deklaracja zgodności (PL)

Transkrypt

deklaracja zgodności (PL)
(Tłumaczenie z języka angielskiego, należy okazywać wyłącznie z kopią deklaracji zgodności w wersji angielskiej)
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Producent
:
Morpho
Adres
:
11, boulevard Gallieni – 92130 ISSY LES MOULINEAUX - FRANCE
Nazwa wyrobu
:
4G V-Flex Lite
Dostępne wersje
:
4GFXLSP
4GFXLSPNW
4GFXLSO
4GFXLSONW
(293617290)
(293617302)
(293617310)
(293617323)
Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że po spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w
Dyrektywach, powyższe produkty są z nimi zgodne:
1995/5/CE
(09-03-1999)
:
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 09.03.1999 w sprawie
urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz
wzajemnego uznawania ich zgodności
2011/65/UE
(08-06-2011)
:
Dyrektywa 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 08.06.2011 w
sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w
sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Zgodność z dyrektywami zakłada integralne spełnienie warunków zharmonizowanych norm:
EN 301 489-1 V1.8.1
EN 301 489-3 V1.2.1
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010
EN 300 330-1 V1.7.1
EN 300 330-2 V1.5.1
Rok nadania znaku CE: 13
Miejsce:
Data:
Tytuł :
ISSY LES
MOULINEAUX
03.05. 2013
Nazwa :
Podpis :