo odnaleźć na stronach internetowych PTF/Sekcja Nauczycielska.
Wyróżnione Wydawnictwo ZamKor przygotowuje poszerzenie kursu fizyki
dla szkół ponadgimnazjalnych poza wydany już podręcznik do fizyki – kanon
(Fiałkowskich i Sagnowskiej).