spis podręczników w szkole podstawowej w mielenku

Transkrypt

spis podręczników w szkole podstawowej w mielenku
SPIS PODRĘCZNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ
W MIELENKU DRAWSKIM
NA ROK SZKOLNY 2010/2011
1
ĆWICZENIA
PODRĘCZNIKI
Wydawnictwo MAC Kielce
KLASA
0
„Bawię się i uczę”
1
2
Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa I
Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa II
Wydawnictwo MAC Kielce
Wydawnictwo MAC Kielce
3
,,Ja i moja szkoła"
Wydawnictwo MAC Kielce
informatyka
przedmiot
j.niemiecki
przedmiot
religia
przedmiot
klasa
ćwiczenia
I
---------------------------------
II
---------------------------------
III
---------------------------------
---------------------------------
klasa
ćwiczenia
„Ich und du“, M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastapiło PWN
podręczniki
„Ich und du“, M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastapiło”, PWN
I
II
„Ein, zwei, drei”, L. Haley, M. Kozubowska, PWN
podręczniki
Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe. Klasa I
WSiP SA
Lekcje z komputerem. Zajęcia komputerowe. Klasa II
WSiP SA
„Ein, zwei, drei”, L. Haley, M. Kozubowska, PWN
III
-------------------------------
---------------------------------
klasa
I
ćwiczenia
------------------------------
Podręczniki seria „W drodze do wieczernika”
„W domu i w rodzinie Jezusa“ Wydawnictwo WAM
II
-------------------------------
„Bliscy sercu Jezusa“ Wydawnictwo WAM
III
------------------------------
„Jezusowa wspólnota serca“ Wydawnictwo WAM
2
j.angielski
przedmiot
przedmiot
klasa
Activity Book; Elizabeth Grey, Virginia Evans;
III
klasa
IV
język polski
ćwiczenia
V
VI
Wyd. Express Publishing
język niemiecki
klasa
„Welcome Kids 2” Elizabeth Grey, Virginia Evans;
Wyd. Express Publishing
ćwiczenia
„Jutro pójdę w świat” Zeszyt ćwiczeń KL. IV Hanna
podręczniki
„Jutro pójdę w świat” Podręcznik do kształcenia literackiego,
Dobrowolska, WSiP
kulturalnego i językowego KL. IV Hanna Dobrowolska, WSiP
„Jutro pójdę w świat.” Zeszyt ćwiczeń kl. V,
„Jutro pójdę w świat.” Podręcznik do kształcenia literackiego,
M. Dobrowolska WSiP
kulturalnego i językowego kl. V M. Dobrowolska WSiP
„Jutro pójdę w świat.” Zeszyt ćwiczeń kl. VI,
M. Dobrowolska WSiP
przedmiot
Podręczniki seria „W drodze do wieczernika”
„Jutro pójdę w świat.” Podręcznik do kształcenia literackiego,
kulturalnego i językowego kl. VI M. Dobrowolska WSiP
ćwiczenia
IV
V
„Der, die, das” neu, zeszyt ćwiczeń, PWN
VI
„Der, die, das” neu, zeszyt ćwiczeń, PWN
podręczniki
„Punkt 4“, podręcznik z ćwiczeniami, WSiP A Potapowicz
„Der, die, das” neu, M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastapiło,
PWN
„Der, die, das” neu, M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastapiło,
PWN
3
przedmiot
klasa
matematyka
IV
historia
przedmiot
przyroda
Stanisław Durydiwka, Oficyna Wydawnicza „Adam”
„Mogę zostać Pitagorasem”, część 1 i 2, Stefan Łęski,
Stanisław Durydiwka, Oficyna Wydawnicza „Adam”
podręczniki
„Mogę zostać Pitagorasem”, Stefan Łęski, Stanisław
Durydiwka, Oficyna Wydawnicza „Adam”
„Mogę zostać Pitagorasem”, Stefan Łęski, Stanisław
Durydiwka, Oficyna Wydawnicza „Adam”
„Mogę zostać Pitagorasem”, Stefan Łęski, Stanisław
Durydiwka, Oficyna Wydawnicza „Adam”
klasa
IV
ćwiczenia
---------------------------------
podręczniki
„A to historia”, Wydawnictwo Nowa Era
V
---------------------------------
„A to historia”, Wydawnictwo Nowa Era
VI
---------------------------------
„A to historia”, Wydawnictwo Nowa Era
klasa
IV
ćwiczenia
„Przyroda”, Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer
Wydawnictwo Nowa Era
„Przyroda”, Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer
V
Wydawnictwo Nowa Era
„Przyroda”, Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer
VI
przedmiot klasa
informatyka
Stanisław Durydiwka, Oficyna Wydawnicza „Adam”
„Mogę zostać Pitagorasem”, część 1 i 2, Stefan Łęski,
V
VI
przedmiot
ćwiczenia
„Mogę zostać Pitagorasem”, część 1 i 2, Stefan Łęski,
Wydawnictwo Nowa Era
ćwiczenia
V
„Informatyka 2000”, Wydawnictwo Czarny Kruk
VI
„Informatyka 2000”, Wydawnictwo Czarny Kruk
podręczniki
„Przyroda”, Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer,
Wydawnictwo Nowa Era
„Przyroda”, Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer,
Wydawnictwo Nowa Era
„Przyroda”, Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer
Wydawnictwo Nowa Era
podręczniki
„Informatyka 2000”, Marek Gulgowski, Jarosław Lipski,
Małgorzata Mordaka, Wydawnictwo Czarny Kruk
„Informatyka 2000”, Marek Gulgowski, Jarosław Lipski,
Małgorzata Mordaka, Wydawnictwo Czarny Kruk
4
plastyka
przedmiot
muzyka
przedmiot
technika
przedmiot
religia
przedmiot
klasa
V
ćwiczenia
---------------------------------
podręczniki
„Pomaluj swój świat”; Marzena Kwiecień; Wyd. MAC Edukacja
VI
---------------------------------
Pomaluj swój świat”; Marzena Kwiecień; Wyd. MAC Edukacja
klasa
ćwiczenia
podręczniki
IV
---------------------------------
,,Muzyczny świat” Wydawnictwo Mac Kielce
V
---------------------------------
„Muzyka”, Maria Tomaszewska, Wydawnictwo M. RoŜak
klasa
ćwiczenia
„Zeszyt ćwiczeń technika 4-6”, Lech Łabecki,
podręczniki
IV
Wydawnictwo M. RoŜak
„Zeszyt ćwiczeń technika 4-6”, Lech Łabecki,
V
Wydawnictwo M. RoŜak
klasa
ćwiczenia
IV
---------------------------------
V
---------------------------------
VI
---------------------------------
---------------------------------
---------------------------------
Podręczniki seria „Drogi przymierza”
„Zaproszeni przez Boga”, Pod red. Ks. Zbigniew Marek
Wydawnictwo WAM
„Obdarowani przez Boga”, Pod red. Ks. Zbigniew Marek
Wydawnictwo WAM
„Przemienieni przez Boga”, Wydawnictwo WAM
5

Podobne dokumenty