WEKSEL

Transkrypt

WEKSEL
WEKSEL
… … … … … … … … ... (1 miejscowość wystawienia weksla), dnia … … … … 20 ... r. (2data wystawienia weksla)
Weksel na sumę … … … … … … … (3kwota weksla) (4 waluta)
… … … … … … (5data płatności weksla) zapłacę/zapłacimy za ten weksel na rzecz … … … … … … …
…
……………………………………………………………… ………………………
6
( nazwisko lub nazwa remitenta)
sumę
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … … … … …
7
( kwota weksla słownie wraz z oznaczeniem waluty)
…
…………………………………………………………………… ……………
8
( podpis Poręczyciela)
Płatny w … … … … … … … … … … … … …
Podpis Wystawcy/Wystawców

Podobne dokumenty