Pobierz - Publio

Transkrypt

Pobierz - Publio
Spis treści
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
O konstrukcji książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Wejście w teren, czyli jak przekroczyłam mury
pilnie strzeżonej instytucji badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Kim jest Transnational Professional – transnarodowy profesjonalista? . . 19
Rozdział I
Socjologiczna kuchnia, czyli metodologia . . . . . . . . . . . . . 24
O kulisach tego badania słów kilka, czyli o wątpliwościach na temat
„robienia nauki ze swobodnych rozmów i obserwacji” . . . . . . . . 24
Zamiast wstępu – walidacja uczestnika: list – reakcja na pracę socjologa 26
Każdy teren jest inny – specyfika projektu i wybór metod . . . . . . . . . 31
Strategia badawcza, perspektywa teoretyczna i metody . . . . . . . . . 32
Przedstawienie danych i zachowanie anonimowości . . . . . . . . . . . 37
Sprawdzanie jakości badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Post scriptum – metodologiczny bias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
„Moi uczestnicy badania” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rozdział II
Czy aby zostać naukowcem, trzeba być prymusem
i olimpijczykiem? Droga przedstawicieli polskich elit do nauki 56
Okres przedlicealny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Szkoły średnie – licea i technika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Studia wyższe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Doktorat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Motywacja w pracy badacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Podsumowanie – dynamika trajektorii młodych naukowców . . . . . . . 85
Rozdział III
„Raj na ziemi”, czyli pobyt za granicą
. . . . . . . . . . . . . . . 87
Od Far West do obowiązkowego punktu w CV. Decyzja o wyjeździe . . . 87
Noblista czy Harvard? Wybór ośrodka czy wybór mentora:
praktyki i strategie stypendystów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Wymarzone stypendium czy konieczne doświadczenie pracy
w międzynarodowym ośrodku? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Sytuacja rodzinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Rozdział IV
Powrót i co dalej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decyzja o powrocie: tu czy tam? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Depresja popowrotna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bilans pobytu stypendialnego:
socjalizacja z międzynarodowymi standardami pracy . . . . . . . . .
Kontynuacja badań po powrocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pik publikacyjny po powrocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Habilitacja – „naturalny” kolejny etap kariery? . . . . . . . . . . . . . .
Dlaczego Stany Zjednoczone? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podsumowanie – powroty końcem mobilności? . . . . . . . . . . . . . 140
140
149
160
177
182
189
196
203
Rozdział V
Co doskwiera polskim naukowcom?
. . . . . . . . . . . . . . . .
Bolączki i środki łagodzące cierpienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skandalicznie niskie zarobki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Środowisko naukowe w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
„Naturalna niekompatybilność”?
Praca naukowa a spełnione macierzyństwo . . . . . . . . . . . . . .
Limit wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
206
206
207
213
228
232
Rozdział VI
Kariera naukowca i transmobilność . . . . . . . . . . . . . . . .
Kariery naukowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierwszy etap – kształcenie i socjalizacja . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specyfika socjalizacji elit – trajektoria stypendystów FNP . . . . . . . . Mobilność a kariery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
239
239
244
246
Rozdział VII
Weryfikacje i konkluzje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Weryfikacja hipotez roboczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Konkluzja teoretyczna – transmobilność . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289