HARMONOGRAM do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA nr 89/2013

Transkrypt

HARMONOGRAM do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA nr 89/2013
Zatwierdzam:
HARMONOGRAM
do ZARZĄDZENIA BURMISTRZA nr 89/2013
dyżurów pracowników Urzędu Miejskiego w Wyszkowie na okoliczność wprowadzenia
pogotowia przeciwpowodziowego
L.p.
1.
Imię i Nazwisko
Dariusz Kądziela
Data
pełnienia
dyżuru
Godz. pełnienia
dyżuru
12.04.2013
09.15-16.00
2. Pracownicy Straży Miejskiej
12.04.2013
16.00-20.00
3. Pracownicy Straży Miejskiej
13.04.2013
4. Pracownicy Straży Miejskiej
14.04.2013
07.00-08.00
16.00-20.00
07.00-08.00
16.00-20.00
08.00-16.00
5.
Leszek Marszał
6. Pracownicy Straży Miejskiej
7.
Michał Mielczarczyk
15.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
8. Pracownicy Straży Miejskiej
16.04.2013
9.
17.04.2013
Robert Garbarczyk
10. Pracownicy Straży Miejskiej
17.04.2013
11.
18.04.2013
Robert Augustyniak
12. Pracownicy Straży Miejskiej
18.04.2013
13.
19.04.2013
Mariusz Kowalczyk
14. Pracownicy Straży Miejskiej
19.04.2013
15. Pracownicy Straży Miejskiej
16. Pracownicy Straży Miejskiej
07.00-08.00
16.00-20.00
08.00-16.00
07.00-08.00
16.00-20.00
08.00-16.00
07.00-08.00
16.00-20.00
08.00-16.00
07.00-08.00
16.00-20.00
08.00-16.00
Uwagi
29/ 7437744
695509300
601339482
601339482
601339482
29/ 7437741
601339482
29/ 7437713
601339482
29/ 7437763
601339482
29/ 7437741
601339482
29/ 7437716
601339482
20.04.2013
07.00-08.00
16.00-20.00
07.00-20.00
21.04.2013
07.00-20.00
601339482
601339482
Pomiaru poziomu wody w rzece Bug dokonują pracownicy Straży Miejskiej dwa razy na
dobę , pomiędzy godz. 7.00- 7.30 oraz 19.00-19.30. Meldunek o stanie poziomu wody na
rzece Bug przekazują na telefon dyżurny Komendy Powiatowej PSP w Wyszkowie (0-29)
742 54 21.